30 juni 1998. Betreft: KEIZERIN ELIZABETH Kenmerk: JH/LH980630

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Nijmegen, 28 juni 1998. Vanuit de Keizer Karelstad houd ik mij graag weer eens een keer met 'keizerlijke' aangelegenheden bezig. Zoals je weet heb ik Diana ooit eens geschreven 'I make you empress of the European Union on a complete legal basis'. Ik was ervan overtuigd dat me dat ook zou lukken. In dit verband valt mijn oog thans op een artikel in Vorsten juli '98 door Mirjam Spiering. Elisabeths rebellie blijft ons boeien. Keizerin Elisabeth van Oostenrijk wordt in haar honderdste sterfjaar vaak met prinses Diana vergeleken. Ik denk niet dat het nodig is om het vervolg van het verhaal ook aan te halen. Dit is immers geschiedenis en wij bevinden ons in de tijd van heden ten dage. Mirjam Spiering geeft met deze inleiding echter wel een voorzet voor open doel. Watt's in a name? Dat houdt mij al bezig vanaf september 1996 en dat blijft mij bezighouden. 'Toevallig' maak ik deel uit van de voormalige driehoek Diana - John - Elisabeth. Mijn 'Keizerin Diana' is mij komen te ontvallen. Ik heb haar zeer veel liefde gegeven op mijn manier. Ik zie een toekomstbeeld waarin er wederom een 'Keizerin Elisabeth' het leven zal zien. Eigentijds uiteraard, maar zeer bedreven in organisatie-opbouw. Op dit moment is er op de televisie een programma over een Engelse tweeling. Twee dames die zichzelf zien als één persoon. Het is een eeneiïge tweeling. Ze spreken tegelijk en op alle vragen geven zij hetzelfde antwoord. Zij denken blijkbaar hetzelfde. Zij hebben dezelfde geest naar eigen zeggen. Dat is het merkwaardige verschijnsel dat mij klaarblijkelijk nog aan jou bindt. Daar is niets Mis mee, integendeel. Ik ben nog steeds van mening dat wij elkaar perfect aanvullen. Het mag echter niet meer voorkomen dat een derde - wie dan ook - dat communicatieproces nog een keer verstoort. Ik hoop dat je dat probleem kunt oplossen. Want het toekomstbeeld dat ik heb van jou is volkomen realistisch. Jouw mythe is springlevend. Jubilerend 'Vorsten' biedt een abonnee een vierdaagse reis voor 2 personen naar Wenen aan. De winnaars vliegen comfortabel met Austrian Airlines en verblijven op basis van half pension drie dagen in een luxueus hotel in het hart van de stad, dichtbij onder andere de Hofburg. Ik neem graag aan deze wedstrijd deel en reken op de hoofdprijs. Wij dienen samen nog heel wat kastelen en paleizen te bezoeken in de nabije toekomst. De heer Breuker krijgt van mij de tekst toegezonden over het PALACIO DE ARANJUEZ om een begin te kunnen maken met het reisprogramma In het spoor van Cervantes. Hij lijkt al iets meer geïnteresseerd te raken in dat project. Wat het project 'Keizerin Elisabeth' betreft lees ik thans in het hofjournal "Diana's naam op margarine. Het Diana, Prinses van Wales Memorial Fund heeft inmiddels voor ruim veertig miljoen Pond aan giften ontvangen. Het Fund groeit met circa 1 miljoen pond per week. Diana's zuster Lady Sarah McCorquodale en andere bestuursleden vragen zich nu af of de gelden in charitatieve doelen gestoken moeten worden of slechts het rendement die dit belegd kapitaal kan opleveren. Tot nu toe heeft het bestuur 7 miljoen pond (22,5 miljoen gulden) uitgekeerd. Critici, onder wie Graaf Spencer, verwijten het Fund te gemakkelijk Diana's naam aan producten te lenen, in ruil voor een bijdrage. Zo staat het logo van het Fund op kuipjes margarine." Met het laatste heb ik ook veel moeite. Bovendien heeft men mij daar geen toestemming voor gevraagd. Ook de Britse ambassade heeft dat soort acties al eerder als ongepast van de hand gewezen en zelfs onze goede vriend Tony Blair. Het doet mij deugd dat het fonds een miljoen pond per week groeit. Lady Sarah kent mijn standpunt inmiddels op de wijze van belegging. Zij stellen zich een goede vraag. Ik ben van mening dat slechts delen van het rendement in de zes overgebleven charitatieve projecten dienen te worden gestoken en het overige kapitaal aan onze foundation en holding ten goede dient te komen. Wij dienen dus snel tot actie over te gaan. Diana's denkpatronen kennende was ons project Het Zevende Project geworden en zou dat het sluitstuk hebben gevormd van haar reorganisatiemodel. Jij weet dat misschien nog beter dan ik. Ik denk ook dat jij dat kunt bevestigen. Daar zou je mij een goede dienst mee bewijzen. Vrijdagavond ben ik namelijk na de voetbalwedstrijd van Engeland tegen Colombia bij King Arthur's langsgegaan. Daar raakte ik in gesprek met een 'gentleman' uit Abingdon. Hij vroeg mij of ik wist waar dat ligt. Dat weet ik nog exact. Op 7 augustus 1996 ben ik daar nog in de buurt geweest, onderweg van Henley naar BLENHEIM PALACE. Op de hoogte van Abingdon werd ik gevolgd door een olijfgroene auto met een Spaans kenteken uit Málaga. Daar heb ik nog een foto van.

Later las ik in 'Diana her new life' dat Diana daar ooit een telefoongesprek vanuit haar auto had gevoerd met James Hewitt. Dat gesprek is toen afgetapt en in het roddelcircuit terechtgekomen. Met alle gevolgen vandien voor haar. De groene auto had overigens exact dezelfde kleur als het autootje waarmee Di bij mij in Nijmegen is langs geweest in oktober 1996. Ik heb dit vandaag met mijn moeder besproken. Zij krijgt van de bank thans afschriften gericht aan haar en de Erven F. van der Heyden. Ik vraag mij af of ik eveneens tot de Erven Spencer behoor. Kort na haar bezoek aan Nijmegen heb ik de situatie immers ook met Jonkheer Röell besproken op 6 november daaropvolgend in BRUSSEL. Nadien heb ik mijn businessplan in het Engels vertaald en per aangetekende post (of koeriersdienst) aan St. James's Palace doen toekomen. Op 13 november heb ik jou alle vertrouwelijke informatie dienaangaande doen toekomen tijdens het Congres op de Baak. Getuige hiervan is de heer Hagendoorn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en goede bekende van Hans Dijkstal. Ik vind het dus nog steeds vreemd dat ik nog niets heb vernomen van het testament dat Di in december 1996 heeft laten opmaken. Het ligt voor de hand dat ik daarin sta opgenomen. Ik had haar toen immers al mijn jawoord gegeven. Jij speelt hierin vanaf nu wederom een sleutelrol. Maandag 29 juni 1998. Gistermiddag heb ik gekeken naar de videoband met het interview met Lord Spencer. Ik was zeer ingenomen met de wijze waarop Charles de journaliste te woord stond. Ik zou bijna een voorbarige conclusie hebben getrokken omtrent zijn uitspraak of er al dan niet een 'conspiracy' aan het ongeval van Diana ten grondslag ligt. Ik vind het goed dat hij daar niet direct een uitspraak over heeft gedaan. Ik acht het immers een primaire verantwoordelijkheid van onderzoeksrechter Hervé Stéphan in Parijs om dat aan te tonen. Die ontwikkelingen wacht ik dus af. Het is wellicht ook prematuur om op dit moment al naar Althorp te gaan. Het ging mij immers zeer aan het hart die poort weer een keer te zien en het landgoed waar ik op Eerste Kerstdag nog ben geweest.

Hij maakt er echter een schitterend museum van en het is uiteraard nog tot eind augustus open. Het is uiteraard wel van belang dat degenen die mijn plannen steunen, daar ook concreet mee bezig zijn. De kabinetsformatie loopt ook nog een beetje stroef. Ik ben benieuwd op welke wijze er met mijn zakelijke en financiële perikelen wordt omgegaan. Uiteindelijk is het van belang dat er op een zorgvuldige wijze met alle belangen wordt omgesprongen en 'the pieces on the right place' terecht komen, zoals geschetst in mijn toekomstbeeld. Samen hebben wij Visie ontwikkeld. We zitten nu in de fase waarin dit een vervolg dient te krijgen na de oningecalculeerde tegenslag van vorig jaar. Het ligt voor de hand dat mijn situatie op dit moment op tal van niveaus onderwerp van gesprek zal zijn. Dit zal automatisch leiden tot een terugslag voor degenen die mij in de afgelopen jaren hebben laten vallen. Ik vond het met name merkwaardig dat Peter Snel er niet van op de hoogte was dat de SBO een persoonlijk geesteskind is van ondergetekende, terwijl hij regelmatig zaken doet met Peter Ottenhoff. Ik verwacht daarom vanaf heden meer loyaliteit dan ik tot voor kort heb kunnen vaststellen. Die loyaliteit ondervind ik wel van Herman de Koning, ooit zijn voornaamste broodheer. De toezending van het boekje FLEXIwerken vond ik al een stap in de goede richting. Zodra hij mijn ideeën op positieve wijze tot uitvoering brengt zal hij de zonzijde zeker zien aan de Costa del Sol. Nochtans blijf ik vanaf nu op NOORDWIJK georiënteerd totdat Wij alles in kannen en kruiken hebben aan de kust. Ik heb op de eerste plaats al buitengewoon veel respect voor de wijze waarop jij mij vanuit een teruggetrokken, maar overheersende, positie rugdekking hebt gegeven tijdens mijn Britse avontuur. Verrassend nieuws ontvang je vandaag middels mijn brieven over Lovers en Vliegeren. Ik ben benieuwd of de fotograaf Leo van Velzen dezelfde is als onze goede vriend die ons steeds zo goed heeft geholpen bij het opknappen van allerlei klussen op de Parallelboulevard. Leo was een zeer prettige collega. Ik vond het alleen jammer dat hij geen foto van mij heeft gemaakt toen ik in Hilversum mijn Nieuw Elan-certificaat ontving uit handen van de toenmalige FNV-voorzitter Johan Stekelenburg. Als ik daarover had beschikt dan had ik wellicht niet zo lang in dat ziekenhuis moeten gaan zitten hier in Nijmegen. Met foto's kun je immers veel duidelijk maken. Daarom heb ik nog steeds behoefte aan de foto van die dag waarop jij ook voorkomt en die ik alleen nog in mijn hart bewaar en aan niemand kan laten zien. Er zaten wat rotte appels in het team, maar er zijn toch nog verschillende collega's die ik nog een warm hart toedraag. Leo is er één van. Ook Cissy Ploegmakers, Sjef van Zwieteren, Annet Scheer en nog enkele van wie ik mij de namen niet meer zo goed kan herinneren. Het zou leuk zijn hen weer te kunnen ontvangen op de bungalow. Echter uitsluitend de integere medewerkers. Ik wil je niet dwingen iets op je te nemen wat je niet aankunt. In teamverband kunnen we echter veel bereiken, zoals dat ook op de Parallelboulevard gebeurde onder die medewerkers en collega's die voor de waarheid durfden uit te komen en in staat waren open kaart te spelen. Díe collega's hebben nog steeds mijn volste vertrouwen. En daarvan ben jij nummer één. 13.45 Het begint overigens al aardig bekend te raken hoe de zaken lagen aangaande Di en mij. Zoëven een wandeling gemaakt door het winkelcentrum. Daar trof ik bij 'Konmar' het laatste nummer van 'Weekend' nr. 98/27 - 1 juli 1998 met als opschrift "DODI BEDROOG DIANA MET STEPHANIE". "Er wordt wat afgeroddeld over mijn vriendin" zei ik tegen het meisje achter de toonbank en liet haar in mijn portefeuille kijken. "Ja, ik weet het" zei ze stellig'. Het verhaal begint thans dus de ronde te doen. Dat is een goede zaak. Ik zie immers een diep ongelukkige prinses op de voorpagina. Eindelijk wordt het ware gezicht getoond. Daarom haal ik het verhaal aan uit dit blad op blz. 2 en 3. Pijnlijk gerucht aan Franse Rivièra. DODI BEDROOG DIANA MET PRINSES STÉPHANIE! In dit verband wijs ik op mijn Letters van Vrijdag 18 juli, waarin ik Diana een ultimatum heb doen toekomen met de tekst "This is my Ultimatum: 28 September!" en "Sunday, 10-08-1997. I come back from an occasion with very beautiful women and was told to be very famous already in this city. Furthermore no comment. Back from Lucaya and Nijmegen. I see your picture on the front page of the local newspaper during your landmine action in Bosnia. I still love you Diana and I need an equal partner. I may presume that your contact with your Egyptian friend will be temporary, but in case you might meat him another time I would appreciate if he can bring me into contact with Princess Stéphanie from Monaco. She will certainly be able to provide me some informal investors for The Company because I know some people from Monaco in Stratford." In dat verband heb ik prinses Stéphanie dus ook vermeld. Het ligt dus voor de hand dat Dodi contact met haar heeft opgenomen in het geval Diana hem zou hebben afgewezen in verband met dat ultimatum. Jij bent nu ook 'involved'. Als hoofdrolspeelster zelfs. Laten we er maar Het Beste van maken. 19.00 Even naar Applebee's gewandeld. Van de Dragon Vision Wizard of Oz. Langs Van der Heijdens speciaalzaak. Op de terugweg las ik in grafitti in 'het tunneltje' "Eefje je bent een lekkere chick. En dat meen ik. Culo Wokkel'. Wat het precies betekent weet ik niet, maar ik denk dat het iets te maken heeft met twee glazen Jus d'Orange. In dat verband dacht ik ook nog even aan mijn tijd op de SROC. De aanstaande officieren werden daar regelmatig genood met hun dame. Die had ik niet in die tijd. Ik hoop dat ik op 11 september een échte dame aan mijn zijde heb. Dat zal prins Bernhard zeer op prijs stellen. Hij is vandaag jarig. Sylvia Tóth is nog niet geheel in de markt. Ze heeft al genoeg werk gehad met de koningin in Lissabon, zoals ik uit 'Vorsten' heb kunnen opmaken. Dat neemt niet weg dat ik het wel op prijs stel dat zij met het plan aan de slag gaat. Wellicht kunnen we dan ook nog een voetbalwedstrijd organiseren tussen Nederland en Spanje, zodra wij wereldkampioen zijn. Ik heb immers wel te doen met mijn Spaanse vrienden nu zij zijn uitgeschakeld na de 6-1 overwinning op Bulgarije. Dat gun je je ergste vijand niet en we hebben nog veel meer goed te maken na 350 jaar. De Spanjaarden trouwens ook. Maar 11 september lijkt mij een realistische datum. Dan kunnen we ook nog napraten over de periode 8-10 september 1996. Dat zal zeker op de SROC bijzonder worden gewaardeerd. Men was daar immers zeer bedreven in dressuur. Vandaar dat ik een fles oranjebitter heb gekocht voor hedenavond. De formatie van Paars II is thans een cruciale fase ingegaan. Robin Linschoten heeft gespeculeerd op een breuk. Daar geloof ik echter niet in. Zeker gezien het feit dat FRITS BOLKESTEIN is gaan fietsen vandaag. Dan heeft hij uiteraard de tijd gehad om over The Business na te denken. Ik kan mij immers geen breuk veroorloven tussen onze paarse fracties. De Prins is immers weer goed van pas. Wellicht kunnen we gauw samen een partijtje met hem gaan golfen in Hilversum na mijn lange tijd in 'the clinic'.

Dinsdag 30 juni 1998. 17.00 Terug in Utrecht na nog een keer naar Nijmegen te zijn teruggekeerd aangezien de diskette met bovenstaande informatie was beschadigd. Er zijn weer stevige ontwikkelingen. Chirac is naar Zuid-Afrika. Ik las in het NRC van gisteren Chirac 'begrijpt' visie Duisenberg. Door onze financiële redactie. De Franse president begint eindelijk eieren voor zijn geld te kiezen. Dat is hij wel aan zijn eer verplicht na de verrichtigen van onze landgenoten in Toulouse gisteravond. De Fransen zijn massaal de straat opgegaan met de strijdkreet "Pays-Bas! Pays-Bas!" na het Heerlijk avondje van gisteren. Het ziet er dus naar uit dat we de uitwassen van de Franse Revolutie al aardig aan het indammen zijn. Ik mag aannnemen dat hij in Kaapstad nu ook werkt aan de oplossing van mijn 'tunnelprobleem'. Kees Lunshof schrijft vandaag in de Telegraaf Formatie ontbeert duidelijke regie. Ik denk dat de heer Lunshof niet veel zicht op die situatie heeft. Ik kan echter niet alles tegelijk en beperk mij thans tot de problematiek in Althorp. Ik mag aannemen dat jij in dit land de touwtjes wel strak in handen houdt aangaande de regie. De tijd was dus nog niet rijp om naar het concert te gaan. Dienaangaande lees ik "Dianamanie" in Engeland kan nog jaren aanhouden" Dat doet mij deugd. Zo hebben we nog enkele jaren ontwikkelingstijd voor de boeg, hoewel ik het wel belangrijk vind om spijkers met koppen te slaan. Dat kan in de komende twee maanden, maar als het communicatieproces doorgaat zoals ik mij dat voorstel, dan heb ik er geen moeite mee om opnieuw naar Althorp House te reizen zodra de mensenmassa is verdwenen. Dan kunnen we in alle rust eens met de familie van gedachten wisselen. Ik neem in deze brief ook het artikel over van Petra Janbroers. Wellicht kan zij in de toekomst een belangrijke PR-taak voor The Company voor haar rekening nemen. Daar kan de heer Bakker uiteraard wel bij behulpzaam zijn als hij die attentie heeft ontvangen van Peter Ottenhoff. LONDEN, dinsdag. Welke Britse universiteit stelt als eerste een leerstoel Dianalogie in? Dat vraagt Ben Pimlott, biograaf van koningin Elizabeth, zich af aan de vooravond van naar verwachting een nieuwe nationale rouwperiode voor de populaire 'prinses van het volk'. Het hele circus dreigt morgen op Diana's verjaardag opnieuw te beginnen met de opening van het familielandgoed Althorp." Hier moet ik het uit tijdgebrek bij laten. Het antwoord is uiteraard Warwick University. Dat zal ik morgen in een faxbericht aan Her Majesty the Queen adviseren. Om 18.30 moet ik naar de fysiotherapeut. Eerst de horoscoop. Ik denk ogenblikkelijk aan de poezen Yin en Yang van Leonoor. Ik denk dat zij in staat is om onze relatie meer inhoud te geven. Nodig haar nog maar een keer uit voor een gesprek. Zij zal je veel kunnen vertellen. Onder meer over onze wandelingen door de bossen van Woudschoten en Maarn. Zij heeft mij verteld dat ze je ooit nog eens heeft ontmoet op een Conferentieoord in Veldhoven. Op dit moment heeft het voetballen uiteraard mijn voornaamste aandacht. Maar zoals je ziet houd ik je desondanks in ere. In verband met die mogelijke vuile handen heb ik er geen bezwaar tegen als je mijn brieven beschikbaar stelt aan de Rijksrecherche. Dat zal je reputatie inderdaad goed doen en hebben we nadien een fantastische toekomst voor de boeg. Aangaande de afspraak voor een check-up denk ik aan Grand Hotel Wientjes te Zwolle en het schuin daar tegenover liggende politiebureau.

De aldaar werkzame hoofdcommissaris is volledig op de hoogte over mijn denkbeelden omtrent de Vuurtoren van NOORDWIJK. Ik zie dus een belangrijke rol voor je weggelegd in de toekomst als nieuwe 'Keizerin Elisabeth'. Vanavond speelt Engeland tegen Argentinië. Ik had al een bezoek gepland aan dat land om een definitief einde te maken aan de in 1982 gerezen problematiek tussen beide landen. Ik hoop dat de sportiviteit het wint vanavond. Wij zijn zaterdag immers slechts gediend met een tegenspeler die zich weet te gedragen! Tenslotte kan ik je melden dat de aardige dame die mijn appartement afgelopen donderdag, kort voor de wedstrijd Nederland-Mexico, heeft bezichtigd, afziet van aankoop. De eerste kandidaat heeft een bod van Hfl. 175.000,- gedaan. Dat blijft voorlopig gehandhaafd volgens makelaar Raymond (R.N.A.) Avezaat. Sarah Splinter heeft morgen een nieuwe afspraak geregeld om 16.00 uur. Ik hoop dat dit mogelijkheden biedt om mijn koers richting bungalow te handhaven. Dan komt 'Fergie' later aan de beurt. Met hartelijke groet.

1 JULI 1998 PAUL RIEGEN