Datum: Maandag 6 september 2004 Betreft: DE DROOM VAN ROOD EN GEELKenmerk: 20040906JHTBG Beste Tjitse, Vandaag is het precies zeven jaar geleden dat mijn Droom van Rood en Geel ten grave werd gedragen 'through the streets of London'. Welk een rampspoed zou de westerse wereld bespaard zijn gebleven als het management van Harrods zich niet ongevraagd met onze beleidsaangelegenheden had bemoeid. Het zou een goede zaak zijn als er op 28 september in de Anglicaanse Kapel een herdenkingsdienst voor Diana wordt gehouden waarbij de voorganger de toehoorders de vraag stelt:

Als zeven jaar geleden alles volgens planning was verlopen, dan.......

Als antwoord op jouw vraag over de briefwisseling met Maria Delorme kan ik je melden dat je die nu kunt lezen op mijn website in De Goede Fee, Mi Di and I, Correcties, Zomaar, Jouw brief van 28 april, Historisch Document, Jouw brief van 8 juli en Peace of Mind Ik zie een bekend gezicht in de Telegraaf. Chirac kent Legioen van Eer toe aan Steven Spielberg Dit is de man waarmee ik op 27 en 28 juli in Segovia uitgebreid heb zitten praten inzake mijn boek, zoals vermeld in H&H Ik hoop dat hij thans begonnen is met de voorbereidingen van THE ANGEL ON THE BRIDGE. Mijn verhaal eindigt immers op 31 augustus 1997 in de Franse hoofdstad waar het in februari 1992 is begonnen. Peter Ottenhoff en Wim Kok hebben mij waarschijnlijk al bij de Franse President geïntroduceerd, aangezien er nu veel aandacht is voor The Cable Turtle of Purple. J.L. VAN DER HEYDEN, DITE JEAN LAMBERT DE LA BRUYÈRE

7 SEPTEMBER 2004 TO THE LOO