VRIJDAG 3 AUGUSTUS 2007
14:15 Sesión de clausura bijgewoond en gefilmd. Conferencia de Clausura door
Illmo. Sr. Dr. Benito Madariaga de la Campa van de Sociedad Menéndez Pelayo: "García Lorca: "La Barraca" y la Generación del 27 en Santander."
Actas van het 41ste congreso in Málaga. Mijn ponencia CERVANTES EMPRESARIAL is hierin niet opgenomen. 39 años de trabajo como fundador del INSTITUTO CERVANTES sin reconocer hasta ahora. ¿Qué pasa aquí? 15:15 Ik heb de problematiek besproken met de heer Carlos Saz. Wij zijn er het beiden over eens geworden dat mijn lezing CERVANTES EMPRESARIAL niet past in de respectievelijke thema's inzake de 125ste geboortedag van Picasso, didactiek van het Spaans of een literair thema. Het is een bedrijfskundig onderwerp. De heer Saz heeft - voor zover daartoe bevoegd - toegezegd de lezing te publiceren in het eerstvolgende boletín. Bovendien heeft hij erkend dat ik het INSTITUTO CERVANTES eerder heb opgericht dan de Spanjaarden. Het betreft een werk van inmiddels 39 jaar vanaf 1968. Het congres werd afgesloten met een gezellig banket in de directe omgeving van het PALACIO DE LA MAGDALENA.

5 AUGUSTUS 2007 SANTIAGO DE COMPOSTELA EN CABO FINISTERRE