Datum: Maandag 17 december 2007 Betreft: CERVANTES FONDS/STICHTING WERELDOUDERS Kenmerk: 20071217JHHS Beste Harry, Deze brief sluit aan op mijn laatste schrijven van 15 APRIL2006 met de titel SOLIDARITEIT. Op vrijdag 14 DECEMBER 2007 heb ik in HILVERSUM een onderhoud gehad met de heer RON BEITLER en mevrouw INEKE VOGES van de Stichting Wereldouders. Aanleiding van mijn kant was dat ik nooit een reactie van hen had ontvangen op mijn brieven ONTVANGSTBEVESTIGING (10 juni 2001), STICHTING CERVANTES BENELUX (17 juli 2001), UW BRIEF VAN 18 JULI 2001 (15 september 2001), 12 DECEMBER 2001 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (1) TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS IN HILVERSUM, 8 MEI 2002 EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS OUWEHAND VAN DE STICHTING WERELDOUDERS IN HILVERSUM en UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 2004 (24 maart 2004). Oorzaak is klaarblijkelijk het feit dat er een directiewisseling heeft plaatsgevonden. De directiefunctie van de heer HANS OUWEHAND is in 2005 overgenomen door mevrouw ANNUSKA HELDRING. Met haar heb ik vrijdag eveneens kennisgemaakt. Bijgevoegd tref je haar nieuwsbrief aan van 30 NOVEMBER 2007.

In hun nieuwe comité van aanbeveling treffen wij drie goede bekenden aan, t..w. de heren CAREL TER LINDEN, CEES VAN LEDE en HERMAN WIJFFELS. Ik heb mevrouw VOGES en de heer BEITLER mijn uitgangspunten van beleid uiteengezet, t.w. een splitsing van een NON PROFIT activiteit middels de STICHTING CERVANTES BENELUX en een PROFIT ­ dus commerciële ­ activiteit middels de in HOLDING om te zetten LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. De activiteiten van de STICHTING WERELDOUDERS ofwel NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS passen binnen de ideële doelstelling van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Meer specifiek dienen daartoe de statuten van de STICHTING CERVANTES BENELUX te worden aangepast in SCHOLING VAN WEESKINDEREN IN MIDDEN-EN ZUID-AMERIKA. Dit is een project dat ik als voormalig onderwijzer van harte ondersteun op een structurele basis. Het zal je duidelijk zijn dat ik voor de STICHTING CERVANTES BENELUX nieuwe bestuursleden nodig heb, zodat ik mij uit het bestuur van die stichting kan terugtrekken en de lijn van het vanaf 5 januari 1991 ontwikkelde gedachtengoed wordt voortgezet. Mijn uitnodiging aan de STICHTING WERELDOUDERS om in het bestuur van mijn stichting plaats te nemen konden zij niet aanvaarden omdat dit leidt tot belangenverstrengeling. Dit proces wordt bewaakt door het CENTRAAL BUREAU FONDSENWERVING (CBF). De STICHTING WERELDOUDERS heeft behoefte aan:

1. NAAMSBEKENDHEID
2. FONDSENWERVING

Gezien de wereldwijde bekendheid van mijn handelsmerk en het uitgebreide CERVANTES NETWERK kan ik daar naar mijn inzichten een belangrijke bijdrage aan leveren. Ik stel dan ook voor in de doelstelling in de statuten van de STICHTING CERVANTES BENELUX een zogenaamd CERVANTES FONDS op te nemen dat zich onder meer wijdt aan fondsenwerving voor organisaties als de STICHTING WERELDOUDERS. De heer BEITLER wil daarbij ook graag het Nederlandse bedrijfsleven betrekken en stelt er prijs op met jou en mij samen hiertoe een strategiebespreking te houden. Ik verzoek jou hiermee een datum daartoe met de heer BEITLER overeen te komen in de komende maand januari. Aangezien LIESBETH HALBERTSMA vermoedelijk goed is ingevoerd in de wereld van vermogensfondsen doe ik een kopie van dit schrijven toekomen aan het bureau HALBERTSMA MANAGEMENT ADVIES in BUITENKAAG. Tot slot heb ik kennisgemaakt met directeur ANNUSKA HELDRING en haar toestemming verleend al mijn informatie te laten checken door de RVD en AIVD. Rest mij jou en al onze collega's van DE BAAK prettige kerstdagen en een in alle opzichten VOORSPOEDIG 2008 toe te wensen. Ik heb dierbare herinneringen aan de kerstvieringen op DE BAAK, zoals in 1990 - waarin onze voormalige "baas" HENK LULOFS mij persoonlijk namens CEES VAN LEDE kwam bedanken voor het oplossen van diens probleem ­ en uiteraard de vroege kerst op 24 NOVEMBER 1998. Ik stel het op prijs als deze traditie in ere wordt hersteld. MET HARTELIJKE GROET. JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN

P.S. Ik heb de heer BEITLER afschriften verstrekt van de hierboven vermelde brieven ONTVANGSTBEVESTIGING (10 juni 2001), STICHTING CERVANTES BENELUX (17 juli 2001), UW BRIEF VAN 18 JULI 2001 (15 september 2001), EUROPEAN CERVANTES FOUDANTION 1 (12 december 2001), EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION 2 (8 mei 2002) en UW BRIEF VAN 12 FEBRUARI 2004 (24 maart 2004), de statuten van de STICHTING CERVANTES BENELUX met uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam

en een uitdraai van mijn BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD van 13 DECEMBER 2007. CC. De heer Ron Beitler, Hoofd Fondsenwerving en PR Stichting Wereldouders, Drs E.H. Halbertsma Halbertsma Management Advies

26 SEPTEMBER 2008 CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN