Woensdag 2 januari 2002
Happy New Year.
Aan het eind van de middag even naar Le Figaro geweest voor de traditionele champagne. Een van de aanwezigen was een jongedame die erg veel weg had van Emily Bremers. Zij kwam voorheen vaker op de Waalkade in de tijd dat zij nog enkele zaken moest regelen met onze kroonprins en bij Stibbe Blaisse werkzaam was als stagiaire. Ook komt zij voor in mijn boek.
Duhalde nieuwe president van Argentinië - 'Nederland de snelste van Europa met euro' 15.09 Verzonden aan vdsn. Subject Congres 16 maart Waarde Collegae, Aansluitend aan mijn bericht van 12 december vorig jaar kan ik u melden dat ik op 4 februari aanstaande wederom naar Spanje terugkeer tot 15 maart. Dat betekent dat ik op 16 maart op het congres aanwezig kan zijn. Ik stel het daarom buitengewoon op prijs verder te worden geïnformeerd, aangezien ik nog slechts sporadisch in Utrecht kom. Aangaande de te plaatsen advertentie in het volgende nummer van Foco zal ik u tijdig informeren. Het betreft de aankondiging van het boek waarvan aangehecht de voor- en achterzijde. Met hartelijke groet en de allerbeste wensen voor 2002. JOHN L. VAN DER HEYDEN. 16.21 Verzonden aan ben trafford.com Cc jbryant trafford.com, rdiment inetex.com Subject: Happy New Year. Dear Canadian Colleagues, Herewith I wish you and all your colleagues of Trafford Publishing a very happy 2002. We are experiencing historical events. As the founders of the European Union We abolished the Dutch guilder. As from now We have only to count with euro's and American dollars, for the time being. Of course from now on I will do all my shopping with "Cervantes Euros". I am curious if Joti already found the text in the metaform of 22 August last year. I already made a start to announce the book here in the Netherlands (Dutch Association of Teachers in Spanish). Therefore I am also looking forward to Ben's news release text draft. Please let me know when I can find the release on your internetsite www.trafford.com. So Once Again: Happy New Year! John. 16.38 Verzonden aan marco Subject: CD writer. Geachte heer De Ruyter, Op de allereerste plaats mijn welgemeende goede wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop van ganser harte dat u een rampspoed als in november van het vorige jaar verder bespaard zal blijven en het een goed jaar voor u en L@rix zal worden. Ik neem aan dat mijn CD writer nu wel zo'n beetje gerepareerd zal zijn. Graag verneem ik van u wanneer ik in Velp wordt verwacht om hem op te halen. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. 18.01 Ontvangen van ben Hi John: Thanks for the note - I take it you saw the cover image I emailed to you last week and that it's good to publish? I will then start to take the necessary steps needed to get the web page up and the news release written. The moment I have a draft release ready I will email it to you for your perusal - yes Joti did pass on those files to me. With thanks, Season's Greetings, Ben Harrison, Manager of Author Services, Trafford Publishing 20.16 Reactie: Hi Ben, Great! Go ahead! John. 18.51 Foto's van mijn nicht Marianne van der Heyden gescanned ten behoeve van het 50-jarig jubileum van Ernst & Luim. Onderstaande foto dateert uit 1964. I was The One in the Middle. It has always remained that way. The TrutH is Always in The Middle.

FLORIS VAN PALLANDT NIEUWE TOPMAN VAN TRANSAVIA AIRLINES