ZONDAG 19 JANUARI 2003

¡Hola!

Landgenoten, met veel belangstelling volg ik thans vanuit het zuiden van de Europese Unie de ontwikkelingen rond de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Gisteravond heb ik mijn werkverslag uit Brussel van oktober/november aan deze website toevertrouwd. Het gaat over nieuw beleid, waarover jarenlang is nagedacht door de initiatiefnemers van Paars I. Van groot belang hierin is ons zogenaamde 'nest of concepts', dat alsvolgt luidt: In het Engels Four times 7 - A New Start - Support - Photograph - Ambassadorship - Communication - Developments - Heart Foundation - Lighthouse - Application - Assessment - A New Bridge - London Visit - Golden Heart Foundation - Partnership - Cervantes Plan - Question 28 - Business Proposal - New Product - Doing Business in a Responsible Way - Follow up - Extra - Christmas - Business Agreement - Fantasy or Reality - Meditation - Christmas Present - Report - Match Moves - Core Business - Perfect Match - Request - Expansion - Feedback - Education - Recommendation - Decision - The Project of Projects - Direct Method - Images - Engagement - Astrology - State of the Union - Plus Ultra - Commitment - Counselling - The Cable Turtle - Business Plan - Thanks - Sponsoring - Communication Strategies - Peter Pan - Sovereign - Cybernetics and Systems - Cervantes - New Business Structure - New London Chorale - European Union - Change Management - Engagement - Quick Change - Continuing Story - Key Notes - Readers Digest - Safety Measures - New Conqueror - Business Proposal - Consultancy Monitor - Valentine - Appointment - The Bold and the Beautiful - European Cervantes Foundation - Joint Venture - Visit - Curriculum - Application - Visit - HRM Review - James Warwick - The Official Master Guide - Congratulations - Selffulfilling Prophecy - Toyota Camry - Bank account - Confirmation - Changing of the Guards - Collaboration - The Top Starts - New Visit - Inland Revenue - New Activities - Red and Purple - Announcement - Diana Project - Greetings - Compliment - Business Plan - Kingdom - The New Company - Application - Mission Statement - Review and Preview - Message - Master Plan - Participation - Security First - The Fifth Rose - Good News - Visit to Britain - Final Solution - Poems - British Humor - Confirmation - My Lady - British Crisis - Bad and Good News - Partnership - Corporate Governance - Honourable Proposal - For the Love of a Princess - Horoscope - Report - My Company - Testament - Business Plan - Appointment - Princess Diana Memorial Fund - Message - Investigation - The Big Secret - Faith, Hope and Love - Letters to Diana, Princess of Wales - Althorp - Letters to Diana, Princess of Wales - Holding Limited - European Cervantes Foundation - Cervantes Recruitment & Selection - From the Domplein to the Neude - Windsor Estate in Paris.

In het Nederlands
Nobele jonge geest - Koninklijk cement - Eenheid, recht en vrijheid - Beleidsplan - Ontwikkeling - Nieuwe Start - Truc van de eeuw - Bestuurswisseling - Permanent Recht - Sponsoring - Uitbreiding werkingsgebied - Dank - De Goede Koers - Levenslied - Samen bouwen - Hartstocht - Research - Don Quijote - Plus Ultra - Contactdag - Nieuw Perspectief - Convocatie - Overwegingen - Geluk Wensen - Uitnodiging - Prinsjesdag - Openhartigheid - Feestavond - Samenwerkingsgedachte - Ondersteuning - Europees Recht - Operationalisering Beleidsplan - Spaanse Pepers - Gelukwens - Bruggen bouwen - Dankbetuiging - De Wereld van Morgen - De Nieuwe Economie - Krediet - Beleggingen - Kussen - Koningschap - Accoord - Afspraak - Gemaakte afspraak - Scholing allochtonen - Verrassingsgeschenk - Adeldom - Verantwoordelijkheid - Uitbreiding Zuid-Amerika - Verantwoord ondernemen - Terugblik en Perspectief - Vordering - Gele Peter - Aanwezigheid - Financiering - Plannen - Uitbreiding wagenpark - Bruggen Slaan - Participatie - Organisatiemodel - Nieuw bedrijf - Koersstijging - Vervoer - Aanschaf - Zakendiner - Aandelentransactie - Beleid - Uitstaande vordering - Een Nieuw Verhaal - Nieuwe structuur - Prinses Diana - Cervantes - Sleutels - Oprichting bedrijven - Bevestiging afspraak - Nieuwe Bedrijfsstructuur - Bericht van ontvangst - Familiebedrijf - Nieuwe Organisatie - Marktonderzoek - Voortgangsrapportage - Nieuwe ontwikkelingen - Samenwerkingsvoorstel - Recht - Sinterklaascadeau - Opleiding en training - Scholing Spaanstalige allochtonen - Documentatie - Arbeidsmarktonderzoek - Cervantes Air - Strategisch Perspectief - Oprichting bedrijven - Het Beste - Besluitvorming - Mededeling - Kerstwensen - Deltaplan - Financiering - Europese Integratie - Cadeau-certificaat - Kerstwensen - Voortekenen - Kerstmis - Schilderijen - Berichtgeving - Nieuw Pied à Terre - Uitbreiding werkgebied - Bruggen slaan - Actieplan - Publikatie - Ontwikkelingen - Automatisering beleidsplan - Operationalisering Business Plan - Stand van zaken - Cervantes Fonds - Don Quichot - Humor - Jaarvergadering - Paars Beleid - Horoscoop - Hartoperaties - De Gouden Driehoek - De Mooiste Klassieke Meesterwerken - Medewerking - Fondsenwerving - Britse Partner - Ondernemen is organiseren - Declaratie - Proefabonnement - Felicitatie - Benoeming - Engel - Peter de Grote - Valentijn - Afspraak - Verklaring - Schiphol Project - Benoeming - Nieuwe Kans - Opening Spaanse vestiging - Toyota Camry - Commissie - Stichting Cervantes Benelux - Financieel Plan - Synergie - Cervantes Project - Exploitatieoverzicht - Deadlines - Venture Capital - Strategisch Perspectief - Abonnement - Publikatie - Samen Werken - Vertrouwen Winnen - Horoscoop - Nederland Dichterbij - Op Hoop van Zegen - Uitnodiging - Overeenkomst - Afspraak - Groen Licht - Uitvoeren van opleidingsbeleid - Projectprofiel - Koningschap - Erkenning - Voorstel aan Spanje - Koersbevestiging - Spaanstalig erfgoed - Oude beminden - Geluksgetal - Genealogie - Diplomatie - Diplomatieke geste - Diplomatiek Voorstel - Familiegeschiedenis - Communicatie - Europese Integratie - Eurotop - Sparrenheuvel - Bevestiging afspraken - Eurotop Noordwijk - Verhuizing - Eurotop Amsterdam - Nieuwe Start - Afrekening - Kennisgeving - Nieuw Licht - Vrij Onverveerd - Reservering - Sterrenslag - Diana Project - Nieuw Project - Compliment - Dank - Abonnement - Onze Spaanse Vrienden - Bezoek aan Brussel - Ontmoeting - Voortgangsrapportage - Sponsoring door bedrijfsleven - Proefrit - Reclame Effectief - Beleidsplan - Nieuwsbrief - Verzoek om Steun - Verrassingspakket - Een maand later - Ethiek - Verzoek - Overwegingen - Diana - Bezoek - Strategisch Perspectief - Verjaardag - De Rode Loper - Kennismaking - Horoscoopanalyse - Horoscoop - Testament - Verantwoording - De Veertig Aanbevelingen - Beleidsplan - Ontwikkelingen - Korte terugblik - Carrièreplanning - Sociale Paragraaf - Financieel Economish Directeur - Erkenning - Beleidsplan - Research voor Beleid - Dank - Dank - Verantwoording - Dank - Rouwverwerking - Mailing - Gemengde Gevoelens - 28 september - Paarden - Beleidsplan - Verdere berichtgeving - Starter van het Jaar - Agendavoorstel - Domplein - Samenwerkingsvoorstel Spanje - Legale Rechten - Sparrenheuvel - Beschikbaarheid - Terugblik en Perspectief - Investeren in Relatie - Commissie Knol - Deadlines - Werving en Selectie - Beleidsplan - Elfde Redesign - Mulder - Jaardonnatie 1998 - Zakenvrouw 1998 - De touwtjes aan elkaar - Genealogie - Commissie Knol - De Droom is Vrijheid - Een financier - Terugblikken - Functiewisseling - Commissie Knol - Personal Biography - New London Chorale - Wereldpremière - De Kroon op het Werk - Beleidsplan - Gelukwens - De acht en twintigste - Vrienden van de Baak - De Ronde Tafel - Ontwikkelingen.

In het Spaans
Experiencias Holandesas - Plus Ultra - Congratulaciones - Saludos - Tender la Puente - Información - Cervantes - El Puente Holandés - Cervantes Gestión Empresarial - Participación - Viaje Real - Colaboración.

Dit zijn titels van brieven die ik in de loop van de jaren als eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk heb geschreven. De Nederlandstalige brieven zijn in het bezit van mijn collega's Liesbeth Habertsma en Peter Ottenhoff. De Engelstalige brieven zijn opgenomen in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales en berusten grotendeels op St. James's Palace en Kensington Palace in Londen en de Spaanstalige brieven bij de Spaanse Minister-President. Ik zag zijn naam vandaag weer in een artikel van de Telegraaf.

Het verhaal brengt mij in gedachten terug naar de laatste vakantie die ik met mijn huisgezin heb ondernomen in augustus 1990. Ik heb mijn caravan toen ook over die Col de Somport getrokken. Op 2300 meter hoogte werd de motor wel een beetje heet. Maar eenmaal in Jaca aangekomen is daar een nieuw veranderingsproces totstandgekomen. De kracht van het geloof en De kracht van positief denken hebben daarbij toen als leidraad gediend. Ik heb vastgesteld dat de belangstelling in Nederland voor de politiek is toegenomen. Dat is een goede zaak. Volgens de media heeft het optreden van Pim Fortuyn daar sterk aan bijgedragen. Dat is slechts ten dele waar. De titel van zijn boek 'De Puinhopen van acht jaar Paars' heeft grote schade aangericht aan het beleid en aan het land. Juist in die zomer van 1990 is het concept van paars totstandgekomen en bij Nieuw Elan in Hoofddorp en Noordwijk gerijpt. Ons uitgangspunt was daarbij dat geld pas kan worden uitgegeven als het is verdiend. Dus eerst de economie op orde. Er zijn problemen blijven liggen. Dat is juist. Het was ook een kwestie van lange termijnvisie en prioriteitsstelling. Ik heb op drie termijnen van vier jaar gerekend. Vanaf 1994 praten we dan over 12 jaar. Zorg, onderwijs en welvaart voor iedereen is thans tijdens de verkiezingen aan de orde. Daarom heb ik vannacht het volgende emailbericht naar Nederland gestuurd:

"Subject: Ondersteuning beleidsplan Date: Sat, 18 Jan 2003 01:26:05 +0100 From: Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: cda publieksvoorlichting Waarde Collegae, Ik ontving uw informatie via Business Class van Harry Mens. Ons aller Jan Peter Balkenende is daar straks weer aanwezig op een mij vertrouwde plaats, met uitstekende herinneringen. Ik heb gelezen dat JP de WAO-uitkering wil verhogen. Dat doet mij deugd. Het is echter een druppel op de gloeiende plaat. Zoals u in mijn beleidsplan - met een groot aantal 'aanzetten tot' - kunt lezen op mijn website is mijn WAO-uitkering tot op heden volstrekt ontoereikend geweest om mijn plannen te financieren om alle Nederlandstalige hispanisten aan het werk te helpen. Graag verneem ik daarom van Jan Peter in het programma Business Class van zondag aanstaande, dat gewoontegetrouw op zaterdagochtend in 't Elfde Gebod ('U zult genieten') wordt opgenomen, op welke wijze het CDA in de toekomst het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Verenigd Koninkrijk denkt te ondersteunen. Mocht ik hierop wederom geen reactie ontvangen, dan ben ik genoodzaakt te gaan werken aan een derde paarse kabinet, waarbij de discussie over normen en waarden naar de religieuze instellingen kan worden doorverwezen en wij kunnen gaan bouwen aan het herstel van de schade die ten gevolge van de vorige verkiezingsperiode in mei vorig jaar is aangebracht aan de reputatie van Nederland als Economisch Centrum (tot op heden) en Oprichter van de Europese Unie. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN"

Jan Peter heb ik nu aan het werk gezien in Business Class en Buitenhof. Het plan is niet direct ter sprake gebracht. Van Engelse zijde ontving ik gisteravond het verzoek om Diana nu te laten rusten. Dat spreekt vanzelf. Maar Ons Plan dient te worden voortgezet. Leest u daarom verder in mijn Letters to Elizabeth. Ik denk niet dat ik nog Minister-President word van het Koninkrijk der Nederlanden. Daar is dat land te klein voor. Ik heb nog wel een bericht voor Liesbeth:

LIEVE SCHAT

Ik heb een nieuwe stofzuiger van 1850 euro

Goed Weekend

JOHN L. VAN DER HEYDEN COSTA DEL SOL