Maandag 19 mei 2003 Gecheckt uit deTop 100 van 120 verwijzende pagina's
19. Cervantesonline.info 31. Cervantesweb.nl 36. Terugblikken 39. Jaardonnatie 1998 54. Instituto Cervantes Benelux t.a.v. de Casa de España 55. Uitstaande vordering 56. Faxbericht 73 . Uw 2 brieven van 26 april 1996 74. Verantwoord ondernemen 79. Uw brief VO/TAB-96011849 86. Verzonden Post Regering Nederland 90. Familie Halbertsma 93. Terug naar de kust 95. Hemelvaart 96. Ontroerend Goed 97. Bestuurssamenstelling 99. Verjaardag 100. Summertime
Paarse coalitie meest voor de hand liggend Dat is goed nieuws voor de Belgische afdeling van het Instituto Cervantes Benelux. Daarover heb ik Marc van der Linden indertijd al geïnformeerd in Diepenbeek. Ik denk ook aan Claudine van Lier en alle Belgische deelnemers aan de nascholingscursussen in Han-sûr-Lesse.

Het is nu zaak dat de 'paarse' Belgen zich bij ons beleidsplan aansluiten. Verzonden: "Subject: Workshop Bedrijfsethiek & Integriteit Date: Mon, 19 May 2003 11:28:38 To: Mayke van Dommelen Geachte mevrouw Van Dommelen, Langs deze weg kom ik nog even terug op uw workshop 'Bedrijfsethiek & integriteit in organisaties' van afgelopen zaterdag. Ik werd daarin door een van uw collega's uitgenodigd en heb de workshop een half uur bijgewoond Het onderwerp sloot immers goed aan bij het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux. Ik had mij echter al opgegeven voor de kring bedrijfscommunicatie en heb vanaf 14.00 uur dus hun programma gevolgd. Dat was een stevig dilemma. Ik denk namelijk dat ik een belangrijk programma-onderdeel heb gemist met veel herkenbaarheid sinds mijn collega P.W. Karis van het voormalige Institute of English Studies reeds in 1979 de term 'declaritis' heeft geïntroduceerd voor Nederlands volksziekte nummer één in die tijd. Er is zaterdagavond heel wat afgegeten en gedronken in de Refter. Uw KPMG-presentator van de workshop 'Bedrijfsethiek & integriteit in organisaties' liet de deelnemers ook in groepen van vier een integriteitsspel spelen. Hieraan heb ik dus helaas niet kunnen deelnemen. Ik zou het echter wel op prijs stellen de tekst van zijn lezing, of beter nog: de algehele PowerPoint Presentatie te ontvangen alsmede de overige informatieve bescheiden. De presentatie kunt u gewoon als attachment naar het emailadres van mijn moeder in Nijmegen sturen. Zonodig kom ik even naar de universiteit om het een en ander in ontvangst te nemen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Bij voorbaat dank, JOHN L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes NBLEW NIJMEGEN Bij warme gevoelens jegens familieleden denk ik ogenblikkelijk aan mijn (oud)collega's van de Baak. Vandaar dat ik Harry van dit bericht ook een exemplaar doe toekomen. WANNEER ONTVANG IK VAN JOU NU DIE GEAGENDEERDE UITNODIGING HARRY? Op 9 juni ga ik alweer terug naar Spanje en het wordt nu wel tijd voor een 'Avond aan Zee' aan de Spaanse zuidkust. Verzonden. Subject: WERKEN AAN HET NIEUWE SEIZOEN Date: Mon, 19 May 2003 11:47:38 To: Drs E.H. Halbertsma, Drs H.J.Starren Dear Elizabeth, Beste Harry, Onderstaand mijn berichtgeving van hedenmorgen in aansluiting op mijn feestartikelen. Ontvangen: Subject: Bedrijfscommunicatie in Spanje Date: Mon, 19 May 2003 13:20:43 From: Bert van Onna Geachte heer van der Heijden, Bedankt voor uw verslag en uw lovende woorden. Ik heb uw vraag voorgelegd aan mijn begeleider prof. dr. Carel Jansen. Hij kon echter over uw voorgestelde project nog geen uitspraak doen. Met vriendelijke groet, Bert van Onna Reactie. Subject: Re: Bedrijfscommunicatie in Spanje Date: Mon, 19 May 2003 18:35:30 To: Bert van Onna Geachte heer Van Onna, Dank voor uw snelle reactie en het doorgeven van mijn bericht aan de heer Jansen. Ik ben eveneens in diens Zuidafrikaanse geschiedenis geïnteresseerd om wellicht begrijpelijke redenen. Maar een stukje begeleiding vanuit Spanje aan een groep studenten is mij nog het meest op het lijf geschreven. Leuk om daar praktisch mee aan de gang te gaan. En vertrouwd! Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. Ontvangen. Subject: Re: Workshop Bedrijfsethiek & Integriteit Date: Mon, 19 May 2003 17:35:18 From: Jan Nab Geachte heer van der Heyden, Binnenkort zal een geheel verslag van de hele alumnidag op onze site te zien zijn (www.synergyalumni.nl). Ik zal u inlichten wanneer alles op de site staat zodat u wat meer informatie heeft over de rest van de alumnidag bedrijfsethiek. Als u dan nog vragen heeft kunt u altijd nog contact met ons opnemen. Ik hoop binnen een week alles online te hebben. Met vriendelijke groet, Jan Nab Secretaris Synergy Alumni.

Alumnidag 17 mei 2003 Op de Alumnidag zullen we voor jullie als alumni een middag organiseren over bedrijfsethiek. De middag is in twee delen ingedeeld, namelijk:
1. Workshop met als thema 'De werknemer in het bedrijf' (integriteit)
2. Discussie met als thema 'Het bedrijf in de samenleving'
De workshop wordt gegeven door KPMG Integrity & Investigation Services . In deze workshop wordt - na een algemene inleiding op het thema - met behulp van prikkelende stellingen ingegaan op actuele integriteit issues die spelen binnen organisaties. Een levende integriteitcultuur is een belangrijke succesfactor voor elke organisatie. Het loont dan ook om voortdurend daaraan te werken. Het
dilemmaspel Open Kaart is een betrekkelijk eenvoudig middel dat medewerkers hiertoe aanzet: speels en doeltreffend om het bewustzijn rond integriteitvraagstukken in de organisatie te activeren of aan te scherpen. In elke organisatie kunnen medewerkers in situaties geraken waar belangen en normen met elkaar in strijd zijn. Soms voelt men zich ineens overvallen door een integriteitvraagstuk en is het niet duidelijk hoe daarop adequaat te reageren. Soms is men zich volstrekt niet bewust van de implicaties van een dilemma. Het Open Kaartspel van KPMG maakt dilemma's concreet en bespreekbaar en vormt als zodanig een essentiële schakel voor het bewustwordingsproces rond integriteitvraagstukken. Deze zijn vaak moeilijk bespreekbaar maar de speelvorm van dit spel nodigt uit tot discussie en opent de weg naar meer duidelijkheid en een transparante organisatiecultuur. Tijdens de workshop op de alumnidag worden de deelnemers begeleid door VALENTIJN Kerklaan en Emile Kolthoff van KPMG Integrity & Investigation Services. Meer info ? Klik de aangegeven onderstreepte woorden.

Profiel begeleiders workshop:
Drs. Emile Kolthoff (1958) is directeur bij KPMG Integrity & Investigation Services en houdt zich bezig met het adviseren op het terrein van integriteit, FRAUDEPREVENTIE en compliance, en het begeleiden van managementteams bij het beheersen van dergelijke processen. Hij deed jarenlang zelf ervaring op in diverse managementfuncties binnen de overheid en de private sector en heeft als adviseur ruime ervaring in het ontwerpen en begeleiden van cultuurveranderingprojecten, eveneens zowel binnen de overheid als binnen de private sector. Hij publiceert regelmatig op het vakgebied, is fellow van het International Institute of Public Ethics, bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Publieke Integriteit en lid van de Orde van Organisatie Adviseurs. Hij is tevens verbonden aan de faculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen (afdeling bestuurskunde) van de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij werkt aan een proefschrift over publieke integriteit.

VALENTIJN H.M. Kerklaan (1964) is sinds 1984 werkzaam in de accountancy. In 1995 studeerde hij af als Registeraccountant bij het Koninklijk Nivra. VALENTIJN heeft brede ervaring op het gebied van controle- en in het bijzonder integriteitvraagstukken (waaronder de integriteitaudit). Hij geeft leiding aan KPMG Integrity & Investigation Services te 's-Hertogenbosch die haar werkgebied heeft in de regio Zuid Nederland. VALENTIJN is verbonden aan de Erasmus Universiteit van ROTTERDAM als extern deskundige op het gebied van Financial Auditing. Subject: Re: Workshop Bedrijfsethiek & Integriteit Date: Mon, 19 May 2003 18:30:25 To: Jan Nab Geachte heer Nab, Hartelijk dank voor uw reactie. Ik wacht de volgende stappen met belangstelling af. J.L.VAN DER HEYDEN.

20.48 Letters to Elizabeth op website bijgewerkt tot 1 juli 1998. In brief Keizerin Elisabeth lees ik nog
"Welke Britse universiteit stelt als eerste een leerstoel Dianalogie in?" Mijn antwoord is Warwick University. Contact de heer Dyson (aangehecht)
en uiteraard de heer Ross Tristen uit Henley. De brief van 1 juli 1998, Diana's verjaardag, gaat over Paul Riegen en PR. 22.14 Gebeld door Léontine Freeve. Er is nog geen regeling getroffen voor de betalingen van de AEPE sinds de bestuurswisseling. Actie SARA SAZ in Colorado. De brief van 2 juli heeft het thema huwelijksreis als onderwerp. In dat verband ben ik nog steeds in afwachting van een reactie op mijn Fifty-Fifty-voorstel: privé, zakelijk of allebei, ofwel gefaseerd. U zegt het maar en WIJ draaien.

20 MEI 2003 DEEL VAN DE INHOUD OP VERZOEK VAN VRIENDEN VERWIJDERD