ZATERDAG 17 DECEMBER 2011

WAARDE COLLEGAE

Vandaag was ik te gast in Elst (Gld) bij het regiocongres van D66 Gelderland. In dit verband citeer ik MIJN DAGBOEK VAN MAANDAG 28 NOVEMBER 2011.

Bestuursvacature
Tijdens de vorige regiovergadering is bekendgemaakt dat Harry Ros zijn bestuursfunctie heeft neergelegd. Hierdoor is binnen het bestuur van D66 Gelderland een vacature ontstaan. Hans van Beek heeft te kennen gegeven deze vrijgekomen vacature graag te willen vervullen. Hans loopt al geruime tijd als belangstellende mee binnen het bestuur. Het bestuur zou deze situatie graag willen continueren en spreekt hiermee een voorkeur uit voor de invulling van de vacature door Hans van Beek. Tijdens het komende regiocongres zal de verkiezing van dit algemeen lid van het bestuur plaatsvinden. Heb je interesse voor de vrijgekomen vacature dan kun je je cv en korte motivatie tot 14 december sturen aan de voorzitter van de verkiezingscommissie p/a RVC D66 Gelderland, Bremstraat 1, 3776 NA, Stroe of Martin Lentink D66 Gelderland. Een korte functiebeschrijving zal vanaf 1 december op de site van D66 Gelderland worden gepubliceerd. Als voorzitter van de STICHTING CERVANTES BENELUX kan ik op deze uitnodiging uiteraard niet ingaan teneinde belangenverstrengeling te voorkomen. Dat neemt niet weg dat ik elke bijdrage van D66 aan de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX op prijs stel.

Regiocongres D66 Gelderland
Op 17 december 2011 vindt van 10.00 tot 13.00 uur het laatste regiocongres van dit jaar plaats. Tijdens het congres beslissen de aanwezige leden wie de functie van algemeen bestuurslid zal gaan vervullen. Daarnaast wordt de begroting 2012 besproken en na de pauze behandelen we de resolutie "naar een (ver)bindende vereniging" over de relatie en wederzijdse verwachtingen tussen regio en lokale afdelingen. Graag brengen wij dit laatste onderdeel bij deze nog extra onder de aandacht bij de bestuursleden van de diverse afdelingen: wij hopen dat u in grote getale bij dit onderdeel aanwezig bent. Ik kom alleen. Maar hoop ook op de steun van vele partijgenoten voor MIJN INITIATIEF. De volledige agenda is te vinden op de website van D66 Gelderland. De stukken zullen op 1 december op Regiocongres 17 december 2011 worden geplaatst. Locatie: Hotel Café De Vereniging, Dorpsstraat 23 6661EE te Elst (goed bereikbaar met de auto en het OV en redelijk centraal in de provincie). Je bent van harte welkom op deze ledenvergadering!" Onderstaand enkele impressies.

De STATISTIEK VAN VANDAAG. Gisteren 3438 bezoeken. Verder geen wijzigingen van betekenis. Het was een inspirerende bijeenkomst met als oude bekenden de heer HANS NUGTEREN en de afdelingsbestuurders uit Wijchen en Nijmegen. Nadat de heer HANS VAN BEEK uit Ede (midden) met algemene stemmen was gekozen als nieuw bestuurslid is er na de pauze stevig gebrainstormd over de wijze waarop de groei van de organisatie kan worden begeleid. Dit schema is ook grotendeels van toepassing op de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. In dit verband heb ik met de afdelingsbestuurders van Wijchen en Nijmegen nog van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES. Zoals dat in 1978 als WIJCHENS TALEN INSTITUUT is geboren en verder ontwikkeld op een zolderkamer in Wijchen in de jaren 1979-1981 en thans is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar het nieuws van vandaag.

De Telegraaf: "Van Uhm is wereldhit door Roy Klopper DEN HAAG - Commandant der strijdkrachten Peter van Uhm heeft wereldwijd grote indruk gemaakt met de speech die hij onlangs hield op de ideeënbeurs TedX Amsterdam. Op het internetkanaal Youtube is de achttien minuten durende Engelstalige toespraak al bijna honderdduizend maal bekeken. Ook op Twitter is het gloedvolle optreden van de generaal een gewild onderwerp. Het filmpje was onlangs in Amerika zelfs het sluitstuk van een conferentie met de hoogste militairen over operatiecommando. Op de beelden is te zien hoe Van Uhm het aanvankelijk verbijsterde publiek op de Amsterdamse conferentie tegemoet treedt met een mitrailleur in zijn handen. Hij verhaalt over de frustratie die zijn vader voelde toen hij in 1940 tijdens de nazi-invasie in zijn woonplaats Nijmegen met een ondeugdelijk wapen de vijand moest bestrijden."

Ik heb de heer Van Uhm voor het laatst getroffen tijdens de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse als vermeld op ZATERDAG 23 JULI 2011 WAT EEN FEEST!. Ik heb hem toen de gladiolen overgedragen ten behoeve van de huidige adjudant van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. 15:40 Ik heb de toespraak beluisterd en bekeken en ben trots op deze stadgenoot van mij. In veel dagbladen is er melding gemaakt van het feit dat Piet Hein Donner op 1 februari 2012 de nieuwe "onderkoning" wordt. Ik beschouw hem eerder als een goede collega en memoreer terzake de laatste brief die ik van hem heb ontvangen

"Dat is nergens goed voor" volgens enkele bladen. Mijns inziens is het wel goed voor de ontwikkeling van onze organisatie. In dit verband ontving het INSTITUTO CERVANTES BENELUX het orgaan van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND.

In 1979 ben ik met mijn voormalige echtgenote begonnen met de opbouw van een wereldwijde organisatie. Vanuit een zolderkamer in de Nachtegaalstraat 28 in Wijchen. Bij mijn vertrek bij de Baak in 1991 heb ik van mijn collega Liesbeth Halbertsma het advies gekregen om bij mijzelf te beginnen en vandaaruit cirkels om mij heen te trekken. Ook Harry Starren heeft mij dat geadviseerd tijdens de brainstormsessie voor de ANWB op 3 juni 1998 als vermeld in 14 MEI 1998 KOK AU VIN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK en 19 MEI 1998 CREATIVITEIT TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK. Deze lijn heb ik steeds aangehouden. Al heeft het mij bijna tweehonderdduizend euro gekost. Ik ben onder de indruk geraakt van de woorden van Peter van Uhm omdat ik veel heb herkend van hetgeen hij heeft verteld. De opbouw van mijn organisatie is in 1993 gestagneerd door de liquidatie van een naamgenoot van mij. De laatste twee bijeenkomsten in Elst (één van mijn eerste cursusplaatsen in 1979) hebben mij veel duidelijk gemaakt. Regelmatig is de naam Van der Heijden in verband gebracht met criminelen. Laat ik daarover helder zijn. Met criminelen heb ik NIETS te maken. Ik heet geen Jaap maar JOHN. Vervolgens is de organisatieontwikkeling gestagneerd door de dodelijke ontvoeringspoging van de moeder van DE BRITSE KROONPRINS door een Egyptische kamikazepiloot op 31 augustus 1997 in PARIJS. Gevolgd door de aanslagen van 11 september 2001 in en rond New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen. Ondanks alles ben ik doorgegaan met het trekken van cirkels om mij heen. In het gehoor van Peter van Uhm zag ik vanmiddag Rick Nieman die in de VERENIGDE STATEN heeft gestudeerd. Ook Peter van Uhm maakte melding van HARVARD. Dat is de reden waarom ik op vrijdag 17 november jongstleden de lange autorit vanuit Midden Canada naar HARVARD UNIVERSITY bij Boston heb gemaakt.

Van INGRID VAN ENGELSHOVEN van D66 kreeg ik vandaag onderstaande brief met de vermelding dat mijn contributie 100 euro per jaar bedraagt.

Dat is in overeenstemming met mijn huidige inkomen. Ik hoop dat ik dat in 2012 kan verhogen. Maar dan heb ik wel de medewerking nodig van mijn collega's beste MAAGD: Er is weinig waarmee u niet uit de voeten kunt. Overdrijf fysieke inspanning niet als u vanavond een feestje hebt. Laat iemand met een slecht humeur met rust. Vragen wat er aan de hand is, maakt het erger. SCHORPIOEN: Probeer met nog een week te gaan tot kerst uw energie en humeur op peil te houden. Tref voorbereidingen voor eventuele gasten. Maak werk van uzelf als u naar een feest gaat; wie weet wie u tegenkomt. In dit verband zie ik uit naar mijn bezoek aan Noordwijk rond de jaarwisseling. Op 6 februari 2012 is er weer een bijeenkomst van D66 in Scherpenzeel. Tijdens mijn lidmaatschap van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen hadden wij regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten met de Lionsclub Scherpenzeel Woudenberg in Partycentrum Schimmel in Woudenberg. Eén van de leden van die club was advocaat Gijs de Vries. Hij heeft op 4 maart 1992 het echtscheidingsconvenant opgemaakt tussen mij en mijn toenmalige echtgenote als vermeld in 18 MAART 2008 EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. Op die dag heeft PRINSES DIANA haar relatie met majoor der cavalerie JAMES HEWITT verbroken. Ik begrijp nu waarom Peter van Uhm zo hartelijk naar mij heeft gezwaaid op de "Via Gladiola" op vrijdagmiddag 22 juli 2011 rond 17:30 uur.

ZONDAG 18 DECEMBER 2011 DUTILH