3 september 1999 Betreft: HOCHZEIT Kenmerk: JH/LH990903 Dear Elizabeth, Nijmegen, donderdag 2 september 1999 19.40 Zoëven het journaal gezien waarop de kroonprins werd geïnterviewed bij het Kurhaus. Ook deze lokatie is door Willem-Alexander uitstekend gekozen. Ik ben er sinds 31 augustus 1997 nog maar een doodenkele keer geweest om met de neef van Emily van gedachten te wisselen. Vanmiddag heb ik het informatiecentrum van de Open Universiteit wederom bezocht om nadere informatie omtrent de opleiding Bestuurskunde in te winnen. Onze nieuwe beleidsmedewerkster is al behoorlijk in beeld gekomen vandaag. Zo vond ik in de Refter de Volkskrant van gisteren met als voorpaginanieuws Vader Zorreguieta 'had geen vuile handen. Het allerbelangrijkste is nog wat ónze mening hierover is. In dit geval citeer ik eveneens: "Goeiemorgen, is het verhaal waar? Eef Brouwers, hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst: 'Ik doe nooit uitspraken over eventuele privé-contacten van leden van het koninklijk huis. Er is dus geen sprake van een serieuze relatie die mij tot uitspraken noopt. In mijn taakomschrijving staat dat ik geacht word de privé-sfeer van het koninklijk huis te beschermen. U hoeft op korte termijn geen aankondiging te verwachten van een verloving.' Maartje van Weegen tegen Willem-Alexander tijdens zijn werkbezoek aan de verkeerspost Nijmegen van Rijkswaterstaat: 'Goeiemorgen, wat we allemaal willen weten is of het verhaal in de Volkskrant klopt. Willem-Alexander: 'Eerst even afscheid nemen van de burgemeester.'

Vrijdag 3 september 1999

Liefde is... ...zijn ring aan jouw vinger
Die burgemeester is burgemeester Mr. E.M. d'Hondt (Ed). Ik ben gisteravond teruggekeerd naar de plaats waar hij Willem-Alexander hopelijk mijn reader heeft overgedragen. Ik gebruik de brief van HRH the Prince of Wales als een middel om een boodschap te verbreiden. De boodschap van Diana en van mij wel te verstaan. Ik ga er thans vanuit dat het de Prins van Wales volledig duidelijk is geworden hoe hij tegen de relatie van mij en zijn door de heer Emad Al Fayed ontvoerde ex-echtgenote kan aankijken na het lezen van al mijn brieven. Mijn ring aan jouw vinger heeft op dat punt een belangrijke betekenis. Het geeft aan dat wij samen verder opstomen in de richting van een nieuwe toekomst waar de huidige vorstelijke jeugd van Europa een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Ik heb het spektakel Swanlake gisteren eerst gadegeslagen vanaf het balkon waar Julius Civilis ooit knarsetandend de Romeinse heerscharen zag naderen. Het balkon bij de (Karolingische) Sint Nicolaaskapel op het Valkhof was het beste decor om de aanvang van 'Swanlake' te aanschouwen. Bij de heropening van deze kapel - enkele jaren geleden - heb ik daar het gastenboek met paarse inkt getekend naast dat van wethouder Ronald Migo. Ik heb hem daarbij gevraagd: "Ron, ken jij het geheim van paars?". Toen hij liet blijken daar niet zo goed van op de hoogte te zijn wees ik hem op mijn paarse handtekening.

Daar moest hij even om lachen. Het geheim van paars en rood kwam gisteravond tot uitdrukking op de Waalkade.

Bijgaande strooifolder kreeg ik namelijk van de dame die afgebeeld staat op de vierde bladzijde van mijn brief van gisteren (bij twijfel kunnen er altijd vingerafdrukken worden afgenomen door Jan). Ik moet mij zeer vergissen als ik niet met één van de leden van onze 'Inner Circle' te maken had. In de boulevardbladen heb ik gezien dat haar sluier rood was gekleurd op het feest bij Vanessa Loudon in Leende. Dat heb ik zeer op prijs gesteld van mejuffrouw Emily Bremers. 'Swanlake' doet mij immers nog denken aan het Zwanenmeer van Tschaikowski waarin Diana ooit nog eens heeft gedanst in Covent Garden, om Charles te verrassen. Het spektakel heb ik vervolgens vanaf de Waalbrug waargenomen, onder het groene hart. En wat die ring betreft: Ik heb er nog steeds één op het oog in Scheveningen. Ik ben echter niet van plan dezelfde fout te maken als Dodo Al Fayed, maar schuif hem graag om jouw vinger zodra wij tot overeenstemming zijn geraakt. Toen 'Emily' mij één foldertje verstrekte zei ik haar: "Geef er nog maar één, voor mijn vriendin". Ze keek mij aan of zij water zag branden. Dat heb ik overigens al vaker meegemaakt. Ze keek met brandende ogen alsof zij zich afvroeg "Wie moet dat dan wel zijn?". Mejuffrouw Zorreguieta laat ik graag aan haar collega over uit s'-Gravenhage. Het is een aardig kind van 28 jaar. Daar heeft de kroonprins dus goed rekening mee gehouden. Nodig haar ook maar uit op ons feest. Cesar beschikt ongetwijfeld over haar telefoonnummer. Willem-Alexander ook, naar ik mag aannemen. Zijn nummer heb ik je ook gegeven. Dat geldt ook voor Robert Fellowes. Die familie dienen we ook te laten komen. Mieke belde vanmorgen vanuit Parijs. Ze is alweer onderweg naar Spanje. Maar eerst brengt ze een bezoek aan Disneyworld. Zij houdt zich thans bezig met het beheer van mijn etage als ik niet in Spanje ben. Ik moet daar echter nog wel de boekhouding bijwerken. Zij stuurt de post echter ogenblikkelijk op, zodat ik dat hier ook kan doen. Dit geeft in principe ook wat meer ruimte in oktober voor eventuele gezamenlijke activiteiten. Laat maar weten. Van Harry heb ik nog niets gehoord i.v.m. de bijeenkomsten op 13 september (jouw verjaardag), 13 oktober, 17 november en 9 december.

Op 13 september ben ik in principe vrij. Wat wil je hebben voor je verjaardag? Laat maar weten. Maar niet zo snel als tot nu toe. Alles ligt nog open. Ik praat niet over een betere honorering of secundaire voorwaarden. Dat beschouw ik als een vanzelfsprekende aangelegenheid. Regel jij dat maar. Een ton per jaar is wel het minste als je de zaken goed op de rails hebt staan. Dat was mij al in 1987 toegezegd en er is immers een record aan durfkapitaal in Nederland geïnvesteerd in het afgelopen jaar (zie bijgaand artikel van donderdag 19 augustus:

"Nederlandse participatiemaatschappijen hebben in 1998 voor een recordbedrag in bedrijven gestoken. Volgens de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) investeerden zij vorig jaar 2,35 miljard, 40% meer dan in 1997. Daar kan wel een paar miljoen vanaf voor een harde werker. Dan koop ik ook nog een mooie ring voor je, met wederzijds goedvinden en niet met het doel jou om te kopen. Dat soort praktijken kan ééns, maar nooit weer. Ik neem mij ook voor mijn reader in het geheel in het Engels te vertalen en aan de Prince of Wales te doen toekomen. Kerst vier ik immers graag in Schotland aan de Dee. Op 1 september is ook het tweede boekjaar van de holding ingegaan. Ik zal mijn gemaakte kosten vaststellen over het afgelopen boekjaar 1-9-1998/31-8-1999. Dat personeel kan dan het beste voor onze holding en stichting aan het werk. Zij mogen niet in de kou komen te staan. Ik voel mij als oprichter van de SBO uiteraard ook nog steeds verantwoordelijk voor deze mensen. Ik denk dat jij - vanuit je organisatorische inzichten - hen het beste in ons bedrijf kunt insluizen in goed overleg met Peter Ottenhoff en Herman de Koning. Mijn pand in Spanje staat hen uiteraard ook steeds ter beschikking. Wij zullen samen wel naar iets ruimers moeten uitkijken om onder meer onze nieuwe Argentijnse relaties te kunnen ontvangen. Bij voorkeur met een eigen jachthaven. Dan kunnen we daar in de toekomst mee naar onze vrienden in Henley bij rustig weer op zee. De Nederlandse Club Costa del Sol zal daar zeker bij behulpzaam willen zijn. Wellicht dienen we op korte termijn op bezoek te gaan in de Calle Uriburu 1252 in Buenos Aires. Het pand van de familie Zorreguieta staat nu leeg, voor zover ik heb begrepen voor bepaalde of onbepaalde tijd. We zullen dat wel kunnen gebruiken om de lezingen ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven goed te coördineren. Ik kan daar vanuit Málaga het voordeligst naartoe vliegen. Die mogelijkheid houd ik dus nog open. Ook in New York kunnen we ongetwijfeld terecht in het pand aan de 20ste straat nummer 225. Het schijnt wel een eenvoudig optrekje te zijn, maar dat maakt mij niet veel uit. Op dit moment hangt er volgens de krant bij het bellenbord van haar woonhuis een briefje met de tekst: Máxima is op reis. Zij schijnt een opleiding te hebben gevolgd op het Northlands College te New York, die vergelijkbaar is met die van Instituut Blankestijn en ETON COLLEGE. Enigszins Victoriaans. Het cursusgeld blijkt daar slechts hfl. 36.000,- per jaar te bedragen. Hans Mulder en de heer Lewis moeten dus uitkijken voor prijsconcurrentie vanuit die hoek. Er zal uiteraard nog wel enig kwaliteitsverschil aan ten grondslag liggen, neem ik aan.

Onze medewerkers aan de activiteiten in Buenos Aires kunnen waarschijnlijk eveneens meewerken aan het Congres 2000 aan de Costa del Sol in november volgend jaar. Dan hebben we Cees van Esch niet meer nodig. Ik vind het wel iets voorbarig om al direct te spreken over een huwelijk van de - in mijn visie - nieuwe beleidsmedewerkster van de Cervantesorganisatie. De Volkskrant van woensdag citeert GroenLinks-woordvoerder FEMKE HALSEMA. Ik wist niet dat Femke haar persoonlijk kende. Zover is het trouwens nog lang niet, hoewel er vanuit de regering geen bezwaren zijn tegen een eventueel huwelijk. Van primair belang is de start van onze organisatie op 28 september aanstaande. Er zal dan voor Señorita Zorreguieta heel wat werk op haar afkomen, aangezien ik niet alles alleen kan, zoals ik Hare Majesteit heb laten weten in mijn brief van 21 mei 1996. FEMKE HALSEMA ken ik overigens van het programma Spijkers met koppen uit de tijd dat ik nog in Utrecht woonde.

Nu de gemaakte kosten in het afgelopen jaar:

 

 Guldens

   
 Holding 1998

 Fl. 357,05

 Holding 1999

 Fl.15.683,11

   
 Totaal Holding

 Fl.22.040,16

 SCB

 Fl.89.968,24

   
 Totaal Generaal

 Fl.112.008,40Hiermee is het boekjaar 1998/1999 van de holding afgesloten. Gaarne omgaand overmaking van Fl. 22.040,16 op mijn postbankrekening 6330815. Hierbij ga ik ervan uit dat de holding een feit is. Het vermogen van de heer Mohamed Al Fayed dient thans in de holding te worden ingebracht. Zoëven (17.00 uur) meldde het RTL4 Journaal dat rechter Hervé Stéphan te Parijs het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval van Diana heeft afgerond. Het eindrapport meldt dat de chauffeur Henri Paul - in dienst van Mohamed Al Fayed de schuldige is van het ongeval. Aangezien de heer Al Fayed in directe zin verantwoordelijk is voor zijn personeel is hij tevens direct verantwoordelijk voor dit ongeval en de schade aan ons bedrijf veroorzaakt. Ik bevestig hiermede mijn ingebrekestelling, zoals gemeld in mijn faxbericht aan ambassadeur Rosemary Spencer op 15 september 1997. Er dient thans tot de invordering van zijn vermogen te worden overgegaan. Ik zie uit naar de eerstvolgende Hochzeit, maar het wordt ook hoogtijd dat er nu brood op de plank komt. Goed weekend, Instituto Cervantes Holding Limited, J.L. Van der Heyden Vice President

4 SEPTEMBER 1999 BRUSSEL