30 augustus 1999. Betreft: FRÄULEIN HERZOG Kenmerk: JH/LH990830. Dear Elizabeth, Nijmegen, maandag 30 augustus 1999. Liefde is... ...zijn grijze haren leuk vinden. Ik was mij er nog niet van bewust dat ik die al had, maar ik vond die van jou ook altijd wel aardig. Dat plukje op jouw voorhoofd. Gisteravond heb ik mijn reader The Day my Partner died geproduceerd. Hier staat de waarheid in en niets dan de waarheid. Aangezien ik grote problemen heb met het opnieuw opkomende geroddel over het privé-leven van My Lady voel ik er veel voor de zaak thans open te gooien. Ik zal echter beginnen met een voorzichtige start. De meeste belangrijke informatie heb ik je gisteren al doen toekomen per post. Nadien heb ik gegeten bij mijn oudste zus, de sector Engels. Haar dochter is de Fräulein Herzog waar ik je eerder over schreef. Zij is deze zomer op vakantie geweest in Majorca. Prins Charles was daar twee jaar geleden rond deze tijd. Diana klaarblijkelijk in de tijd dat ze druk met mijn plannen bezig was in het voorjaar van 1996, zoals ik heb opgemaakt uit de film The People's Princess. Een andere Fräulein Herzog was klaarblijkelijk zaterdag aanwezig bij het huwelijk van jonkvrouw Vanessa Loudon met de heer Janus Smalbraak. Andere aanwezige toekomstige familieleden waren Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven en de prinsen Constantijn en Maurits. Volgens de Telegraaf van vandaag was het meest opzienbarende de komst van Willem-Alexander met mejuffrouw Máxima Herzog uit Argentinië. Volgens het voorpagina-artikel voorzag de kroonprins haar regelmatig van een glas rode wijn. Het doet mij deugd dat Alex thans met een Argentijnse communiceert. Ons lezingenprogramma moet daar immers ook nog worden uitgevoerd op korte termijn. Ik ga ervan uit dat Hans Blankert dat met de kroonprins heeft besproken. Ik neem aan dat Willem-Alexander terzake het voortouw heeft genomen ten behoeve van de holding. In het kader van de plannen inzake de European Cervantes Foundation kan hij in de komende tijd ook nog veel baanbrekend werk gaan verrichten. Hij is van mijn beleidslijnen op de hoogte en ook in Argentinië is er veel werk voorhanden. Lady Sarah Ferguson is enige tijd geleden haar moeder kwijtgeraakt ten gevolge van een auto-ongeval. Sarah Margaret's moeder had een landgoed in Argentinië. Dat landgoed is op haar dochter overgegaan. Ik denk dat Máxima Herzog daar nog een belangrijke rol kan gaan vervullen als haar vriendschap met onze kroonprins een serieus karakter draagt. Ingeval Máxima familie is van voormalig bondspresident Roman Herzog acht ik dit een zeer goede ontwikkeling. Daarom doe ik je vandaag hierbij ook nog eens afschriften toekomen van de brieven van 10 maart en 21 mei 1996, die ik Hare Majesteit in het kader van de uitreiking van de Karlspreis heb doen toekomen. Aanvankelijk was er sprake van dat onze goede vriend Juan Carlos daartoe de honneurs zou waarnemen. Te elfder ure is echter besloten dat aan Bondspresident Herzog over te laten. Dit is een goede stap gebleken. Ons eiland van vrede en stabiliteit kan thans immers naar Zuid-Amerika worden uitgebreid en ons beleidsplan kan aan Su Real Majestad worden aangeboden zodra jij de puntjes op de i hebt kunnen - laten - zetten. De vier Duitse landgenoten - elke inwoner van de Europese Unie is voor mij een landgenoot - die ik op 20 april 1997 in Sherlock Holmes te Londen heb gesproken, waren uit Aken afkomstig en bij de organisatie van de Karlsprijsuitreiking betrokken geweest. Zij waren zeer van onze kroonprins gecharmeerd, vooral vanwege zijn paarse stropdas. Ik zal enkele exemplaren van mijn reader produceren bij de copyshop. Ik ben van mening dat de direct betrokkenen over een exemplaar hiervan dienen te beschikken, waaronder onze burgemeester. Hij heeft zich uiteindelijk lange tijd verantwoordelijk gehouden voor het beheer van mijn vertrouwelijke informatie. In dat verband is het een goede zaak dat mevrouw I. de Boer, Hoofd Planologie & Stedenbouw van de Gemeente Nijmegen eveneens lid is van de Baak-kring. Bij verdere scholing denk ik aan het Instituut Clingendael. Dat is een uitstekende plaats om diplomatieke vaardigheden op te doen voor een leidende functie in BRUSSEL. Ik zal Herman daarom ook een exemplaar doen toekomen van The Day my Partner died. With Love. Yours. Bijlagen: 'The Day my Partner died"; Brief GELUKWENS d.d. 10 maart 1996 aan H.M. Koningin Beatrix m.b.t. "Karlsprijs"; Brief KARLSPREIS d.d. 21 mei 1996 m.b.t. "Karlspreis" .

31 AUGUSTUS 1999 DIK EN DUN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA