Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 15 september 2001 Betreft: I HAVE A DREAM Kenmerk: JH/HS20010915 Nijmegen, zaterdag 15 september 2001

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Harry, Bij mijn vertrek uit Spanje afgelopen donderdag had ik mij voorgenomen deze brief Zwarte September te noemen. De reden daartoe hoef ik je niet meer uiteen te zetten. Dinsdag jongstleden schreef ik op een klein schrijfblokje:

"Dagboek. Dinsdag 11 september 2001

Geen zee te hoog, (14.00)

Vandaag heeft mijn computer het begeven. Net voor het back uppen. Ook krijg ik geen signaal meer op mijn telefoontoestel. Het lijkt veel op een geplande actie. Ik heb op dit moment geen directe communicatiemogelijkheid meer inzake "Cervantes". Wel kan ik mijn gsm nog gebruiken. Met Espaceland heb ik afgesproken dat er op 9 november actie wordt genomen op mijn computer. 15.15 El telediario laat beelden zien van de botsing van een vliegtuig tegen een van twee wolkenkrabbers in New York. World Trade Center."

De rest van het verhaal hoef ik je niet meer te schrijven. Binnen een uur was de catastrofe op Manhattan een feit. Vier jaar na de eerste kamikaze-actie van een Egyptische brokkenpiloot volgden er dinsdag nog eens vier. Het was te voorzien. In verband met de computeruitval ben ik naar Málaga gegaan. In El Corte Inglés zag ik de beelden van een instortend World Trade Center en vluchtende mensen als in de meest onmogelijk geachte horrorfilm. Bij terugkeer in De Zevende Hemel kon ik de telefoonverbinding al gauw herstellen. Nochtans beschik ik hier in Nederland niet over mijn meest actuele informatie vanaf 21 augustus tot 11 september. Het was een spookscenario deze keer. De volgende dag schreef ik:

"12/9 12.15 Telefoon voor Luís Márquez Peinado. 19.00 Verder geen commentaar op gebeurtenissen. Vanmiddag werd gemeld dat er in het Canadese luchtruim drie ongeïdentificeerde vliegtuigen zijn gesignaleerd die op weg waren richting Vancouver. Mohamed Al Fayed heeft ook getrainde piloten. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit een strategische actie is geweest om bewijsmateriaal te vernietigen, o.a. in het Pentagon. 19.25 Arrestaties in Boston en Florida (Miami). Harvard University is in Boston gevestigd. 19.35 Nederlanders gestrand in Canada. Netelenbos wil EU-top over vliegveiligheid. 'Suicide' zou niet zijn toegestaan in de islam. Dodi Al Fayed was echter de eerste kamikazepiloot. Hij heeft nu vier navolgers gekregen. Bush: "dit is een oorlog van het goede tegen het kwade, het goede zal overwinnen". Op dit punt heeft President Bush mijn steun.Voor het eerst. " De volgende dag - de verjaardag van Liesbeth Halbertsma en Jan Wilzing - ging de reis terug naar Nederland. Ik heb vooraf geïnformeerd of het luchtruim veilig was. De Spaanse vlag hing halfstok op Málaga Airport.

Beelden kwamen bij mij terug van Behind the Palace Walls uit september 1996. Precies vijf jaar geleden, als ik mij niet vergis. Deze keer verliep de reis perfect. Ik kreeg stoel nummer 13C. Inchecken om 11.00 uur. Vertrek om 11.30 uur. Om 14.10 landde de Boeing van TRANSAVIA op de Zwanenburgbaan. Evenals de vorige keer bracht de bemanning het lied I have a dream van Abba ten gehore: "I believe in Angels". Ik heb hen daar van harte voor bedankt. Zeker op die dag. Zo heb ik zo'n elf jaar eerder een boek over dat onderwerp gekocht in Hoofddorp van Wayne Dyer met de titel Gedachten van Eykis. Dat boek heb ik Liesbeth toen cadeau gedaan. Na mijn ontslag heb ik haar daar nog eens aan herinnerd. In dat verband heb ik onze goede vriend Gijsbrecht van Amstel een zeer scherpe reactie doen toekomen op zijn aan mij gerichte emails. De discussie terzake heb ik gestaakt. Nochtans heb ik dienaangaande alsvolgt gerapporteerd aan onze Minister-President: Bij 'The Fifth Anniversary of the First Engagement after my Divorce'.

Bij aankomst op Schiphol leken er extra veiligheidsmaatregelen te zijn genomen. Deze keer legde ons toestel niet aan een pier aan, maar dienden we via de trap het toestel te verlaten.

Het grootste gedeelte van de luchtvloot stond aan de grond. Hieronder de Prins Johan Friso van Martinair. Bij het passeren van deze toestellen heb ik mij wel afgevraagd of ik hier de bedrijfsonderdelen zag staan van het nieuw op te bouwen bedrijf Royal Cervantes Airlines. Het positief denken ben ik nog niet verleerd, ondanks de vele doemscenario's van de laatste dagen door derden.

Direct na aankomst ben ik naar Utrecht gegaan om de postbus na te kijken. Na mijn laatste bezoek aan DRIEBERGEN heb ik verzuimd daar nog langs te gaan vóór mijn vertrek naar Spanje op 13 juli. Jouw uitnodiging voor de auteursbijeenkomst 'THE FUTURE OF WORK' The search for lovers, friends, colleagues and guru's onder leiding van THEODORE ZELDIN, heb ik zeer op prijs gesteld. Ik zou zeker zijn gekomen, ware het niet dat ik op dat moment op Schiphol rondreed. Ook het boek DILEMMA'S TE LIJF trof ik in mijn postbus aan, gericht aan Instituto Cervantes Holding. In dit verband wil ik in deze brief ook een bijdrage leveren aangaande het denken over dilemma's. Aanleiding daartoe is ook dit toestel van Martinair.

Over dit onderwerp heb ik in het najaar van 1996 nog een brief geschreven, die ik op dit moment niet meer in mijn bestand kan terugvinden. Het lijkt mij in dit verband echter wel op zijn plaats dienaangaande twee belangrijke brieven aan Hare Majesteit de Koningin in dit schrijven te vermelden: Overwegingen en Een Droom van Rood en Geel. In dit verband ben ik uiteraard benieuwd in hoeverre onze schaduwmanager aan het werk is gegaan met mijn beleidsplan en Instituto Cervantes Holding geen wishful thinking is van mijn zijde, maar pure realiteit. Al vele malen heb ik de term gehanteerd, maar juridisch is de zaak nog niet rond. Uitsluitend Liesbeth Halbertsma acht ik in staat deze opdracht tot een goed einde te brengen. Ook jouw bijdrage acht ik vermeldenswaard in deze brief. De oplossing is het probleem Harry Starren Dilemma's zijn overal. Grootmeesters in management. De bittere werkelijkheid is dat sinds dinsdagmiddag 11 september deze visie in mijn ogen tot het verleden is gaan behoren. Bij dilemma's denk ik aan de oplossing van het criminaliteitsprobleem in onze samenleving. Als doorgewinterde netwerkmanager heb ik de sociale structuur van onze samenleving goed leren kennen. Al in 1992 heeft voormalig CRI-directeur Jan Wilzing gewezen op de gevaren van criminele netwerkorganisaties in onze samenleving. Ik kijk tegen onze samenleving aan als een stapeling van netwerken, zoals het menselijk lichaam is opgebouwd uit een groot aantal lagen van weefsels. Kanker is daarbij het meest kwalijke verschijnsel dat wij kennen. Dat geldt voor het menselijk lichaam, maar vooral ook voor onze samenleving. Het is te bestrijden met microscopische lasertechnologie. De aanwezigheid van terroristische netwerken is deze week uitdrukkelijk aangetoond. Mijn aandacht gaat op dat punt op de eerste plaats uit naar elementen van Egyptische signatuur. 'On this very moment' worden wij geconfronteerd met het dilemma dat ik jaren geleden heb aangekaart. Nochtans is de oplossing niet alleen het probleem. Het probleem is vaak ook direct de oplossing. Zodra hierin helderheid is verschaft kan tot de aanpak van het probleem worden overgegaan. Onder grote lagen van de bevolking lijkt er angst te bestaan voor een derde wereldoorlog. Ik geloof in het tegendeel. Nu alle beschaafde mogendheden zich achter een nieuw plan hebben geschaard om een einde aan dit soort praktijken te maken denk ik zeker dat dit moet lukken. Het oprollen van criminele netwerken die vanuit Colombia hebben geopereerd is tot nu toe ook vrij succesvol verlopen sinds Bill Clinton in juli 1996 alle informatiesystemen van de beschaafde wereld aan elkaar heeft laten koppelen

en Alouis Bisscheroux naar de Baak is teruggekeerd. De aanslagen in Amerika zijn mijns inziens acties van een groepering die zich als een kat in het nauw bevindt. Die kunnen vreemde sprongen maken in hun wanhoopsacties. Waakzaamheid blijft derhalve geboden. Ook dient er verder probleemoplossend te worden geopereerd en het goede in deze wereld te blijven gekoesterd. Gisteren heb ik via de televisie om 12.00 uur de drie minuten stilte waargenomen tegenover de Amerikaanse ambassade. Ons gehele tweede paarse kabinet was er aanwezig. Een zeer indrukwekkende gebeurtenis waarbij de Minister-President een bos witte rozen aan de Amerikaanse ambassadeur aanbood met de naam The Princess of Wales. De naam dateert van 21 april 1997. In dit verband trof ik ook het contract in de postbus aangaande de publikatie van mijn boek. Aangehecht zend ik je ter kennisgeving een kopie. Het toegekende ISBN-nummer is 1-55212-939-X. Het boek zal rond kerstmis dit jaar wereldwijd op de markt worden gebracht en onder meer 400 authentieke foto's bevatten. Ik heb ervoor gekozen uitsluitend mijn eigen materiaal te gebruiken. Ik zal hierin de komende maanden nog zo'n kleine Hfl. 10.000,- privé dienen te gaan investeren. Ik heb besloten het eerste exemplaar aan de directie van de Baak aan te bieden. De hieruit voortkomende royalties dienen de door mij gemaakte voorinvestering van de nieuwe organisatie - zo'n Hfl. 300.000,- - te gaan neutraliseren. Hoewel dit in feite uit geplande bedrijfsactiviteiten dient te worden terugbetaald. Inmiddels beschik ik voor de opbouw van de organisatie over de volgende juridische bouwstenen:

Stichting Cervantes Benelux (met anderen)
Handelsmerk Instituto Cervantes Benelux

Limited Company Instituto Cervantes England and Wales (thans gevestigd in Limassol op Cyprus)

De internet domeinnamen:

cervantesonline.nl
cervantesonline.be
cervantes.nu
cervantesweb.nl
cervantesweb.be

Alsmede een hostingabonnement van ICMC te Beuningen. In dit verband dank ik je eveneens voor de uitnodiging voor het zogenaamde Implementatiecongres van Penta Scope op aanstaande woensdag 19 september in Hooglanderveen. Als dit de opbouw van mijn geplande organisatie ten goede komt, maak ik graag van deze uitnodiging gebruik. De kosten vormen voor mij echter op dit moment nog een belemmering. Ik dien er eerst van verzekerd te zijn dat Liesbeth en Gijs van Amstel werk hebben gemaakt van de opbouw van de holding conform de richtlijnen die ik hen daarbij heb doen toekomen. Tot op heden is mij daar echter nog niets van gebleken. Voorts vraag ik mij af of gezien de huidige veranderde verhoudingen in de wereld het niet raadzaam is dit congres te verschuiven naar een later tijdstip. In 1997 heeft de ontvoering van Diana in Parijs een streep getrokken door onze planning. Nu is dat de aanval op Amerika uit dezelfde hoek. Ik neem dus graag deel aan dit congres, maar bij voorkeur op een later tijdstip. Het werkterrein is thans dus verschoven naar de regio Amersfoort. Als ik maandag of dinsdagochtend nog een signaal doorkrijg dat ik mijn begininvestering in de Stichting Cervantes Benelux en de holding tegemoet kan zien, ben ik dinsdagavond nog in Amersfoort of het nabijgelegen Maarn/Maarsbergen. Echter uitsluitend wanneer ik dienaangaande een telefoontje ontvang. Maar dan graag wel bijtijds. Ik moet dan immers nog een auto huren en een hotel of motel reserveren in Maarsbergen. Mijn voorgenomen werkzaamheden heb ik verricht. Ik werk na het weekend aan een internetverbinding hier in Nijmegen. Morgen ga ik op bezoek in de sauna - thans 'body totaal ' - Wellecom in Ellecom. Nog een idee van Yoyo. Met hartelijke groet, John L. Van der Heyden Nijmegen - Nederland.

26 OKTOBER 2001 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN