FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maandag 20 januari 2003 ¡Hola! Landgenoten, De belangstelling voor deze website is in Nederland inmiddels toegenomen. De statistiek van vandaag ziet er alvolgt uit.

Van de totale wereldbevolking maakt Nederland thans 1% uit. Dat is op zich al een belangrijk element. Dat percentage moet natuurlijk wel omhoog. Ga eens naar tandarts Nelemans in Utrecht achter de Dom. Jan Peter Balkenende heeft een poging gewaagd om een blik hoogleraren open te trekken om een visie te ontwikkelen inzake normen en waarden. Die kosten kan hij zich besparen als hij gebruik maakt van ons 'nest of concepts' als gevolg van Strategisch Perspectief 2000: In het Engels Four times 7 - A New Start - Support - Photograph - Ambassadorship - Communication - Developments - Heart Foundation - Lighthouse - Application - Assessment - A New Bridge - London Visit - Golden Heart Foundation - Partnership - Cervantes Plan - Question 28 - Business Proposal - New Product - Doing Business in a Responsible Way - Follow up - Extra - Christmas - Business Agreement - Fantasy or Reality - Meditation - Christmas Present - Report - Match Moves - Core Business - Perfect Match - Request - Expansion - Feedback - Education - Recommendation - Decision - The Project of Projects - Direct Method - Images - Engagement - Astrology - State of the Union - Plus Ultra - Commitment - Counselling - The Cable Turtle - Business Plan - Thanks - Sponsoring - Communication Strategies - Peter Pan - Sovereign - Cybernetics and Systems - Cervantes - New Business Structure - New London Chorale - European Union - Change Management - Engagement - Quick Change - Continuing Story - Key Notes - Readers Digest - Safety Measures - New Conqueror - Business Proposal - Consultancy Monitor - Valentine - Appointment - The Bold and the Beautiful - European Cervantes Foundation - Joint Venture - Visit - Curriculum - Application - Visit - HRM Review - James Warwick - The Official Master Guide - Congratulations - Selffulfilling Prophecy - Toyota Camry - Bank account - Confirmation - Changing of the Guards - Collaboration - The Top Starts - New Visit - Inland Revenue - New Activities - Red and Purple - Announcement - Diana Project - Greetings - Compliment - Business Plan - Kingdom - The New Company - Application - Mission Statement - Review and Preview - Message - Master Plan - Participation - Security First - The Fifth Rose - Good News - Visit to Britain - Final Solution - Poems - British Humor - Confirmation - My Lady - British Crisis - Bad and Good News - Partnership - Corporate Governance - Honourable Proposal - For the Love of a Princess - Horoscope - Report - My Company - Testament - Business Plan - Appointment - Princess Diana Memorial Fund - Message - Investigation - The Big Secret - Faith, Hope and Love - Letters to Diana, Princess of Wales - Althorp - Letters to Diana, Princess of Wales - Holding Limited - European Cervantes Foundation - Cervantes Recruitment & Selection - From the Domplein to the Neude - Windsor Estate in Paris.

In het Nederlands
Nobele jonge geest - Koninklijk cement - Eenheid, recht en vrijheid - Beleidsplan - Ontwikkeling - Nieuwe Start - Truc van de eeuw - Bestuurswisseling - Permanent Recht - Sponsoring - Uitbreiding werkingsgebied - Dank - De Goede Koers - Levenslied - Samen bouwen - Hartstocht - Research - Don Quijote - Plus Ultra - Contactdag - Nieuw Perspectief - Convocatie - Overwegingen - Geluk Wensen - Uitnodiging - Prinsjesdag - Openhartigheid - Feestavond - Samenwerkingsgedachte - Ondersteuning - Europees Recht - Operationalisering Beleidsplan - Spaanse Pepers - Gelukwens - Bruggen bouwen - Dankbetuiging - De Wereld van Morgen - De Nieuwe Economie - Krediet - Beleggingen - Kussen - Koningschap - Accoord - Afspraak - Gemaakte afspraak - Scholing allochtonen - Verrassingsgeschenk - Adeldom - Verantwoordelijkheid - Uitbreiding Zuid-Amerika - Verantwoord ondernemen - Terugblik en Perspectief - Vordering - Gele Peter - Aanwezigheid - Financiering - Plannen - Uitbreiding wagenpark - Bruggen Slaan - Participatie - Organisatiemodel - Nieuw bedrijf - Koersstijging - Vervoer - Aanschaf - Zakendiner - Aandelentransactie - Beleid - Uitstaande vordering - Een Nieuw Verhaal - Nieuwe structuur - Prinses Diana - Cervantes - Sleutels - Oprichting bedrijven - Bevestiging afspraak - Nieuwe Bedrijfsstructuur - Bericht van ontvangst - Familiebedrijf - Nieuwe Organisatie - Marktonderzoek - Voortgangsrapportage - Nieuwe ontwikkelingen - Samenwerkingsvoorstel - Recht - Sinterklaascadeau - Opleiding en training - Scholing Spaanstalige allochtonen - Documentatie - Arbeidsmarktonderzoek - Cervantes Air - Strategisch Perspectief - Oprichting bedrijven - Het Beste - Besluitvorming - Mededeling - Kerstwensen - Deltaplan - Financiering - Europese Integratie - Cadeau-certificaat - Kerstwensen - Voortekenen - Kerstmis - Schilderijen - Berichtgeving - Nieuw Pied à Terre - Uitbreiding werkgebied - Bruggen slaan - Actieplan - Publikatie - Ontwikkelingen - Automatisering beleidsplan - Operationalisering Business Plan - Stand van zaken - Cervantes Fonds - Don Quichot - Humor - Jaarvergadering - Paars Beleid - Horoscoop - Hartoperaties - De Gouden Driehoek - De Mooiste Klassieke Meesterwerken - Medewerking - Fondsenwerving - Britse Partner - Ondernemen is organiseren - Declaratie - Proefabonnement - Felicitatie - Benoeming - Engel - Peter de Grote - Valentijn - Afspraak - Verklaring - Schiphol Project - Benoeming - Nieuwe Kans - Opening Spaanse vestiging - Toyota Camry - Commissie - Stichting Cervantes Benelux - Financieel Plan - Synergie - Cervantes Project - Exploitatieoverzicht - Deadlines - Venture Capital - Strategisch Perspectief - Abonnement - Publikatie - Samen Werken - Vertrouwen Winnen - Horoscoop - Nederland Dichterbij - Op Hoop van Zegen - Uitnodiging - Overeenkomst - Afspraak - Groen Licht - Uitvoeren van opleidingsbeleid - Projectprofiel - Koningschap - Erkenning - Voorstel aan Spanje - Koersbevestiging - Spaanstalig erfgoed - Oude beminden - Geluksgetal - Genealogie - Diplomatie - Diplomatieke geste - Diplomatiek Voorstel - Familiegeschiedenis - Communicatie - Europese Integratie - Eurotop - Sparrenheuvel - Bevestiging afspraken - Eurotop Noordwijk - Verhuizing - Eurotop Amsterdam - Nieuwe Start - Afrekening - Kennisgeving - Nieuw Licht - Vrij Onverveerd - Reservering - Sterrenslag - Diana Project - Nieuw Project - Compliment - Dank - Abonnement - Onze Spaanse Vrienden - Bezoek aan Brussel - Ontmoeting - Voortgangsrapportage - Sponsoring door bedrijfsleven - Proefrit - Reclame Effectief - Beleidsplan - Nieuwsbrief - Verzoek om Steun - Verrassingspakket - Een maand later - Ethiek - Verzoek - Overwegingen - Diana - Bezoek - Strategisch Perspectief - Verjaardag - De Rode Loper - Kennismaking - Horoscoopanalyse - Horoscoop - Testament - Verantwoording - De Veertig Aanbevelingen - Beleidsplan - Ontwikkelingen - Korte terugblik - Carrièreplanning - Sociale Paragraaf - Financieel Economish Directeur - Erkenning - Beleidsplan - Research voor Beleid - Dank - Dank - Verantwoording - Dank - Rouwverwerking - Mailing - Gemengde Gevoelens - 28 september - Paarden - Beleidsplan - Verdere berichtgeving - Starter van het Jaar - Agendavoorstel - Domplein - Samenwerkingsvoorstel Spanje - Legale Rechten - Sparrenheuvel - Beschikbaarheid - Terugblik en Perspectief - Investeren in Relatie - Commissie Knol - Deadlines - Werving en Selectie - Beleidsplan - Elfde Redesign - Mulder - Jaardonnatie 1998 - Zakenvrouw 1998 - De touwtjes aan elkaar - Genealogie - Commissie Knol - De Droom is Vrijheid - Een financier - Terugblikken - Functiewisseling - Commissie Knol - Personal Biography - New London Chorale - Wereldpremière - De Kroon op het Werk - Beleidsplan - Gelukwens - De acht en twintigste - Vrienden van de Baak - De Ronde Tafel - Ontwikkelingen.

In het Spaans
Experiencias Holandesas - Plus Ultra - Congratulaciones - Saludos - Tender la Puente - Información - Cervantes - El Puente Holandés - Cervantes Gestión Empresarial - Participación - Viaje Real - Colaboración.

Dit zijn titels van brieven die ik in de loop van de jaren als eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk heb geschreven. De Engelstalige brieven zijn opgenomen in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales en berusten grotendeels op St. James's Palace en Kensington Palace in Londen en de Spaanstalige brieven bij de Spaanse Minister-President. Mijn verhaal van gisteren over de Col de Somport maakte mij weer eens des te meer duidelijk wat ik versta onder tunnelvisie.  Het verhaal brengt mij in gedachten terug naar de laatste vakantie die ik met mijn huisgezin heb ondernomen in augustus 1990. Ik heb mijn caravan toen ook over die Col de Somport getrokken. Op 2300 meter hoogte werd de motor wel een beetje heet. Maar eenmaal in Jaca aangekomen is daar een nieuw veranderingsproces totstandgekomen. De kracht van het geloof en De kracht van positief denken hebben daarbij toen als leidraad gediend.

In die zomer van 1990 is het concept van paars totstandgekomen en bij Nieuw Elan in Hoofddorp en Noordwijk gerijpt. In die zomer was Irak ook Koeweit binnengevallen hetgeen er toendertijd toe heeft geleid dat de toenmalige Amerikaanse President George Bush met de volledige steun van de Verenigde Naties de bekende bevrijdingsoorlog heeft opgestart. Zijn motieven waren legitiem in die tijd. Zijn zoon is thans op weg om de volgende blunder te begaan na al zijn uitspraken over de 'landen van het kwaad'. Het zou je maar gezegd worden. Vandaag kreeg ik een email van een grote groep hispanisten van 'all over the world'. Hij luidt alsvolgt: The United States are about to start a war without of consideration for international law. If you want to speak against it, the UN are collecting signatures to work against this tragic event. Please copy this e-mail to a new mail, sign it at the end of the attached list and send it to all the people you know. If you've received a list with more than 500 signatures, please send another copy to the United Nations Even if you decide not to sign, please forward this petition!

Die Vereinigten Staaten sind gerade dabei einen Krieg zu diktieren. Wir befinden uns heutzutage in einem weltweiten Ungleichgewicht, was zu einem Dritten Weltkrieg fuehren kann. Wenn Du Dich ebenfalls dagegen aussprichst, die UNO ist gerade dabei Unterschriften zu sammeln, um diesem tragischen Geschehen entgegenzuwirken. Bitte kopiere diese e-mail in eine neue mail, unterzeichne sie am Ende der Liste, die unten angehaengt ist und schicke sie an alle Personen, die Du kennst. Wenn Du die Liste mit mehr als 500 Namen erhaeltst, dann schicke bitte eine Kopie davon an: United Nations Auch wenn Du Dich entschliessen solltest nicht zu unterzeichnen, dann schicke die Petition bitte trotzdem weiter.

Estados Unidos está a punto de dictar la guerra. Hoy nos encontramos en un punto en desequilibrio mundial por lo que puede dar inicio a una Tercera Guerra Mundial. Si tu estás en contra, la ONU se encuentra recopilando firmas para evitar este trágico acontecimiento mundial. Por favor copia este e-mail en un mensaje nuevo, firma al final de la lista que verás a continuación, y envíalo a todas las personas que conozcas. Si recibes esta lista con mas de 500 nombres en ella, por favor envía una copia del mensaje a: United Nations Incluso si decides no firmar, por favor se considerado y no elimines la petición.

SOLO REENVIALO PARA JUNTOS HACER ALGO.

De petitie is getekend door bijna 500 vooraanstaande intellectuelen uit de hele wereld. De 'heer' G.W. Bush heeft vanaf zijn aantreden in januari 2001 in vier weken tijd vernield wat Bill Clinton in acht jaar daarvoor zorgvuldig heeft opgebouwd. G.W. Bush is persoonlijk verantwoordelijk voor de vernietiging van het World Trade Center in New York door een Egyptische kamikazepiloot. Het wordt derhalve tijd dat de heer George Bush junior de eer aan zichzelf houdt en zo snel mogelijk het Witte Huis verlaat om plaats te maken voor een redelijk denkend mens. Als u mijn boek leest begrijpt u wel hoe ik aan deze mening kom.

Gelachen heb ik wel dit weekend. Mijn verslag in dit verband: Het is hier prima. Beetje fris maar wel lekker in de zon. Ik heb zojuist een flinke wandeling achter de rug. Van hier langs de kust naar Benalmádena via de jachthaven. Daar omhoog naar Arroyo de la Miel. Heb daar de trein genomen naar een nieuwe attractie tussen Torremolinos en de luchthaven. Het is de 'Plaza Mayor'. 'Muy divertido'. Antonio Banderas heeft daar een eigen restaurant. Ze hebben mij verteld dat hij een bekende filmster zou zijn. Goed voor de PR zo'n 'Posada de Antonio'. Ben er een half uur geweest. Maar zeker leuk om daar samen eens naartoe te gaan. Veel muziek en jolijt. Ook hier in de Bar Number One. Vooral met de Engelsen ("We had a lot of that fucking sangría on the piazza". He's from the Royal Navy and very well known in Henley-on-Thames). Afgelopen woensdag ben ik naar de nieuwjaarsreceptie geweest van de Nederlandse Club Costa del Sol. Bekenden. Frank Buster (de consul, aardige knaap). Verder Adriaan van Toor. Je weet wel van Bassie en Adriaan. Zijn belastingaanslag uit Nederland heeft hij betaald. Hij schijnt multimiljonair te zijn. Dus zo'n slordige dertigduizend euro was dus geen probleem. Ik sprak ook nog met een Nederlander die mij een prinselijk jacht wil verkopen. Het begin is er dus. Nu nog de financiering. Dat laat ik graag aan mijn collega's over. De actualiteit van mijn website vind je altijd op de pagina Gran Hermano. Elke dag, als het even kan. Vandaag is Christie's aan de beurt i.v.m. mijn clientcode 361106. Daar is blijkbaar nog geen actie op genomen. Dus vandaar. Ben nu druk bezig met de controle van de boekhouding van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL. Voor Tai Chi heb ik geen tijd, ook niet om te wippen, ondanks de brief van Viagra die ik van Léontine Freeve de Vrijer (Moeder er staat een Vrijer voor de deur.

Attached.) heb gekregen (AEPE. Haar man is huisarts weet je wel). Ik ga liever naar de sauna. Zoals gisteren. Zoals wij dat in Nederland gewend zijn lag ik daar in mijn adamskostuum totdat er een Britse Lady binnenkwam in badpak. Ik heb nog nooit iemand zo hard zien schrikken. She was on a one days mission from the UK ("Business") in Hotel Cervantes. Dat was dus weer lachen geblazen. Ik kon gisteravond de Britten dus niet meer van mijn lijf houden in Bar Number One. I was invited everywhere!!! Tot in de kleine uurtjes ("Do wah Diddy Diddy". etc). Je ziet dus wel. Er wordt hier hard gewerkt. En dat slechts met een uitkering krachtens de WAO. 'JP' heeft immers nog niet gereageerd op mijn mailtje. Er zal wel een brief in de postbus liggen in Utrecht. Maar dat zie ik wel als ik weer terugkom. Job Cohen is kandidaat-premier voor de PvdA. Niet zo'n handige zet. Internationaal gezien. Tunnelvisie noemen wij dat hier. Johan Stekelenburg heeft mij in mei 1990 nog mijn management-diploma overhandigd in Hilversum. Hij schijnt echter ziek te zijn. Van hieruit mijn oprechte wensen Johan voor herstel. Het was stil gisteravond in het centrum van Torremolinos. Alle mannen zaten voor de beeldbuis en keken naar Real Madrid - Atlético, met Jesús Gil y Gil op de tribune. Hij is klaarblijkelijk weer op vrije voeten ("Ik heet wel Jezus, maar ben Onze Lieve Heer niet"). Er was geen mens op straat in de Calle San Miguel. Ik werd nog uitgenodigd om op bezoek te komen bij een paar 'chicas'. Tegen betaling uiteraard. Daartoe is mijn budget echter nog ontoereikend. Uit één van de hallen met speelautomaten klonk muziek: "Morning has broken like the first morning". Het deed mij ogenblikkelijk denken aan mijn brieven aan Ed Nijpels en de foto van MIJN BESTE COLLEGA ALLER TIJDEN. Het bracht mij in een soortgelijke stemming. Voor Bar Number One stond een bord: 'PR wanted'. Bij deze dus, Aletta. Over de vergoeding worden wij het wel eens. Daar had ik een gesprek over de houthandel van de 'Hollanders (houtlanders)' with someone from Estonia. Het was er weer gezellig!

Tot morgen

21 JANUARI 2003 AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN 2003 IN NEDERLAND