Maandag 15 juli 2002 Vitesse en Fulham eens over transfer Victor Sikora Er is nu dus aantoonbaar contact tussen de Arnhemse voetbalclub en Mohamed Al Fayed, de eigenaar van Fulham. De omzetting van het Gelredome in Prinses Diana Stadion lijkt mij nu nog slechts een kwestie van tijd. Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan Hotel Byblos bij Mijas Costa, waar Zij vaak verbleef als Zij hier te gast was aan de zuidkust.

Automatisch moest ik weer aan haar denken nadat deze 'roze' dame met een Engels meisje om 14.30 uur op de bank voor mij had plaatsgenomen van de Joven María II. Zij deed mij denken aan de roze matjes die in mijn boek staan afgebeeld

en de roze kamer in Althorp House. De fotograaf van de boot heeft van haar en haar vermoedelijke dochtertje een foto gemaakt waarop ik op de achtergrond nadrukkelijk ben afgebeeld. Ik heb haar laten weten dat dat niet mijn bedoeling is geweest maar dat een verantwoordelijkheid van de fotograaf vond. Ook heb ik laten weten dat ik een aantal jaren geleden van Diana een paar cadeautjes heb gekregen in die kleur. Zij is enige tijd later op het benedendek gaan zitten en heeft voor zover ik heb kunnen waarnemen bij aankomst in Fuengirola de boot niet verlaten. Ik had drie exemplaren van mijn boek in mijn rugzak meegenomen. Bij aankomst in Fuengirola heb ik besloten het eerste exemplaar hiervan bij Hotel Byblos te koop aan te bieden. Daar ben ik naartoe gewandeld. Een wandeling van iets meer dan een uur. In de hete zon. Maar dat was ik nog gewend vanaf 1971 toen ik ook een dergelijke wandeling heb gemaakt van Córdoba naar Medina-Az-Zahara en terug. Bij een temperatuur van 53º.

MEDINA AZAHARA 28 JUNI 1971

Bij het passeren van de Calle Gladiolo realiseerde ik mij plotseling waar de Nederlandse term kale gladiool vandaan komt.

Bij aankomst in Hotel Byblos was de receptionist telefonisch in gesprek. Ik ben daarom doorgelopen en heb plaatsgenomen op het terras. De dienstdoende empleado principal heb ik daarbij inzage gegeven in mijn boek. Hij herkende ogenblikkelijk de naam van de Jefe de Protocolo de la Casa del Rey en liet mij weten het boek zeer belangwekkend te vinden.

Op zijn vraag hoe groot de oplage is heb ik hem het zogenaamde on demand publishing systeem uiteengezet. 'Dus er kan een beperkt aantal worden afgedrukt of miljoenen?' was hierop in het Spaans zijn vraag. Hetgeen ik heb bevestigd.

Hierop toonde hij mij de bank waarop hij Lady Di in die tijd heeft zien zitten. Dit was voor mij aanleiding om voorlopig nog niet weg te gaan en heb mij aardig laten verwennen.

Ik heb één van de boeken ter inzage bij de receptie afgegeven ten behoeve van de Conserjería die niet werkt op zondag. Ook mijn kaartje heb ik achtergelaten met mijn telefoonnumer. De receptionist heeft mij toegezegd te laten terugbellen. Na mijn 'cerveza penúltima' namen vier Engelssprekenden naast mij plaats en nodigden mij uit 'for a drink'. Het was een echtpaar uit Manchester (Tony en zijn echtgenote) en uit Austin bij Dallas in Texas. Oorspronkelijk uit Ierland afkomstig (Margaret en echtgenoot). Ik heb hen laten weten dat ik hier was om mijn eerste exemplaar te presenteren van mijn boek waarin ik hen inzage heb gegeven. Nadien voegde zich nog een echtpaar uit Belfast bij het gezelschap. John met echtgenote en vermoedelijk hun zoon, een jongeman van om en nabij de veertien jaar die zeer sterke uiterlijke gelijkenis vertoonde met John F. Kennedy in zijn jongere jaren. John liet mij weten uit een oud vikingengeslacht te stammen en is als jurist (attorney) in Belfast werkzaam. Alle ingrediënten voor een interessante conversatie waren dus aanwezig. Ik werd dan ook aan een aantal zeer kritische vragen onderworpen die ik met veel genoegen heb beantwoord. Onder meer over de verantwoordelijkheid voor het dodelijk ongeval van Diana. Ik heb daarbij gesteld dat Mohamed Al Fayed de hoofdverantwoordelijkheid draagt. Op Tony's vraag of ik denk dat Al Fayed het ongeluk on purpose heeft veroorzaakt heb ik laten weten dat ik dát niet kan aantonen. 'But he is legally and formally responsible for the situation because the management of the Ritz provided them a drunk driver and he is the owner.' Verder is dit een zaak die ik graag aan de rechtbank overlaat in Northampton. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat mijn verhaal uitsluitend mijn ervaringen bevat en eenieder binnen het netwerk verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen daden of denkbeelden. Tony had een aantal goede vragen nadat hij het woord TRAFFORD had opgemerkt en dat in verband bracht met OLD TRAFFORD in Manchester. Hij had in de haven van Puerto Banús een schitterend jacht zien liggen van Nederlandse makelij en vroeg naar de naam van mijn project. Cervantes Project heb ik hem gezegd en het gehele plan uiteengezet. Ook de toegevoegde waarde van het Spaanse Instituto Cervantes in dat verband. Wat de Spanjaarden kunnen leveren, kan ik niet leveren. En wat wij kunnen leveren kunnen de Spanjaarden niet. Wij hebben voor hen dus toegevoegde waarde. Vandaar dat ik hem de beoogde holdingstructuur heb uiteengezet. Hij was zeer geïnteresseerd en vroeg mij wat ik verder van plan was te gaan doen. 'Eerst het boek vertalen in het Nederlands'. Hij stelde vast dat er ook veel belangstelling is voor een Spaanse versie. Ik wil het wel in het Spaans laten vertalen maar behoud wel de eindcontrole over de tekst. Ik heb hem ook laten weten dat ik het boek in Moskou heb aangeboden om te worden vertaald in het Russisch. Na de opmerking dat dat waarschijnlijk wel moeilijk is heb ik laten weten dat dat wel meevalt. Ze hoeven het boek alleen maar te vertalen en te publiceren. Meer niet. Tony had ook nog een paar vragen over mijn mening inzake de relatie van Diana met Dodi Fayed. Zijn suggestie dat ik daar niet erg gelukkig mee was heb ik beaamd. Ook vroeg hij mij wat ik dacht van de theorie dat Diana zes weken zwanger was op het moment van het ongeluk. 'Als dat kan worden aangetoond maakt dat het probleem dan alleen maar groter voor de heer Al Fayed. Zij is dan kennelijk sexueel misbruikt. 'Sexual intercourse is not done in our circles before a marriage'. Ook heb ik laten weten dat ik dienaangaande een gesprek heb gevoerd met een medewerker van MI5 en MI6 en heb besloten zijn woorden niet te herhalen. Op de vraag of ik dacht dat het een vakantie-avontuurtje was of het begin van een langere relatie van die twee heb ik het op een vakantie-avontuur gehouden. Ook heb ik laten weten dat ik uitsluitend Diana's eigen woorden heb gelezen in de Daily Mail en in andere bladen uitsluitend interpretaties van derden. Ook kwamen de problemen in Noord Ierland aan de orde. Ik heb hen laten weten dat ik de marsen van de Oranjemannen in Portadown als a direct insult to our Queen beschouw als Head of the House of Orange. Ook heb ik hen in mijn boek een afschrift van een brief van onze kroonprins laten zien.

Hierop werd mij door Margaret gevraagd of Beatrix even weinig te vertellen heeft als Elizabeth. Daarop heb ik laten weten dat ik als eigenaar van het Instituto Cervantes Benelux meer vrijheid van spreken heb dan onze koningin in verband met haar grondwettelijke beperkingen. Daarop werd ik uitgenodigd een bezoek aan Noord Ierland te brengen. Hierop heb ik laten weten dat ik een dergelijke uitnodiging al eerder van de hand heb gewezen met de boodschap dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van hun eigen regionale probleem en ik mij bereid heb verklaard hen te bezoeken zodra zij dat probleem zelf hebben opgelost. Hierop liet Margaret weten dat de Ieren eerder naar een buitenlander luisteren dan naar hun eigen mensen. Een voorbeeld is de interventie van Bill Clinton in dat verband. Margaret liet weten ook bekend te zijn met Jackie O. en dat de heer Onassis haar ooit de hand heeft gekust. Naar aanleiding hiervan kwamen de malversaties tijdens de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen aan de orde. Ik heb Margaret laten weten dat ik Clinton als een goede vriend beschouw.

Hierop antwoordde zij dat hij niet eens verantwoordelijkheid kon nemen voor zijn eigen vrouw. "That has nothing to do with his responsibilites as the President of the United States", was daarop mijn antwoord. Dit werd beaamd door de Britse echtgenote van Tony die dit als een opmerkelijk statement beschouwde. Ik heb hen daarbij gewezen op de amateuristische wijze waarop de laatste verkiezingen in Amerika zijn georganiseerd en de wijze waarop dat per computer in Nederland gebeurt. Men was het erover eens dat men in Amerika veel te weinig weet van andere landen. In dat verband heb ik hen gewezen op mijn brief From Fort William to King William en mijn boodschap aan Diana: "Your people did'nt even know that we existed!"

Margaret heeft naar haar zeggen de moord op President Kennedy nog verschillende keren in Dallas bestudeerd. "In deze tijd kan niets meer geheim worden gehouden. Iedereen weet bijna alles van iedereen. Met de verkoop van mijn boek - all over the world - zullen ook heel wat raadsels uit het verleden worden opgelost". Zo had Margaret zich in Dallas erover vergewist dat het schot dat John Kennedy fataal werd was afgevuurd van 'the green' ter rechterzijde van de passerende presidentiële auto en niet uit de aan de overkant gelegen 'bookstore'. Margaret bleek naar men zei te beschikken over een zesde zintuig. 'Ik ook' was daarop mijn reactie. Heel eenvoudig als 'spider in the web'. Alles wat ik zeg heeft een domino-effect. Alle problemen zijn ontstaan nadat George W. Bush in Amerika het presidentschap naar zich heeft toegetrokken. 'De aanval op de Twin Towers heb ik ook zien aankomen. Ook het dodelijk ongeval van Diana'. Om de doodeenvoudige redenen dat menselijk gedrag in de regel voorspelbaar is. Inzake de aanval op het Pentagon en de Twin Towers is het mij duidelijk dat er iemand belang bij moet hebben gehad 'CIA-evidence' te vernietigen dat in een juridisch proces tegen hem kan worden ingebracht. Dat is iemand van Egyptische signatuur. De vraag van Tony's echtgenote of ik een voorstander was geweest voor Al Gore als president heb ik bevestigend beantwoord en laten weten dat de ideeën van de democraten het sterkste aansluiten bij de basisbeginselen van de Constitutionele Monarchie. In dit verband ken ik Albert Gore meer invloed toe als rector van de Harvard University in Boston dan de huidige President van de Verenigde Staten. De macht zit niet in het optreden van een President maar in de gedachtenwereld van de mensen. In dit verband heb ik laten weten dat onze Minister-President inzake de opbouw van de Europese Unie ooit eens heeft gezegd "We hebben een paar proleemgevallen. Enkele landen zonder Staatshoofd." Een president kan immers niet als staatshoofd worden aangemerkt aangezien hij het belang vertegenwoordigt van een politieke stroming. 'I stand above all parties' heb ik daarom aan John uit Belfast laten weten. Margaret vroeg hierop of ik van stalking kan worden beschuldigd. Hierop heb ik geantwoord dat ik daar als eigenaar van het Instituto Cervantes NBL EW en directe en wettige Collega van de Koning van Spanje moeilijk van kan worden beschuldigd. Ik mag aannemen dat mijn Collega Juan Carlos evenmin van stalking kan worden beticht als Hij een brief verstuurt. Ook heb ik haar verteld wat enkele jongedames mij hadden gevraagd in Earls Court Road toen ik daar een foto maakte van onze fitness. 'Are you a paparazzo?' was hun vraag. 'No. On the contrary'. Heb ik daarop laten weten. Dit is overigens allemaal aantoonbaar in mijn boek. Aan het eind van het gesprek liet John mij weten dat de jongeman tegenover mij een nieuwe telg is uit de Kennedy Dynastie. Ik sluit niet uit dat ik bij die gelegenheid heb kennisgemaakt met een toekomstige President van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Op het moment dat de derde week van juli 1997 ter sprake kwam werd het gesprek plotseling beëindigd en kregen wij om 21.29 uur de rekening gepresenteerd. Gegevens: Hotel Byblos ANDALUZ BYBLOS ANDALUZ, S.A. N.I.F: A29090685. Urb. Mijas Golf S/N 29650 Mijas Costa Málaga 14-07-2002 21:29 TICKET: 0007-3761 Le Atendió: EMPLEADO PRINCIPAL. Servido en: B. ST. TROPEZ 01.

Ik heb Margaret en haar echtgenoot als bedankje voor het genoeglijk onderhoud een boek cadeau gedaan en op hun verzoek persoonlijk getekend met mijn signature in purple ink. Er trokken zich op dat moment donkere wolken boven Hotel Byblos samen. Samen kwamen wij tot de conclusie dat een lange wandeling terug de voorkeur verdiende boven een ritje in een taxi. Na wederom een lange wandeling kwam ik rond 22.50 uur bij het station van Fuengirola aan. Vertrek 23.15. Aankomst Torremolinos 23.34 uur. Vanmiddag werd ik om 17.00 gebeld door de Conserjería del Hotel Byblos. Hij had geïnformeerd of men het boek daar in het hotel kon verkopen. Dat was echter niet de gewoonte. Hierop heb ik hem gezegd dat ik het boek aan hen cadeau doe. Het zal voor belangstellenden in de bibliotheek ter inzage worden gesteld. Daar is het mij in feite ook om te doen. Het gaat mij erom belangstelling te wekken voor mijn project. Inmiddels zijn er signalen dat het einde van de Franse Republiek in zicht is. Chirac ontsnapt aan dood PARIJS - Een doorgedraaide neonazi heeft op de nationale feestdag van Frankrijk geprobeerd president Jacques Chirac te vermoorden. De man haalde tijdens een militaire parade midden in Parijs uit een gitaarkoffer een geweer te voorschijn en schoot daarmee in de richting van de president. Het schot miste doel en de man kon snel worden overmeesterd. Van dit soort praktijken ben ik echter niet gecharmeerd. Ik zit niet op neonazi's te wachten maar op voorstanders van de Constitutionele Europese Monarchie. Dat kan ook zonder bloedvergieten en met medewerking van bestaande partijen. Ik ontving om 14.54 een reactie uit Althorp House: Dear Mr Van Der Heyden, Thank you for your email letting us know about the book you have written. The designers welcome all suggestions and I have passed on your details to them for them to consider when they begin to design next year's range. Yours sincerely, Helen Boucher Shop Manager. Daarop heb ik om 17.31 een bedankje verzonden.

16 JULI 2002 ENTRE MI GENTE