Datum: Dinsdag 7 september 2004 Betreft: TO THE LOO Kenmerk: 20040907JHTBG Beste Tjitse, De tweede helft van september is voor mij altijd een belangrijke periode waarin zwaarwichtige strategische beslissingen moeten worden genomen. Wij noemen dat traditiegetrouw de 'hakdagperiode'. Mijn eerste hakdag vond 25 jaar geleden plaats op mijn kantoorkamer in de Nachtegaalstraat 28 in Wijchen. Mijn laatste hakdag in de eerste week van mei 1993 direct na Koninginnendag, ofwel de Slag op de Berendonk, jou welbekend. Gebleken is dat het noodzakelijk is dat ik regelmatig moet blijven interveniëren teneinde te voorkomen dat situaties uit de hand lopen in dit land en omliggende gebieden. Dat betreft zowel de Benelux, Spanje als het Verenigd Koninkrijk. Ik hoop dat je mijn brieven Bronsgroen Eikenhout en De Droom van Rood en Geel inmiddels in goede orde hebt ontvangen. Nu ik weer in Nederland ben is het weer een stuk eenvoudiger om je regelmatig een briefje te sturen. Uiteindelijk moet het een bijzondere gebeurtenis worden aanstaande 28 september in Apeldoorn en Brummen. Daarom ontvang je hierbij een belangrijk fragment uit mijn dagboek van gisteren en vandaag. Ik sluit mij weer graag aan bij de Baak-kring. Vanaf 1999 heb ik mijn naam immers niet meer gezien in het ledenbestand. In dit verband heb ik kennis genomen van de verandering van huisstijl van de Baak op http://www.deBaak.nl/nieuws/nieuwsgroot2.asp 'Back to basic' en 'het midden'. Dat doet mij deugd. De lichtblauwe kleur is gelijk aan de kleur van de jurk op de foto van 'Me and My Lady' op de Engelenburg

en in het briefhoofd van deze brief en het dak van het voormalige kantoorpand van Nieuw Elan op de Parallelboulevard.

Na raadpleging van de website van de Baak lijkt er geen Baak-kring meer te bestaan. We moeten dus met de CERVANTES-KRING aan het werk. Nu de Cable Turtle in de belangstelling is gekomen heb ik ook weer aandacht voor de VISSEN. Wellicht kunnen we de activiteit loopbaanbegeleiding van hispanisten nu uitbesteden aan het bureau Curriculum Vitae in ZEIST. Echter wel onder zeer nadrukkelijke voorwaarden dat het een 'Cervantes-activiteit' betreft en onder toezicht van onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.12.25 Club met nieuwe mensen met bijlage verzonden. 18.20 Brief De Droom van Rood en Geel verzonden.

Dinsdag 7 september 2004
Gelezen: SP wil helderheid over 'nevenfuctie' Balkenende. Dit is een positieve ontwikkeling. Het vermoeden bestaat dat Rik Felderhof gebruik maakt van het huis van Mohamed Al Fayed in Saint Tropez. Ingeval dat op waarheid berust kan Jan Peter dit nu bevestigen. Mijn brief Villa Felderhof aan Rik Felderhof van 22 augustus 1998 speelt hierbij een belangrijke rol. Liesbeth heb ik op die dag ook brief Oranje Kaviaar doen toekomen. Het betreft de kwestie Breuker en onze interventie bij Nieuw Elan Noord in Groningen. Ik zie de reactie van de huidige Minister-President met belangstelling tegemoet. Als voormalig voorzitter van de NCRV is hij een goede bekende van Rik. Mijn belangrijkste brief aan hem is te vinden op Paars III CDA. Tevens: De Dominee trekt volle bioscoopzalen De rechtmatigheid van mijn vordering terzake ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux is mijns inziens thans voldoende aangetoond. Klaas Bruinsma werd geliquideerd op de dag dat ik afscheid nam van Nieuw Elan.

Nieuw in de Top 100 van 162 verwijzende pagina's 78 Valkofnieuws 86 Stille Reserve Top 20 van 22 zoekopdrachten 1. hotel mijas reactie Hierbij denk ik aan Hotel Byblos in Mijas Costa. Ik heb hier een exemplaar van mijn boek afgeleverd, omdat Diana daar soms logeerde. 2. kasteel ordingen Dit kasteel is mij niet bekend. 3. puerta alcala del calle De Puerta de Alcalá is een triomfboog in Madrid aan het eind van de Calle de Alcalá, de weg die genoemd is naar Alcalá de Henares, de geboorteplaats van Cervantes. 4. althorp Spreekt vanzelf. 5. bed and breakfeast in brugge belgium Dit kan ik nog niet plaatsen. Brugge heb ik vooral leren kennen tijdens de werkweek van de Peter Kanis Kweekschool in 1969. Wij logeerden toen in een jeugdherberg. Een zogenaamde "inklimjeugdherberg". 6. bevestig gesprek Dit lijkt mij een hint. Ik weet niet welke gesprekken ik nog moet bevestigen, maar ik zal in ieder geval verder gaan met het verwerken van mijn dagboek vanaf 2002 naar mijn website. 7. ejemplo de organizacion de una empresa Ik denk dat dit betrekking heeft op de opbouw van onze holding. 8. el puerto de santa maria Deze plaats heb ik in 1992 bezocht. Zie Puerto de Santa María, Estudio Internacional Sampere en Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre De dochter van Alberto Sampere was toen niet thuis om mij haar instituut te laten zien. 9. glen Dit doet mij denken aan Glen Shee, de bergpas door de Schotse Hooglanden tussen Blairgowrie en Braemar. Ik heb die Passway of Glen Shee gereden op maandag 27 december 1999 op weg naar Balmoral i.v.m. mijn brief voor prins William en terug op 28 december 1999. Dit staat beschreven in Over the Border 10. hol a wit el hueco de tu ano Dit kan ik absoluut niet plaatsen. 11. infrasonido Dit evenmin. 12. janus smalbraak Het staat mij bij dat Willem-Alexander en Máxima ooit een huwelijk hebben bijgewoond van een man met die naam. Voor zover ik mij kan herinneren trouwde Janus Smalbraak toen met een van de dames Loudon. Het feest vond plaats in Waalre bij Eindhoven als ik mij niet vergis. 13. kerk jemgum Dit is waarschijnlijk de kerk die ik met Tjitse heb bezocht toen ik een week met hem in Stiens te gast was. 14. majoor bosshardt beatrix Majoor Bosshardt is ons geheime wapen op het gebied van de communicatie met het Koninklijk Huis. Ik zag haar op 30 maart 2001 op de t.v. nog met een tas naar binnen stiefelen op Paleis Nooreinde. Kort nadat ik een bezoek had gebracht aan Bodega Keyzer in de Van Baerlestraat in Amsterdam en kort voordat de verloving van Willem-Alexander en Máxima werd aangekondigd. 15. meld ik u Dit is in de afgelopen jaren een veel door mij gehanteerde terminologie geweest. Er was immers nogal het een en ander te melden inzake mijn ervaringen als 'spider in the world wide web'. 16. pensioenfonds bestuurder aandelen vennootschap Ik hoop dat Liesbeth erin is geslaagd om pensioenfondsen aan te trekken als aandeelhouders van onze holding en werkmaatschappijen. 17. puerta de alcalá Dit betreft de onder 3 vermelde triomfboog in Madrid. De foto van dit monument is te vinden in mijn bericht uit de zevende hemel van 31 juli 2003 bij de beschrijving van mijn wandeltocht door Madrid op 27 juli 2003. Daags voor mijn bezoek aan het Palacio de la Moncloa met mijn boek voor José María Aznar.

Zijn secretaresse Milagros Rodríguez Falcón heeft mij daarbij telefonisch toegezegd het boek persoonlijk aan de toenmalige Minister-President te overhandigen. 18. puerto villarta chicas Dit betreft klaarblijkelijk een groep meisjes uit het Spaanse Puerto Villarta. Op dit moment kan ik dit niet plaatsen. 19. raad van bestuur onenigheid Ingeval er onenigheid is in de raad van bestuur van onze holding dienen alle neuzen in dezelfde richting te worden gezet. Dat is Liesbeth wel toevertrouwd. 20. rijnsburger miranda In de laatste week van augustus 2002 heb ik mijn boek in Ojén afgegeven ten behoeve van JULIO IGLESIAS en zijn Nederlandse echtgenote MIRANDA RIJNSBURGER. Dit is het resultaat.

Dit heeft wel iets weg van een televisietoestel. Ik denk dat Rik Felderhof zijn volgende uitzending Het Beste op het landgoed van Julio en Miranda kan opnemen. Teneinde alle neuzen weer in de goede richting te krijgen zal ik Liesbeth vandaag ook een kopie van deze brief doen toekomen als bijlage bij Pijnloze correcties. JOHN CC LH

16 SEPTEMBER 2004 NOGMAALS BRONSGROEN EIKENHOUT