Goede Vrijdag 25 maart 2005 In El Día de Toledo van dinsdag 22 maart las ik op pagina 4 La prometida del príncipe Carlos se convertirá en reina cuando su futuro esposo herede el trono a pesar del comunicado público del heredero que, cuando anunció su boda, especificó que una vez contraído matrimonio ella sería duquesa de Cornualles y, una vez el príncipe fuera rey, ella sería princesa consorte. Sin embargo, para ello sería necesario aprobar una ley en los 17 Parlamentos de países de la Commonwealth donde la Monarquía británica ocupa la jefatura de Estado. In het Nederlands. De verloofde van kroonprins Charles wordt koningin wanneer haar aanstaande echtgenoot de troon erft, ondanks de publieke mededeling van de erfgenaam dat, toen hij zijn huwelijk aankondigde, hij duidelijk maakte dat zij, zodra het huwelijk uiteindelijk zal zijn gesloten, hertogin van Cornwall wordt en zodra de kroonprins koning wordt, zij 'princess consort' wordt. Desalniettemin is daarvoor de goedkeuring nodig van een wet in de 17 parlementen van de landen van het Britse Gemenebest waar de Britse monarchie het staatshoofd is. Dit is een reden temeer dat HRH The Prince of Wales met onmiddellijke ingang de inhoud bekend maakt van Diana's testament van december 1996. El Día de Toledo van gisteren, Witte Donderdag 23 maart heeft ook een verslag van de sluitingsplechtigheid van het FIAPE-congres op pagina 8 alsmede La Tribuna de Toledo op pagina 12.

Deze werd voorgezeten door de docenten Alicia Mellado en José María Izquierdo van de Universidad Castilla-La Mancha en voorzitter Walther L. Bernecker.

V.l.n.r. José María Izquierdo, Alicia Mellado en Walther L. Bernecker.

Met Alicia Mellado heb ik tijdens de afscheidsborrel kennisgemaakt en in aanwezigheid van Sara Saz mijn inspanningen inzake de ontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux uiteengezet. Zij betreurde het dat ik bij deze ontwikkeling zo weinig steun heb ondervonden. Ik heb hierbij benadrukt dat de enige steun uit Engeland kwam. Van Prinses Diana. Het artikel in La Tribuna vermeldt Por su parte José María Izquierdo señaló la necesidad de "no descansar" porque al igual que Don Quijote y Sancho tenemos que practicar la militancia del hispanismo dignificando nuestras culturas. Dat is nu precies waarop wij niet verlegen zitten in de voormalige opstandige Lage Landen aan de Zee.

Karel V en Filips II misten nog het internet

Precies om deze reden hebben de volgelingen van Heydanus tachtig jaar (1568-1648) gevochten voor hun geestelijke vrijheid en is Heydanus tegen zijn vermoedelijke buitenechtelijke vader Keizer Karel V in opstand gekomen. Slechts de activiteiten van Johannes Heydanus (1947-) hebben ertoe geleid dat het isolationisme van de Spanjaarden is doorbroken waardoor WIJ hen tot de Europese Unie hebben toegelaten. Laat dat helder zijn. José María Izquierdo benadrukte in zijn toespraak dat het niet vanzelfsprekend is dat het Spaans met veel gejuich in de 'países nórdicos' wordt verwelkomd. Hij haalde daarbij de zogenaamde 'Leyenda Negra' aan. Dat is de redactie van La Tribuna de Toledo klaarblijkelijk ontgaan. Vooral de 'wapenfeiten' van de toenmalige Hertog van Alva - Don Fernando Álvarez de Toledo - zit de inwoners van de Benelux nog vers in het geheugen. Ik ben dan ook niet van plan lichtvaardig van mijn rechten op het Instituto Cervantes af te zien. De wijze waarop het 'Instituto' thans middelbare scholieren en hun docenten begeleidt bij het zich eigen maken van de Spaanse taal heeft mijn bewondering wel afgedwongen. Ik concentreer mij echter bij voorkeur op de ontwikkeling van onze Holding. Hierbij speelt de opvoeding tot 'hispano empresario' een belangrijke rol inzake de ontwikkeling, groei en continuïteit van ons bedrijf. De volgende congressen vinden plaats in Granada, Salamanca en Santiago de Compostela. Ik zal deze bijeenkomsten als lid van de AEPE met belangstelling blijven volgen. Ik acht hier echter wel een belangrijke rol weggelegd voor de Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Met name een vertegenwoordiger uit het regulier middelbaar onderwijs. Graag een 'ponencia' over de geschiedenis van de VSOS en de VDSN en de stand van zaken. Pagina 13 van La Tribuna de Toledo bevat een interview met de heer Casto Fernández, subdirector académico van het Instituto Cervantes te Alcalá. De heer Casto Fernández heeft het eerste FIAPE-congres officieel gesloten in de aula van de universiteit in aanwezigheid van Evangelina Aranda, vice-rectora van de campus van Toledo, samen met W.L. Bernecker en J.M. Izquierdo.

V.l.n.r. Casto Fernández, Evangelina Aranda, W.L. Bernecker en J.M. Izquierdo.

Alle deelnemers kregen daarbij een diploma uitgereikt. Vanaf 21.00 trokken de processies door de stad. Vanaf 22.00 vertoonde de Spaanse televisie de film 'El Caballero don Quijote'. Hierin werd de naam Toledo veelvuldig genoemd. De film vertoonde vooral het laatste deel van deel 2 waarin Sancho enige tijd het gouverneurschap kreeg toegekend van een 'insula'. Hun laatste tocht ging naar het strand bij Barcelona. Daar vocht Don Quijote zijn laatste gevecht voor zijn jonkvrouw Dulcinea. Hij werd daarin verslagen door de Ridder van de Witte Maan. Niemand anders dan Sansón Carrasco, de 'licenciado' uit zijn dorp. Hij stelde als eis dat de overwonnene terugging naar zijn dorp en binnen een jaar geen nieuwe avonturen meer zou aangaan. Eenmaal in zijn dorp aangekomen stierf onze edelman in aanwezigheid van zijn dierbaren nadat hij de naam Don Quijote had afgezworen en zich als vanouds Alonso Quijano 'El Bueno' had genoemd. Het hieropvolgende programma van TVE1 werd gepresenteerd door een Spaanse sexuologe die in detail een uiteenzetting gaf over de werking van het spiraaltje. Wat een merkwaardige coïncidentie nadat ik op Witte Donderdag in 1991 op symbolische wijze een rode wijn heb genuttigd met mijn voormalige zakelijke partner en een jaar later op 30 april de reis heb ondernomen voor mijn Dulcinea die tijdens mijn bezoek op 23 mei aan El Toboso is veranderd in de harde realiteit van het zakendoen.

14.00 Ik schrijf wederom vanaf de Plaza del Zocodover. Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan de Casa Museo del Greco en zojuist aan het Museo de Santa Cruz. Ik heb nu alle schilderijen van El Greco wel gezien. Op 19 juli 1968 is mijn Ruta del Quijote hier begonnen.

Vandaag, Goede Vrijdag, eindigt mijn verhaal hier opnieuw "Con el pie en el estribo" maar met de voldoening dat mijn ervaringen thans worden gedeeld met alle autoriteiten

WAAR OOK TER WERELD

28 MAART 2005 DOCHTER VOOR FRISO EN MABEL: EMMA LUANA NANETTE SOPHIE