6 februari 1998 Betreft: EERLIJKHEID Kenmerk: JH/LH980206. Beste Liesbeth, Vrijdag 6 februari 1998. Met de opruiming ben ik gisteren al begonnen door mijn Letters aan jou over te dragen en mijn laatste werkstuk Van Baak naar de Baak. Ik was blij om er weer te kunnen zijn. Edwin heeft nog geprobeerd om mij te ontmoedigen om contact met jou te leggen. Maar dat werkt niet. Dat heb ik hem uitgelegd. Ik ben gewoon in twee jaar tijd geprogrammeerd om op jouw lijn te zitten. Zo werkt dat nu eenmaal. Zeker op latere leeftijd, wanneer een mens minder flexibel wordt. Ik heb van hem begrepen dat het jou evenveel moeite heeft gekost om 'los te laten' en dat het je toch gelukt is. Het was mij ook gelukt, door mij volledig op Diana te concentreren. Maar nu ze weggevallen is, val ik toch weer terug op de basis van waaraf mijn raket is gelanceerd in oktober 1990. Mijn problemen worden nu echter wel opgelost, denk ik. Gistermorgen werd ik gebeld door André van der Elzen van het programma De Stoel van de NCRV. Daar wil hij me in hebben. Dat doe ik dus ook. Ik laat mij lekker doorzagen. Het wordt immers tijd dat Nederland mij leert kennen zoals ik ben en niet op grond van wat er allemaal over mij wordt verteld in den lande. Gewoon mijzelf zijn. Als dat kan, dan kunnen we verder. Vanmorgen belde André weer. Hij komt dinsdag op bezoek om het programma voor te bereiden. Ik heb dat aan Edwin laten weten. Kijkend naar de horoscoop beschouw ik mij inderdaad als jouw meerdere die niet makkelijk tevreden te stellen is. Dat was al het geval toen jij formeel mijn meerdere was in Hoofddorp en Noordwijk. Ik had dat bedrijf al lang onder controle toen jij nog moest komen. Het is Edwin opgevallen dat ik zo'n formidabel geheugen heb. Dat heeft hij goed gezien. Ook terugdenkend aan die eerste tijd van samenwerking in Hoofddorp zie ik je nu nog steeds achter mij staan terwijl ik achter de computer zit om het bedrijf te runnen, zoals ik altijd heb gedaan. Alles onder controle houden. Daar heb jij veel van geleerd, Love. Daar ben ik van overtuigd. Nochtans heb ik inderdaad veel waardering voor jouw prestaties. Ik vond het ook een prettig gesprek gisteren met Edwin. Ik heb met hem gesproken over de wijze waarop ik als bestuurslid van de Vereniging Spaans op School mijn eigen toekomstige markt heb gecreëerd aan 'uitstromende' Spaanssprekenden

(Vandaar mijn foto van Tineke) alsmede het organisatieschema van mijn toekomstige bedrijf, aan de hand van mijn flipover sheet. Op de eerste plaats heb ik gesproken over de rol van de koningshuizen binnen de European Cervantes Foundation. Ik heb hem verslag gedaan van alle contacten die ik met de vijf royal houses heb gelegd. Het was hem bekend dat er op de eerste plaats een zeer bijzondere relatie met het Britse vorstenhuis tot stand is gekomen. Met name met Diana. Je kunt dit nu verifiëren aan de hand van het boek dat ik heb overgedragen. Met Charles heb ik echter nog steeds een groot probleem. Hij heeft zijn voormalige echtgenote niet als 'gade' behandeld, vervolgens heeft hij de organisatoren van het concert in Leiden toestemming gegeven om haar naam te gebruiken, terwijl hij daar absoluut het recht niet toe heeft. Dat is gisteravond ook nog even aan de orde gekomen, maar daar kom ik nog op terug. Voorts heb ik Edwin uiteengezet dat ik nog een pleitnota heb geschreven in de richting van de advocaat van de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid, waardoor ik mijzelf aan een winnaarspositie heb geholpen. Met het Spaanse vorstenhuis had ik echter al een innige relatie vanaf 1995.

Van kroonprins Felipe heb ik zelfs nog een 'abrazo cordial' (saludo afectuoso) op papier.

Ook onze koningin beschouw ik als een trouwe supporter. Ik beschik immers over Haar faxnummer, waarvan ik soms gebruik heb gemaakt. Uiteraard niet te vaak, want het kost Majesteit toch al moeite genoeg om het geheim van paars geheim te houden en ik wil Haar niet al te zeer in verlegenheid brengen. De discussie over de overplaatsing van Jonkheer Röell van Zuid-Afrika naar BRUSSEL heeft toch al buitengewoon veel stof doen opwaaien. Ook dat gedoe met die Procureurs Generaal, die geen raad weten met de Voormalig Adviseur van de Minister van Justitie en The Princess of Wales. De heer Steenhuis heeft zich nu ook ziek gemeld. Ik bedoel maar. Ik kan er niet omheen om je op de hoogte te blijven houden als Collega. Uiteindelijk zal ik ook eens met de heer Tjeenk Willink moeten gaan praten op de Raad van State in Den Haag. Maar ik neem aan dat jij dat al doet als goede bekende. Al bij al wordt de functie van de European Cervantes Foundation een ideële functie. Zodra al mijn verantwoordelijkheden door goede mensen zijn overgenomen, trek ik mij graag terug uit de Stichting Cervantes Benelux. Jij hebt inmiddels al een behoorlijke hoeveelheid 'goede mensen' aangetrokken, zoals ik opmaak uit het stuk van Inge Post met de titel Voor goede mensen heb ik altijd belangstelling. Ik ook, dus. Ik ben niet voor niets op een steenworp afstand van Kasteel Oudaen gaan wonen. Dat is nu te voet beter bereikbaar dan met kerst 1992 vanuit Nijmegen. Ik hoop dat De Stoel mij nu de gelegenheid geeft om die mensen aan te trekken en mijn geld terug te verdienen. Dat wordt een leuke kans om mijn 'cholerekast' op te ruimen, waardoor ik mij beslist prettiger zal gaan voelen. Maak je echter geen zorgen over wat ik ga zeggen aan het Nederlandse publiek. Ik heb mij voorgenomen mij uitsluitend in positieve zin uit te laten over degenen die ik tot mijn supporters reken. Daar reken ik jou ook toe, al krijg ik niets van jou terug, naar Edwins inzichten. Ik geloof er immers niets van dat jij mij niets zult teruggeven. Al is het maar weer zo'n dikke kus. Je hebt er van mij nog steeds een tegoed. Dat heb ik Karin de Winter nog laten weten. Je bent wel zakelijk, maar op de eerste plaats een goede Collega. Laten we af en toe maar een keer lachen. Dat is goed voor de gezondheid. Dus graag een keer een lachende foto van jou in het Baakbericht. Niet altijd té serieus. Want té is niet goed. Ook niet té goed met elkaar overweg kunnen. Blijkbaar! Verder hebben we gesproken over de limited. Ik weet niet of jij al stappen hebt genomen om deze in een holding om te zetten. Anders moet ik het doen. Edwin adviseerde mij dit los te maken van de Baak. Maar dat kan niet. Formeel misschien wel, maar het zou wel tegennatuurlijk zijn. Ik zie de Baak als een grote boom - ooit eens door Tjeb Maris getekend - met een groot aantal takken. Instituto Cervantes Holding Limited is zo'n tak van diezelfde boom. Die kan ik niet zomaar afbreken, want dan gaat hij dood. Ik kan wel energie aanwenden om van die tak een nieuwe boom te maken, een soort 'stekje', zodat er straks twee bomen staan die naast elkaar kunnen staan: Eén voor jou en één voor mij, om in beeldspraak te blijven. Maar dat stekje heeft wel water nodig en voedingsstoffen. Daarover beschik jij meer dan ik. De eerste kernactiviteit van de holding moet dus het uitzendbureau worden op Schiphol. Ook dient te worden voorkomen dat ik in echte financiële nood geraak. Ik kies dus voor dezelfde formule als Edwin: een betaalde parttime-activiteit naast hetgeen ik thans doe. Daartoe herhaal ik hetgeen ik gisteren in mijn brief met de titel Justitia heb geschreven.

"Als ik jou, Ruud en Harry als mijn vrienden kan beschouwen is er maar één oplossing om op dezelfde golflengte terug te keren: Weer meedraaien op de Baak, al is het parttime. Weer opnieuw in het proces groeien. Alleen dit pakket bezorgt je al extra werk. Die assistentie kun je krijgen van mij. Bijvoorbeeld als directie-secretaris. We zijn immers een onafscheidelijk team en volledig op elkaar ingespeeld. Mijn nevenfunctie als Vice-President van de holding hoef ik niet meer te melden, want die weet je al. Ik denk hierbij aan het notuleren van de directievergaderingen. Een middag in de week. Daar kan ik dan ook al mijn nevenactiviteiten melden. De notulen werk ik dan thuis uit en kunnen op de beproefde wijze door jou worden gecheckt. We kunnen daarbij gebruik maken van jullie kantoor hier in de Biltstraat, waar je eveneens kunt vergaderen. Ik mag zo'n Hfl. 800,- netto bijverdienen naast mijn uitkering. Wanneer het hotel daarnaast mijn Amwayprodukten afneemt is mijn directe financiële nood gelenigd en kunnen we verdere lijnen uitzetten naar de toekomst."

Dat is Scenario 1. Het is een zeer praktisch voorstel. De belangen van Cervantes en de Baak bijten elkaar niet binnen deze constructie, aangezien ik al eerder met Henk Lulofs heb afgesproken dat de Baak zich niet met de Spaanstalige wereld zal bezighouden en dit exclusief aan Cervantes voorbehouden blijft. Dit moet kunnen op een zakelijke basis, tenzij er tóch gevoelsmatige aspecten een rol spelen, maar in een dergelijk geval dien ik wel in de sociale sfeer met jou te kunnen blijven communiceren. Tijdens mijn treinreis van Schiphol naar Leiden viel mij het bord Abbenes, Kaag op. Zowel in Abbenes als Kaag wonen mensen die ik zeer intensief in vertrouwen heb genomen en die mij zeer dierbaar zijn: Jij en George. Scenario 2 werd door Edwin aangedragen. Ik heb hem gesproken over mijn briefwisseling met Sylvia Tóth. Ik houd haar formeel gezien als geïnteresseerd in mijn plannen. Edwin adviseerde mij enige tijd als account-manager voor Content te gaan werken. Ik neem mij voor om Sylvia daartoe een brief te schrijven. Zij beschikt immers over mijn volledige business plan en ik beschouw haar dus als volledig geïnformeerd. Maar scenario 1 heeft mijn voorkeur. Scenario 3 kwam bij mij op tijdens mijn wandeling van Kasteel Poelgeest in Oegstgeest naar Leiden, toen ik daar voorbij het grote gebouw van Research voor Beleid kwam. Daar hebben we in het verleden goed mee samengewerkt (Frans de Haan). Wellicht kunnen zij bij het marktonderzoek worden betrokken. Ik verzond daarom het volgende faxbericht: Marktonderzoek. Ik kom nog even terug op het gesprek met Edwin. Zijn belangrijkste vraag was eigenlijk of ik teleurgesteld ben als ik 'nee' te horen krijg. Het antwoord is ontkennend. Daar kan zelfs de heer Mohamed Al Fayed over meespreken. Met alle noodlottige gevolgen van dien. Hij had dus beter moeten luisteren. En zo zijn er nog meer. Ik heb dienaangaande een duidelijk standpunt. Degenen die niet met mij willen samenwerken zijn het niet waard om met mij te mógen samenwerken. Dat geldt ook voor jou. Tijdens onze samenwerking heb jij fouten gemaakt - onder druk van derden - hoewel je mij wel tot LEIDER hebt gebombardeerd. Die fouten heb ik altijd voor me gehouden, want daar heeft niemand iets mee te maken. Bovendien heb je in 99 procent van de gevallen altijd achter mij gestaan. Dat was wederzijds uiteraard. Daarom rapporteer ik jou ook tot in de kleinste details totdat er een echt bloeiend bedrijf van Van der Heyden staat. Bij voorkeur Van der Heyden/Halbertsma, nu Van der Heyden/Spencer niet meer tot de mogelijkheden behoort. Ik blijf positief denken en waar en wanneer nodig voor je in de bres springen, maar dit moet wel gezegd - en geschreven - zijn. Desgewenst laat ik je weten op welke situaties ik duid. Op advies van de meisjes achter de receptie ben ik dus naar het kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest gegaan.

Jan Toet zit daar dus in het bestuur. Ik heb er gesproken met mevrouw Ernie Nijhuis. Zij belde me vanmorgen nog op. Ook dit kasteel is zeer geschikt voor de organisatie van congressen. Ik zal de heer Toet hier nader over informeren. Vervolgens heb ik een bezoek gebracht aan North End English Pub aan het Rapenburg en daar een Newcastle Brown Ale gedronken, zoals op tweede kerstdag op Heathrow aan tafel 14. Ik werd er geholpen door een aardige Engelse jongedame met de naam Linda. Zij kwam uit Norfolk, Norwich, niet ver van Sandringham. Zij is goed bekend in dat paleis. Ik heb haar laten weten dat dat een van de weinige paleizen is waar ik nog niet op bezoek ben geweest in Engeland. Ik had deze pub al eerder bezocht. Op 28 november, toevallig. Ik heb Linda verteld dat ik op die dag een gesprek heb gehad met een naamgenote van haar, Linda Dawson, de vriendin van The Duchess of York.

Als ik op Edwins advies moet afgaan, moet ik opnieuw op zoek naar een nieuwe partner. Er blijft er dan nog maar één over: Fergie dus. Ze is nu welkom voor een gesprek, maar uitsluitend zakelijk, om als boegbeeld dienst te doen voor The Company en haar parfum op de markt te brengen. Ze heeft zich immers niet zo netjes gedragen in de afgelopen jaren, maar ik geef ze toch een kans. Ik heb met Edwin ook nog gesproken over de gesprekken die wij ooit hebben gehad waarin jij regelmatig het thema nieuwe partner aan de orde stelde. Ik dacht dan 'Die zit tegenover me', maar heb dat nooit hardop gezegd. Ik heb dat nu aan Edwin laten weten. Ik denk ook nog terug aan die week dat je naar Ermelo bent geweest. Je hebt mij toen jouw telefoonnummer gegeven. Jacobine deed daar nogal geheimzinnig over. Ik denk dat ik die tocht naar Ermelo dus eerder had moeten maken. Dat is kennelijk een inschattingsfout van mij geweest. Ik heb er wel van geleerd en hoop dat hij nog is goed te maken. Bij thuiskomst lag er een faxbericht op tafel van Mischa met een BEMOEDIGING van de Amway Policy Board en de boodschap: "John, Deze woorden staan in de Amagram van februari. Dit is bepaald niet een onbelangrijke tekst voor jouw Amway business Cervantes Enterprises. Laten we samen er daarom ook voor zorgdragen dat vrienden en relaties in je nabije omgeving betrokken raken bij dit concept van Amway. Ze zullen grote successen boeken, wat grote voordelen heeft voor Cervantes Enterprises. Samenwerken aan een toekomst is de juiste weg naar succes. Ik ben altijd beschikbaar om samen Cervantes Enterprises tot een groot succes te maken. Mijn advies en die van mijn upline is de eerste contacten te leggen in deze regio en vervolgens uit te breiden internationaal. Ik sluit af met de woorden: een rijk persoon is alleen dan rijk als hij bereid is zichzelf te verbeteren, maar meer dan dat, om de levens te verbeteren die hem raken. Veel Succes! Mischa Mook." Dit lijkt erg veel op jouw advies: "Begin bij jezelf, daarna grenzen verleggen". Die tekst van Amway neem ik hieronder op.

BEMOEDIGING

- Het recht om anders te zijn -

Eén van de grote voordelen van de Amway business is de hoge mate van hulp die we elkaar geven. Je komt deze zorg en bemoediging op vele manieren tegen: De speciale één op één relatie tussen sponsor en Downline distributeur. De uitwisseling van zakelijke informatie en inspiratie op een distributeursmeeting. Zelfs de structuur van het Amway Sales- en Marketingplan beloont inzet wanneer distributeurs elkaar helpen de business op te bouwen. Anderen helpen en accepteren is de basis van ons succesvolle verleden en de sleutel tot een groeiende toekomst. Alsook alle mensen uit te nodigen voor "De beste zakelijke mogelijkheid ter wereld", ongeacht hun achtergrond. Hen erbij betrekken, niet uitsluiten. Respect voor elk en ieder individu is een basiswaarde bij Amway, evenals kritisch is ten opzichte van een Amway business. Reeds vanaf het begin is Amway trots geweest op het bieden van een gelijke zakelijke mogelijkheid voor iedereen. Het is een kans die openstaat voor mensen van alle rangen en standen: mensen met verschillende religieuze overtuigingen, politieke achtergronden, nationaliteiten, etnische achtergronden en raciale afkomsten. Amway distributeurs komen bij elkaar als zakenpartners, die hetzelfde denken over de principes van vrijheid van ondernemerschap. Ze werken samen om financiële onafhankelijkheid te bereiken door het Amway Sales- en Marketingplan te volgen en te werken volgens de opvattingen over Etnische Grondbeginselen en de Gedragsregels. Op allerlei andere punten kunnen, met name wat de bedrijfsvoering betreft, Amway distributeurs er verschillende meningen op na houden, zonder dat de verschillen hun status als Amway distributeur of hun zakelijke relaties met andere distributeurs schade berokkenen. Wanneer het zakelijk podium een platform wordt voor verkondigen van religieuze doctrines, politieke overtuigingen of andere zaken van persoonlijke aard, zullen aanwezigen met andere overtuigingen, die verwachten bij een zakelijke meeting te zijn, afgestompt worden en zich distantiëren van Amway. Kortom, zij worden ontmoedigd om deel te nemen aan een schitterende zakelijke mogelijkheid. Amway is al jaren een groot succes juist omdat het geen beperkingen kent. Het is toegankelijk voor iedereen. Het kan zo gevormd worden dat het tegemoet komt aan de wensen van iedere individuele Amway distributeur. Met het nieuwe jaar in het verschiet is het voor ons allen de juiste tijd om onze toewijding voor een gelijke kans voor iedereen nogmaals te bevestigen. De kans om te kiezen en de kans om anders te zijn. En de kans op een persoonlijke keuze en persoonlijke vrijheid. Amway Policy Board."

Daarom kies ik voor Scenario 1. Dat besluit had ik overigens al genomen vóór mijn gesprek met Edwin. Ik heb jou nooit losgelaten, daarbij denkend aan jouw woorden "Ik werk niet met contracten. Ik werk met mensen." De beëindiging van mijn arbeidscontract was in mijn denken daarom niet van invloed op mijn relatie met jou. Ik heb wél jouw wensen gerespecteerd en je de vrijheid gegeven om langs gescheiden wegen ons beider doelen te realiseren op basis van een volledig vertrouwen en commitment. Edwin vindt Diana overigens leuker dan jou. Gelukkig maar. Dan heb ik geen last van hem in de toekomst. Ik vind hem overigens wel een geschikte knaap. Hij was zeer geïnteresseerd en geboeid door mijn verhaal. Ik ontving ook een bericht van Research and Marketing uit Heerlen, met de volgende tekst:

"Maastricht, 4 februari 1998. Referentie: TJ / RT 022 / 4 97 058. Doorkiesnummer: 043 - 350 80 40. Geachte heer, Bij deze willen wij U, mede namens De Telegraaf, nogmaals onze excuses aanbieden voor het ongemak ontstaan naar aanleiding van het niet doorgaan van het onderzoek voor De Telegraaf op de oorspronkelijk geplande datum. De techniek heeft ons helaas in de steek gelaten, waardoor de voorbereiding van het onderzoek niet tijdig kon worden afgerond. Zoals toegezegd, treft U om de pijn enigszins te verzachten, bijgesloten een aardige attentie aan. Inmiddels is de nieuwe datum voor het onderzoek vastgesteld: donderdag 12 februari a.s. Wilt U deze datum alvast in Uw agenda reserveren? Een medewerkster van ons bureau zal binnenkort telefonisch met u contact opnemen om te vernemen welk tijdstip U het beste schikt. U bij voorbaat dankend voor Uw bereidwillige medewerking, tekent, hoogachtend, drs. H.M.J. Brounts, research director."

Het is een leuk pennensetje dat ik ontving. Ik zal hem vullen met paarse inkt. 14.30: Ik heb inmiddels met mevrouw Linders van R&M afgesproken op donderdag om 14.00 uur in Park Plaza. Ik ontving ook het rekeningoverzicht van mijn PostbankCard met de afschrijvingen van Engeland. Wéér duizend gulden. Het is nu 'pompen of verzuipen'. Pómpen dus! De gemaakte kosten in het kader van het loopbaanadvies van 1991 geven thans het volgende - complete - beeld te zien, exclusief het nog te derven renteverlies.

1991 en 1992

26.853,00

1993

3.427,43

1994

1.916,06 

1995

7.248,71 

1996 

15.096,44 

1997 

34.383,19 

   
Totaal 

88.924,83 

De uitgaven in het afgelopen jaar hebben betrekking op:

Amway

498,80 

beveiliging

116,35 

Companies House

875,00 

computerbenodigdheden  

275,42 

contributies  

145,00 

donaties

45,00  

fotokopieën  

1.621,12 

GSM telefoon  

293,00 

kantoorartikelen  

755,95 

Knijff & Partners  

3.107,88 

Kamer van Koophandel  

61,00 

leges  

240,00 

lidmaatschappen  

30,00 

nebib  

1.392,39 

opleidingen  

4.109,02 

porti  

1.596,32

PR  

533,79 

reiskosten  

5.506,30 

Relatiegeschenk Princess of Wales  

189,00 

reparatiekosten  

375,56 

representatie  

1.618,71 

research  

1.691,81 

telefoonkosten

2.078,63 

vakliteratuur  

2.349,13 

verblijfskosten  

2.666,22 

verhuiskosten  

1.916,83 

verzendkosten  

294,93 

   
Totaal  

34.383,19 Opleidingen en reiskosten zijn dus de zwaarste posten. Daarvan is het grootste gedeelte aan mijn voormalige werkgeefster ten goede gekomen. Voor een goed produkt overigens. Dus daar heb ik geen spijt van. Maar ik reken nu wel op
Return on Investment. Daar begint het gelukkig op te lijken. Dat was het weer voor vandaag. Ik blijf je informeren tot mijn probleem is opgelost. Ik ben nog steeds alleen. Dus als mijn Rolls Royce tegen een boom rijdt of mijn Boeing stort neer, dan dient er iemand in mijn leven te blijven die volledig van mijn reilen en zeilen op de hoogte is. Dat lijkt mij niet irreëel. Vind je niet? En ik weet niemand anders dan mijn KONINGIN VAN DE KUST. Want jij bent nu nog de enige die ALLES van mij weet. With Love Again. P.S. Jouw CD van Pace Peña ben ik kwijt. Blijkbaar verdwenen uit mijn appartement. Dat betekent dat We een nieuwe koers moeten gaan varen. Samen! Oegstgeest en NCRV passen goed bij elkaar. In dit geval praat ik dus over een NIEUWE ZENDING. Te beginnen met een uitzending. Ik hoop dat ze het girorekeningnummer van de stichting dan ook in beeld brengen. Dan is mijn probleem opgelost. En tóch heb ik liever iemand die met mij meerijdt. En geen mán bij voorkeur. Daar ben ik op uitgekeken. Doe je de groeten aan die aardige dames van de receptie? Het wordt tijd dat we eens een keer kunnen dansen. Dan ga ik weer op les. De pen van De Telegraaf lijkt veel op die van 'Een miljoen of iets meer', die ik ben kwijtgeraakt.

8 FEBRUARI 1998 DE DROOM