Centros de Estudio, Empleo, Management Group, Business Consultancy, Viajes, Traducciones, Interpretaciones, Relaciones Públicas, Comunicaciones, Cervantes Ediciones, Español en España y América Latina, Estados Unidos, Cervantes Enterprises, Royal Cervantes Airlines, Tecnologías, Cervantesonline, Producciones, Cervantes Seguros, Hoteles, Fútbol, Estadio Princesa Diana, Televisión.

45 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN A CORUÑA (2010)

MAANDAG 8 FEBRUARI 2010 Na afloop van het 44ste congres in ESTEPONA heb ik vastgesteld dat de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN ESTEPONA accoord is gegaan met het voorstel van NICOLÁS DE LA BARREDA MOLINA om het congres van 2010 op de Canarische Eilanden te laten plaatsvinden. Ik heb dat op video vastgelegd en aan de verantwoordelijken op DVD gedistribueerd. Vandaag heb ik middels de internetpagina van de AEPE doorgekregen dat het tweekoppige bestuur heeft gekozen voor een congres in LA CORUÑA in GALICIË van 25 tot 31 juli met als thema EL CAMINO DE SANTIAGO als vermeld in M484 KKG. Teneinde na te gaan waarom SUSANA HEIKEL en GERARDO HERNÁNDEZ ROA tot deze keus hebben besloten heb ik vandaag mijn video-opnamen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING IN ESTEPONA nog eens bekeken. De vergadering werd geleid door SUSANA HEIKEL en GERARDO HERNÁNDEZ ROA als de enige legitieme bestuurders van de vereniging die tijdens de ledenvergadering in MADRID in 2008 - waarvan ik geen verslag heb gemaakt - voor drie jaar zijn gekozen als overgangsbestuur. Aan de vergadering werd vanuit de zaal veel sturing gegeven door kandidaat-voorzitter NICOLÁS DE LA BARREDA MOLINA. Gezien het feit dat de nieuwe kandidaat-bestuursleden zich niet bijtijds - ten gevolge van de tijdsdruk en de inspanning van SUSANA HEIKEL voor het COLLOQUIUM IN BUENOS AIRES - hebben kunnen presenteren is er vanuit de zaal, in casu door de dames ROSARIO LÓPEZ LÓPEZ en COLETTE BEZAUDUN het voorstel gedaan niet te stemmen voor een nieuw bestuur en in FEBRUARi 2010 - nu dus - een nieuwe lijst met kandidaten samen te stellen waaruit dit jaar een nieuw bestuur zal worden samengesteld. Dit voorstel is door de ALGEMENE LEDENVERGADERING aangenomen. Bij het terugzien van de opnames stel ik vast dat de vergadering, in casu de heer LUIS CHIRINOS zich opwond over de interventies van NICOLÁS DE LA BARREDA vanwege het feit dat hij de voorzittersrol naar zich had toegetrokken terwijl hij daartoe formeel niet bevoegd was. Nadat COLETTE BEZAUDUN had benadrukt dat er statutair slechts twee bestuursleden aanwezig waren die in MADRID hadden toegezegd de bestuursverantwoordelijkheden voor een jaar te vervullen verklaarde GERARDO HERNÁNDEZ ROA staande de vergadering dat hij bereid was een jaar langer bestuurslid te blijven. SUSANA HEIKEL benadrukt dat zij in MADRID niet middels een stemming zijn gekozen, maar omdat zij de enige kandidaten waren voor het bestuur. CLAUDINE VAN LIER heeft daarbij als medeoprichter van de vereniging gepleit voor het voortbestaan. Ook SUSANA besloot haar bestuurslidmaatschap nog een jaar voort te zetten. Er is wel gestemd voor een zogenaamde JUNTA PROVISIONAL, een soort werkgroep, bestaande uit de twee bestuursleden en de overige kandidaat-bestuursleden - die het congres van 2010 voorbereidt (64 - 55 aanwezigen plus 9 gedelegeerden - stemmen voor, 0 tegen en één onthouding). SUSANA en GERARDO zijn bij acclamatie als bestuursleden herkozen. COLETTE BEZAUDUN heeft hierna haar verslag voorgelezen van de kascommissie die zij samen met PASCUALA MOROTE heeft vervuld. De boeken zijn goedgekeurd van voormalige presidenta SARA SAZ alsmede van de vocales (gewone leden van het bestuur) van de landen Zweden, Frankrijk en de Benelux. NICOLÁS DE LA BARREDA heeft hierna verklaard dat van zijn 50 leden in Duitsland 16 leden de jaarcontributie hebben betaald. Hier ligt dus een probleem. SUSANA verzoekt de vocales van Duitsland, Frankrijk en Zweden hun financiële verantwoording vóór 1 DECEMBER 2009 in te dienen. Klaarblijkelijk is NICOLÁS DE LA BARREDA daar niet in geslaagd. Reden waarom SUSANA en GERARDO uiteindelijk voor LA CORUÑA hebben gekozen voor het komende congres met als thema EL CAMINO DE SANTIAGO: ENCRUCIJADA DE LENGUAS Y CULTURAS. Santiago de Compostela heeft vanaf mijn tijd bij NIEUW ELAN een belangrijke rol in mijn leven vervuld. De stad SANTIAGO en/of zijn patroonheilige is vermeld in 9 MEI 1992 ALBA DE TORMES, 3 MAART 1993 SCHRIJVEN VAN RESPECTIEVELIJK 21 EN 28 FEBRUARI TER ATTENTIE VAN DRS.T. BREUKER TE GRONINGEN, 2 SEPTEMBER 1994 BRIEF 82 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 4 DECEMBER 1994 BRIEF 94 AAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, 25 FEBRUARI 1998 VIJF MARGRIETEN, 22 MEI 1998 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH, 7 JUNI 1998 BINGO, 30 JULI 1998 ARANJUEZ TER ATTENTIE VAN DRS.T. BREUKER TE GRONINGEN, 9 JULI 1998 THE POWER OF SUNFLOWER, 5 AUGUSTUS 1998 M484 KKG, 14 SEPTEMBER 1998 CHRISTINA, 29 SEPTEMBER 1998 DAILY MAIL, 10 MAART 1999 BEZOEK AAN GIBRALTAR, 27 APRIL 1999 AVANZAMOS, 30 MEI 1999 HOTEL DIANA, 8 JUNI 1999 DE MOOISTE DAG VAN JE LEVEN, 9 JUNI 1999 VRIJ ONVERVEERD, 15 MEI 2000 DE GELE BALLON, 20 SEPEMBER 2000 BEGROTINGSDEBATTEN 2000, 9 MEI 2001 ÉÉN KEER IN HET LEVEN KOMEN DROMEN UIT..., DONDERDAG 26 JULI 2001 GUADALUPE EN TRUJILLO, 16 FEBRUARI 2002 DIANA, OUR BELOVED PARTNER, 6 AUGUSTUS 2002 CERVANTES AIRLINES, 30 SEPTEMBER 2002 VORSTELIJK BEZOEK, 2 OKTOBER 2002 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN, 5 JANUARI 2004 IN KONINKLIJKE DIENST, 29 JANUARI 2004 WERKVERSLAG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 23 MEI 2004 ROYAL LOVE, 25 MAART 2005 TERUGBLIK OP WITTE DONDERDAG, 17 MEI 2005 KONINGSKIND, 4 JUNI 2006 COQUILLE DE ST. JACQUES, 24 MAART 2007 BERICHT VAN VERHINDERING AAN DE CONTACTPERSOON VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, 42STE AEPE-CONGRES IN SANTANDER EN BEZOEK AAN SANTIAGO DE COMPOSTELA (2007), 3 AUGUSTUS 2007 PALACIO DE LA MAGDALENA, 5 AUGUSTUS 2007 SANTIAGO DE COMPOSTELA EN CABO FINISTERRE, 5 FEBRUARI 2008 SUPER TUESDAY, 3 MAART 2008 MET DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) NAAR CÓRDOBA, DEADLINE 14 MAART 2008 (DAGBOEK), DEADLINE 14 MAART 2008 TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 3 MEI 2009 REISVERSLAG ZUID-AMERIKA, 24 JULI 2009 LA SIRENA, 25 JULI 2009 CONTADOR, 28 JULI 2009 BEZOEK AAN CASARES, 15 AUGUSTUS 2009 WILKINSON AGAIN, 28 FEBRUARI 2010 CHANGE TER ATTENTIE VAN MIEKE BLANKENSTEIN VERMEULEN, 22 APRIL 2010 SANTANDER, 29 MEI 2010 PLANNING TOT 1 AUGUSTUS 2010, 1 JUNI 2010 DE HOLLANDITIS SLAAT WEER TOE, 1 JUNI 2010 BUITENHOF, WOENSDAG 30 JUNI 2010 MARCEL BOEKHOORN, THE RITZ EN DE NATIONALE ONDERNEMINGSPRIJS KONING WILLEM I, DINSDAG 6 JULI 2010 NEDERLAND - URUGUAY 3-2.

SANTIAGO is ook vermeld in de volgende BERICHTEN UIT DE KEIZER KARELSTAD: 14 DECEMBER 2006 HET SCHAAP MET DE VIJF POTEN, 5 JANUARI 2007 DE VERLIEFDE GEVANGENE, 25 MAART 2007 ZOMERTIJD: EEN NIEUW RECORD , 28 AUGUSTUS 2007 VEERTIEN ORANJE EN VEERTIEN RODE ROZEN, 11 OKTOBER 2007 ROYAL FORTIS SANTANDER, 15 NOVEMBER 2007 KPN SLUIT U AAN, 7 TOT EN MET 12 FEBRUARI 2008, 18 JUNI 2008 SCHOKKEND BERICHT, 1 JULI 2008ZEVEN EN VEERTIG, 1 FEBRUARI 2009 OP WEG NAAR VALENTIJNSDAG 2009, 21 OKTOBER 2009 ABN-AMRO, 11 DECEMBER 2009 TORONTO

En BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: 19 JUNI 2003 MAXIMILIAAN, 9 MAART 2005 SPAANSE PARELS, 7 NOVEMBER 2005 MENSAJE DEL SÉPTIMO CIELO, 25 NOVEMBER 2005 OP WEG NAAR KERST, 28 JULI 2007 OP WEG NAAR SANTANDER, 8 AUGUSTUS 2007 VERSLAG SANTANDER EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 AUGUSTUS 2007 SBS6 IN DE FOUT, 4 SEPTEMBER 2007 DE GELE ROOS, 24 SEPTEMBER 2007 KEUZEPROCES, 2 OKTOBER 2007 PAUL BURRELL, 9 MEI 2008 VEERTIG JAAR INSTITUUT CERVANTES, 20 MEI 2008 CONTACTEN MET HET SPAANSE KONINKLIJK HUIS, 21 JULI 2008 HET STAMCAFÉ, 2 MAART 2009 VERBLIJFSVERGUNNING VERLENGD, 19 NOVEMBER 2009 ORANGE, 21 NOVEMBER 2009 CONSTANTINO DE MIGUEL, EXPERIENCIAS HOLANDESAS EN HET EERSTE PAARSE KABINET en 8 FEBRUARI 2010 UITNODIGING VAN AXEL ROSENDAHL HUBER ONTVANGEN.

Het programma: ZATERDAG 24 JULI 2010 VAN AMSTERDAM NAAR LA CORUÑA, ZONDAG 25 JULI 2010 DIA DE SANTIAGO IN SANTIAGO DE COMPOSTELA, MAANDAG 26 JULI 2010 PLECHTIGE OPENING VAN HET CONGRES, DINSDAG 27 JULI 2010 ASAMBLEA GENERAL EN PRESENTATIE VAN UITGEVERIJEN, WOENSDAG 28 JULI 2010 EXCURSIE NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA, DONDERDAG 29 JULI 2010 WORKSHOPS EN PRESENTATIE VAN UITGEVERIJEN, VRIJDAG 30 JULI 2010 SLUITING EN BANKET, ZATERDAG 31 JULI 2010 VEERTIEN JAAR MORADO IMPERIAL, ZONDAG 1 AUGUSTUS 2010 VEERTIEN JAAR CANDLE IN THE WIND, MAANDAG 2 AUGUSTUS 2010 PER HOTELTREIN NAAR MADRID.

46E INTERNATIONALE CONGRES VAN DE ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN CUENCA (2011)