Juridische afdeling Goldina. Postbus 46. 6100 AA ECHT. Datum: 1 augustus 1998. Betreft: KLANTNUMMER: 2.559.92 Kenmerk: JH/Goldina980801. Geachte anonymus, Volgens afspraak zend ik u bijgaande brief retour gericht aan "Mevrouw" J.L. v/d Heyden, Neude 30c, NL 3512 AG Utrecht met de volgende tekst: "Beste familie v/d Heyden, Aangezien u ook de laatste betalingstermijn genegeerd heeft, werd de zaak door uw adviseur van de klantenservice aan mij overgedragen. Ik heb het innen van uw vordering al voorbereid, maar wil u nog een laatste gelegenheid geven om uw schuld uiterlijk op 14.08.1998 te vereffenen. Ik raad u aan om voor de betaling gebruik te maken van het bijgevoegde reeds volledig ingevulde formulier. Alle gegevens die nodig zijn voor de boeking staan erop vermeld. Als u deze laatste aanmaning negeert, zal ik de zaak doorgeven aan een incassobureau. Ik wijs u erop dat daaruit kosten en dwangmaatregelen voor u kunnen voortvloeien. Mocht de betaling intussen bij u afgeschreven zijn, verzoek ik u om een kopie van het afschrift te sturen. Betalingen en retourzendingen zijn bijgewerkt tot 28.07.1998. Hoogachtend, Juridische afdeling." Voorts volgt er een onleesbare handtekening en een faktuur naar aanleiding van een levering d.d. 30.03.98 ten bedrage van fl. 28,95, vermeerderd met fl. 35,- aanmaningskosten. Op de eerste plaats laat ik u weten dat ik de betreffende zending niet heb ontvangen, althans niet de munt waarvoor de betaling was vereist. Wél een kistje en een acceptgiro. Ik heb dat verschillende keren laten weten, maar geen passende reactie ontvangen anders dan: "Echt, 22.05.98. Uw klantnummer: 002.559.92. Beste familie v/d Heyden. Wij bedanken u van harte voor uw mededeling. Overeenkomstig uw wens, hebben wij al uw abonnementen voor u gesloten. U zult dus geen verdere leveringen meer ontvangen. Het is jammer dat u uw indrukwekkende, bijzondere verzamelingen niet af wilt maken. U heeft natuurlijk ook de mogelijkheid eerst een verzameling compleet te maken. Daarna kunt u met andere collecties verdergaan. De afstand tussen de leveringen en de waarde van de leveringen kunt u daarbij zelf bepalen. Bedenkt u daarbij dat alleen een complete verzameling, die indruk maakt door haar schoonheid en volledigheid, kansen biedt op een toekomstige waardestijging. Wanneer u in de toekomst uw collectie toch weer wilt voortzetten, dan staan wij u graag weer te woord. Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groeten, Goldina klantenservice." Ik heb derhalve alle door uw bedrijf verzonden zendingen nadien zonder inzage retour gezonden. Volgens afspraak. Ik betaal niet voor iets wat ik niet heb ontvangen. U kunt in uw administratie natrekken dat ik alle overige betalingen wél heb verricht. Voor de goede orde laat ik u weten dat ik ooit mijn directiefunctie van een groot landelijk bedrijf heb beëindigd vanwege de door u gehanteerde incassoprocedures. Daar heb ik afstand van genomen vanwege haar klantonvriendelijkheid. Ik heb vandaag een dagdeel in deze aangelegenheid moeten investeren. Daartoe breng ik u het gebruikelijke dagdeeltarief à Hfl 750,- plus 18% B.T.W. ad Hfl 135,- = Hfl. 835,- in rekening. Ik verzoek u dit bedrag per omgaande over te maken op postbankrekening 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux te Utrecht.Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. JOHANNES L. VAN DER HEYDEN. Vice President; voormalig adviseur van The Princess of Wales.

P.S. Van dwangmaatregelen als vermeld in uw brief ben ik niet gediend! En van verdere correspondentie wens ik te worden verschoond. Uitsluitend uw betaling zie ik tegemoet als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN