TELEFAX Bestemd voor: Uitzendbureau Content Schiphol Airport. T.a.v.: Mevrouw Jettie Peters. Betreft: EXPLOITATIEOVERZICHT Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 27 februari 1997. Tijd: 14.15 uur. Aantal pagina's: 2. Geachte Mevrouw Peters, Volgens telefonische afspraak met uw collega mevrouw Charlotte Meeuwissen ontvangt u bijgaand afschrift van mijn faxbericht van hedenmiddag aan uw directie met het verzoek uw exploitatieoverzicht aan mij te verstrekken in het kader van een toekomstige samenwerking. Ik vertrek per 1 april naar Stratford-upon-Avon in het Verenigd Koninkrijk en ik hoop dat mijn initiatieven op een goede manier in de Benelux worden opgepakt. Te beginnen op Schiphol. Ik hoop in de toekomst op een vruchtbare samenwerking te kunnen rekenen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: 27 FEBRUARI 1997 SCHIPHOL PROJECT I TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER.

17 OKTOBER 1997 FROM THE DOMPLEIN TO THE NEUDE TER ATTENTIE VAN MEVROUW SYLVIA TOTH