UNITED STATES OF AMERICA

VRIJDAG 7 MAART 2008
Afgaande op de statistiek word ik de opvolger van COMO VAN HELLENBERG HUBAR als AMBASSADEUR van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN in MADRID als dat HARE MAJESTEIT behaagt. Ik voldoe mijns inziens aan alle benodigde kwalificaties en beschik over de daartoe noodzakelijke netwerkcontacten all over the world.
DIPLOMATIE is mij op het lijf geschreven. Van kindsafaan. Ik beschouw het als een grote eer om die functie te gaan vervullen en de belangen van ONS KONINKRIJK te dienen conform het motto van JULIO SAMPEDRO: BUILDING A BRIDGE BETWEEN HOLLAND AND SPAIN zodra ONS BEDRIJF volledig operationeel is. Gisteravond heb ik de voetbalwedstrjd TOTTENHAM HOTSPUR - PSV EINDHOVEN gezien in BRASSERIE LA TABERNA en heb mij vervolgens op mijn nieuwe functie voorbereid in EL OPEN ARMS. Voordien maakte ik in GRAN HOTEL CERVANTES de volgende aantekeningen. DONDERDAG 6 MAART 2008 19:50 Ik schrijf vanuit de ronde bar van het GRAN HOTEL CERVANTES. Gisteren ontving ik van ORANGE bericht dat de ADSL-kit vandaag zou worden afgeleverd. Dat is echter niet gebeurd. Gisteravond werd ik ook door ALICIA gebeld van het concurrerende bedrijf. Ik heb haar laten weten dat ik bij ORANGE blijf omdat onze koninklijke familie die naam ook draagt. Voorts heb ik haar uitgenodigd op ons AEPE-congres in Madrid. Wil, de voormalige echtgenoot van ALETTA VAN DIJK heb ik zojuist medegedeeld dat ik bereid ben het ambassadeursschap van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN te aanvaarden als dat HARE MAJESTEIT behaagt, zodra ONZE ORGANISATIE volledig operationeel is.
De statistiek. 470 bezoeken. In de Top 100 van 1100 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 71. KAREL AALBERS 77. FC CERVANTES ARNHEM (2) en 96. DE LAATSTE BRIEF UIT NEDERLAND VOOR MIJN VERTREK NAAR SPANJE Top 20 van 171 zoekopdrachten 1. niels stemerdink 2 . trefpunt la carihuela 3. bankafschrift 4. creditnota 5. neude lady 6. vanessa loudon 7. iberdrola renovables 8. maxima camara gestol- 9 . maya hugenholtz 10. nh hotels nh betekent 11. speech huwelijk 12. ambassadorship koninkrijk der nederlanden 13. antwoordnummer zuster michaela 14. carta casa real 15. eric luzac 16. ing barings den haag straat 17. la princesa diana de gales 18. mortagne landas 19. nieuw elan de baak 20. pieter hufen TOELICHTING: 6. vanessa loudon is vermeld in SMART, SAMENWERKING, FRÄULEIN HERZOG, VALKHOFNIEUWS, HOCHZEIT (Ik constateer hierin een groot verschil inzake de voor de holding gemaakte kosten in 1998 en 1999. voor zover ik rekenfouten heb gemaakt neem ik genoegen met een afronding naar beneden. Het geld op zich vind ik nog niet zo belangrijk. Wél dat THE BUSINESS draait. Het gaat uiteindelijk om de werkgelegenheid van mijn collega's), CASAUBON en HERSTART. 8. maxima camara gestol- heeft betrekking op EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY en MY DI AND I. 15. eric luzac is vermeld in DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, JAARVERGADERING VDSN 2003, VERVOLG INZAKE HANDELSMERK, LICENTIE-OVEREENKOMSTEN, ONDERZOEK NAAR DE ONTVOERING VAN DIANA NADERT VOLTOOIING, ERIC LUZAC, HAYDEN MONTGOMERY, MINISTER VERHAGEN BEZOEKT VS, APRIL OPNIEUW MAAND VAN DE WAARHEID, EMILY BREMERS, ADRESWIJZIGING POSTGIRO EN ERVARINGEN MET AMWAY en VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF. 16. ing barings den haag straat heeft betrekking op FC CERVANTES DOSSIER VITESSE, FC CERVANTES VITESSE, TODOS LOS SANTOS, THE ROAD AHEAD, HET WONDER VAN DEN HAAG, PREPARING FOR DINNER, WIJ HEEREN VAN HEYENDAEL en VERHALEN VAN DE NUMBER ONE. Zo komt Paul Burrell ook weer in beeldi in de DAILY MAIL. Ontvangen: Datum: Thu, 6 Mar 2008 13:22:33 -0500 (EST) Van: Bill Clinton Onderwerp: That was you. Datum: Wed, 5 Mar 2008 15:24:52 -0500 (EST) Van: Hillary Clinton Onderwerp: Stunning 18:30 Ik schrijf vanuit de ronde bar van het GRAN HOTEL CERVANTES. De statistiek. 582 bezoeken. In de Top 100 van 1335 verwijzende pagina's speciale aandacht voor 70. DE OPEN DEUR 78. BRUXELLES en 91. NIEUWSBRIEF 001 EN 002 Nieuw in de Top 20 van 214 zoekopdrachten 19. exploitatieoverzicht is vermeld in CERVANTES EMPLEO, EXPLOITATIEOVERZICHT, CERVANTES ENTERPRISES IN BRUSSEL, INITIATIEF, NIEUWE STOFZUIGER, INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK, FINISHING TOUCH, VAN GAAL EN NIEUW ELAN, AFSCHRIFT EN TOP 30 VAN 72 LANDEN en HERSTELVAN VERBINDINGEN. 20. helicopterview

8 MAART 2008 BERICHT UIT HET GRAN HOTEL CERVANTES IN TORREMOLINOS