Datum: Vrijdag 26 september 2008 Betreft: CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS Kenmerk: 20080926JHHS Beste Harry, Aansluitend aan mijn laatste brief aan jou van 17 DECEMBER 2007 ontvang je aangehecht mijn impressies van mijn deelname aan een vrijblijvende collegedag van PHILIPSE BUSINESS SCHOOL op donderdag 25 september 2008 in HOTEL KERCKEBOSCH in ZEIST met aanbevelingen. Met hartelijke groet, Drs J.L. van der Heyden NIJMEGEN CC PBS en Halbertsma Business Consultancy

31 AUGUSTUS 2009 LA VUELTA EN DE CERVANTESKRING TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN