Zondag 18 mei 2003 Leuke dag gisteren. Verzonden: Subject: Bedrijfscommunicatie in Spanje Date: Sun, 18 May 2003 15:47:31 To: De heer Bert van Onna Geachte Heer van Onna, Met dank voor de gisteren ontvangen gastvrijheid zend ik u hierbij het door mij toegezegde berichtje. Al vanaf het begin van mijn managementopleiding op de Baak te Noordwijk in 1988 houd ik een dagboek bij en rapporteer ik aan mijn collega's. Onderstaand treft u het eerste gedeelte aan van mijn verslag van gisteren.

De workshop van de kring bedrijfscommunicatie begon om 14.00 uur. Ik was echter reeds om 13.30 uur in de Thomas van Aquinostraat gesignaleerd. Daar werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop van de afdeling bedrijfswetenschappen over bedrijfsethiek. Ik had de indruk dat hij was getipt door "de stille kracht". Dat was al direct een dilemma omdat ik de vakgroep bedrijfscommunicatie had toegezegd aldaar acte de présence te geven. Nochtans heb ik het eerste gedeelte van de presentatie door een medewerker van KPMG kunnen meemaken. KPMG is zich met het integriteitsmanagement gaan bezighouden vanaf het moment dat ik bij de CRI in Zoetermeer aan het werk ben getogen gedurende een dag in de week. Zeer interessant gezien het gestelde in mijn Mission Statement. Uiteindelijk heb jij (collega LH) mij op het spoor gezet van ethiek, integriteit en congruentie. Dit heb ik vanaf 1991 als leidend beginsel gehanteerd bij al mijn handelen. Er ontstond dan ook een interessante discussie over het thema "moet de manager het goede voorbeeld geven?". Hij of zij moet het goede voorbeeld zijn. Vaak kost dat jaren voordat het navolging krijgt, maar ik heb de indruk dat het nu begint te lukken na twaalf en een half jaar. Dat lijkt mij wel een nieuw feestje waard. Het hele verhaal deed mij sterk denken aan het boek over dilemma's van Liesbeth Halbertsma. Helaas kon ik het programma niet blijven volgen in verband met mijn commitment met 'bedrijfscommunicatie'. Nadat aldaar in de inleiding inzake een onderzoek over gebruik van talen in Nederlandse organisaties door de heer Bert van Onna uitsluitend werd gesproken over Frans, Duits en Engels heb ik hem laten weten dat ik dan wel weer kon vertrekken. Het deed mij direct denken aan mijn jaar van afstuderen 1977. Er was geen werk voor een eerstegraads docent Spaans. Er was echter wel een belangrijk onderzoek gaande naar de behoefte aan vreemde talen door het Instituut van Toegepaste Taalkunde onder leiding van ene heer Theo van Els. 26 jaar later mijn gastheer van gisteren. De voormalige rector magnificus die mij op 28 augustus 1995 tot de promotie aan zijn universiteit heeft toegelaten.

Op nadrukkelijk verzoek van de heer Van Onna ben ik echter gebleven en heeft hij zijn speech aangepast door te spreken over de talen Frans, Duits, Engels en zovoort. Het werd een interessante lezing die tot de uiteindelijke conclusie leidde dat in feite niemand weet hoe groot de behoefte is aan communicatieve vaardigheden in een vreemde taal bij Nederlandse bedrijfsorganisaties. Er is dan ook degelijk behoefte aan een vorm van 'talenmanagement'. Ik denk dat het Spaans daarin een voortrekkersrol zal krijgen. Mede vanwege het feit dat wij steeds hebben moeten vechten om een plaats in het angelsaksische maatschappelijke bestel te verwerven heeft het Spaans al een voortrekkersrol vervuld in de didactische vernieuwing van het moderne vreemde talenonderwijs nadat Cees van Esch in 1975 de werkgroep leerganganalyse heeft ingesteld na mijn advies daartoe. Brigitte Planken gaf nadien een interessante presentatie over onderwijsvernieuwing bij Bedrijfscommunicatie Engels. Mede in verband met haar samenwerking met de vakgroep Spaans beschouw ik dit verhaal als een belangrijke ontwikkeling inzake de komende managementactiviteiten van onze holding aan de Spaanse zuidkust. Inzake haar Student Activerend Onderwijs heb ik voor het eerste studiejaar vier belangrijke fasen van een project genoteerd:

1. Planning a city trip (UK or US)
2. Conducting a small-scale marketing study
3. Setting up a joint venture
4. Organizing a trade fair

Inhoudelijk vindt er horizontale integratie plaats. Inzake het opzetten van een joint venture met Organisatie & Management en Interculturele Communicatie. Inzake de organisatie van een beurs met Interculturele Communicatie, Marketing, Statistiek en Informatie en Communicatie Technologie. Opdrachten en leertaken worden gericht op een bedrijfscommunicatieve setting. Als afsluiting maken de studenten een 'Recommendation report', een schriftelijke presentatie met conclusies en aanbevelingen uit eigen marketing onderzoek. De opzet doet mij sterk denken aan mijn 'Spanjeproject' voor Nieuw Elan in 1989. Ik nodig deze vakgroep dan ook van harte uit om een soorgelijk project met mij samen uit te werken voor een project aan de Spaanse zuidkust bestaande uit:

1. Een citytrip plannen naar Sevilla, Málaga en/of Madrid
2. Een marketingstudie verrichten onder Nederlandse bedrijven met Spaanstalige contacten.
3. Een
Nederlands-Spaanse joint venture opzetten
4. Een beurs organiseren voor het Nederlandse bedrijfsleven in het
Palacio de Congresos Costa del Sol in Torremolinos.

Ik ben bereid dit project persoonlijk in Spanje te begeleiden. Mijn eigen readers van Nieuw Elan/de Baak en CERYSE Madrid stel ik daarvoor graag beschikbaar. Laatstgenoemde Spaanstalige readers zijn tot stand gekomen onder leiding van voormalig Philips-directeur Julio Sampedro te Madrid. Graag spreek ik dit voorstel op zo kort mogelijke termijn met u door aangezien ik op 9 juni aanstaande weer voor drie maanden naar Spanje terugkeer. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes NBLEW NIJMEGEN (tot 9 juni 2003)

Hierna heeft het gezelschap zich naar het Erasmusgebouw begeven voor de receptie en de opening van de feestelijkheden door Prof. Dr. Theo van Els. Hij verwelkomde daarbij in het bijzonder de heer De Wijkerslooth, broer van de huidige voorzitter van het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie die vanmiddag ook in Buitenhof te zien was. De enige bekende die ik verder aantrof was de heer Fer Boshouwers. Bekend uit mijn faxbericht van 31 juli 1996 aan Hare Majesteit de Koningin Vervolgens vertrokken de feestgangers naar de Refter voor het diner. Ik trof daar al direct de heer Prof. Dr Hugo de Schepper en zijn echtgenote. Ik heb de heer De Schepper in februari 1995 leren kennen tijdens mijn laatste nascholingscursus voor docenten Spaans in Han-sûr-Lesse in België onder leiding van Cees van Esch en Marc van der Linden. Nadien heb ik hem verzocht als mijn promotor op te treden. Ik heb nu het genoegen gehad met hem en zijn echtgenote te dineren alsmede met Dr Bekelaar - eveneens emeritus historicus - en zijn echtgenote en een pas afgestudeerde amerikanist. Dit bood mij de gelegenheid hen in kennis te stellen van de gedachtenwisseling die ik terzake met Prof.Dr. Peter Rietbergen heb gevoerd. Ik geef echter nog steeds de voorkeur aan een eredoctoraat aangezien de dagelijkse praktijk mij voortdurend bezighoudt en ik beleidsmatig geen moment mag verzaken. Ik heb de heer De Schepper in 1995 ook nog uitgenodigd in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux plaats te nemen. Hij heeft dat toen afhankelijk gesteld van de onderhandelingen omtrent mijn handelsmerk. Ik heb hem gisteravond laten weten dat ik nog steeds in het bezit ben van mijn rechten en de Spaanse vestigingen in Brussel en Utrecht de facto nog illegaal zijn. Ook heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen voor de problematiek van prinses Margarita omdat ik van mening ben dat zij de koningin met rust moeten laten. Uiteindelijk ben ík de oprichter van de Stichting Cervantes Benelux. De heer en mevrouw De Schepper gaan soms bij Koning Albert op bezoek in Brussel. Onder meer tijdens het huwelijk van Filip en Mathilde. 18.15 Het congres van D66 heeft regeringsdeelname goedgekeurd. Ik zag Laurens Jan Brinkhorst en Hans van Mierlo gebroederlijk in beeld. Ik hoop dat die partij thans tot de noodzakelijke maatregelen kan overgaan binnen de regering. Ik heb mijn tafelgenoten ook mijn boek getoond. In verband met een discussie over wetenschappelijke vaststellingen heb ik de heer Bekelaar laten weten dat ik ervoor heb gekozen uitsluitend verifiëerbare feiten te communiceren en geen interpretaties. Dat maakt het werk ook een stuk gemakkelijker voor Queen Elizabeth. Ook Professor van Els heb ik inzage gegeven in mijn boek en hem laten weten dat ik mijn verantwoordelijkheden jegens Diana zwaarder heb laten wegen dan mijn promotie. Na de maaltijd heeft de heer Van Els het feestprogramma geopend. Het spits werd afgebeten door een columnist met de naam Han Beijersbergen en door de Nijmeegse sopraan Quirine Melssen met een lied met de tekst "I met a man in Paris. He bought me a ring. But I said I can not marry you". Hierna een optreden van een cabaretier uit Helmond. Hij riep zeer onaangename herinneringen op uit de periode 30 april 1993 en daarna, waarop ik de heer Boshouwers in kennis heb gesteld van de toendertijd noodzakelijk geachte Operatie Heidebezem in het verlengde van mijn loopbaanadvies: Sla je eerste slag op eigen kracht. Ik hoop dan ook dat de beschaving weer eens terugkeert in het zuiden des lands. Daarna volgde het dansgedeelte. Schoorvoetend. Pas in het laatste halfuur waagde het grootste gedeelte van de blijvers zich op de dansvloer ten gevolge van de muziek uit de sixties. Dat werkte aanstekelijk. Ik raakte daarbij in gesprek met een charmante dame die erg veel weg had van Sylvia Tóth. Zij bood mij op de valreep een biertje aan en ik heb haar ook mijn boek laten zien. Zij reageerde met veel begrip. Helaas had ik te weinig tijd om met haar door te praten. De belangrijkste doelpunten vallen altijd in de laatste minuut. Ik ontving ook nog de felicitaties voor de totstandkoming van Paars III op de plaats waar ik op 7 oktober 2000 met Thom de Graaf heb gesproken. Met de laatste bus van 00.23 ben ik - in gezelschap van een Engelse dame uit Londen - naar de Dukenburg teruggekeerd. Hier ontving ik een berichtje van Lee uit de 'Bar Number One' in Torremolinos.

"Subject: Re: Terugkeer Date: Sat, 17 May 2003 12:49:32 +0000 From: "Lee Bergkamp" Hoi buurman. Hiero alles best. Het weer is niet echt groots de laatste tijd, wel lekker, maar niet overdreven goed. De post valt reuze mee, ik heb nog geen extra kast hoeven kopen om het op te slaan. Ik heb 3 en een halve week verkering, met een Amersfoortse, genaamd Liesbeth! Kan het nog vreemder? Ze woont in NL, maar we hebben elkaar al een paar keer gezien en ze komt 1 juni weer een dag of 5. Daarna moeten we toch maar eens kijken hoe we t gaan aanpakken. Leuk dat je er binnenkort weer bent. Hoop dat alles goed is gegaan in t ziekenhuis en dat de zaken ook goed lopen. ik hoor t allemaal wel als je weer in de 7e hemel bent. Mocht je je zoon en schoondochter nog zien, doe ze de groeten van me en pas goed op je zelf, ik kan t nu even niet!! John, t beste, tot gauw Lee." Reactie: "Subject: IN DE LIFT Date: To: Lee Bergkamp Bedankt Lee voor jouw mailtje. Het doet mij goed iets uit het zonnige zuiden te vernemen. Proficiat met jouw Amersfoortse. Bofkont! De naam spreekt mij wel tot de verbeelding. Toevallig moet ik op 6 juni ook in Amersfoort zijn voor een reünie van de SROC (School Reserve Officieren Cavalerie). Mijn collega met dezelfde voornaam is hier ook eens actief geweest op de Vlasakkers in de organisatie van de wereldruiterspelen. We praten toch niet over dezelfde persoon? Kort na mijn aankomst hier in Nederland ben ik naar een Nederlandse film geweest met de titel 'Liever verliefd'. Een leuk niemendalletje waarin de hoofdrolspeelster verliefd wordt op twee heren die ook nog goede vrienden zijn van elkaar. Dat gaf nogal wat problemen. Zeker op de dag dat beide heren besloten haar een huwelijksaanzoek te doen. Check het even. Mijn collega tref je aan op Nieuwe Stofzuiger. Mijn aanzoek aan haar dateert nog van oudejaarsavond. Daar heb ik nog geen reactie op ontvangen, hoewel ik haar elke dag een mailtje stuur. Voornamelijk zakelijk. Ook dit bericht doe ik haar toekomen in het kader van de broodnodige ethiek en integriteit. Ik kom graag terug in de Zevende Hemel. Maar de meeste mensen doen dat met zijn tweeën. Zou wel leuk zijn. Gisteren heb ik een leuk feest meegemaakt ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de Nijmeegse Universiteit. Op het laatste moment raakte ik in gesprek met een dame die erg veel weg had van Sylvia Tóth. Sylvia is kennelijk ook weer vrijgezel nadat ik haar mijn brief De Doorzetter heb doen toekomen. Haar voormalige vriend Boonstra moet opnieuw voor de rechtbank verschijnen in hoger beroep van het Openbaar Ministerie. Erg handig heeft hij niet geopereerd inzake de opbouw van ons bedrijf. Ik weet dus niet of Sylvia te oud voor mij is. Wij raakten in gesprek in verband met het geweldige saxofoonspel van de leider van de Kom maar terug als u nuchter Band.

Hij heeft wel iets weg van de schrijver A.F.Th. (Adri) van der Heijden. Ik heb Adri onlangs gesproken en hem mijn boek cadeau gedaan voor de PR in de uitgeverswereld. Dit wat de zaken betreft. Ik heb nog een groot aantal gesprekken gevoerd en contacten gelegd die uiteindelijk tot het gewenste resultaat moeten leiden. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heb ik echter al per 1 januari 1999 in de handen gelegd van Liesbeth. Zij vormt nu de TOP van mijn piramide. Hangt mijn groepsfoto nog boven de bar? Morgen gaat mijn derde paarse kabinet van start conform het advies dat ik op 24 januari heb gegeven. Dan kan er binnenkort weer een nieuwe groepsfoto worden gemaakt door de organisatoren van de Government Game Competitie. Deze keer onder de naam Cervantes Game. Hiertoe kan eventueel mijn foto van 9 oktober 1997 worden gebruikt IN DE LIFT te Noordwijk aan Zee.

HARTELIJKE GROET, JOHN"

Nieuw in de Top 100 van 111 verwijzende pagina's 37. Uw kenmerk 0950000 - AQ 588.096 52. Uitstaande vordering 58. 1970 -1979: Onderwijs en Spanje 61. Uw 2 brieven van 26 april 1996 62. Verantwoord ondernemen 65. Diplomatie/095000 - AQ 588.096 66. Beleidsplan/095000 - AQ 588.096 68. Stille Reserve 71. Voorschot 72. who is cervantesonline.info 93. En conmemoración del 5 de mayo 95. Carlos V

L A A T S T E   N I E U W S  D66-congres achter regeerakkoord Een lid vatte het bondig samen: "Een betere kans om onze speerpunten te verwezenlijken krijgen we waarschijnlijk niet. Als we het niet nu niet doen, kunnen we de partij beter opdoeken." Zo heb ik er ook steeds tegenaan gekeken. TOT MORGEN, JOHN. Verzonden: Subject: FEESTARTIKELEN Date: Sun, 18 May 2003 22:57:48 To: Drs E.H. Halbertsma Beste Liesbeth, "Als er een feestje is ben je er altijd bij" vertelde Marijke Kranenburg mij bij de opening van de Baak in Driebergen. Dan worden ook de belangrijkste contacten gelegd. Vandaar dat ik je hierbij mijn verslag van de feestelijkheden van gisteren doe toekomen.

19 MEI 2003 BEDRIJFSETHIEK & INTEGRITEIT