DINSDAG 6 JULI 2010

Geveld door de griep schrijf ik deze notitie in mijn ORANJE badjas. Vanavond wordt de halve WK-finale NEDERLAND - URUGUAY gespeeld. Veel Nederlanders vinden Oranje - Duitsland een droomfinale. Ik hoop echter op een finale tussen Nederland en Spanje. Dan wordt er in ieder geval een van mijn thuislanden wereldkampioen.

Maar dan moet er eerst van URUGUAY worden gewonnen. Ik heb er bezwaar tegen dat HANS WIEGEL en FRANK DE GRAVE zich THANS met de kabinetsformatie bemoeien. Dat is hun zaak niet beste MAAGD: Uw belangstelling voor een studie kan toenemen, misschien door het bezoeken van een buitenlandse instelling. Kijk op het internet welke kwalificaties u nodig hebt om een gekozen doel te bereiken. Wat u echt wilt, kan ook gebeuren. SCHORPIOEN: Een relatie die steeds belangrijker wordt, geeft hoop en is hartverwarmend. Streef naar een veilige situatie, vertrouwen en een innige band. Dat geldt evenzeer voor een sociale of creatieve samenwerking als voor liefde en partnerschap. Daarom wijd ik mij vandaag weer aan de VERMELDINGEN VAN PRINS WILLEM-ALEXANDER.

Ontvangen: From: MAARTJE JANSEN D66 Subject: RE: D66 Internationaal en het Instituto Cervantes Benelux Date: July 6, 2010 9:29:52 AM GMT+02:00 Beste John, Leuk om je afgelopen zaterdag ontmoet te hebben op onze nieuweledendag. Dank ook voor je aanbod om de politieke situatie in Spanje in het oog te houden. Of het een functie is voor Instituto Cervantes weet ik niet, maar op persoonlijke titel lijkt het me hartstikke goed als je onze correspondent wilt worden voor Spanje. Ik stuur je direct hierna een overzicht van de taken en mogelijkheden van het 'correspondentschap'. Ik hoor graag of je deel wilt worden van dit netwerk voor Spanje. Met vriendelijke groet, Namens het Landelijk Bureau van D66 Maartje Jansen Internationaal Secretariaa't Postbus 660 2501 CR Den Haag Hoge Nieuwstraat 30 2514 EL Den Haag Mijn reactie: Subject: Re: D66 Internationaal en het Instituto Cervantes Benelux Date: July 6, 2010 10:00:09 AM GMT+02:00 Beste Maartje, Dank voor jouw enthousiaste reactie. Ik ben het met je eens dat het correspondentschap geen functie behoort te zijn inzake het Instituto Cervantes. Tot op heden heb ik dat onderwerp buiten de politiek gehouden. Gezien de grote waarde die D66 hecht aan goed onderwijs denk ik op dat gebied op persoonlijke titel wel een bijdrage te kunnen leveren. Als lid van de Asociación Europea de Profesores de Español en voormalig bestuurslid van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland ben ik vooral op dat gebied met mijn Spaanse collega's verbonden. In de laatste week van juli hebben wij een congres in Galicië (La Coruña en Santiago de Compostela). Daarover kan ik bijvoorbeeld al iets schrijven. Aangehecht stuur ik je afschrift van mijn brief EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN aan ALEXANDER PECHTOLD. Die thematiek kan een eerste insteek zijn. Elke maatschappelijke verandering begint immers met een onderwijsproces. Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN 10:05 Het NOS-Journaal liet een stroomstoring zien in TORONTO terwijl PRINS PHILIP daar klaarblijkelijk op bezoek was. 13:36 Mijn mobiele telefoon ging een keer over. Telefoonnummer van beller onbekend. Verzonden: Subject: BEZOEK AAN RYOKAN DE BRONSBERGEN OP 9 JANUARI 2010 Date: July 6, 2010 2:28:16 PM GMT+02:00 To: BEREND TEN HOOVE Beste Berend, Op dit moment maak ik een inventarisatie van mijn documenten waarin onze kroonprins is vermeld. Toevallig kwam ik daarbij mijn bericht uit de Keizer Karelstad tegen van 9 januari jongstleden. Je treft het aan op 9 JANUARI 2010 BEZOEK AAN RYOKAN DE BRONSBERGEN. Het hemelsblauw van URUGUAY heb ik THANS verwisseld voor PAARS PLUS. Maar vanavond zal het vanzelfsprekend weer ORANJE worden. Hartelijke groet. Ook aan Anneke. JOHN

On Jul 6, 2010, at 4:20 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Wij zijn de baas. Ik was gisteren nog in Nijmegen. Breuker kan in onze organisatie veel betekenen. Binnenkort moet ik naar DELFZIJL. Om 1.700 euro op te hoesten. m.v.g. Thomas Mijn reactie: Date: July 6, 2010 4:38:11 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Ik kijk nu naar Politiek 24 van de NOS en heb vastgesteld dat FRANK DE GRAVE zich mengt in de ontwikkeling. Ik vind dit bepaald onwenselijk gezien de wijze waarop hij heeft gerageerd op mijn brief 23 APRIL 1998 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Ik heb nu wel vertrouwen gekregen in JACQUES WALLAGE. Het is een goede zaak dat RONALD PLASTERK vanmiddag bij de groep is aangeschoven met het oog op 14 FEBRUARI 2007 GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN MINISTER RONALD PLASTERK VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en zijn reactie.

On Jul 6, 2010, at 4:51 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: De informatie omtrent Liesbeth heb ik via googel. Ik verheug me er op dat zij de nieuwe burgemeester wordt. m.v.g. Thomas Reactie: Date: July 6, 2010 4:56:00 PM GMT+02:00 Graag ontvang ik dat bericht van JOU. D.w.z. een officiële aankondiging. Maak maar een link met dat artikel in Google. On Jul 6, 2010, at 4:58 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Ik heb LiebetH Halbertsma net gesproken. Een goed gesprek! m.v.g Thomas Reactie: Date: July 6, 2010 5:00:59 PM GMT+02:00 Dat doet mij deugd. Maar ik wil wel de officiële informatie in mijn mailbox voordat ik hier ook maar één enkele reactie op kan geven. Doe ze de groeten maar. On Jul 6, 2010, at 5:11 PM, THOMAS TRIEBELS wrote:
Liesbeth heeft mij telefonisch te kennen te geven geen burgemeester van Arnhem te WORDEN. Wel heeft ze gezegd mij als burgemeester van Arnhem te zien zitten m.v.g. THOMAS TRIEBELS
Reactie: Date: July 6, 2010 5:47:52 PM GMT+02:00 Daar ben ik blij om. Ik heb immers geen behoefte om een partnership aan te gaan met een burgemeester of een toekomstige burgemeester. Dat staat ook niet in mijn beleidsplan. Ik kan niet beoordelen of jij voor die functie geschikt bent, maar als je die drive hebt wens ik je veel succes. Ik moet in dit verband ook denken aan een gesprek dat ik heb gevoerd in BUCKINGHAM PALACE op 18 augustus 1997 met één van de bewakers van de schilderijen in het paleis als vermeld op 18 AUGUST 1997 VISITING BUCKINGHAM PALACE AND KENSINGTON PALACE AND DELIVERING CERTIFICATE OF INCORPORATION OF OUR COMPANY. Onder andere van Jan van der Heyden. Nadat ik hem had gezegd dat ik Head of the Church of England kon worden omdat ik vermoedelijk afstam van de oprichter van de Dutch Protestant Church heeft hij mij toen gezegd "So, go for it!". Op soortgelijke wijze heb ik de zojuist vermelde Frank de Grave na de bijeenkomst Kroon op het Werk op 22 april 1998 gezegd: "Als jij Minister van Defensie kan worden kan ik koning van Engeland worden". Zie 23 APRIL 1998 TERUGBLIKKEN OP DE KROON OP HET WERK. Frank was in zijn militaire dienst immers niet verder gekomen dan soldaat eerste klas. Ik heb ook jouw bericht ontvangen dat je aan het eind van het jaar gaat trouwen. Ik ben dus wel benieuwd of Saskia Strik de gelukkige is of iemand anders. Laat het maar weten. Het is natuurlijk wel belangrijk alle ins en outs te weten als je mij als getuige wilt. 17:29 Ontvangen Het is officieel. Aan het eind van het jaar ga ik trouwen. Jij bent mijn getuige. Evenals BrAM. Reactie: Wie is BrAM? Namen graag. Graag jouw reactie On Jul 6, 2010, at 6:04 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Bram is mijn buurman en vriend m.v.g. Thomas Subject: Bram Date: July 6, 2010 6:22:55 PM GMT+02:00 Dank dit voor dit bericht. Ik dacht aan BRAM MOSZKOWICZ. En wie wordt dan jouw bruid? 18:39 Antwoord ontvangen. 22:20 NEDERLAND heeft met 3-2 van URUGUAY gewonnen en gaat door naar de finale van het wereldkampioenschap voetbal aanstaande ZONDAG 11 JULI 2010 in JOHANNESBURG.

Verzonden: Subject: VOC lunch Date: July 6, 2010 10:26:58 PM GMT+02:00 To: AXEL ROSENDAHL HUBER Beste Axel, In verband met de ontwikkelingen in Zuid-Afrika en Den Haag lijkt het mij verstandig dat ik aanstaande donderdag niet naar de residentie kom. Mijn eerstvolgende deelname heb ik genoteerd op donderdag 9 september, kort voor PRINSJESDAG. Ik wens je een prettige vakantie. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN

On Jul 6, 2010, at 6:54 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Heb je nog contakt met Breuker? Antwoord: Date: July 6, 2010 10:31:38 PM GMT+02:00 Nee On Jul 6, 2010, at 9:25 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Only the strong survive. Beterschap Thomas Reactie Date: July 6, 2010 10:38:40 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Cc: LIESBETH HALBERTSMA Ik ben al helemaal opgeknapt na de 2-3 overwinning van Nederland op Uruguay. Ik verheug mij THANS op een finale tussen ORANJE en SPANJE, zodat WIJ ons volkslied dan uit volle overtuiging ten gehore kunnen brengen in aanwezigheid van ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS WILLEM ALEXANDER PRINS VAN ORANJE-NASSAU en SU ALTEZA REAL DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA PRÍNCIPE DE ASTURIAS. On Jul 6, 2010, at 10:06 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Dat wordt de finale.Toch is er meer dan voetbal. m.v.g. Thomas Antwoord: Date: July 6, 2010 11:51:42 PM GMT+02:00 Dat klopt. Hoe is het met Liesbeth?

WOENSDAG 7 JULI 2010 HET EINDE VAN DE STRUISVOGELPOLITIEK