17 februari 1998. Betreft: VENUS EN MARS Kenmerk: JH/LH980217. Beste Maagd, "Vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars", vertelde Ron Huyers laatst. Dat is het enige verschil tussen jou en mij. Mijn weekhoroscoop zegt vandaag: "Mars verrijkt u deze week met een geweldige dosis energie waardoor u alle obstakels die u tegenkomt kunt omzeilen. Woensdag wordt een sportieve dag, probeer uw favoriete sport die dag te beoefenen; u bent onverslaanbaar. Geniet verder van deze actieve week en werk uw achterstand bij." De maagd van 13 september: "De maagden geboren voor de 16de voelen zich deze week als een vis in het water! Geniet van deze heerlijke week, van uw vrienden en van uw geliefde. U bemint en wordt bemind en daarbij ook nog gewaardeerd!" Mijn favoriete sport is dammen. Ik heb Helma dus voor woensdag in mijn agenda gezet. Als jij je als een vis in het water voelt, zoek dan weer contact met Peter. Hij heeft immers het sterrenbeeld 'vissen', een sport die hij zelf ook graag beoefent. Ik begin vandaag met dóór te rapporteren, te beginnen met de weergave van mijn dagboek van gisteren.

Zondag, 15 februari 1998. De Heuvelrug, VEENENDAAL. Jij was er natuurlijk niet (in fysieke zin), wel de dame die veel op jou lijkt. Ik heb haar mijn werkstuk laten zien VAN BAAK NAAR DE BAAK. Het stuk is nog niet volledig (die achterstand dien ik dus bij te werken). Er ontbreekt nog een faxbericht of brief aan Winnie met de titel For the Love of a Princess en een faxbericht m.b.t. Andrew Cunanan. Er hing op een gegeven moment wel een blauwe handdoek over mijn rode. Het gaf mij wel het idee dat ik nog steeds goed word bewaakt door mijn blauwe engel. Ik trof ook een jong echtpaar dat pas een dochter had gekregen. Ik dacht weer gelijk aan jou t.g.v. die foto op mijn werkstuk. "Hoe zou het met haar zijn? Zou ze ook al kinderen hebben? Een jongen? Een meisje? Of wil ze geen kinderen? Zou ze gelukkig zijn?" Dat zijn heel wat vragen waarop ik graag een antwoord wil. Je bent nu uiteindelijk mijn nummer één, door de omstandigheden. De dame die op jou leek was hier met haar echtgenoot en dochtertje. Zij waren aan het dammen. Daar was ik ook altijd sterk in, zoals je weet. Ze kwamen er nooit doorheen: NO PASARÁN. Het is leuk dat het NRC allerlei delen uit mijn levensverhaal projecteert op andere mensen. Was het eerst ACTION DIRECTE, met een afbeelding van Don Quichot, nu is het Arthur Docters van Leeuwen. Hij wil weer aan het werk en de relatie met Winnie herstellen. Ik zal Winnie adviseren Arthur een therapie voor te schrijven in de vorm van een analyse van mijn case study. Zij hoeft hem dan geen gouden handdruk te geven en de opbrengst van zijn analyse kan dan tegoed komen aan de Stichting Cervantes Benelux als European Cervantes Foundation i.o. Dit geld kan dan worden aangewend om scholen te subsidiëren die Spaans willen invoeren, maar niet over de middelen daartoe beschikken. Zo kan een groep docenten Spaans aan het werk worden geholpen en een spin off-effect worden gecreëerd. Tevens verschaft het de heer Docters van Leeuwen meer inzicht in zijn eigen situatie en kan wellicht ook Rutger graaf Van Randwijck weer in zijn waardigheid worden hersteld als vijfde PG. Het geschonden blasoen kan daarmee worden hersteld. Rutger keek immers nog erg sip toen ik hem de laatste keer ontmoette. En hij hoort toch bij onze familie. Die naam wil ik wel hooghouden. 'King Arthur' heeft inmiddels verklaard het gezag van de minister te erkennen. Ik heb je inmiddels veel geschreven en hoop gauw op een accordering te kunnen rekenen. Ik lees dat Theatergroep De Kern het stuk "Belle of Geen talent voor ondergeschiktheid" opvoert over Belle van Zuylen. De zeer begaafde adellijke dochter uit de 18e eeuw, die ellenlange brieven schreef naar correspondenten over heel Europa. Je ziet wel: afkomst verloochent zich niet. Nu Ons Kasteel nog. Ik ga het stuk bekijken op Slot Zuylen. Ik heb in ieder geval een nieuwe partner nodig. Als jij niet vrij bent, dan toch iemand uit jouw relatiecircuit. Er is geen weg meer terug en ik wil nu kunnen Samen Werken. Uiteindelijk zag ik een paarse handdoek op haak 2.14. Die balans is dus weer hersteld. Ik verwacht dus dat we binnenkort weer naast elkaar staan. 28 februari wordt alweer een belangrijke dag in Berkel Enschot. Patrick Stoks belde mij daarover op. De zaak "Dodi" komt in een helderder daglicht. Ongetwijfeld heeft mijn moeders Valentijnskaart daarmee te maken. Deze "heer" heeft uiteindelijk vijf jaar ontwikkelingswerk van mij verwoest. Voor de problemen in Parijs is hij zelf ook nog verantwoordelijk. Hij schijnt 20 minuten voor het vertrek uit de Ritz nog naar zijn vader te hebben gebeld om te laten weten hoe zij zouden rijden. Hij had toch moeten weten dat zijn telefoon kon worden afgetapt. Dat noem ik met recht een tunnelvisie. Ik stoor mij wederom aan de berichtgeving in "Weekend" nr 98/8 en ben geneigd deze bladen op korte termijn opening van zaken te geven en te laten weten dat een voorgenomen huwelijk volstrekt onmogelijk was in verband met de lopende onderhandelingen met Engeland.

Maandag, 16 februari 1998. Dit thema staat vandaag al in de Telegraaf vermeld: Blair hekelt Diana-circus. Terzake dien ik thans in actie te komen. Tony Blair beschikt over mijn Letters en is derhalve in staat die gehele zaak te ontzenuwen. Dat is het allerbeste. Uitsluitend met de waarheid kunnen speculaties definitief tot een einde worden gebracht. Ik zal hem vandaag nog een brief schrijven. Dan hebben we Engeland ook op één lijn. In mijn brief van gisteren staat overigens een fout. Ik citeer:

"Tenslotte ga ik nog even in op het nieuws en zie een leuke cartoon van Docters van Leeuwen met het onderschrift NO PASARÁN. Die slogan heb ik ook gebruikt op koninginnedag 1996 en de week daarna." Dit moet zijn: "Tenslotte ga ik nog even in op het nieuws en zie een leuke cartoon van Docters van Leeuwen met het onderschrift NO PASARÁN. Die slogan heb ik ook gebruikt op koninginnedag 1993 en de week daarna." (20 JUNI 2011 inmiddels verbeterd). De achterstand aangaande de informatievoorziening betreft het volgende faxbericht van 22 juli: 22 juli 1997. Tijdstip: 10.00 uur. Betreft: Veiligheidsmaatregel. Ik heb je hieromtrent gerapporteerd in mijn brief VOORTGANGSRAPPORTAGE van 23 juli. Mohamed al-Fayed zit naar mijn idee dus duidelijk op een dwaalspoor. Goed dat Blair dat heeft rechtgezet. Voorts heb ik vastgesteld dat ik mijn brief van 28 augustus aan Winnie nog niet heb opgenomen in mijn werkstuk VAN BAAK NAAR DE BAAK. Het luidt alsvolgt: VERJAARDAG. Ook de brief van 29 augustus aan de Minister van Justitie ben ik je nog verschuldigd: FOR THE LOVE OF A PRINCESS. In dit verband maak ik je thans ook deelgenoot van mijn berichtgeving aan de Britse Regeringsleiders: SIR JOHN GORST; EUROPEAN UNION; NEW COMPANY; CONGRATULATIONS. Ik kreeg hierop de volgende reactie zoals je weet (met vertraging aangekomen, ten gevolge van mijn verhuizing naar Utrecht).

"Foreign & Commonwealth Office. London SW1A 2AH. Telephone: 0171. 19 June 1997. Mr John Van der Heyden. Instituto Cervantes. De Wellenkamp 15-30. NL 6545 NM NIJMEGEN Netherlands. Dear Mr Van der Heyden. Thank you for your letter to the Prime Minister and enclosing your brochure. I note that you are setting up the headquarters of your institution in Stratford-upon-Avon. It was kind of you to write to congratulate the Prime Minister on his appointment. Yours sincerely. .. Begbie. J I Begbie (Mrs) Western European Department." Alvorens verder te gaan met mijn berichtgeving aan The Prime Minister neem ik in deze brief ook de tekst op van de District Council in Stratford van 2 mei.

"STRATFORD ON AVON * DISTRICT COUNCIL. My ref: PH/pb. Telephone 01789 260103. Fax: 01789 260123. This letter dated: 2 May 1997. Dear Mr van der Heyden, I have studied the Business Plan you left with me following your visit last week. I would conclude that whilst your proposals may well be of interest to companies seeking to establish trade links with Spain the majority would utilise more traditional means. They are more likely to use the services of Business Link Export Advisors, department of trade and Industry support, and services through British Diplomatical/Commercial Posts throughout Europe. Many companies will also get involved with Chamber of Commerce sponsored overseas trade missions. The District Council of course fully recognise the need to encourage trade links and currently actively supports partnership organisations such as the Local Business Link Initiative. It is unlikely however at this juncture that it would wish to become involved with individual or specific consultancy. Regarding the Cervantes/Shakespeare scenario one feels that any cultural link would be best achieved through Direct liaison with Authorities in the Spanish Birthplace Town. In closing may I take this opportunity to wish you success with your ventures into Europe and the USA. Yours sincerely. Philip Homer, Economic Development Manager. Ian Prosser LLB Solicitor. Chief Executive. Elizabeth House. Church Street. STRATFORD-UPON-AVON. Warwicksshire CV37 6HX. Telephone (01789) 267575. Fax (01789) 260007. DX 700737 STRATFORD-ON-AVON 2".

De zin "In closing may I take this opportunity to wish you success with your ventures into Europe and the USA" acht ik buitengewoon zwaarwichting. Ik maak hieruit op dat the Council ruggespraak heeft gehad met mijn beoogde partner, aangezien de USA nog niet in mijn plannen waren opgenomen. Daarom heb ik de heer Homer op 13 mei de volgende reactie per fax doen toekomen: 13 May 1997 13.05 Dutch Time. Ik vervolg met mijn brieven aan de Prime Minister: NEW VISIT; BUSINESS PLAN; BRITISH CRISIS. In deze brief heb ik een fout gemaakt. De datum moet zijn: 16 August 1997. Mijn laatste brief aan Tony Blair dateert van 22 september: FAITH, HOPE AND LOVE. Van de heer Breuker uit Groningen ontving ik de volgende brief: '13 februari 1998. Beste John, Dank je voor je uitvoerige reactie van 9 februari op mijn summiere, onpersoonlijke levensteken van enige dagen eerder. Hoewel je me enige malen eerder hebt geïnformeerd over je betrokkenheid bij 'Engeland', besefte ik niet de volle omvang en intensiteit van die communicatiebron. De persoon Diana, als middelpunt van gediversifieerde uitstraling en feedback, lijkt deel van je 'culturele' genen te zijn geworden. Een goede 'vervangster' voor L.? (mensen kunnen overigens tegelijkertijd verliefd zijn op meerdere personen). Er zitten zoveel dramatische kanten aan het ooit eens bestaande gezin Charles, Diana en hun twee kinderen dat je het gehele gebeuren nauwelijks of niet kunt bevatten. Zelden heeft de werkelijkheid zulke surrealistische vormen aangenomen. Ik begrijp niet dat een zo diepgaande tragedie niet aan de gezichten van Charles en de jongens is af te lezen. Wellicht zien we hier de heilzame werking van een batterij psychologen uit binnen- en buitenland aan het werk - in alle stilte. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat een zo bekende en invloedrijke prinses in vergaande mate de greep op haar leven kwijt was (vermoedelijk had ze een hang naar menselijk dram). Eén indicatie daarvan was haar zeer korte, intense verhouding met Dodi el Fayed, o.m. een playboy volgens internationale media. Ook Dodi wordt gepresenteerd als een rusteloze persoon, misschien vonden ze elkaar in de rusteloosheid van hun levens. Diana zou op de avond van haar dood door Dodi (formeel) ten huwelijk worden gevraagd in zijn Parijse flat, waar een kitscherige ring van 200.000 pond lag te wachten, evenals champagne in een 'burgermans' koelkast. CNN, waar ik veel naar kijk, heeft ook de laatste weken veel aandacht besteed aan o.m. de relatie D.D., mede als gevolg van het opzienbarende Timeboek van twee onderzoekende journalisten. Ook Dodi's vader, die o.a. werd geportretteerd bij D-D's shrine in Harrods, spreekt van een 'bijna' samenzwering, hoewel ik dat niet op basis van een gereconstrueerde film van de dodelijke avond kan onderschrijven, tenzij de nog altijd vermiste witte Fiat in de tunnel opzettelijk de Mercedes in het nauw heeft gedreven. In zekere zin kan ik wel meegaan in de geuite hypothese dat de regering en koningshuis van GB geen moslim wilde als stiefvader van Charles' zonen. Het is zeker de vraag of Engeland naast de royal problemen ook nog een islamitische playboy als stiefvader van de toekomstige koning zou kunnen verdragen. Nu al moet Shakespeare zich in zijn graf omdraaien. Zeker ook vanwege Diana's enorme verantwoordelijkheid naar de zoon/kroonprins, heb ik niet kunnen begrijpen waarom zij een seksrelatie met Dodi begon. Dualistigheid moet je Dodi's vader niet onderschatten. Ik geef je deze welgemeende waarschuwing, nu jij op communicatieniveau met de man bent. Nogmaals, ik wil je graag helpen bij het innen van een - kolossale - schadevergoeding, maar zie niet in hoe ik wel barrières kan nemen die kennelijk voor jou tot nog toe te hoog zijn. Ik zal dan eerst meer informatie moeten hebben over de door jou aan CRI/politie gerapporteerde kennis. Een langdurig, vertrouwelijk gesprek is daartoe een eerste aanzet. Volgende maand zal getuigenverhoor in de rechtbank te Groningen plaatsvinden, zo deelde mijn advocaat mij mee. Ook Liesbeth wordt opgeroepen, die heel wat - pertinente - vragen moet beantwoorden, ook m.b.t. de brede context waarin de verwijdering wordt geplaatst. Wellicht dient na getuigenverhoor Van Lede verklaringen onder ede af te leggen. Aangaande deze zaak heb ik met heel wat personen wel wat gecorrespondeerd. Mijn onderzoek is voltooid, behalve dan dat Liesbeth nog cruciale veronderstellingen moet bevestigen. Ik ben je zeer dankbaar voor de waardevolle informatie in talloze brieven en afschriften. Intussen zijn twee directeuren van de Sociale Dienst Groningen weg (o.a. Schuur) evenals de wethouder van deze dienst. Gelukkig is ook burgemeester Ouwerkerk weg als gevolg van bestuurlijke chaos en intriges. Hij was daarvan deel en veroorzaker. Ik denk dat d'Hondt van Nijmegen meer staatsmanachtige kwaliteiten heeft dan Ouwerkerk. Dagelijks kun je waarnemen dat Nederland vele en grote managementproblemen kent. Dat heeft te maken met de consensusculturen, te veel jaknikkers en niemand is verantwoordelijk. Ik hoop dat bezinning je enigszins kan helpen met het grote verlies. Jammer dat Dodi's vader zo ver weg woont, want gedeelde smart is halve smart, vooropgesteld dat hij jou niet als een rivaal zou beschouwen. Sterkte John. Tjitse."

Vervolgens heb ik een brief verzonden aan de Minister van Justitie en aan de heer Breuker, waarin mijn reactie aan Mevrouw Sorgdrager is verwerkt. De brief aan de heer Breuker luidt alsvolgt: 1-2-2006 INHOUD OP VERZOEK VERWIJDERD. Nadien ben ik weer naar Prinsenbeek geweest. In het plaatselijke chinese restaurant heb ik een gesprek gevoerd met een vriendelijk en betrouwbaar ogend heerschap met de naam Hans over het thema 'gevoel', dat door hem werd aangekaart. Het was een goed gesprek. Ik realiseer mij thans hoe sterk wij hebben moeten rationaliseren in het verleden en een goede balans noodzakelijk is om optimaal te kunnen blijven functioneren. Ik heb opgemerkt dat dit thema thans ook belangrijk deel is gaan uitmaken van het programma Baak à la Carte. Jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar wellicht kunnen we dat samen in Spanje bespreken. Je bent immers opnieuw My Number One! Voorts werd ik vanmiddag gebeld door Douwe Grijpstra van Research voor Beleid. We hebben woensdag aanstaande om 14.00 uur een afspraak gemaakt in Leiden in verband met het marktonderzoek. Daarmee is dus Scenario 3 in werking getreden uit mijn brief EERLIJKHEID van 6 februari.

Dinsdag 17 februari 1998. Goud, zilver en brons, overhandigd door de Kroonprins. Dat thema staat centraal vandaag. Eerst de brief naar Tony Blair. Die belangrijke beslissing heb ik gisteren al genomen. Het was er door tijdgebrek nog niet van gekomen. De brief is om 15.30 uur verzonden en luidt alsvolgt: FINAL END OF SPECULATIONS. Hierin vind je uiteraard enkele doublures, maar ik heb ervoor gekozen je de VOLLEDIGE TEKST te doen toekomen teneinde de verstrekte informatie goed te kunnen accorderen. Ik denk hierbij aan het aanbod om door jouw hotelmanager Amway-produkten te laten aanschaffen. Dit brengt geen verplichtingen met zich mee. Ik heb deze situatie gisteren uitgebreid met De Optmist besproken en hem laten weten dat ik geen situaties wens die kunnen worden uitgelegd als belangenverstrengeling. Daarbij heb ik hem het voorbeeld gegeven van een situatie die mij als office-manager in Hoofddorp is overkomen. Ik werd daar als inkoper van kantoorartikelen benaderd door een vertegenwoordiger die mij om mijn privérekening vroeg. Hij gaf hoge kortingen op zijn artikelen. Die kortingen zouden mij persoonlijk ten goede komen. Ik heb dat aanbod toen categorisch van de hand gewezen en de praktijk aan jou gemeld. Ik ben immers van mening dat in dat soort situaties de voordelen ten goede dienen te komen aan het bedrijf en er niet indirect middelen aan het bedrijf kunnen worden onttrokken. Daarin ben ik zeer principiëel. Anders staat het met de Amway-business. Dit is een uitstekend en integer bedrijf. Belangenverstrengeling is niet aan de orde zodra de Baak als klant produkten afneemt op mijn distribiteursnummer. Amway verstrekt mij daarbij premies op een volkomen legitieme wijze. Ik heb besloten die premies ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux. Hiermee kan ik dan mijn daadwerkelijk gemaakte onkosten terughalen en mijn liquiditeitsprobleem tot een oplossing brengen. Ik vertrouw erop dat je hieraan je medewerking verleent. Ik heb Mischa geadviseerd aan het eind van de week hieromtrent contact op te nemen met de heer Van 't Hooft. Bijgaand zend ik op voorhand een Product Checklist van Amway. Ik denk ook aan de audiëntie bij Koning Juan Carlos. Indien jij over te weinig tijd beschikt. Hetgeen mij voor de hand ligt, kunnen wij beiden ook in Madrid afspreken wanneer ik in Málaga vertoef: Een gezamenlijk bezoek aan Juan Carlos en de Spaanse werkgeversorganisatie. Dit heb ik immers ook nog met Edwin besproken. Ik heb hem bevestigd dat deel van mijn ontslagregeling - hoewel mondeling met jou overeengekomen - het gebruik betreft van alle Spaanse contacten van de Baak, zoals ik ook met jou heb afgesproken voordat je met Annet de Jong naar Madrid vertrok en jij mij nadien hebt bevestigd voor accoord. Het lijkt mij een goede zaak om dat bij die gelegenheid nogmaals ter plekke tezamen te bevestigen. Het is inderdaad gevaarlijk om alles via de telefoon te regelen. Telefoons worden afgetapt en jij bent een kei in het hanteren van de juiste communicatiemiddelen op het juiste moment. Dat heb ik gisteren in de fitness ook aan Professor Knol laten weten. Ik heb hem daarbij gemeld dat jij mij ooit hebt gezegd "Ik communiceer niet in de gang, John". Ik heb de heer Knol wederom bevestigd dat ik ALLES tot in de kleinste details aan jou rapporteer. Dienaangaande vind ik het goed wanneer jij het initiatief neemt voor het maken van bovengenoemde afspraken in Madrid en dit aan mij meldt, zodat ik er dan kan zijn. Ik kreeg wel een leuke verassing in de bus in de vorm van de ECU van Groot-Brittannië en Italië. Er zit wel een rekening bij van Hfl 204,95. De zending is weer gericht aan de Familie J.L. van der Heyden. Ik hoop dat het iets te maken heeft met een nieuwe familie Van der Heyden en dat het de investering waard is om samen te gaan sparen. Wellicht vormt Goldina wel een brugfunctie tussen jou en mij. Daarom waag ik het er maar op om ook met de volgende serie in zee te gaan met de inlay-druk "Nederland" en de kleurendruk "Europa-ECU 1998". Ik hoop dat het een goede belegging vormt. Anders heb ik een probleem, tenzij er vanaf nu écht geld op de rekening van de Stichting binnenkomt. Ik neem aan dat ik op dat punt nu op jouw volledige medewerking kan rekenen. Op 28 februari komt een echtpaar uit Canada vertellen hoe zij multi-multi-miljonair zijn geworden. Dus wie niet waagt, die niet wint. Al bij al realiseer ik mij nu terdege dat wij nog steeds goede partners zijn. En dat kan nóg beter worden. Ik denk dat ik nu alles aardig op een rij heb gezet. Verder onderzoek naar achtergronden haal ik uit de krant. Mijn aandacht wordt getrokken door (NRC 16/2) Spoeddebat over Docters. Oppositie eist uitleg van Sorgdrager. Volgens hoogleraar Arbeidsrecht P. van der Heijden is vaste jurisprudentie dat bij ontslag op basis van genoemd artikel (99 tweede lid van het Algemeen rijksambtenarenreglement) het wachtgeld wordt aangevuld tot 100 procent. Ik heb naar mijn mening dus het juiste advies aan de Minister verstrekt. Het is niet verantwoord dat er nog meer geld in een bodemloze put wordt gegooid zonder uiteindelijk rendement. Er is nog werk genoeg te doen voor de heer Docters. Ook de Telegraaf van vandaag meldt ontwikkelingen op dit werkterrein van mij. Voorstellen over afkoopsom Docters. Sorgdrager in het nauw door brieven. Ik denk dat het goed is als ze Arthur net zo'n kamertje geeft als ik had naast jou. Dan kan hij daar aan het werk met de Case-study, zoals wij die in Hoofddorp samen tot ontwikkeling hebben gebracht. Hij wil immers een open gesprek op basis van een reconstructie. Zodra hij De zaak N.I.E.T.S. B.V. naar behoren heeft gereconstrueerd is er dan weer aanleiding om met de minister van gedachten te wisselen. Ik ben immers van mening dat zij het aan haar eer verplicht is om die case in te brengen. Ik heb er enkele jaren geleden immers al voor gekozen om politie en justitie op één lijn te krijgen en het is dus zeer belangrijk dat Hans (Dijkstal) en Winnie die lijn samen doorzetten om succes te boeken. De Minister van Binnenlandse Zaken is op dat punt al weer een eind gevorderd nadat ik het probleem van zijn politie-caroussel voor hem had opgelost. Ik lees vandaag namelijk ook in de Telegraaf Minister krijgt meer greep op korpschefs. Dit is een goede ontwikkeling. Het betekent immers ook dat de korpschefs indirect dus verantwoording verschuldigd zijn aan de Minister. Dan kan Hans ons direct vertellen wat er is gebeurd met onze gestolen computer uit Hoofddorp. Daar heb ik wel lang op moeten wachten na mijn deuntje op de Saxofoon op Eerste Kerstdag 1996 in Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden.

Tenslotte valt mijn oog op het artikel Tekort aan personeel. Het mkb heeft in 1997 108.000 nieuwe banen geschapen. Voor dit nieuwe jaar denken zij 125.000 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. "Over het hoge aantal moeilijk te vervullen vacatures maakt De Boer zich zorgen. Hij vindt dat overheid, bedrijfsleven en vakbonden alles op alles moeten zetten om de vacatures te vervullen. Vooral langdurig werklozen moeten volgens De Boer zo snel mogelijk aan de slag. Hij stelt: "Ik heb altijd geleerd: het enige model dat je serieus moet nemen is een fotomodel." Dat fotomodel staat op mijn postzegel.

Dus het wordt tijd dat er nu geld in mijn plan wordt gepompt. Vanavond heb ik een lezing over een cruise (zie bijlage). Iets dergelijks hebben wij binnenkort ook verdiend. Dat zul jij volledig met me eens zijn. We hebben er hard genoeg voor gewerkt. Je toegewijde partner wederom. Bijlagen: Product Checklist Amway; Info 'Goldina"; Brochure over een cruise en wat daaraan vooraf ging.

18 FEBRUARI 1998 LADY IN RED/HELDERE COMMUNICATIE