10 mei 1998. Betreft: WEDEROPBOUW Kenmerk: JH/LH980510. Beste Liesbeth, Vrijdag 8 mei 1998. Vannacht heb ik weer over jou gedroomd. Het was op een plek in het bos. Ik denk dat het in Ermelo ligt. Een bouwplaats. Het weer was enigszins regenachtig. Bouwvakkers liepen af en aan. Er was al een groot gat in de grond gegegraven voor de fundering van een nieuw huis. Ik denk dat er wel zo'n kleine 25 mannen rondliepen met een kruiwagen met zand, grind, specie, stenen en ander bouwmateriaal. Er werd hard gewerkt. Zéér hard. Toen zag ik je staan. Achter een schutting. Met een leuk petje op en in een matrozenshirtje. Ik ging naar je toe, legde mijn arm over je schouders en gaf je een dikke zoen op je wang. Het was zeer prettig je weer terug te zien. Net als vorig jaar tijdens het congres 'De Nieuwe Economie'. Ik vroeg jou "Voor wie is dat huis?". "Dat is nog een verrassing, John" was je antwoord. En toen werd ik wakker.

Het was gezellig gisteren bij Ottenhome. Mijn kameraad was er niet. Ik heb de heer Lacor laten weten dat ik mijn bevoegdheden in de vijf landen waarover ik "de baas" ben heb overgedragen en in Spanje ga wonen. Net als Karel de Vijfde. "Probably one of my ancestors", zoals ik op 6 november 1996 vertelde aan twee Afrikaanse diplomaten uit Kenya in de 'Koning van Spanje' in BRUSSEL, in aanwezigheid van de Heer de Heer, kort nadat ik vier gouden harten in de Laekense Straat had achtergelaten. Dat nieuwe droomhuis in het bos spreekt mij evenwel ook zeer aan. Ik heb gisteravond de geboorte van Paars II gevierd. Want het ziet er wel naar uit dat Wij thans wederom een regering in het zadel hebben geholpen na Spanje en het Verenigd Koninkrijk. En er zullen er nog vele volgen. Ik ben daarom hoopvol gestemd dat het goed gaat met the business vanaf nu. Dit maak ik op uit het artikel Purple van mijn goede vriend Rob Hoogland in de Telegraaf van vandaag. Hij schrijft vanuit New York onder meer: 'De regelmatige lezer van deze rubriek weet wellicht dat ik op het ogenblik in New York City vertoef, een fascinerende stad, die de neiging heeft de bezoeker op te vreten. De wereld rondom de Big Apple bestaat voor hem na enkele dagen nauwelijks nog, maar woensdag slaagde ik er toch in die toestand te doorbreken. Ik wandelde op Broadway dwars door Soho. Ik keek op mijn klokje en zag dat het zes uur 's avonds was, oftewel twaalf uur 's nachts in Nederland. Nu moest de uitslag bekend zijn, stelde ik vast. En ik haastte mij naar het cybercafé dat ik twee straten verderop wist." Vervolgens beschrijft Rob hoe hij via de computer de verkiezingsuitslag verneemt. "U heeft gevonden wat u wilde?" vroeg het meisje achter de kassa vriendelijk, toen hij wilde afrekenen. "Yes", zei hij..."It's a victory for Purple" Rob vervolgt: "Het arme kind keek mij aan alsof ik ter plekke in een nijlpaard veranderde, dus u begrijpt wellicht dat het mij nog heel wat moeite kostte om uit te leggen dat Nederland een land in Europa was en dat daar verkiezingen waren gehouden, en dat zij vier jaar lang waren geregeerd door drie partijen, en dat die paarse coalitie in totaal vijf zetels had gewonnen. En toen snapte zij er nog niets van." Dat is logisch. Er zullen ook weinig Nederlanders zijn die zullen begrijpen wat Rob bedoelt met die vijf zetels. Rob is immers een van de weinigen die op de hoogte is van de 'Cable Turtle' en de 'Clever Line'. Ik mag eveneens ook aannemen dat hij inmiddels kennis heeft genomen van de Purple Cap met het opschrift 492, waar de Amerikanen ook niets van begrepen ondanks hun hoge wetenschappelijke kennisniveau. Ik heb gisteren getracht 'low profile' te blijven. Maar dat is mij helaas niet helemaal gelukt. Iedereen heeft naar mijn idee het recht om te weten wie ze voor zich hebben. Ik kijk in dit verband ook naar de foto in het NRC van gisteren met het onderschrift 'PvdA-lijsttrekker Kok in het Amsterdamse Paradiso, waar zijn partij gisteravond de overwinning vierde (Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer) met een glunderende Wim Kok en een bord op de achtergrond met het opschrift King of the Netherlands. De heer Kok was zo kies om dat weg te wuiven tijdens zijn toespraak. Ik vind dit overigens ook wel enigszins 'overdone' evenals de aandacht voor onze butler tijdens de uitreiking van de Oscar voor Karakter. Het doet mij echter wel deugd dat Paul zich inmiddels stevig inzet voor ons fonds. Dan is het niet meer nodig om een gratis maaltijd te bestellen in het CARLTON BEACH HOTEL. Daarbij word ik graag bediend door een goede butler. Zoals in Het Stadhouderlijk Hof.

Voorts zie ik ook nog een leuke foto met Frank de Grave, Gerrit Zalm en Erica Terpstra. Wat hebben zij een pret, nadat ik Frank een blik in mijn Letters heb laten werpen met bijlagen. Het gaat dus weer goed met Paars. Vooral nu Wim Duisenberg in het Europees Parlement duidelijk heeft laten weten dat hij geen boodschap heeft aan de fantasieverhalen van de Franse president en de heer Tjeenk Willink wellicht als informateur wordt aangewezen voor de nieuwe kabinetsformatie. 'Tjeenk Willink' is een gevestigde naam op de Baak. Ik heb er dus geen bezwaar tegen als hij inzage krijgt in mijn brieven aan jou. Hij is immers onze onderkoning. Wat de toekomst ons zal brengen staat weer in de sterren. In dit verband is het eveneens goed nieuws dat onze grote vriend Jo Ritzen een goede baan krijgt bij de Wereldbank. Dat zullen mijn buren van de Landelijke Studenten Vakbond ook op prijs stellen, aangezien zij niet zo goed overweg konden met Jo. Voor Tineke wordt het beslist geen netelige kwestie. Ik heb haar al in mijn organogram opgenomen als Minister van OCW. Het is een goede zaak om open te staan voor advies, Ik heb immers het volste vertrouwen in het Bestuur van de Raad van State. Ik ben al flink opgeschoten zoals je ziet. Met inkopen voor moederdag wacht ik nog even totdat er een wederzijds commitment duidelijk is. Ik kijk dus nog even uit met mijn budget. Dat was immers wel een goed advies tijdens het functioneringsgesprek. Ik heb jouw beoordeling dus nog niet in zijn geheel afgekeurd. Er is dus weer hoop voor de toekomst. Ik ben benieuwd of je een hypotheek en levensverzekering nodig hebt voor ons nieuwe huis. Als dat het geval is doe ik mee. Zoals ik heb beloofd. Ik ga nu naar het oosten des lands om mijn vader te bezoeken, de laatste passagier van de 'Clever Line'. Nijmegen 18.30 uur. In de trein las ik in The Express het artikel Queen's priest attacks crown. Canon Eric James verwoord hiermee exact de situatie waarin ik mij bevind. Ik mag aannemen dat dominee David Brindley mijn Letters dermate van belang heeft geacht om deze aan de Aartsbisschop van Canterbury over te dragen. Ik heb immers op 18 augustus vorig jaar op BUCKINGHAM PALACE verklaard dat ik bereid was verantwoordelijkheid te nemen voor de Church of England. In Westminster Abbey heb ik op kerstavond gebruik mogen maken van de bidkapel. Daar heb ik jou deelgenoot van gemaakt. Op de Engelenburg is mij verklaard dat de gehele Britse Koninklijke Familie achter mij staat. Hetgeen ik Diana heb geschreven houd ik staande. Dat betreft ook mijn kritiek jegens de Prince of Wales. Ik ben nog steeds van mening dat het goed is als hij de eer aan zichzelf houdt en 'abdication' beschouwt als een 'honourable alternative'. Ik heb van de Prince of Wales te nooit en te nimmer enig idee kunnen krijgen hoe hij inhoud aan het koningschap kan geven. Ik zie geen visie. Als hij spreekt doet hij dat slechts in het Engels. Voor het oog van de wereld laat hij zich steeds in met incidentele gebeurtenissen en plichtmatige protocolaire handelingen en in de tijd dat ik Diana persoonlijk adviseerde nam hij regelmatig onze ideeën over. Nooit een verhaal over hoe de wereld er uit moet zien in de toekomst, bij voorbeeld. Hij heeft in mijn visie veel tijd verdaan met onnozele spelletjes als polo en sleetje rijden. Dit is een man waarmee het Britse volk zich onmogelijk kan identificeren. Dit jaar wordt hij vijftig. Om koning te kunnen worden dient er een volledige verandering in zijn gedragspatroon en image plaats te vinden. Dat is mijns inziens niet meer mogelijk. Ik lees ook de reactie op het artikel op pagina 10 Beware loose Canons. Diana werd een 'loose canon' genoemd nadat ze in Angola door een mijnenveld had gelopen. Ik kom zojuist terug van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. De man van de 'Clever Line' en het Klever mijnenveld is niet meer bij bewustzijn. Ik heb de situatie besproken met de 'gastvrouwe' van het ziekenhuis. Daarna las ik in de boekwinkel die in het najaar van 1996 het boek Diana Her New Life heeft besteld voor het Instituto Cervantes Benelux in het blad Weekend het commentaar op de film The People's Princess. Men heeft de indruk dat de film is gecensureerd en haar schoonouders over de schouders hebben meegekeken. "Dat is maar goed ook", zei ik hardop. Dat was de filiaalhouder niet ontgaan. "Hoezo?" was zijn vraag. "Omdat ik nog een kerstkaart van hen heb ontvangen", was mijn antwoord.

Ons verhaal is in augustus 1996 begonnen met de vraag "Wie was de koning van Runnymede?". Dat was de gekozen koning John I, bekend van de Magna Charta. Als er goed naar canon Eric James wordt geluisterd word ik - wellicht - toch nog Koning van Engeland. Dan word jij Mijn Koningin en gaan we samen naar de Big Apple. Rob Hoogland heeft het voorbereidende werk al achter de rug en alle democratische krachten hebben gewonnen van misdadige ideologieën tijdens de laatste verkiezingen. Dat is de verdienste van King John II en zijn volgelingen en die Vijf zetels van 'Purple' zijn uiteraard de zetels van Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales binnen The Company.

Ik lees in een ander blad BEATRIX ontvangt complete familie BREMERS. De Koningin heeft wel iets anders aan Haar hoofd dan Emily Bremers uit de Heilig Landstichting te Nijmegen. Ik stel het wel op prijs dat Zij zo goed is geweest de tandartsfamilie te ontvangen, want het wordt hoog tijd dat ik mijn gebit weer eens laat nakijken.

Zaterdag 9 mei 1998
Majesteit heeft het druk genoeg. Van de heer Marijnissen heeft ze gisteren nog een rookworst ontvangen. Uit Oss natuurlijk. Ik neem aan dat Jan af en toe ook eens naar Lucaya gaat. De familie Bremers is hier uiteraard volop onderwerp van gesprek op den Doekenborgh. De heer Tjeenk Willink is het dus niet geworden als informateur, maar Klaas de Vries.

Ik hoop dat dat goed gaat. Hij is immers voorzitter van de Sociaal Economische Raad, waar mijn buurman ook eens deel van heeft uitgemaakt. Jij had er destijds nog moeite mee als ik met hem ging tennissen. Ik ben benieuwd wat er uit de bus komt morgen, ofwel wie er uit de bus komen. Ik ben immers met prinsjesdag 1996 niet zo best ontvangen in het CARLTON BEACH HOTEL. Daar moest ik zelf de koffie halen, waarna ik Wim Kok en Winnie bij mij thuis op de koffie heb genood. Uitsluitend het NRC Handelsblad heeft daarvan geprofiteerd met een grote foto op de achterpagina. Ik mocht ook niet voorin de bus zitten van Liesbeth. Dat was in feite ongepast. Daar dient dus goed verandering in te komen. Ik ben dus zeer benieuwd naar die verrassingen. Wellicht heeft de heer Chirac zich ook door deze woorden laten inspireren toen hij met een nieuwe hobby begon in de Oceaan van de Vrede. Nochtans trapt de astroloog hiermee een open deur in. Ik heb hem immers al geadviseerd Vitamine V van Holland International te proberen richting Spaanse zuidkust. De broeierige sfeer vind je slechts bij de familie van Adri van der Heijden.

Niet bij mij. Ik zal geen boek schijven als Asbestemming, aangezien ik uitsluitend het positieve uit de mens probeer te halen, als ze goed naar mij luisteren. Dat geldt ook voor mijn voormalige buurman, ondanks het feit dat hij ooit grote fouten heeft gemaakt tijdens zijn onderhandelingen namens de vakorganisatie UNIE BLHP waarbij hij de term 'ontslag met onmiddellijke ingang' heeft geaccepteerd en mij hierdoor in een onmogelijke positie heeft gemanoevreerd waardoor hij zelf het voorzitterschap van de door mij opgerichte organisatie kon overnemen. Ik stel in deze brief vast dat mede hierdoor de problemen in mijn huisgezin zijn ontstaan. Hij heeft jou in deze problematiek willen betrekken. Hierop heb jij terecht gereageerd door mij ontslag aan te zeggen. Dus hatelijke opmerkingen zou je van zijn kant kunnen verwachten. Je hebt echter al duidelijk laten merken dat jij je daardoor niet laat onderschoffelen. Je hoeft morgen niet voor het eten te zorgen. Daar heb ik immers al voor gezorgd en mijn moeder heeft betaald nu het eind van de reserves in het kader van jouw loopbaanadvies in zicht is. Er is geen reden om over je prestaties op te scheppen. Men ziet dat wel met eigen ogen. Vooral als we een eindje gaan varen met de JONIKAL. Utrecht 20.30 uur. De Amway-bijeenkomst is om onduidelijke redenen niet doorgegaan. Het is dus ook al enigszins broeierig in Amerika. Van Goldina kreeg ik weer een pakketje toegestuurd. Ik heb hem nog niet geretourneerd voor het geval er morgen iets valt te vieren. Maandag komt mevrouw Vermeulen op bezoek in verband met de verkoop van het appartement. Dat is echter niet noodzakelijk wanneer het PRINSES DIANA FONDS mijn kosten vergoed. Dan behoud ik het appartement ten behoeve van mijn kinderen, om hier te kunnen studeren. Mijn eerder beoogde voorzitter van de stichting, Prins Johan Friso, zou hieraan - indien nodig - een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Ik lees over hem in de Telegraaf van vandaag "Prins Johan Friso (29), tweede zoon van koningin Beatrix en prins Claus, heeft een zeer prestigieuze baan gevonden als bankier bij de Amerikaanse zakenbank Goldman, Sachs & Co. Het afgelopen jaar rondde hij met succes een aanvullende MBA-studie af in Fontainebleau aan het vermaarde European Institute of Business Administration (INSEAD)." Het NRC meldt heriover onder meer; "Hij wordt 'associate' (medewerker) op de afdeling investment banking van de vestiging in Fleet Street. Dat hebben de Rijksvoorlichtingsdienst en een woordvoerster van Goldman Sachs in Londen gisteren bevestigd." Het moment is dus aangebroken dat Johan Friso thans ook in The Business stapt. Dan hoeft hij in september niet meer weg te blijven met Prinsjesdag. De voorbereidingen heb ik al getroffen. Daartoe haal ik mijn dagboek aan van april vorig jaar: "Friday, 18-04-1997. I wrote you already what happened in the morning. I also delivered my request at Lord Chamberlain's Office and went to St. James's. The Palace was closed and I went to the northern gate to deliver my letter. The police officer in duty told me that The office of Diana did not exist at St. James's and that that had been told to me. But that was not true. Otherwise I would not have come. He ordered me to post my letter by Royal Mail and so I did, certified and by express.

Then I went to Sergeants Inn in Fleet Street and spoke with the attorney of Instituto Cervantes Spain, Mrs. Carrollanne Lindley. This was a pleasant conversation. I told her about my decision expressed in my letter of this day and gave her the last version of my Business Plan 15-04-1997, 16:19. At 5.00 p.m. I attended the evensong in St. Paul's Cathedral at the first row with five postcards of your smiling face on the empty chair next to me. After the service I sent those postcards to my family and friends. In the Old King Lud I had a pint of "Flowers Original" to give me Flower Power. I passed by the Savoy Hotel and read "At midnight of the 3d of September 1660 Anne Hyde, daughter of the Earl of Clarendon was secretly married here to the Duke of York (Afterwards James II) whose two daughters Mary and Anne became queens of England".

Zondag 10 mei 1998 - Moederdag. Het was gisteravond ook een beetje broeierig in Utrecht. Vooral op het terras voor King Arthur's Pub, nadat ik een bezoek had afgelegd aan Florin & Firkin met mijn purple tie. Ed was er zeer van onder de indruk. Ron St. John bedankte mij voor de postzegel die hij had ontvangen, maar had behoefte aan de volledige serie.

Die heb ik hem dus bezorgd op de enveloppe van mijn bedrijf, met als opschrift in het paars: 'To Ron St. John. From John II (Purple II). Utrecht 9-05-1998'. Bij het verlaten van de pub werd er in het publiek voor Kasteel Oudaen en King Arthur's luid gesproken: "Hij is weg". Ik hoop dat het feest nu kan beginnen. De 'poppetjes' hebben We nu op hun plaats. Zij kunnen thans gaan dansen. Ook zónder de kale Fransen. Die mogen later meedoen. Als zij zich netjes gedragen. FIJNE MOEDERDAG. JOHN HYDE THE SECOND (Royal Correspondent). P.S. Ik zag Koningin Elizabeth II in een "Roodkapje" (red cab) op pagina 3 van The Express van vrijdag 8 mei jongstleden. "I got that Queen in the back of my cab". 14.00 Bezoek aan veiling. Mooie ring met briljanten à Hfl. 40.000,- . Foto gemaakt van lege stoel met glas champagne. Ik begin er inmiddels aan te wennen. Gekozen voor surprise-menu: Vis. Ook mijn "Candle in the Wind" staat keurig op de foto. Jammer dat je niet bent gekomen. Het kost je kennelijk nog tijd "to implement change". Volhouden dus. Ik denk dat client 361106 van Christie's nog iets tegoed heeft. Het zou overigens wel aardig zijn als The Queen ook een bezoek brengt aan King Arthur's Pub. Haar eerste bezoek vraagt om een vervolg in The Netherlands. De maaltijd was voortreffelijk. Het gaf mij mijn eetlust terug. Sprak ook enkele Britten uit Norfolk over Sandringham. Bijgaand een Nieuwe Roos namens de directie van het CARLTON BEACH HOTEL. Binnenkort ben ik veelvuldig te vinden op het strand voor de Baak. Dus niet onder het afdak. With Love, John."

11 MEI 1998 MOEDERDAG