9 december 1997. Betreft: CERVANTES FONDS Kenmerk: JH/LH971209

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Het is een bekend beeld dat mensen mij trachten om de Tuin te leiden. Ik heb echter eerder de indruk dat ze mijn plannen niet begrijpen en niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Dat herken ik ook in jouw horoscoop. Jij bent af en toe genoodzaakt om bot te zijn. Dat geeft niets. Het is soms de enige manier om een ander duidelijk te maken wat je bedoelt. Voor mijn plannen heb ik op de eerste plaats nu nieuwe financiële middelen nodig. Daarvoor denk ik aan de oprichting van een zogenaamd CERVANTES FONDS. Gisteren was de Nationale Vrijwilligersdag. Ik heb behoefte aan enkele financieel deskundige vrijwilligers, die bereid zijn dit fonds te gaan runnen en zich met fundraising te gaan bezighouden op soortgelijke wijze als het Princess Diana Memorial Fund. Dan hebben we in ieder geval iets te bieden aan de Engelsen. Ik denk uiteraard aan die donkere tunnel in Parijs. Daar komen we samen uit en het licht staat op mijn kerstkaart. Goede mensen moeten eerst sterven om opnieuw tot leven te komen. Dat is het verhaal van Kerstmis. Aanstaande donderdag wordt Hans van den Broek 61 jaar. Ik zal hem ook een kerstkaart sturen. Tegelijkertijd een verjaardagskaart en felicitatie voor de verloving van zijn dochter. Zijn secretaresse is mevrouw Kortenoeven. 's-Middags familieonderzoek Streekarchief Hilversum. Paulientje woont in de Brigittenstraat in Utrecht. Goed om die familiegeschiedenis zo in beeld te krijgen. Ze hebben nogal wat meegemaakt. Vooral in de crisis en de oorlog. En ze zijn er toch weer bovenop gekomen door hard werken. Er wonen nogal wat Van den Broeken in Utrecht. In Engeland heten ze Brooke. Lord Brooke was ooit Earl of Warwick. Ook deze familiegeschiedenis gaat terug tot diep in de middeleeuwen.

Aangaande de geschiedenis van Warwick Castle merk ik op: '1986: HRH the Princess of Wales opens the Victorian Rose Garden'. Mark, Ramon en Caroline bezorgden mij op 5 december een doos bonbons met een rode roos en het opschrift Sweet Fantasy.

Mark en Ramon hebben natuurlijk alles met mij meegemaakt in Engeland. Ik lees in The History of Warwick Castle, waarin mijn vriend The Kingmaker is afgebeeld:

'In 1604, James I presented the by now dilapidated castle to Sir Fulke Greville. (The title Earl of Warwick, however, was conferred on Lord Rich in 1618 and it remained in this family until 1759.) Greville, who had already served Elizabeth in office, was James I's Chancellor of the Exchequer for a number of years. When he left the post, in 1621, Greville (coming from an age when it was possible to be a poet, a courtier and a public servant) was elevated to the peerage as Baron Brooke. Following his murder at the hands of his discontented manservant, the estate went to his adopted heir, Robert Greville, 2nd Lord Brooke. At the outset of the Civil War, he was appointed Commander of Parliamentary forces in Staffordshire and Warwickshire. In August 1642, the castle, under Sir Edward Peyto, saw off a feeble siege by royalist troops. After Robert Greville's death, in action at Lichfield, the castle passed to each of his three sons over the next few years. It went first to his eldest, Francis (1643-58), and then to a younger son, Robert (1658-77). Not apparently sharing his fathers's radical, idealistic outlook, Robert played a part in the restoration of the monarchy in 1660. Like Francis, he died without any children and it was the turn of the third brother to inherit. Fulke Greville, 5th Lord Brooke (1677-1710), was elected to Parliament and helped with the repair of the town of Warwick after a disastrous fire in 1694. The 8th Lord Brooke, Francis Greville, married Elizabeth, the sister of Sir William Hamilton. The 7th Greville Earl, Charles Guy, (1928-84), using the stage name of Michael Brooke, tried his hand at breaking into Hollywood films. In November 1978, his son David sold Warwick Castle to the Tussauds Group. The Queen and the Duke of Edinburgh were given a tour of Kingmaker during their visit to the castle in November 1996."

Dat was op 8 november. Vijf dagen later heeft de Princess of Wales uitgebreid over mij van gedachten gewisseld. Ik ben dus zeer benieuwd naar mijn wassen beeld bij Madame Tussaud. Toch niet zo gek, dat verhaal over The Bold and the Beautiful. Ik kan mij goed voorstellen dat jouw woorden verkeerd worden begrepen, verdraaid of helemaal niet gehoord. Dit komt gewoon door een gebrek aan feitenkennis. Laat maar weten wat je weet. We've nothing to Hyde. Ik denk dat het niet nodig is dat ik vrijdag al naar NOORDWIJK kom. De resultaten van the Contest kunnen tijdens het counsellinggesprek aan de orde worden gesteld. Ik zal dat gesprek voorstructureren in punten, uitgaande van de brieven die ik jou in de afgelopen periode heb gezonden. Persoonlijke voorstellen van mijn kant laat ik graag aan jou ter overweging. Ik sta open voor elke positieve reactie. Ik zit tijdelijk zonder werk. Dus ik ben benieuwd naar de goed betaalde opdracht. Vandaag en morgen houd ik mij nog met de familie Van den Broek bezig. Te beginnen bij Hans. Vandaag wordt hij in de Telegraaf twee keer aangehaald: Van den Broek: Europa meer dan centenkwestie. In deze onderhandelingen kunnen alle uitgangspunten van mijn beleidsplan worden meegenomen. Ik herken in Hans van den Broek een sterke geestverwant. Dat ligt voor de hand. Dat kan zelfs genetisch bepaald zijn. Aangaande de uitbreidingsplannen van de Unie ben ik ook een voorstander van een geleidelijke ontwikkeling. Ik ben van mening dat dient te worden nagedacht over een geïntegreerd Europees onderwijssysteem. Slechts vanuit de basis kan een integratieproces op zorgvuldige wijze gestalte worden gegeven. Taal en cultuur spelen daarbij een belangrijke rol. Het geld is zeer belangrijk, maar op de eerste plaats een gemeenschappelijk Europees bewustzijn over ons gemeenschappelijke cultuurgoed. Voorts is communicatie en begrip voor elkaar een basisvoorwaarde om tot verdere integratie te geraken. Uiteraard wordt het tijd dat Spanje nu zelf een bijdrage levert aan onze plannen en niet uitsluitend profiteert van de inspanningen welke wij voor mijn tweede (inmiddels derde) vaderland moeten leveren. Een ander artikel is Van den Broek verbaasd over lobby Duisenberg. Ik ben het nu honderd procent met Hans eens. Enige tijd geleden heb ik hem nog laten terugfluiten nadat hij voor zijn beurt had gesproken, daarbij attenderend op de communicatieprocessen welke wij ons op de Baak hebben eigen gemaakt. Ik mag aannemen dat Hans van den Broek beseft dat wij de koers hebben uitgezet en de Europese Commissie met mijn beleidsuitgangspunten, zoals ik die vorig jaar in BRUSSEL heb gedeponeerd blijft werken. Vandaag ga ik verder met het familie-onderzoek in Hilversum en morgen in 's-Hertogenbosch. Ik zal onze Eurocommissaris verzoeken zijn medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een samenwerkingsverdrag tussen het Spaanse Instituto Cervantes, Instituto Cervantes Benelux, Instituto Cervantes Holding Limited en European Cervantes Foundation. Bijgaand ontvang je een kleurenkopie met de afbeelding van mijn goede vriend the Kingmaker tijdens de War of the Roses, uiteraard vergezeld van mijn voormalige Fifth Rose.

De geschiedenis van Warwick vermeldt 'On 2nd March 1450, Henry VI conferred on Richard Neville, the husband of Anne Beauchamp, the title Earl of Warwick. History was to know him better as Warwick the Kingmaker'. Daarom heb ik het mansucript van mijn Letters to Diana laten zien aan Gordon Neville van de New London Chorale. Hij was daar erg enthousiast over. Referentiekader voor mijn War of the Roses was de muziek van de musical Martin Guerre: 'Who is that man?' 'We don't want you here!' 'Look, tell me to go!'. So I went and I will go back again, maar dan dient de Baak-kring uiteraard wel zijn geld op te leveren. De rekening heb ik ontvangen en betaald. Je hebt een prachtig bedrijf. Dit kan volledig model staan voor dat van mij. Ik denk dat dat de belangrijkste insteek is voor het komende counsellinggesprek. Uiteraard ben ik zeer benieuwd wat je met mijn authorizations hebt gedaan, zodat ik met succes mijn kerstmissie kan afronden. Wederom mijn hartelijke groeten en wat dies meer zij. Bijlage: Foto van The Kingmaker.

10 DECEMBER 1997 GOLDEN HEART FOUNDATION