16 april 1998. Betreft: TERUG NAAR DE KUST Kenmerk: JH/PO980416. Beste Peter, Ik hoop dat je mijn brief van 3 april jongstleden in goede orde hebt ontvangen en er positief actie op hebt genomen. Ik neem nog even jouw horoscopen door vanaf dat moment. Ik hoop dat op 6 april de zakelijke deal waaraan we al jaren sleutelen is afgesloten. Dan verdien je inderdaad een veer op je hoed. De aanzetten die ik in mijn beleidsplan heb gemaakt kunnen zich dan in hun eigen tempo ontwikkelen, maar wél onder het label van het Instituto Cervantes Benelux, afgekort ICB. Ik ben uitgenodigd voor een televisieprogramma van Rik Felderhof. Hij heeft De Stoel voor ogen. Ik denk eerder aan het programma 'Villa Felderhof'. Onlangs heeft hij JEROEN KRABBÉ in zijn bubbelbad ontvangen. Ik denk dat het goed is dat wij binnenkort als Supertrio bij hem op bezoek gaan voor dat programma. De heer Felderhof woont in de Lyceumlaan in ZEIST. Niet ver van de plaats waar jij ooit eens een probleem hebt gehad over een sleutel. Vandaar dat ik mijn sleutels nooit meer uit handen heb gegeven. De enige die hem vast mag houden is 'Queen Elizabeth', als zij de grenzen van de Europese Unie respecteert. Alles wat daarbuiten ligt is in de toekomst voorlopig niet meer van belang. Eerst het interne integratieproces op gang brengen. Dan komt de rest vanzelf. Daar is mijn goede vriend Wim Kok ook een voorstander van. Het extra vaatje geduld moet je wel aanspreken, want het programma wordt pas na oktober van dit jaar uitgezonden. Maar een reisje naar de Alpen zit er wel in op korte termijn. Dat hebben we ook wel verdiend, vind ik. Na al ons harde werken. Ik vraag mij af welke romance er op zijn laatste benen loopt. Uit jouw boekje heb ik immers begrepen dat je nog gelukkig getrouwd bent met Gerda. Maar mocht je inderdaad een tussentijdse romance achter de rug hebben, dan lijkt het mij inderdaad verstandig om die snel te beëindigen. Ik heb immers ook weer eens iemand nodig om gezellig mee te kunnen dineren. Bovendien ga ik ervan uit dat je al mijn adviezen opvolgt. Anders ben ik genoodzaakt iemand anders het bedrijf te laten opstarten. En dan krijg je een stevige concurrent, die uiteindelijk je boterham kan gaan kosten. Ik zou dat zeer betreuren. Maar ingeval je niet doet wat ik heb geschreven heb ik geen andere keus. Het is ook een goed advies om terzake liever diplomatiek te handelen dan agressief. Daarbij denk ik nog steeds aan het advies dat jij mijn voormalige business partner hebt gegeven aangaande het gebruik van de sleutel van mijn toenmalige bedrijfspand in de Boslaan. Mocht je een romance met mijn partner in NOORDWIJK hebben gehad - hetgeen ik mij zeer goed kan voorstellen - dan is het inderdaad goed om daar filosofisch op te reageren en de affaire als een leerzame ervaring te zien. Zij is immers wederom mijn poppetje nummer één, nu mijn number one is uitgevallen. Doe goed je huiswerk en bestudeer goed wat ik je heb geschreven en nog zal schrijven om de zaak van de grond te krijgen. Degene die jou doorgaans met haviksogen in de gaten houdt is uiteraard onze voormalige collega uit Bosch en Duin. Ik denk inderdaad dat hij nu druk met zichzelf bezig is en met zijn toenmalige partner. De heer De Vries is immers jaren geleden in Ierland gaan wonen op uitnodiging van de Irish Times. Hij zal het de komende tijd erg druk krijgen met de uitvoering van het vredesaccoord dat op Goede Vrijdag is gesloten. Ook zijn partner vindt het prettig om op gezette tijden te gaan varen op de Shannon. Ik vind dat wij hen dat moeten gunnen. Dat bevordert het vredesproces aldaar en ook hier. Dit is de waarschuwing die ik geef en ik verwacht ook dat je die ter harte neemt. Ik kan immers geen gedachten lezen, zoals Liesbeth. Dit is dus niet het moment om ten strijde te trekken. Ik wil ook niet dat de situatie verkrampt en geef jou al op voorhand de antwoorden die je wilt horen. Vorige week heb ik een gesprek gevoerd met de heer Knol. Naar zijn zeggen ben jij niet van plan om de SBO in ICB om te zetten. Het is goed dat je hem dat hebt gezegd, want hij hoeft niet alles te weten. Doe het tóch maar. Ik denk niet dat het nodig is dat je zou moeten tobben over de toekomst. Je hebt ontzettend veel in je mars. Ik herinner mij nog ons laatste gesprek in de auto vanuit de Winthontlaan naar Utrecht Centraal. Daarin heb je mij verteld dat je het een uitdaging vindt om jonge mensen te begeleiden in hun loopbaan. Mijn plan biedt jou daartoe een ultieme voldoening. Het is altijd belangrijk om juridisch advies in te winnen als je terzake niet weet wat je rechten zijn. Dat is jou echter wel toevertrouwd en ik verwacht ook niet dat jij nodeloos zult gaan zitten tobben. Ingeval je een buitenlandse reis gaat maken adviseer ik je een bezoek te brengen aan Bob Burger op het Malaca Instituto op de Cerrado de Calderón. Neem de bus naar El Palo en stap uit bij El Balneario. Daar heb ik ook eens een goed gesprek gehad met de heer Lagartos uit Gran Canaria uit het circuit van mijn goede vriend Alberto Sampere te Madrid. Je kent Bob ook nog wel van ons bezoek aan Expolangues in Parijs. Hij werkte in die tijd bij Pitman in Londen en is nu de rechterhand van de directie in Málaga. Ik ben benieuwd of je de nieuwe trends herkent in het allervroegste stadium. Mijn trend is dat ik weer terug wil naar de kust. Niet alleen uit zakelijke overwegingen, maar ook om weer Mens te worden. Het is dus een goed advies om niet terughoudend te zijn als je je positie kunt uitbreiden. Vanaf vandaag ben jij in mijn ogen de Manager Benelux en kun je als zodanig naar voren treden en naam maken. Het is ook een goed advies om geen besluiten te nemen als je niet over alle feiten beschikt. Daarom rapporteer ik je in deze brief wat ik heb gedaan. Op de eerste plaats schrijf ik Liesbeth elke dag een brief en heb haar toestemming gegeven jou daar kopieën van te doen toekomen. Dan ben je volledig geïnformeerd. Ook Rein Kooijmans heb ik geschreven. Mijn brief aan hem luidt alsvolgt: ROYAL MISSION. Ik denk dat het Rein toevertrouwd is om alle contractuele zaken in Engeland af te wikkelen in samenspraak met Liesbeth. Ik heb haar immers gemachtigd namens mij te handelen in het Verenigd Koninkrijk na het overlijden van My Lady. Tenslotte is het inderdaad zo dat anderen veel van jou verwachten. Dat geldt voor mij in het bijzonder. Zodra je alle zeilen hebt bijgezet kunnen we ook een zeiltocht over de Middelandse Zee gaan maken met een vriend van mij uit Nerja. Hij heeft een zeilboot en organiseert ook tochten te paard. In 1992 heeft hij mij een kompas gegeven in FRIGILIANA. Dat heb ik aan Liesbeth gegeven en daar varen wij nog steeds op. Daar ben ik van overtuigd Het doel waarnaar je lang hebt gestreefd ligt nu inderdaad binnen handbereik. Binnenkort ben je geen kapitein meer van één schip, maar admiraal van een hele vloot. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

24 APRIL 1998 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF