5 augustus 1998. Betreft: QUEEN ELIZABETH Kenmerk: JH/PO980805. Beste Peter, Je schijnt vandaag ineens in een dip te zitten volgens mijn informatie. Dat kan ik mij goed voorstellen, omdat het vandaag exact twee jaar geleden is dat ik WINDSOR CASTLE voor het eerst bezocht. Ik ben benieuwd hoe het gaat met jouw werkzaamheden binnen het kader van EasyStart. Ik ben er gisteren enthousiast mee aan het werk getogen en heb jou als Manager Benelux van de holding ingevoerd met een netto maandsalaris van Hfl. 10.000,- Dat lijkt mij wel aardig voor een nevenactiviteit. Want je hoeft je andere werkzaamheden er niet voor te laten staan als je naar een hogere versnelling kunt overschakelen. Daar acht ik jou wel toe in staat. Ik heb de eer je hierbij een nieuwe fotoreportage te doen komen m.b.t. mijn ontwikkelingswerk in de afgelopen twee jaar ten behoeve van onze business. Dat huwelijk ging dus niet door ten gevolge van de bemoeienissen van 'Dappere Dodo'. Maar er ligt nog een belangrijke toekomst voor ons. In dat verband breng ik je mijn brief van 9 juli jongstleden in herinnering. Dat voornemen wens ik op zeer korte termijn te zien gerealiseerd. Ik wijs je in dit verband op de foto's 5 en 6 met de auto van de veiligheidsdienst van het Britse Koninklijk Huis met kenteken M484 KKG.

Dat betekent voor mij dat de Vijf Majesteiten al in april 1984 hun Koninklijke Goedkeuring aan onze plannen hebben gegeven. In die maand was het vermogen van NIOW-Talen immers gereduceerd tot nul en kon ik dus wel een opstekertje gebruiken. Als ik met Liesbeth in het huwelijk treed kan de de holding op de Baak worden gevestigd. Daar hoef ik dan niet per se lijfelijk bij aanwezig te zijn. Liesbeth zal zeker wel een goede manager weten die daar mijn zaken kan behartingen. In Brummen dienen immers nog tal van conferenties te worden georganiseerd waar mijn aanwezigheid op prijs wordt gesteld. Foto 29 laat mijn ober zien, de heer Ramon Soers uit Enschede.

Hij is een voortreffelijk gastronoom. Ik denk dat jij en Gerda daar ook zeer welkom zullen zijn. Ik heb het pad daartoe inmiddels geëffend en de voorbereidingen voor een op handen zijnd feest worden al volop getroffen. Je treft hierbij ook een kaart aan van het landgoed. Mijn voorkeur gaat dus nog steeds uit naar de dame met het rode hart op de rug. Daar heb ik immers het meeste mee gemeenschappelijk. Aan het businessplan hoop ik deze maand de laatste hand te kunnen leggen. Ik hoop dat jij terzake al veel marktonderzoek hebt laten verrichten en ik daarover kan beschikken. Dan is het niet nodig om dubbel werk te verrichten. Volgens de sterren dien je je zo goed mogelijk te concentreren op een professionele en competente presentatie van je werk. Ik ga ervan uit dat dat een coproductie wordt van ons en wij die presentatie samen kunnen doen. De tijd is er rijp voor. Morgen maak ik gebruik van de computer van mijn bovenbuurvrouw Cécile Jenneskens. Vanaf 11 augustus kan ik drie weken op de computer van Mark aan het werk. Het plan moet dus vóór 1 september af zijn. Ik reken op jouw medewerking en hoop jouw informatie terzake op zeer korte termijn - bij voorkeur gisteren - te ontvangen. Ik ben benieuwd naar jouw beoordeling van mijn Brief aan Oom Piet. Het is een waar gebeurd verhaal. Vraag dat maar aan Ramon. Binnenkort zal hij ons een Brugse Straffe Hendrik schenken, in aanwezigheid van mijn eigen Queen Elizabeth. Naar ik hoop. Met hartelijke groet.

Bijlagen fotoreportage van links naar rechts en boven naar beneden: 1 en 2 HAMPTON COURT PALACE (4-08-1996)

3 Windsor (5-08-1996)

4 London 10 Downing Street (3-08-1996)

5 en 6 Staines (5-08-1996)

7 en 8 Laleham (4-08-1996)

9 en 10 ETON (5-08-1996)

11 Henley on Thames (6-08-1996)

12, 13, 14, 15 en 18 Bruggetje op de Wellenkamp te Nijmegen gezien door de ogen van Lady Diana Frances Spencer op 8-09-1996, 16.00 uur

16 Diana is dead, long live purple and red

17 Friese vlag te Vorden (29-07-1998)

19 Het Suideras te Vierakker

20 'Spanje', nieuwe toekomst voor de Van der Heydens

20 London Police Nijmegen (24-07-1998)

21 Entree Huis Baak, voorheen van de Familie Van der Heyden van Baak van Doornenburg (29-07-1998)

22 Harnas op de Engelenburg, nieuwe basis voor The Business (30-07-1998)

23 Nieuwe aanbouw (30-07-1998)

24 Baron van der Heijdenlaan te Wichmond (28-07-1998)

25 Dokter C. Lulofsweg te Vorden (30-07-1998)

26 Bord 'Koningin Astridboulevard' te Wichmond (28-07-1998)

26 Voorbereidingswerkzaamheden op De Engelenburg te Brummen (30-07-1998)

27 Gevelsteen van Jonkheer E.W.F.C. van der Heijden tot Baak (28-07-1998)

28 Five Candles in the Wind (30-07-1998)

29 Ramon (30-07-1998)

30 'Cervantes' from Earls Court Gym (30-07-1998).

11 AUGUSTUS 1998 HER MAJESTY'S TAX COLLECTOR TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF