4 september 1999. Betreft: BRUSSEL Kenmerk: JH/LH990904. Dear Elizabeth, Nijmegen, zaterdag 4 september 1999. Liefde is... ...altijd even tijd voor een belletje. Als ik weet waar ik je kan bereiken zal ik daar binnenkort weer de tijd voor nemen. Ik doe het nu nog even schriftelijk. Vanmorgen werd ik gebeld door de heer Breuker, vanuit Stiens. Hij heeft mijn pakket niet ontvangen, aangezien hij niet meer in de Sledemennerstraat woont in Groningen. Hij heeft geen telefoon, omdat hij telefonisch niet wil worden lastiggevallen. Ik heb met hem afgesproken dat hij het pakket aanstaande maandag op zijn oude woonadres gaat ophalen. Ik heb hem telefonisch deelgenoot gemaakt van de inhoud. Onder meer van de kopie van de brief van Prins Charles. Aanleiding daartoe was mede het artikel Alleen chauffeur Diana en Dodi draagt schuld. Dit is al direct het keiharde bewijs dat de heer Al Fayed mijn partner heeft getracht te misbruiken om zijn doel - het verkrijgen van een British Citizenship - te verwezenlijken. Ik heb de heer Breuker terzake mijn standpunt uiteengezet en hem duidelijk laten weten dat het boek van Christopher Andersen er geen onduidelijkheid over laat bestaan dat het een kamikaze-actie betrof waarvoor de heer Mohamed Al Fayed de volledige eindverantwoordelijkheid draagt. Ik heb de heer Breuker tevens laten weten dat ik alle direct betrokkenen in Engeland in december 1997 volledig heb geïnformeerd over mijn positie terzake. In dit verband kijk ik naar mijn horoscoop van vandaag. Ik vertrouw er wel volledig op dat mijn acties vanaf juli 1991 thans hun rendement opleveren. Ik neem mij voor op jouw verjaardag 13 september naar Noordwijk te komen. Ik zal daarover maandag contact opnemen met Harry. Op die dag heb ik om 9.00 uur een afspraak met de vervangster van mijn voormalige huisarts, dokter Nijsten, om mijn oren te laten uitspuiten en om 20.00 fitnesstraining bij Louise en Jaap, naast de basisschool De Luithorst op de Gildenkamp. Dit was één van de eerste cursuslokaties van het IES en FSI in 1979. Dinsdag ga ik naar Utrecht (11.15 Jos Gelissen), donderdag heb ik weer een aderlating in het CWZ en op vrijdag 10 september ga ik naar Groningen voor een onderhoud met de heer Tjitse Breuker. Hij heeft mij laten weten dat het standpunt van de Baak door Gijs van Amstel is verwoord door te stellen dat degenen waarmee de heer Breuker een conflict heeft gehad niet meer bij de Baak werkzaam zijn. Dit standpunt wordt door mij gedeeld. Nochtans heb ik er geen bezwaar tegen als hij in de toekomst als onze secretaris gaat optreden in de Benelux. De ontwikkelingen verlopen immers positief aangaande onze nieuwe Argentijnse beleidsmedewerkster uit New York. Ik ben blij met het standpunt dat de Minister-President gisteren omtrent de berichtgeving daarover naar buiten heeft gebracht. Ik citeer de Telegraaf van vandaag: Kok geïrriteerd over aandacht voor Máxima. Dat is een goede zaak. Ik stel het dan ook op prijs als je de Minister-President volledig informeert over de ontwikkelingen van onze organisatie. Ik heb Piet Bukman al aardig op de hoogte gebracht tijdens de nieuwjaarsreceptie in Noordwijk, maar houd de heer Kok maar dagelijks op de hoogte van de inhoud van mijn brieven. Ik doe deze brief dus vandaag nog op de bus voordat ik naar Utrecht ga. Ik had Caroline zoëven aan de telefoon. Mark is niet thuis, maar werkt bij Albert Hein in Doorn om zijn studie te bekostigen. Ik breng vanmiddag wel even de floppy met ons businessplan naar Utrecht. Daarna naar Maarn. Ik denk daarbij uiteraard aan het Franstalige stuk van mijn beleidsplan. De enige brief die ik in de loop van de laatste drie jaar heb ontvangen luidt alsvolgt:

"LE MARECHAL DE LA COUR - Luxembourg, le 1er octobre 1996. Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre estimée lettre du 31 juillet dernier, par laquelle vous offrez à Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier un siège dans le gouvernement à former de la Fondation Cervantes Benelux. Je n'ai pas manqué d'en référer à Son Altesse Royale Qui m'a chargé de vous remercier de votre obligeance et de vous informer qu'en raison de la politique constante suivie par le Cour et selon laquelle Ses activités sont confinées au territoire national Elle est dans l'impossibilité de donner une suite favorable à votre demande. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée. Monsieur J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15 -30, NL-6545 NM Nijmegen."

Dit is een reactie op de volgende brief: "Son Altesse Royale, l'Archiduque héritier de Luxembourg. 10 Boulevard Roosevelt. L 2450 LUXEMBOURG. Nimègue, le 31 juillet 1996.

Ik heb vastgesteld dat onze kroonprinsen Willem-Alexander en Henri elkaar gisteren hebben ontmoet te BRUSSEL in het kader van de samenwerking van de Europese Vorstenhuizen bij de ontwikkeling van de Europese Unie. Dit is geheel in de lijn van de voorstellen die ik in een eerder stadium bij het Kabinet der Koningin heb gedeponeerd. Ik memoreer in dit verband de volgende brief:

KABINET DER KONINGIN No. 95.003945. 's-Gravenhage, 2 juni 1995. Korte Vijverberg 3. De Heer J.L. van der Heyden, Zwanenveld 91-21, 6538 SH NIJMEGEN. In opdracht van hare Majesteit de Koningin bericht ik U, dat de Koningin Uw brief van 3 mei 1995 heeft ontvangen en in handen heeft gesteld van de Minister van Binnenlandse Zaken. Met de meeste hoogachting, de Directeur van het Kabinet der Koningin, voor deze Drs. F.A.P. van de Waart".

Hier houd ik het even bij voor vandaag. Morgen ga ik verder met de Spaanse les. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments très distingués, John L. Van der Heyden. Swanlake NIJMEGEN.

5 SEPTEMBER 1999 SPAANSE LES TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN