Dinsdag 20 mei 2003

Mijn ervaringen van die dag staan beschreven in mijn brief BAAK-KRING/CERVANTESKRING aan Harry Starren (aangehecht). Daartoe citeer ik aangehechte brief: "In het gezelschap voegden zich twee "oude bekenden", t.w. de heer H.W. Lulofs, mijn voormalige directeur van de Baak, die ik nadien als een soort 'Tweede Vader" heb leren kennen, alsmede de heer Sjoerd Weidema, ten tijde van mijn samenwerking met Liesbeth Halbertsma op de Parallelboulevard in Noordwijk Hotelmanager van de Baak. Hij vervult deze functie thans bij het conferentiecentrum Woudschoten, maar is nog steeds in Noordwijk woonachtig. Tijdens de behandeling van de eerste stelling "Het enige wat de jeugd voor ouderen kan doen, is ze shockeren en bij de tijd houden" werd ik - als oudere -gekoppeld aan een 'jongeman' van 46 jaar. Samen hebben wij besloten daar David Jans zoon Jacob aan toe te voegen. Jacob had juist eindexamen gedaan voor de middelbare school in HEEMSTEDE. Ik heb hem in de zich ontwikkelde dialoog de vraag gesteld wat hij ervan denkt dat het onderwerp jeugdcriminaliteit de laatste tijd onder de aandacht wordt gebracht. Een aardig onderwerp. Het probleem lijkt zich nu reeds op te lossen. " Het thema is nadien goed door de directie van de Baak opgepakt. Deze week werd bekend gemaakt dat de criminaliteit in de randstad aanzienlijk is verminderd. Dat ligt niet alleen aan de politie maar tevens aan de overige Nederlanders die zich voor het wel en wee van ons land verantwoordelijk houden. Ik heb begrepen dat tijdens het volgende Special Event het thema "Paniek" aan de orde wordt gesteld. Wat dat betreft heeft G.W. Bush zijn lesje nu wel geleerd dunkt mij. Hij wilde immers zo graag president worden. Desalniettemin houd ik mijn stellingen in aangehechte brief staande. Door mij wordt hieraan niet getornd. Het wordt nu tijd dat iedereen zich weer beperkt tot de FEITEN. Morgen is mijn jongste zoon Ramon jarig. Die dag kan Peter Ottenhoff zich nog goed herinneren in 1987. Hij was toen bij mij thuis te gast. Vier jaar later heb jij mij op dezelfde dag ontslag aangezegd. Ik vond het moedig dat jij dat zelf deed en nadien klaarblijkelijk achter mij bent blijven staan als mijn beste collega. Vanavond ga ik naar 's-Hertogenbosch. TOT MORGEN, JOHN. 11.48 Verzonden als FEEDBACK aan Liesbeth.

21 MEI 2003 HET JUISTE EFFECT