ZATERDAG 23 FEBRUARI 2008

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Vrijdagmiddag 22 februari 2008 heb ik wederom gastvrijheid genoten in het GRAN HOTEL CERVANTES om u van de laatste onwikkelingen in kennis te stellen. Het bedrag dat ik van de BANCO POPULAR heb overgemaakt op de POSTBANK in Nederland om mijn rekening aan PINS te betalen was nog niet op mijn rekening bijgeschreven. Het gaat hier nog steeds niet allemaal zo snel als in Nederland. De statistiek: 20 februari 583 en 21 februari 584 bezoeken. In de Top 100 van 5150 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 93. DE HARP. In dit verband las ik op pagina 15 van de Daily Mail van 19 februari het hieronder vermelde artikel over ONZE BUTLER PAUL BURRELL. THE PEOPLE'S 'PIMP' As he reveals he lied to the Diana inquest, can Paul Burrell - still cashing in on the princess - sink any lower By Geoffrey Levy and Richard Kay

LIEGEN IN DE RECHTBANK - MEINEED DUS - IS EEN ERNSTIG MISDRIJF. HET WORDT NU DUS HOOGTIJD DAT ONZE BUTLER PAUL BURRELL EINDELIJK TOEGEEFT DAT MIJN BRITSE PARTNER HEM OPDRACHT HEEFT GEGEVEN OM HAAR BEZITTINGEN VEILIG TE STELLEN VOOR ONS BEDRIJF. IETS VERZWIJGEN IN DE RECHTBANK DAT EEN HOGER BELANG DIENT IS ECHTER GEEN MEINEED. EEN 'LEVEND' VOORBEELD DAARVAN WAS JAN WILZING TIJDENS DE HOORZITTING VAN DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE OPSPORINGSMETHODEN ONDER LEIDING VAN WIJLEN MAARTEN VAN TRAA. BART VAN THIENEN HEEFT ZIJN PAARD IN DE VERKOOP BESTE MAAGD. De Top 20 van 757 zoekopdrachten 1. alimentatie telefoon 2. creditnota 3. peter-vincent schuld 4. bankafschrift 5. maria delorme 6. prioriteitsaandelen 7. in koninklijke dienst 8. lady sarah mccorquodale 9. stichting wereld kinderfonds 10. harry starren 11. peter vincent schuld 12. tjalling ten cate 13. - 14. jonikal 15. speech huwelijk 16. stamboom tekening 17. thomas triebel 18. alex oostvogel 19. bilderberggroep 20. de hofnar torremolinos TOELICHTING 12. tjalling ten cate is vermeld in MAANDVERSLAG JANUARI 2008, TJALLING TEN CATE, SUPER TUESDAY, CMS DERKS STAR BUSMAN en DAGBOEK 7 TOT EN MET 12 FEBRUARI 2008. 20. de hofnar torremolinos is vermeld in BEZOEK AAN JULIO IGLESIAS, BRITTEN HERDENKEN DIANA, INTEGRITY, FEMKE, RUSTDAG, DE PAUWENTROON, VERHALEN VAN DE NUMBER ONE, DE STUKJES VAN DE PUZZEL VALLEN OP HUN PLAATS en BRIEF AAN PINS VERZONDEN.

24 FEBRUARI 2008 PAUL BURRELL TERUGGEFLOTEN DOOR ROYAL CORONER