Datum: Zondag 4 juni 2006 EERSTE PINKSTERDAG Betreft: COQUILLE DE ST. JACQUES Kenmerk: 20060604JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zaterdag 3 juni 2006 Na via RTL7 te hebben vernomen dat EURONEXT is overgenomen door de New York Stock Exchange en mijn brief VOORBEREIDING LEZING MALAGA ter verzending in de brievenbus naast het station Nijmegen-Dukenburg te hebben gedeponeerd ben ik gisteren met de trein van 14.20 naar Oss gereisd. Aankomst 14.37. Een oud bekend gezicht liet weten dat het een groot succes voor hem betekende om EURONEXT aan de NYSE te verkopen. Het was JOOST VAN DER DOES DE WILLEBOIS. Als ik mij niet vergis de zoon van ANNIQUE VAN DER DOES DE WILLEBOIS uit BILTHOVEN. ANNIQUE was docente Frans aan mijn Tolk-Vertalersopleiding van NIOW-TALEN. In de winter van 1986 ben ik met haar en PETER OTTENHOFF nog naar Brussel geweest nadat ik als bestuurslid van de VBMO op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Zoetermeer het advies had gekregen om in Nederland een tolkenschool op te richten. Ik werd daarbij gesteund door de toenmalige inspecteur van het volwassenenonderwijs, de heer Kaiser. Na één van die besprekingen in Zoetermeer heb ik hem ook nog eens een lift bezorgd naar zijn kantoor ACHTER DE DOM in Utrecht. Niet ver van de plaats waar ik dat glazen dambord voor jullie heb gekocht in november 1998. JOOST VAN DER DOES DE WILLEBOIS werkte in die tijd bij het NEDERLANDS CENTRUM VOOR HANDELSBEVORDERING aan de Bezuidenhoutseweg te 's-Gravenhage onder de directie van GEORGE GÖRTEMÖLLER. Dat bezoek aan Brussel heb ik toen afgelegd als directeur van NIOW-TALEN en het was in die tijd dan ook mijn bedoeling die nieuwe activiteit in NIOW-TALEN onder te brengen. Pas na het conflict van PETER OTTENHOFF met mijn aandeelhouders en zijn ontslag heeft PETER OTTENHOFF besloten dit concept vanuit de SBO uit te werken in HUIS TER HEIDE. Hier kon ik toen geen enkel bezwaar tegen aantekenen als HOEDER VAN HET ERKEND PARTICULIER MONDELING ONDERWIJS. Ik heb altijd NAAR EER EN GEWETEN gehandeld. Met de overname van EURONEXT door de NYSE ben ik echter niet zo gelukkig tenzij dit alsnog van belang kan zijn voor de ontwikkeling van CERVANTES USA. Republikeinen en criminelen passen immers niet in mijn profiel. Na aankomst in Oss bleken de heer en mevrouw Van de Veerdonk niet thuis te zijn. Daarom heb ik bij de receptie van LUCAYA uitgebreid van gedachten gewisseld met receptioniste ANNEMARIE over mijn ervaringen in Vitalizee te Scheveningen op 31 augustus 1997. Op haar advies heb ik - na ontvangst van sleutel 168 (16 augustus dus) - conform mijn toezegging de kopie van VOORBEREIDING LEZING MALAGA in een gesloten enveloppe aan dochter JOLANDA verstrekt ter attentie van de heer VAN DE VEERDONK.

Deze keer had LUCAYA Coquille de St. Jacques op het menu staan als voorgerecht. Het bracht mij in gedachten terug naar mijn NIEUW ELANTIJD toen ik dagelijks van Noordwijk naar Maarn op en neer reisde. Ik trof daar toen in de trein de ouders van MARIA EVELEIN uit Zwolle. Maria was met haar vriend HARRY WAGEMAKERS te voet onderweg naar SANTIAGO DE COMPOSTELA. Deze ontmoeting is klaarblijkelijk beslissend geworden voor de rest van mijn leven. Met HARRY en MARIA heb ik verschillende ontmoetingen gehad. Zij zijn onder meer vermeld in hetzelfde document Salamanca El Cambio als TM, GW en LvM van 10 mei 1992. Maar ook in VIJF MARGRIETEN, 3 JANUARI 2004 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA, THOMAS GRETZ, KAAGWEEK en PLUS ULTRA in verband met een televisieuitzending op woensdag 10 maart 1999 daags na mijn important mission in Gibraltar als vermeld in G2000. Harry Wagemakers is verder nog vermeld in ONTVANGST OP 10 MAART 1993, SALAMANCA, HOTEL DIANA en WERKVERSLAG VAN 29 JANUARI 2004. Ook speelt de Jacobsschelp nog een belangrijke rol in A ROYAL DUTY van Paul Burrell.

LUCAYA heeft er thans een aangenaam buitengebeuren bij en het buitenterras is hierdoor aardig uitgebreid. Ik was zeer te spreken over THE ETERNAL FLAME die men daar ook op drie punten had ontstoken, maar waarvan alleen de middelste is blijven branden. Met de trein van 22.55 ben ik weer naar de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd en heb vandaag ook weer eens een exemplaar van de Telegraaf gekocht nu ik via het internet verstoken ben van informatievoorziening. Ik heb uit de berichtgeving terzake van de laatste weken opgemaakt dat de heer VAN HULST van de AIVD eveneens voor TRANSPARANTIE heeft gekozen. Dat is een goede zaak nadat ik in 1992 had besloten met dat bedrijf geen zaken meer te doen. Nu kunnen wij elkaar immers weer eens RECHT IN DE OGEN kijken, zoals jij en ik dat ook altijd hebben gedaan. In dit verband viel mijn oog ook op het artikel Justitie hoort Charlie da Silva over Mink K. Deze zaak vormt de grondslag van mijn CLAIM ON THE STATE OF THE NETHERLANDS ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Deze vordering is volledig legitiem en kan door de huidige echtgenote van Z.K.H. PRINS JOHAN FRISO VAN ORANJE-NASSAU volledig worden bevestigd. Thans is reeds voldoende aangetoond dat DE STAAT DER NEDERLANDEN in april 1993 ernstig is tekortgeschoten inzake de bescherming van haar burgers, in casu mijn naamgenoot in Alkmaar - waardoor ik vanaf dat moment de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX heb moeten staken - als verwoord in mijn brief Uw 2 brieven van 26 april 1996 van 14 mei 1996 aan de toenmalige STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN.

DE FINANCIËLE TELEGRAAF heeft goed nieuws inzake het toekomstige CERVANTES COMMUNICATIONS. KPN koopt weer internetprovider DEN HAAG - KPN heeft opnieuw een internetprovider overgenomen. Tegen betaling van 69 miljoen euro is internet-aanbieder Demon Nederland ingelijfd. De verkopende partij is het Britse telecombedrijf THUS. Door de overname krijgt KPN er ongeveer 70.000 klanten bij, zowel consumenten als bedrijven. Die worden ondergebracht bij internetdochter XS4ALL. De 60 werknemers van Demon gaan ook over naar KPN. Demon heeft grote kIanten als Fiat Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo zei een woordvoerder van KPN. "Demon heeft een goede naam. Het vist in dezelfde vijver als XS4ALL. " KPN kocht eerder dit jaar al de internetaanbieder Speedlinq, die vooral actief was in het prijsvechterssegment van de markt. Vorig jaar werden al onder meer HCCNet, Freeler, Cistron en een deel van de klanten van Tiscali verworven. KPN geeft met de overnames invulling aan zijn strategie om zijn positie op de breedbandmarkt te versterken. Het concern had eind maart ruim 1,6 miljoen ADSL-klanten. Met dochterbedrijf Planet Internet is het marktleider. Het wordt nu zaak dat CERVANTESONLINE in provider wordt omgezet en alle hierboven vermelde internetactiviteiten hierin worden ondergebracht.

Ik beschouw de voorgenomen overname van EURONEXT door de NYSE als een vijandige overnamepoging. Blijkbaar kan ONS BEURSBEDRIJF nog uit de klauwen van de Amerikanen worden gered en behouden blijven voor DE EUROPESE UNIE volgens het artikel DUITS BOD KAN EURONEXT EN NYSE NOG SCHEIDEN KRITIEK OP HOOGTE OVERNAMEPRIJS Ik hecht echter meer aan de samenwerking tussen de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daarom ga ik thans weer verder met de voorbereiding van mijn ponencia in Málaga. Bij het bovenstaande artikel was ook nog onderstaande advertentie afgedrukt in het PAARS. Ik geef echter nog steeds de voorkeur aan DE ENGELENBURG IN BRUMMEN. 23:36 Ik heb mijn lezing voltooid terwijl ik tussen de bedrijven door ook nog naar het interview van PAUL ROSENMÖLLER (Het speelveld is uitgezet en de wedstrijd kan beginnen) en PRINSES MARGRIET in Afrika heb gekeken. Hij duurt 35 minuten. Ik hoop dat ik veertig minuten tot mijn beschikking krijg zodat ik ook tegelijkertijd mijn videobeelden uit Parijs kan tonen tijdens de lezing. De tekst CERVANTES EMPRESARIAL tref je aangehecht aan en zal ik vanzelfsprekend niet publiceren voordat ik hem heb uitgesproken.

HARTELIJKE GROET

P.S. In het Nijmeegse huis-aan-huisblad DE BRUG las ik een artikel over de wijze waarop een opvolger van Burgemeester Guusje ter Horst zou moeten worden gekozen. Die discussie is vanzelfsprekend VOLLEDIG PREMATUUR. De aanstelling van een burgemeester is en blijft een verantwoordelijkheid van DE KROON.

7 JUNI 2006 20060606