J.L. van der Heijden NIJMEGEN. Limburgs Universitair Centrum T.a.v. de weledele Heer M. Van der Linden. Departement MMC. Universitaire Campus Gebouw D. B 3590 DIEPENBEEK - België. Nijmegen, 25 juli 1995. Beste Marc, Van Elma Bekker ontving ik deze week de groepsfoto's van 4 februari jl. in Han. Hierin viel mij een opmerkelijke overeenkomst in jouw en mijn gelaatsuitdrukking op. Ik denk niet dat dat erg verwonderlijk is. Ik bestudeer op dit moment de geschiedens van het oude riddergeslacht Van der Heyden, dite de la Bruyère. Dit uit het huis van Doornick afkomstige hoogadellijke geslacht heeft tot aan de Spaanse bezetting eeuwenlang de heerschappij in de Nederlanden gehad, met name in Henegouwen (Heydener gouwen) en het Westhamaland (Westmunsterland tot aan de IJssel). Enige tijd geleden had ik hieromtrent een gesprek met Baronesse Quarles van Ufford van Lynden op het landgoed 'de Poll' bij Zutphen. Haar vader is een baron Van Lynden. Voor zover ik het nu kan overzien is de adellijke familie Van Lynden een zijtak van de nog oudere adellijke familie Van Heyden (bij Borken). De Van Heydens zijn naar mijn mening ten gevolge van de Nederlandse tongval in een later stadium van de geschiedenis 'Van der Heyden' genoemd. Het ligt voor de hand dat de Van Lyndens, analoog aan dit proces, in een later stadium 'Van der Linden' zijn genoemd. De Van Lyndens zijn afkomstig uit het gebied in de Betuwe dat in de 13de eeuw werd gedomineerd door Wennemar van (der) Heyden, voor zover het zich thans laat aanzien, Graaf van Culemborg. Adellijke privileges werden te dien tijde slechts aan familieleden verleend. Het ligt dus voor de hand dat de heerschappij over Lynden ooit aan een Van Heyden is overgedragen, die zich nadien Van Lynden of van der Linden moet hebben genoemd. Het ligt dus voor de hand dat er tussen ons een genealogische verwantschap bestaat. In dit zelfde kader ben ik van mening dat de schrijver 'Don Miguel de Cervantes y Saavedra' een van onze familieleden moet zijn geweest. 'Cervantes' betekent, etymologisch gezien, immers 'un ciervo antes', ofwel 'voorheen een hert, hett, heydt, Van Heyden of Van der Heyden'. Enige tijd geleden kreeg ik van het Instituto Cervantes te Alcalá de Henares het verzoek af te zien van mijn merkenrechten op de handelsnaam Instituto Cervantes in de Benelux. Ik ben immers al vanaf 25 maart 1992 bij het Benelux-merkenbureau rechtmatig eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' voor klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen. Zoals je weet ben ik ook oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en tracht van hieruit de belangen te behartigen van alle Nederlandstalige hispanisten. Ik heb begrepen dat jij je sterk maakt voor de belangenbehartiging van de Belgische hispanisten. Ik ondersteun dit streven volledig. Ik heb het handelsmerk Instituto Cervantes onder meer gedeponeerd om de belangen van de Nederlandstalige hispanisten binnen de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie veilig te stellen. Ik heb deze week om Nederlandse regeringssteun verzocht om in Nederland een Instituto Cervantes als Nederlands initiatief van de grond te trekken. Het Instituto Cervantes Benelux dat ben ík. Ik was hier al mee bezig voordat ze daar in Spanje ook maar aan dachten. Al als onderwijzer in de periode 1970-'79 heb ik mijn leerlingen vermaakt met de verhalen uit de don Quijote. Ik heb nog een 'Cervantes-werkstuk' van de kweekschool uit 1969. In 1977 ben ik op Cervantes afgestudeerd. Het Frans-Spaans Instituut, dat ik van 1979 tot 1981 heb gerund, kon ik die naam niet geven omdat mijn medeaandeelhouders van mij verlangden ook Franse cursussen te verzorgen. Vanaf 1988 ben ik op de Baak - het Management Opleidings Centrum van de Federatie van Nederlandse Werkgeversverenigingen (VNO/NCW) al met de ontwikkeling gestart en in januari 1991 ben ik - in overleg met de Baakdirectie - al aan het beleidsplan 'Instituto Cervantes - Comunicación Internacional y Gestión de Empresas' begonnen. Uiteindelijk zullen Nederlandstalige hispanisten via het Nederlands-Spaanse bedrijfsleven in de toekomst een plaats op de arbeidsmarkt moeten krijgen. Dáár streef ik naar. De Spanjaarden mogen van mij participeren en hun logo beschikbaar stellen, maar daar houdt het voor mij wel mee op. Als ondersteunende organisatie zijn zij van harte welkom. Ik ben zelf hoogstwaarschijnlijk een rechtstreekse afstammeling van de familie Von Heyden, die in de middeleeuwen tot de Hoge Adel behoorde. Het familiewapen van de familie Von Heyden vermeldt: "in een gouden hartschild een dubbele zwarte adelaar, beide koppen overtopt met een gouden keizerskroon"

(Nederlands Adelsboek). Ik bestudeer thans de mogelijkheden om mijn handelsmerk Instituto Cervantes Benelux te laten overtoppen met een gouden keizerskroon. Daar is nog wel intensief genealogisch onderzoek voor nodig. Ik hoop alle op Elma's foto geportretteerde 'pelgrims naar Han' in de toekomst tot mijn achterban te kunnen rekenen. Ik reken ook op jouw ondersteuning en hoop op de steun van alle Belgische hispanisten te kunnen rekenen. Marc, ik ben jou hiervoor bij voorbaat al zeer erkentelijk. Met hartelijke groet en graag tot ziens, John van der Heijden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

P.S. Ik heb de koninklijke huizen van Spanje en Nederland van mijn motieven tot de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux op de hoogte gesteld. Zowel van de zijde van S.R.M. don Juan Carlos de Bourbon als van H.K.H. Koningin Beatrix ontving ik een reactie die ik positief heb gewaardeerd. Wellicht is het zinvol jouw Koning Albert ook in kennis te stellen van het bestaan van de Stichting Cervantes Benelux. Ze zijn waarschijnlijk alle drie van de Heydense Dynastie afkomstig.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN