Datum: Dinsdag 18 maart 2008 Betreft: EEN BIJZONDER WEEKEND MET DE PIANOMAN Kenmerk: 20080318JHLH Beste Liesbeth, Graag stel ik je in kennis van de ontwikkelingen van het afgelopen weekend in de vorm van een reisverhaal. Op vrijdagavond vernam ik via OMROEP GELDERLAND dat op maandagavond 17 maart in de Arnhemse gemeenteraad wordt besloten tot SANERING VAN DE SCHULD VAN 12 MILJOEN EURO'S om een faillissement van de ARNHEMSE VOETBALCLUB te voorkomen en niet naar de rechter te gaan. KEES BAKKER is de huidige voorzitter. Hij is vooral bekend door de NACHT VAN NIJMEGEN. Dat komt MOHAMED AL FAYED ook goed uit. Het wordt het KA-reddingsplan genoemd. Dat doet mij aan KAREL AALBERS denken. Met die gedachte ben ik zaterdagmiddag na raadpleging van mijn statistiek (728 bezoeken. In de Top 100 van 2449 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 39. BLAUW BLOED 84. WEDDEN OP HET WINNENDE PAARD en 100. MOSKOU) naar de sauna in Velp vertrokken. Eerst naar Arnhem. Door het centrum via de Steenstraat naar het station Velperpoort gewandeld. Daar las ik "Dit station is in 1988 geopend door burgemeester J.W. DRIJBER". Vandaaruit naar Velp. Ik kreeg sleutel NUMBER ONE. Gesproken met JAN STRUIK en JAN FLOOR uit Bennekom. De heer Floor wist te melden dat DIANA SPENCER volgens zijn archief verloofd was met ene JOHN VAN DER HEYDEN. Wij kwamen te spreken over mijn werkzaamheden bij NIEUW ELAN ten tijde van de kerstviering waarbij HENK LULOFS een pet droeg met het opschrift "Tob Manager". Dat was tijdens die leuke kerstviering in 1990 waarbij al onze collega's werden ingeschakeld bij het opdienen van de kerstmaaltijd en wij ons hoofdzakelijk met de kerstpakketten moesten bezighouden . "Ik heb bij NUON een directeur gehad met de voornaam Tob" zei de heer Floor. "Ja, dat weet ik" zei ik hem "dat was TOB SWELHEIM. Ik heb hem nog gesproken op 3 FEBRUARI 2001 in DE LINGETUIN". Ik heb die avond ook kennis gemaakt met twee heren die mij zeiden trainers te zijn. Hierop heb ik hen in kennis gesteld van het in opbouw zijnde CERVANTES MANAGEMENT CENTRE in TORREMOLINOS. Zij hadden naar hun zeggen hun opleiding genoten aan de Pedagogische Academie aan de Groenewoudseweg in Nijmegen, die ik in 1966 heb gedemocratiseerd door de invoering van een vertegenwoordigende studentenraad en vrije verkiezingen in overleg met de toenmalige directeur Barendse. Op hun vraag wat de doelgroep is en of ik daarbij nog trainers kan gebruiken heb ik laten weten dat de geplande activiteiten zijn gericht op de doelgroep Nederlands-, Spaans- en Engelstalige managers en heb hen daartoe doorverwezen naar HARRY STARREN. Thuisgekomen trof ik het boekje DE PIANOMAN op mijn werktafel. Van BERNLEF. Het Boekenweekgeschenk van dit jaar. Op zondag kon ik daarmee het hele land doorreizen in de trein. Daarom heb ik besloten sinds lange tijd weer eens een bezoek te brengen aan TJITSE BREUKER in Groningen. Eerst met de bus naar het centraal station. Om 11:28 per trein vertrokken naar Zwolle. Ik ben gaan lezen: "De eerste drie jaar van zijn leven sprak Thomas Boender geen woord. Zijn vader Jelle en zijn moeder Tjitske zeiden alleen het hoognodige tegen elkaar.' Het riep direct tal van associaties op tijdens mijn reis naar het hoge noorden. Vooral herinneringen aan mijn tochten met mijn CAMERADIUS met dezelfde initialen. Ook wel aangeduid met TBG. Ik had de eerste veertien bladzijden gelezen. Het gaat over een jongeman die in een terpdorp is geboren. Nadat hij op zijn vierde jaar zijn eerste woorden uitspreekt gaat hij op ontdekkingsreis. Van Arnhem tot Deventer krijg ik gezelschap van een goed Engelssprekende Nederlandse jongeman in gesprek met een chinees uit Beijing. Politiek wordt zorgvuldig vermeden. De chinees stapt uit in Deventer. Op zijn plaats komt een jongedame. Zij komt uit Friesland. Ik liet hen weten dat ik op de MGIMO-UNIVERSITEIT IN MOSKOU een discussie heb aangewakkerd over democratie. Dat zijn gevoelige onderwerpen. HET PANEL ACHTER DE TAFEL heeft mij toen laten weten dat daar nog een apart colloquium aan kan worden gewijd.

De jongedame liet mij weten dat zij uit de buurt van Kollum afkomstig is. "Bij Ee" liet ik haar weten. "Kent u Ee?" vroeg ze mij. "Nee. Ik ben er persoonlijk nooit geweest. Maar daar komt de stamvader van de FAMILIE HALBERTSMA vandaan: BUWE HIDDES. Ik ben een collega van één van zijn nazaten: LIESBETH HALBERTSMA uit Buitenkaag. Wij hebben twee jaar intensief met elkaar samengewerkt in Hoofddorp en Noordwijk op het management centrum van het VNO. En zo kwam ook mijn verblijf op HET STADHOUDERLIJK HOF IN LEEUWARDEN ter sprake met KERSTMIS 1996. "Wij noorderlingen komen er niet zo goed vanaf in dat boekje van BERNLEF" zei de jongedame. "Dat durf ik niet zo te stellen" antwoordde ik. "Het gaat over de ontwikkeling van een jongeman met ouders die nauwelijks een woord met elkaar wisselden. Ik heb ook ontwikkelingspsychologie gestudeerd en dit boekje geeft een uitstekend beeld van de geestelijke ontwikkeling van die jongeman vanuit de sociale context waaruit hij is voortgekomen". Dat stelde haar gerust. Ik heb haar laten weten dat ik nu op bezoek ging bij een Friese vriend van mij met dezelfde initialen als Thomas Boender en de betrokkenheid van de Breukers bij de Fryske Akademie en de HALBERTSMA'S bij de HALBERTSMA STICHTING. In dit verband doet het mij deugd dat ik het conflict BREUKER/HALBERTSMA thans tot het verleden kan rekenen. In Zwolle stapte ze uit om 12:43 uur. De aansluitende trein van 12:47 had een kwartier vertraging. KEDENG... KEDENG. Er waren meer mensen op het idee gekomen om gratis op reis te gaan. Als haringen in een ton waren de passagiers in de trein naar Groningen gestapeld. Dat gaf nogal wat stress en spanningen onder de reizigers. De communicatie tussen de opgestapelde Nederlanders liet nog iets te wensen over. Een gat in de markt voor communicatiespecialisten. Vandaar dat het mij niet meer lukte om verder te lezen in het boekje. Een jongedame bood mij - nadat een deel van de meute in Meppel was uitgestapt - een zitplaats aan en ging bij haar vriendinnen op de leuning zitten. "Het valt best nog wel mee met de opvoeding in Nederland" zei ik tegen mijn buurvrouw. "Ja, maar we komen nu in de buurt van Groningen. In de randstad is dat toch wel anders." "Wij stonden vroeger ALTIJD op voor oudere mensen in de bus. Er stond ook aangegeven "kinderen onder een bepaalde leeftijd worden verzocht hun plaats aan ouderen af te staan". Wij vonden het niet prettig, maar in feite zou men dat weer moeten invoeren." In Haren stapte mijn buurvrouw - uit Amsterdam - uit de trein. Even over 14:00 uur bereikten wij Groningen Centraal. DE HEER BREUKER stond mij al op te wachten. Hij heeft een klein rood autootje. Een Nissan Micra. Daarmee hebben wij op 14 APRIL 2004 nog een mooie rit gemaakt, zoals je weet.

18 MAART 2001: EERBEEK

18 MAART 2001: BRUMMEN

18 MAART 2001: BRUMMEN

14 APRIL 2004: BRUMMEN

14 APRIL 2004: VIERAKKER

14 APRIL 2004: BAAK

14 APRIL 2004: HEYDEN

DE HEER BREUKER is een goed gastheer en een amabel mens met een erudiete achtergrond. Zijn ervaring en kennis zijn dermate uitgebreid dat het hem moeite kost om eenvoudige keuzes te maken. Zijn probleem met NIEUW ELAN heeft hij thans verwerkt. Als alternatief heeft hij in 2004 een begeleiding bij VAN EDE EN PARTNERS aangeboden gekregen. Die zijn hun op papier gestelde toezeggingen niet nagekomen. Hij moet nu weer procederen in verband met contractbreuk. Dat is negatieve energie. Ik hoop voor hem dat hij die zaak zo snel mogelijk achter zich kan laten en de lucht kan klaren. Op onze leeftijd hebben wij niet meer zoveel behoefte aan een nieuwe carrière, maar op een goed uitzicht op onze laatste levensfase. In dit verband zie ik voor mij een functie als AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN in MADRID als een goede en eervolle afsluiting van mijn LOOPBAAN. Maar wel met een goede partner. TJITSE liet mij de foto's zien van zijn laatste reis naar Canada en Massachusetts. Zijn dochter Marijke en zijn gezin en zoon Remco de architect. Ook zijn kleinkinderen. Ik heb hem laten weten dat mijn jongste zoon Ramon als architect bij UNStudio in Amsterdam het nieuwe hoofdgebouw van de Informatie Beheer Groep mag gaan bouwen in Groningen. Een vriend van TJITSE heet Peter. Hij komt uit Sassenheim en heeft een computer waarop ik hen mijn Reis van mijn leven - van Mark - en MIJN ZESTIGSTE VERJAARDAG heb kunnen laten zien. Hij heeft een vlag aan de muur in alle kleuren van de regenboog. Zoals dat kuifje van Churro, de mascotte van de EXPO VAN SEVILLA. Tjitse is met Peter wel eens gaan zwemmen in Buitenkaag. Op zijn vraag of ik jou weet te wonen heb ik hem laten weten dat ik op KONINGINNENDAG 2005 mijn DVD's met de video-opnamen van mijn REIS DOOR SPANJE IN 1992 in jouw brievenbus heb gedeponeerd. Zelf vind ik de opnames in ALICANTE indrukwekkend tijdens MOROS Y CRISTIANOS. De beelden met de in mijn verslag vermelde "moren" met hun grote berenmutsen en zwart beschilderde gezichten. Zij horen thuis in de film THE ANGEL ON THE BRIDGE van STEVEN SPIELBERG. Daarna hebben wij samen naar CERVANTES.NU gekeken. Volgens Peter is er nogal wat kritiek op. Dat mag. Ik sta altijd open voor kritiek en ben bereid ook met meningen van anderen rekening te houden. Tot nu toe heb ik echter slechts moeten vechten voor het behoud van mijn legale rechten en via mijn website getracht duidelijk te maken welke inspanningen ik sinds mijn vertrek bij NIEUW ELAN heb moeten getroosten om mijn idealen waar te maken. Ik heb hem laten weten dat ik het gevolgde concept heb doorgevoerd op grond van het feit dat jij mij ooit als de SPIN IN HET WEB hebt aangeduid. Vandaar dat ik dat op MIJN WEB met al haar links tot uitdrukking heb gebracht. Mede om het netwerk - dat ik ten gevolge van een juridisch ongelukkig gekozen constructie in 1987 ben kwijtgeraakt - te herstellen en verder uit te breiden binnen het kader van het CERVANTES NETWERK.

Ik heb tevens uitgelegd dat ik in mijn berichtgeving een bewust gekozen communicatiestrategie heb gehanteerd teneinde lopende juridische procedures niet te doorkruisen conform jouw advies: Communiceer het juiste bericht op het juiste moment aan de juiste persoon (of personen). Peter noemt zich een 'magician' en wijdt zich aan de chakra's, hetgeen mij in gedachten terugbracht naar de sessies bij MARIJN WESTERBEKE in Dordrecht die in 1992 tot de ontbinding van mijn huwelijk hebben geleid. Hij heeft een anagram ontwikkeld voor zijn website die mij aan DE DA VINCI CODE doet denken. Hierna heb ik mijn gastheer een etentje aangeboden in DINERCAFÉ SOESTDIJK. Bekend van onderstaande foto van de jaarwisseling 2002/2003 met 'PRINCE LEE'.

Daarna hebben wij tot 03:00 uur intensief persoonlijke ervaringen met elkaar uitgewisseld. DE HEER BREUKER heeft nu ook een dossier aangelegd met mijn laatste brieven van dit jaar, t.w. PRIORITEIT NUMBER ONE, THE DIANA INQUEST, WHEN FANTASIES COME TRUE, ENGELAND ONTWAAKT, BEZOEK AAN GRONINGEN, BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL en REACTIE OP JOUW BRIEF VAN 21 FEBRUARI 2008. Veel belangrijke zaken hebben wij gistermorgen nog besproken. Zo had ik eerder een artikeltje van hem ontvangen waarin melding werd gemaakt van 'een cursus valsheid in geschrifte bij de Baak'. Mijn reactie vind je in THE DIANA INQUEST: "7. Jouw bijlagen heb ik gezien. Ik heb hier echter geen enkele boodschap aan en ben hierbij ook niet persoonlijk betrokken. Ik heb uitsluitend ervaring als beleidsmedewerker in samenwerking met LIESBETH HALBERTSMA. Die ervaring is uitsluitend positief. Anders ging ik ook niet verder met haar in zee. Daarbij wil ik nog benadrukken dat in de tijd dat zij de directie voerde over DE BAAK zelfs cursussen werden georganiseerd om de in jouw artikel vermelde 'praktijk' ­ die mij absoluut niet interesseert ­ te vermijden in de toekomst. Ik duid op de cursus over CORPORATE GOVERNANCE, waarvan ik ook nog twee van de vier bijeenkomsten heb bijgewoond in september en oktober 1997 na DODELIJKE ONTVOERINGSPOGING VAN DIANA in PARIJS. Het siert de directie van AKZO-NOBEL overigens wel dat zij hun medewerking aan het toenmalige olie-voor-voedsel-programma hebben erkend." DE HEER BREUKER toonde mij aan dat het artikel dateert van het jaar 2002. Daarvoor dragen jij noch ik enige verantwoordelijkheid. Maar zoiets doet onze reputatie geen goed, aangezien mijn naam onlosmakelijk met DE BAAK is verbonden middels de tekst op de achterpagina van MIJN BOEK. Ook aan de gebeurtenissen in april 1993 in ALKMAAR heb ik part noch deel. Nochtans heb ik ten gevolge van die zaak indertijd mijn ontwikkelingswerk voor het INSTITUTO CERVANTES moeten staken en heeft toenmalig minister van justitie WINNIE SORGDRAGER zowel PROCUREUR GENERAAL RUTGER GRAAF VAN RANDWIJCK als super PG ARTHUR DOCTERS VAN LEEUWEN naar huis moeten sturen. In dit verband heb ik DE HEER BREUKER ook laten weten dat jij niet mijn enige relatie bent in de regio Buitenkaag nadat ik in 1981 de directie van het Institute of English Studies had overgenomen van PAUL KARIS in Woubrugge. Daarbij heb ik ook ROB HOOGLAND genoemd van de Telegraaf en PAUL RIEGEN uiteraard als onze PR-medewerker. Het loopbaanadviesgesprek dat ik met hem heb gevoerd in SEPTEMBER 1998 alsmede met EDWIN DE BEUKELAAR op 5 FEBRUARI 1998. Op dat moment heb ik hem ook mijn statistiekgegevens verstrekt van zondag: 961 bezoeken. In de Top 100 van 2551 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 4. JAN SNELLENBURG 97. EL GRAN TEATRO DEL MUNDO en 100. REWARD, ADDRESSED TO MR MOHAMED AL FAYED. Daarbij heb ik een dambord getekend met QUEEN ELIZABETH als dam in het centrum en in de uiterste hoeken KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER VAN NEDERLAND, KROONPRINS FILIP VAN BELGIË, GROOTHERTOG HENRI VAN LUXEMBURG en KROONPRINS FELIPE VAN SPANJE. De steen van MOHAMED ALFAYED heb ik op een willekeurige plaats gezet met de opmerking: MAF is aan zet. Dat is de situatie van vandaag. Ik heb DE HEER BREUKER ook in kennis gesteld van mijn deelname aan het BUSINESS PLAN CONTEST van de Baak in 1998 en de mededeling van HARRY STARREN tijdens de finale in de Malietoren op 10 DECEMBER 1998 dat jij je werkzaamheden voor DE BAAK per 1 JANUARI 1999 ging beëindigen waarop ik jou een aanstelling als directeur van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED heb doen toekomen. Na het ontbijt heeft DE HEER BREUKER mij naar het centraal station van Groningen gebracht. Onderweg kwam het landgoed Lauswolt ter sprake als vermeld in BEZOEK AAN DE ENGELENBURG en FORMATIEBESPREKINGEN IN FRIESLAND. DE HEER BREUKER liet mij weten dat CEES VAN LEDE daar ooit nog eens heeft meegewerkt aan een certificaatsuitreiking voor NIEUW ELAN in de tijd dat hem een hoofdelijke aansprakelijkheid van twee miljoen gulden boven het hoofd hing als bestuurder van de toenmalige STICHTING NIEUW ELAN, die wij toen in goede samenwerking met het advocatenkantoor STIBBE BLAISSE hebben opgeheven. Met de intercity van 11:44 ben ik naar Utrecht gereisd en heb verder gelezen in DE PIANOMAN.

Thomas loopt weg van de terp. Met vijfhonderd euro op zak. Neemt de trein van vermoedelijk DOKKUM naar Amsterdam. Hij ontmoet een levend beeld van zilver. Een Engels meisje met de naam Chris. Zij doet mij denken aan LEONORE. Voor het eerst ziet hij DE DAM en de NIEUWE KERK. Samen ontmoeten zij twee Amerikaanse homo's Jim en Anthony. Het lijkt wel of er geen normale mannen meer bestaan. Maar wat mij betreft hoef je daar geen enkele twijfel over te koesteren zoals DIANA indertijd. Met zijn vieren gaan zij naar PARIJS. Het is wel een stijve beweging onderweg. Hij moest van haar onder de douche. Gezellig. Maar mijn meisje hoeft niet mijn zusje te zijn. Vanuit PARIJS gaat hij met Chris naar ENGELAND. Eerst vanuit het GARE DU NORD naar CALAIS. Vandaaruit met de boot naar DOVER. Aan de overkant laat Chris hem in de steek met zijn paspoort in haar kontzak volgens de schrijver. Daar staat hij dan. Spreekt geen woord Engels. Euro's worden nog niet geaccepteerd. Het is en blijft en vreemd volk die Engelsen. Een goedwillende Engelsman ruilt zijn 50 eurobiljet tegen 20 pond. A good rate. Het doet mij denken aan die twee moren in ALICANTE die mij op een whiskey hebben getracteerd op 12 JUNI 1992.

Hij kreeg een lift richting 'North' via de A2. In een lange stoet vrachtwagens reden ze langs borden waarop de afritten stonden vermeld. CANTERBURY, Eversham. Hij komt niet verder dan Sheerness. Daar wordt hem - na een kort verblijf in een bootje in de haven - gastvrijheid verleend door de politie BETWEEN FOUR GREY WALLS. Hij speelt daar piano. HET ZWANENMEER van TSCHAIKOVSKI. Hierdoor komt hij in de krant. Dat wordt gelezen door juffrouw Jenny in het terpdorp. Zij haalt hem op uit ENGELAND en per vliegtuig gaan zij terug naar NEDERLAND.

Jelle is verdronken in het moeras ten gevolge van een gebrek aan communicatieve vaardigheden. Ik citeer de laatste woorden van het boek: " 'Hij was te zwaar,' zei Thomas. 'Te zwaar?' "Van al dat zwijgen,' zei hij. 'Er zat hem van alles dwars,' zei Tjitske. 'Ik probeerde er wel eens over te beginnen. "Dit land wordt nog eens mijn dood," zei hij dan. Maar als ik dan verder vroeg gaf hij geen antwoord, werd hij alleen maar woedend. Eén keer zo, dat hij een glas pakte en het tussen zijn vingers kapot kneep. Het bloed stroomde ertussenuit.' 'En wat deed jij?' 'Ik verbond zijn hand.' 'Daar in Engeland heb ik ook de hele tijd gezwegen. Maar nu is het voorbij. Je wordt lichter als je praat, weet je dat?' 'Ik ben het verleerd,' zei ze, 'na al die jaren. Praat jij maar, ik vind het prettig om naar je stem te luisteren.' 'Ik weet niet wat ik zeggen moet,' zei hij. 'Vertel me wat je die weken hebt gedaan, waar je bent geweest.' Hij knikte. Hij begon.

Op dat moment reed de intercity vanuit Groningen het Centraal Station van Utrecht binnen. Het was 13:42 en punto. Eerst naar de klantenservice. Want ik had een te duur kaartje gekocht. Een rondreis via Utrecht en Nijmegen Dukenburg naar Groningen terug. Dat moest natuurlijk een zogenaamd via-via-kaartje zijn. Welwillend werd ik geholpen. Het gaat alweer de goede kant op met de KLANTVRIENDELIJKHEID bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt hoofdzakelijk door de inbreng van de dames. Vandaaruit naar mijn postbus. Die stond opnieuw wagenwijd open. Vervolgens met de trein van 14:23 naar Nijmegen. Ik nam plaats tegenover een mooie vrouw met lang blond haar. "Hallo" zei ik haar. "Hallo" zei ze terug terwijl ik mijn post begon door te nemen voor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Ze kreeg een telefoontje van een man en reageerde met een verliefde blik in haar ogen. In VEENENDAAL de Klomp stapte zij uit. Rond 15:30 kwam ik - vermoeid - op Den Dukenburg aan. Even de video-opnames bekeken van de 4-2 overwinning van de KEIZERLIJKE NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE op ES PEE A ER TEE A uit ROTTERDAM. Met PATRICK POTHUIZEN in de hoofdrol. Vervolgens de statistiek bekeken. 902 bezoeken. In de Top 100 van 2649 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 48. DE STUKJES VAN DE PUZZEL VALLEN OP HUN PLAATS 54. LETTERS ­ ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE 76. OSS WEST THUIS BEST 85. EEN BELANGRIJK SIGNAAL en 96. ÉÉN VOOR ALLEN De Top 20 van 550 zoekopdrachten 1. NIELS STEMERDINK 2. BANKAFSCHRIFT 3. PETER VINCENT SCHULD 4. CREDITNOTA 5. TREFPUNT LA CARIHUELA 6. HAAGS JURISTEN COLLEGE 7. IBERDROLA REMOVABLES 8. NEUDE LADY 9. QUOTE 10. SPEECH HUWELIJK 11. VANESSA LOUDON 12. ALEX OOSTVOGEL 13. BRASILIA BIKINI VORMEN 14. ENGELTJIPIPI 15. JAN LOUWERS MALAGA 16. LANSBERGHE 17. MAXIMA CAMERA GESTOL- 18. MAYA HUGENHOLTZ 19. NH HOTELS NH BETEKENT 20. PRIORITEITSAANDELEN Ik heb nadien de berichtgeving gevolgd via OMROEP GELDERLAND. 23:22 GELDERS NIEUWS Arnhem redt noodlijdend VITESSE De waarde van de aandelen van FC CERVANTES is mij niet bekend. Maar ik denk dat INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED thans tot overname kan overgaan van zowel FC CERVANTES als PRINSES DIANA STADION als alle garantiebepalingen zorgvuldig zijn vastgesteld door GIJS VAN AMSTEL. De Telegraaf meldt terzake: ARNHEM REDT VITESSE VAN ONDERGANG De statistiek. 1573 bezoeken. Dat is lang geleden. In de Top 100 van 2825 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 43. TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 97. FOUR YEARS LATER en 100. NET WERKEN. Voor jou doe ik alles wat binnen mijn vermogen ligt.

INGEKOMEN POST:

1. Het jubileumnummer van Foco ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND gericht aan het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Hierin tref ik geen overzicht aan van de bestuursleden die zich vanaf de oprichting hebben sterk gemaakt voor de invoering van het Spaans in het onderwijs in Nederland.

2. Uitnodiging d.d. 14 FEBRUARI 2008 vanuit VEENENDAALvoor de Jornada festiva 25 aniversario de VDSN van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND/ ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL EN LOS PAÍSES BAJOS aan het INSTITUTO CERVANTES BENELUX dat op zaterdag 29 maart om 09:15 uur wordt geopend door ISABEL LORDA VIDAL.

3. VIVA ESPAÑA

4. Aansluitend aan DE TESTAMENTSKWESTIE bericht van MEVROUW MR. FENNA MAERTENS met mijn testament van 13 mei 1985 dat alsvolgt luidt: TESTAMENT Heden, dertien mei negentienhonderd vijfentachtig verscheen voor mij, Anthonie de Gier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van na te noemen aan mij notaris, bekende getuigen: de heer Johannes Lambertus van der Heijden, direkteur van een onderwijsinstelling, wonende te Maarn, Plattenberg 2, geboren te Nijmegen op negen november negentienhonderd zevenenveertig, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Petronella Eustochium Maria van Hulst. De comparant, aan mij, notaris, bekend, verklaarde over zijn nalatenschap te willen beschikken, waartoe hij zijn uiterste wil zakelijk aan mij, notaris, heeft opgegeven. Vervolgens heb ik die uiterste wil overeenkomstig die opgave, in duidelijke bewoordingen doen schrijven als volgt:
I. Ik herroep alle voor deze door mij, in welke vorm ook, gemaakte uiterste wilsbeschikkingen

II. Ik benoem, mede ter voldoening aan mijn natuurlijke verbintenis tot haar verzorging en onderhoud, tot mijn enige erfgename mijn genoemde echtgenote, indien ik ten tijde van mijn overlijden met haar gehuwd ben. Aan mijn genoemde echtgenote leg ik de last op om aan diegenen van mijn nakomelingen, die volgens de wet tezamen met haar mijn erfgenamen zouden zijn geweest, als ik niet bij uiterste wil over mijn nalatenschap zou hebben beschikt, renteloos schuldig te erkennen, een bedrag gelijk aan de waarde van de erfdelen, waartoe zij in dat geval volgens de wet in mijn nalatenschap gerechtigd zouden zijn geweest. Deze renteloos schuldig te erkennen bedragen zullen alleen opeisbaar zijn bij overlijden, faillissement of hertrouwen van mijn genoemde echtgenote, bij verlening van surséance van betaling aan haar, alsmede wanneer op haar roerende en/of onroerende goederen executoriaal beslag wordt gelegd.

III. Ik legateer aan mijn genoemde echtgenote, indien ik ten tijde van mijn overlijden met haar gehuwd ben, voor het geval zij niet mijn enige erfgename blijkt te zijn, alle roerende en onroerende zaken welke tot mijn nalatenschap behoren, of wel de zaken daarvan die zij verkiest. Zij is echter verplicht de waarde van al hetgeen zij uit dit legaat aanvaardt in mijn nalatenschap in te brengen.

IV. De hiervoor sub II en III bedoelde waarden moeten worden bepaald overeenkomstig de voorschriften welke door de wet zijn vastgesteld voor boedelscheidingen waarbij minderjarigen betrokken zijn, tenzij mijn genoemde echtgenote en mijn sub II genoemde nakomelingen deze waarden in onderling overleg vaststellen.

V. Ik benoem tot uitvoerster van mijn uiterste wilsbeschikkingen, bezorgster van mijn begrafenis of crematie en beredderaarster van mijn nalatenschap mijn genoemde echtgenote, indien ik ten tijde van mijn overlijden met haar gehuwd ben. Ik verleen haar, naast de bevoegdheden welke van rechtswege aan die betrekking verbonden zijn het recht tot inbezitneming van alle goederen van mijn nalatenschap gedurende de tijd, die voor de afwikkeling daarvan vereist is, ook al mocht dat langer dan een jaar zijn.

VI. Ik benoem tot voogd over de bij mijn overlijden nog minderjarig zijnde kinderen, voor het geval de voogdij niet van rechtswege aan mijn genoemde echtgenote toekomt, de heer Robert Hendrik Hartog, geboren te Nijmegen op drieëntwintig oktober negentienhonderd eenenveertig, wonende te Nijmegen, Hertstraat 17.

VII. Ik bepaal dat de verkrijgingen ten gevolge van mijn overlijden door een erfgenaam, legataris of lastbevoordeelde alsmede de vruchten daarvan, niet in enige huwelijksgemeenschap zullen vallen, waarin een verkrijger is gehuwd of te eniger tijd gehuwd mocht zijn. Deze verkrijgingen mogen evenmin betrokken worden in enig deelgenootschap of andere verrekeningsovereenkomst tussen de verkrijger en diens huidige of toekomstige echtgenoot.

Nadat het opstel door mij, notaris, is gereedgemaakt, heeft de testateur, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijn wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven. Daarna is in tegenwoordigheid der getuigen deze uiterste wil door mij, notaris, voorgelezen en na die voorlezing is door mij, notaris, aan de testateur afgevraagd of het voorgelezene duidelijk voor hem is en werkelijk zijn uiterste wil bevat, waarop hij bevestigend heeft geantwoord. Deze afvraging en beantwoording zijn mede in tegenwoordig heid der getuigen geschied. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Utrecht ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van: de heer Robertus Petrus Reusch, notarisklerk, wonende te Nieuwegein en mevrouw Paulina Johanna Maria van Luinen-van der Plas, secretaresse, wonende te Zegveld als getuigen. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de testateur, en onmiddellijk na volledige voorlezing van het geheel, is deze akte door de testateur, de getuigen en mij, notaris, ondertekend.

Ik heb hierbij de volgende opmerkingen. Op 4 maart 1992 hebben de hierboven vermelde PETRONELLA EUSTOCHIUM MARIA VAN HULST en ondergetekende ten overstaan van advocaat G.A.M. de Vries in Woudenberg tot echtscheiding besloten. Hiervan heb ik jou in een persoonlijk onderhoud op 22 april 1992 op ons voormalige kantoor aan de Parallelboulevard in Noordwijk verslag gedaan. De echtscheiding is op 24 juni 1992 door de rechtbank uitgesproken. Ons echtscheidingsconvenant is vermeld in CONDITIES VERBONDEN AAN MIJN CORRESPONDENTIE MET DE HEER BREUKER, BEAU MONDE en ADVOCATENJARGON. Ik citeer. In verband met de horoscoop van gisteren over de advocaat heb ik mij gerealiseerd dat mijn voormalige echtgenote eventueel nog rechten zou kunnen ontlenen aan MIJN HANDELSMERK. Dat is gedeponeerd op 25 MAART 1992 volgens VEREISTE PAPIEREN. Op dat moment was ik nog getrouwd in gemeenschap van goederen. Het besluit tot echtscheiding was toen echter al genomen op het kantoor van de advocaat in Woudenberg, t.w. op 4 MAART 1992. Op dezelfde dag dat DIANA haar relatie met JAMES HEWITT heeft verbroken. Het definitieve convenant is ondertekend op 9 juli 1992. Ons besluit dateert echter van 4 MAART en is met wederzijds goedvinden genomen hoewel de advocaat daarvoor nog geen formulering kende. Op die dag hebben wij ons gewend tot advocaat G.A.M. (Gijs) de Vries, geboren 12-11-1947 en toendertijd woonachtig in de Piersonlaan 4, 3818 JX Amersfoort en kantoorhoudende in de Dorpsstraat 15, 3931 EB Woudenberg, Het echtscheidingsconvenant heb ik thans gescand en kan per email worden verzonden. Het convenant vermeldt dat bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht d.d. 20 MEI 1992 (rolnummer 01.20.2595/92NK) de echtscheiding tussen partijen is uitgesproken, welk vonnis op 24 juni 1992 is ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker. Het vonnis stond oorspronkelijk op 22 april 1992 op de rol van de rechtbank maar is tijdens mijn bezoek aan NOORDWIJK op die dag niet uitgesproken maar uitgesteld. Dit voorgenomen uitstel is mij toendertijd noch door de heer De Vries, noch door de rechtbank medegedeeld. Reden waarom ik nog steeds de datum 22 APRIL 1992 als oorspronkelijke peildatum aanhoud in verband met het 'paarse petje' van DIANA met het opschrift '492' uit New York. Het convenant maakt geen melding van rechten op het handelsmerk. Dat lijkt mij juist. Aangezien ik na mijn melding aan jou van mijn contacten met het bureau VRIJ-VOOR-TWEE uit NOORDWIJK geen andere informatie meer heb ontvangen van gemeld relatiebemiddelingsbureau ga ik ervan uit dat jij terzake hebt geïnterveniëerd op grond van de volmacht die ik jou op 6 OKTOBER 1997 heb doen toekomen en dat jij dus in principe accoord bent met mijn voorstellen inzake de opbouw van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED conform de toezeggingen die ik terzake heb gedaan. Mijn kinderen zijn inmiddels meerderjarig. Dit houdt in dat inzake het testament van 13 mei 1985 de punten II, III, IV, V en VI niet meer van toepassing zijn. Ik heb dus behoefte aan een nieuwe partner. JOHN CC TBG

24 MEI 2008 VROUW VOOR WINKEL TELEFÓNICA