JH/LH990521.1. Betreft: EUROPESE ONTWIKKELINGEN. Vrijdag 21 mei 1999, Dear Elizabeth, Liefde is... ...voor hem kiezen. Voor jou héb ik al gekozen. Vandaag precies acht jaar geleden. Ik ben uiteraard weer begonnen met de analyse van de krant. Ik vind het niet zinvol om op alle nieuws in te gaan. Uitsluitend aangaande de mogelijkheden voor onze nieuwe Europese Partij. Hans Dijkstal heeft in dat verband al een belangrijke voorzet gedaan, zoals je ziet op bijgaande foto met het onderschrift Dijkstal kiest kleur. 17.35 Het is vandaag weer een historische dag. Het is nu exact acht jaar geleden dat jij mij ontslag hebt aangezegd tijdens Ramons twaalfde verjaardag, die wij op die dag samen met mijn toenmalige echtgenote op de camping van Noordwijk aan het vieren waren. Jouw ontslagaanzegging was voor mijn echtgenote op dat moment al direct aanleiding om te gaan werken aan de ontbinding van ons huwelijk. Vandaag is Ramon dus twintig jaar geworden. Ik heb hem gisteravond alvast telefonisch gelukgewenst en hem het volgende email-bericht gezonden: "¡Hola Ramón! Vooruitlopend op de heuglijke gebeurtenis van morgen stuur ik je nu al mijn hartelijke felicitaties voor jouw twintigste verjaardag. Dat is alweer een hele leeftijd. Je komt nu ook binnen in de categorie van de groten der aarde. Vanavond zal ik een lekker glaasje wijn drinken op jouw gezondheid. Dat hoeft gelukkig niet veel te kosten. Voor vier gulden heb ik hier al een tank rode wijn van vijf liter, waar ik wel een paar weken mee vooruit kan. Verder houd ik het regelmatig op water. Zo heb ik Willem-Alexander nog een faxje gestuurd op 27 april in verband met zijn verjaardag, met de mededeling dat ik op zijn gezondheid een glas Spaans helder water drink. Dat heeft hij zeer op prijs gesteld, want ik kreeg al kort daarop een faxje van hem terug. Jammer dat mijn paarse kabinet thans is gevallen. Ik ben echter bij de formatie van Paars II niet zo nauw betrokken geweest als bij mijn eerste kabinet. De huidige demissionaire ministers hebben ook nog niet zoveel ervaring opgedaan in het politieke vak als degenen die ik in 1994 in het zadel heb geholpen. Loek Hermans heeft het echter nog niet zo slecht gedaan. In ieder geval heeft hij ervoor gezorgd dat jullie je aanvullende studiebeurs hebben gekregen. Dat geeft mij ook weer iets meer lucht en mogelijkheden om te eten. Het appartement staat nu op mijn naam. Er moeten alleen nog wat rekeningen worden betaald. Het duurt hier allemaal iets langer dan in Nederland. Daarom ben ik genoodzaakt hier regelmatig naar zee te gaan en mij tussen de toeristen te begeven. Dat zijn voornamelijk Engelsen en Zuid-Afrikanen uit Kaapstad. Daar woont immers de President van mijn bedrijf. De heren lijken zo uit de Boerenoorlog te zijn gestapt. De meeste hebben hun geld al hiernaartoe overgemaakt voordat Nelson Mandela het voor het zeggen kreeg in het Zuiden des Lands. Ik zal er binnenkort wel eens een keer naartoe moeten. Samen met Ed Nijpels. Ed heeft hier ook een tweede huis. Ik hoop dat je mijn gegevens hebt ontvangen over hetgeen jullie moeten doen als ik toevallig eens de pijp zou uitgaan. Dan is dit appartement immers voor jullie, voor het geval ik geen verdere nazaten meer zou produceren. Ik kan je wel alvast laten weten dat ik de rechten op de naam Instituto Cervantes gelijkelijk onder mijn kinderen en geplande stiefkinderen in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk heb verdeeld. Ik ben nog in afwachting van het openen van het testament van mijn overleden verloofde in het Verenigd Koninkrijk. Haar advocaat is Mr. Anthony Julius in Londen. Van haar voormalige echtgenoot verwacht ik nog een goed voorstel. Je bent dus niet voor niets op de loop van dat kanon gaan zitten op ETON COLLEGE in augustus 1996, nadat we St. George's Chapel en de State Rooms in WINDSOR CASTLE hadden bezocht.

Op 19 juni aanstaande is het daar weer feest. Bekijk het maar eens op de televisie. Twee dagen eerder is er ook feest op de Baak. Het bedrijf bestaat dan veertig jaar. Ik ben uiteraard ook uitgenodigd en heb die uitnodiging van ganser harte geaccepteerd. Daarom kom ik op zaterdag 12 juni weer naar Nederland. Yvonne viert de volgende dag - zondag 13 juni (haar trouwdag) - haar verjaardag. Het zou leuk zijn als jullie daar ook weer bij aanwezig kunnen zijn. Dan kunnen we - op bescheiden wijze - wellicht ook aandacht aan jouw 20ste verjaardag besteden. Lieverd, ik wens je een heel fijne dag. Papa."

Op de televisie heb ik gezien dat de heer Tjeenk Willink paleis Noordeinde als Vice President van de Raad van State heeft verlaten met de mededeling dat Hare Majesteit de mogelijkheden om de crisis op te lossen met hem bespreekt. Ook vernam ik de mededeling dat de koningin persoonlijk zal beslissen over de toekomst van het kabinet. Dat is een goede zaak. We hebben immers niet voor niets een monarch aan het hoofd van de regering. Thom de Graaf is - naar zijn zeggen - bereid om aan de besprekingen verder deel te nemen. Hij realiseert zich klaarblijkelijk niet dat hij de afgelopen tijd voortdurend bezig is geweest om de poten onder de stoel van Hare Majesteit weg te zagen. Onder meer met zijn voortdurende gezeur over een gekozen burgemeester. Dan valt er helemaal niets meer te regeren. Het is dus een goede zaak dat dat referendum is afgefloten. Nu heeft de Majesteit immers weer nieuwe mogelijkheden om haar invloed te doen gelden. En zo hoort het ook. Dat ligt straks anders zodra de Europese Partij een substantiële vertegenwoordiging heeft veroverd in het Europees Parlement. 18.00 Ik verneem dat de heer Tjeenk Willink tot informateur is benoemd. De champagne kan dus al uit de kast! Ik ga er nu dus vanuit dat de heer Dijkstal hierna als formateur zal optreden. Het is leuk om Jan Marijnissen uit Ozz naar de Koningin te zien vertrekken. En daarna onze goede vriend Gerrit Schutte. Het doet mij buitengewoon veel deugd hier vanuit het rijk waar de zon nooit ondergaat weer eens een paar goede bekenden op de televisie te ontwaren. Met Gerrit Schutte heb ik goede ervaringen. Ik vind hem een integer politicus. Hij bereidde zijn werkzaamheden altijd zeer zorgvudig voor in de trein als ik naar Noordwijk reisde. Jan Marijnissen wil nieuwe verkiezingen, omdat er naar zijn idee geen alternatief is. Ik heb echter geen behoefte aan een partij in de regering die tegen is. Dat is in strijd met ons positieve denken. De heer Kok verwijt de heer Wiegel thans dat hij het kabinet zou hebben 'opgeblazen'. Ik denk dat de heer Kok nog niet goed begrijpt waar Wij mee bezig zijn en hij klaarblijkelijk mijn First State of the Union van september 1996 niet goed heeft begrepen. Ik sprak hier uiteraard over The European Union: Eerst de buitengrenzen dicht, dan pas van binnenuit democratiseren op Europees Niveau. De lichtblauwe steunkleur onder het artikeltje 'Wiegel wil even rust' is in dit verband zeer stijlvol gekozen door de redactie van de Telegraaf. Dat geldt eveneens voor het jasje van Hare Majesteit in dezelfde kleur alsmede de paarse das van de heer Herman Tjeenk Willink. Ik ben overigens bereid om D66 in de Europese Partij op te nemen - zodra ik daarvan deel uitmaak - teneinde hun democratische idealen vandaaruit te verwezenlijken. Adine Tjeenk Willink hecht - evenals jij en ik - veel waarde aan de horoscoop. Voor zover ik dat kan vaststellen hebben mijn emailberichten van 28 en 30 april, alsmede van 1, 3, 10, 12, 17, 19 en 20 mei jou nog niet bereikt. Deze informatie is van cruciaal belang voor het herstel van de kabinetscrisis in Nederland. Het is dus van groot belang je tot het eigenmaken van die informatie te beperken teneinde onze strategische doelstellingen voor het jaar 2000 alsnog te halen. Ik lees nu ook "Huwelijk prins Edward live op tv. Het huwelijk van de Britse prins Edward en Sophie Rhys Jones is op zaterdag 19 juni rechtstreeks op de televisie te volgen. Volgens de BBC gaan de opbrengsten uit de verkoop van de televisierechten naar een liefdadigheidsfonds. Edward (35) en Sophie (34) onderstrepen dat de bruiloft vooral een dag voor familie en vrienden zal zijn, en geen staatsaangelegenheid. Toch zullen meer dan 8000 mensen op de terreinen rond WINDSOR CASTLE, bij Londen, aanwezig zijn om de gasten te zien arriveren. De huwelijk wordt in de St. George Chapel, bij het kasteel, ingezegend. In de kapel worden camera's aangebracht die de één uur durende plechtigheid vastleggen."

Ik hoop dat de opbrengsten uit de verkoop van de televisierechten naar de European Cervantes Foundation gaan. Dat lijkt mij niet meer dan redelijk. Ik zal mijn vriend Gert Woudsma dan verzoeken de foundation behulpzaam te zijn bij het opzetten van kindertehuizen in Spanje en Latijns Amerika. Geheel en al in Diana's geest. Dat ziet er beter uit dan dat strakke gezicht van die dolende ridder die hier door die Spaanse fotograaf vereeuwigd is en waar ik je een exemplaar van heb doen toekomen. Ik ben dus al druk met 'face-lifting' begonnen. Ik hoop dat de astroloog gelijk heeft, wat dat doel betreft. Het is voor jullie thans zaak om prioriteiten te stellen. Het gaat immers om het voortbestaan van ons eigen paars. Ik zal deze brief dus ook per email naar Noordwijk sturen alvorens hem op de bus te doen vanavond. Er is slechts één richtinggevend primaat van de onderneming: Het beleidsplan Instituto Cervantes NBL EW. Als je nog met mij wilt trouwen gaan we samen een jurk voor je kopen. Bij HARRODS. Hartelijke groet.

Bijlage: Dijkstal kiest kleur.

21 MEI 1999 EUROPESE PARTIJ