Dª Leontine Freeve de Vrijer HAAKSBERGEN Países Bajos Datum: 18 maart 2003 Betreft: JAARVERGADERING VDSN Kenmerk: 20030318JH/LF Nijmegen, 18 maart 2003 Beste Léontine, Op dit moment ben ik weer even in Nederland. Op 27 maart aanstaande heb ik een gesprek met mijn internist. De uitslag van mijn bloedonderzoek bepaalt hoe lang ik nog hier blijf. Mijn eerstvolgende speech wordt: La relación entre Cervantes, Erasmus y Heydanus in Alcalá de Henares tijdens het eerstvolgende congres van de AEPE. Ik heb Marjo Eurlings daarover het volgende emailbericht gestuurd: Subject: VSOS - VDSN 20 jaar Date: Thu, 13 Mar 2003 22:00To: Marjo Eurlings CC: Johannes L. Van der Heyden , Drs E.H. Halbertsma Beste Marjo, Na mijn terugkeer uit Torremolinos afgelopen zaterdag trof ik gisteren jouw uitnodiging in mijn postbus ten behoeve van het Instituto Cervantes Benelux. Eerlijk gezegd heeft het mij voor een dilemma geplaatst. Ik heb mij niet gerealiseerd dat bij deze gelegenheid ook het twintigjarig bestaan van de vereniging wordt gevierd. Graag zou ik erbij aanwezig zijn geweest ondanks het zeer vroege aanvangstijdstip voor iemand die uit het oosten des lands moet komen. Ik logeer momenteel in Nijmegen. Enkele maanden geleden heb ik mij ook opgegeven voor een studiedag computergenealogie in Woerden op dezelfde 22 maart. Een dilemma dus. Voor die studiedag heb ik mij opgegeven, mede in verband met het belang voor mijn promotieonderzoek: De relatie tussen het geslacht Van der Heyden en Cervantes. Graag zou ik nog verder van gedachten willen wisselen met de mensen van het eerste uur. Ik heb die oprichtingsvergadering bij Hotel Smits in Utrecht immers ook meegemaakt en in 1994-1995 heeft het Instituto Cervantes Benelux de vereniging weer nieuw leven ingeblazen. Ik zal ook de gastvrijheid van het Luzac College missen. Ik kan mij Eric Luzac nog herinneren uit de tijd dat ik deel uitmaakte van het bestuur van de VBMO. Hij heeft in die tijd op een slimme manier de succesformule van Instituut Blankestijn op een grootschalige manier in Nederland op de markt gezet. Na dit ondernemende initiatief heeft een groep topmanagers zijn werkzaamheden overgenomen. Op dat punt is Eric een belangrijk voorbeeld voor mij gebleven. Ik hoop dan ook dat een goede groep professionele managers op korte termijn de uitvoering van mijn Beleidsplan Instituto Cervantes naar zich zal toetrekken om er een eclatant succes van te maken. De juridische randvoorwaarden heb ik inmiddels gecreëerd en er mijn ziel, zaligheid en alle beschikbare financiële middelen in gestoken. Inmiddels heb ik ook een website: http://www.cervantesonline.nl Het is mijn bedoeling om hierin het totale aanbod op de Spaanstalige markt gerichte activiteiten op te nemen zoals verwoord in paragraaf 7.1.1.8. van mijn beleidsplan. Hierover wil ik ook graag met Paula Costas Alonso samenwerken. Zij woont in Oss. Vanuit Nijmegen moet dat dus geen probleem vormen. In verband met een behandeling in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis zal ik hier nog wel enige weken moeten blijven. In juli dien ik weer naar Spanje terug te keren in verband met het AEPE-congres in Alcalá de Henares. Het zou leuk zijn als jij daar ook aanwezig bent. De FIAPE (Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español), een overkoepelende vereniging van nationale verenigingen van docenten Spaans, ziet ook graag dat de VDSN zich bij hen aansluit. Het secretariaat is gevestigd in de Universiteit van Castilla-La Mancha in Toledo en het lijkt mij goed dat wij ons wereldwijd iets meer gaan profileren. Dat is in het belang van elke docent Spaans in Nederland en ook van elke leerling die uiteindelijk op de arbeidsmarkt een goede carrière moet kunnen opbouwen. Marjo. Het spijt mij echt dat ik er volgende week niet bij kan zijn. Ik neem aan dat Léontine Freeve wel acte de présence zal geven. Misschien kunnen we vóór mijn terugkeer naar Spanje nog iets afspreken in Houten. Daar breng ik graag een bezoek aan de Spaanse School Cervantes. Dat instituut voldoet immers aan de eisen die Nauta Dutilh uit Amsterdam in oktober 1992 in de statuten van de Stichting Cervantes Benelux heeft opgenomen. Hartelijke groet uit de Keizer Karelstad, ook aan alle collega's. Met name aan María José met mijn felicitaties voor de geboorte van Onintza. JOHN L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES BENELUX INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND & WALES STICHTING CERVANTES BENELUX P.S. Voor de goede orde zij gemeld dat ik dit bericht eveneens naar mijn collega Liesbeth Halbertsma - voormalig directeur van het managementcentrum VNO/NCW - heb gemailed in de hoop dat zij ons bedrijf mede 'handen en voeten' kan geven. De stambomen van de families zullen bij mijn presentatie een belangrijke rol spelen. Vandaar mijn deelname aan de cursus in Woerden aanstaande zaterdag. Ik ontving hierover de volgende informatie: Subject: Reunion cursus Date: Sat, 15 Mar 2003 12:08:27 From: "F.J. van Bodegom" To: Geert Spelde, Joop Lachniet, " Gräper, J.G.", "Mevr.drs I.J.van Bekkum", Jan Dirk Smit, Otto Gooiker, Ruud Slootbeek, Hettie Whitlau, Frits Schreurs, Carlos Metdepenninghen, Dirk Sybesma, "Johannes L Heyden, van der", Linda Van Waeg-De Clootere, Peter M Andreoli, "Han W. Julius", Fieke Julius, "E.C. Louis-de Graaff", "Simon Daas, den", " W.M. Neurdenburg", Rob Goedee, "P.E. Veldhuizen", Hetty Kroes, "J.C. Aandewiel", Gon Homburg, Dick van Megen, "F.J. Bodegom van", "W.A. van de Grind", Henk Erkelens, Myranda Wilbrink, "Verburg, Peter" Geachte cursist, Informatie betreffende de Reunion cursus. Datum: zaterdag 22 maart 2003. Tijd: cursus begint om 10.15 uur, eindtijd ca. 16.15 Locatie: MacHouse, Rietdekkersweg 6, 3449 JC Woerden. Praktische oefening op eMac of iMac met OS X en Reunion 8.03 Indien u beschikt over een PowerBook en u heeft specifieke vragen betreffende uw familiebestand, neem deze mee op de cursusdag. Wellicht kunnen we na afloop nog een afspraak maken in Hilversum of Utrecht. Graag jouw reactie. Ik logeer wederom in NIJMEGEN. Je kunt mij Het Beste bereiken op mijn mobiele telefoon. Hartelijke groet. Ook aan Alexander.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN