Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Aan de Minister van Justitie Hare excellentie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's-GRAVENHAGE Datum: 29 augustus 1997 Betreft: FOR THE LOVE OF A PRINCESS Kenmerk: ICNBLEW/Justitie970829 Geachte Mevrouw Sorgdrager, Aansluitend aan mijn brief van gisteren heb ik vandaag met genoegen vastgesteld dat U belangstelling heeft voor de functie van Commissaris van de Koningin in Utrecht. Dit juich ik bijzonder toe. Enige tijd geleden heb ik namelijk mijn Beleidsplan verstrekt aan de Burgemeester van Utrecht en hem verzocht te bemiddelen inzake de problematiek met mijn Spaanse naamgenoot op het Domplein. Ik heb van hem als antwoord ontvangen dat dit een zaak is voor de direct betrokkenen en de Kamer van Koophandel. De direct betrokkenen zijn Koning Juan Carlos in Spanje, Prinses Diana in Engeland en ik in de Benelux. Bijgaand ontvangt U afschrift van een brief namens de heer Mohammed Al Fayed uit Londen. Ik heb My Lady geadviseerd het contact met zijn zoon verder uit de weg te gaan, aangezien zij zich thans in een chantabele positie bevindt. Ook heb ik Haar geadviseerd de heer Dodi Al Fayed te betalen voor zijn verleende diensten gedurende de afgelopen maanden. Dit ter kennisgeving. Ik wens U veel succes met Uw sollicitatie. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Oprichter Stichting Cervantes Benelux Eigenaar Handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux Eigenaar Limited Company 'Instituto Cervantes England and Wales' Manager Benelux

Bijlage: Brief van de Chairman's Office van Harrods Knightsbridge d.d. 13-08-1997

21 SEPTEMBER 1997 BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN D.D. 21 SEPTEMBER 1997

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN