Doña Pepita Figueiras ROTTERDAM Datum: Woensdag 27 oktober 2010 Betreft: BEELDEN UIT SANTIAGO EN LA CORUÑA Kenmerk: 20101027JHLPF Querida Pepita, Hierbij ontvang je volgens afspraak twee DVD's met mijn opnamen van onze excursie naar SANTIAGO DE COMPOSTELA op 28 JULI 2010, de hiernavolgende QUEIMADA in de RESIDENCIA SIGLO XXI en de afsluiting van ons congres in het AYUNTAMIENTO en HOTEL HESPERIA in LA CORUÑA. Helaas is het mij hier in Nijmegen niet gelukt de DVD met de laatste beelden van het CONGRES IN ESTEPONA op mijn harde schijf te kopiëren. Maar ik zal het in SPANJE nog een keer proberen. Ik hoop dat ik van jou steun krijg voor mijn BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX dat er op is gericht om alle bonafide Nederlandstalige hispanisten aan het werk te helpen zoals je kunt lezen in het aangehechte persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA uit HET PAROOL van 27 MEI 2006.

Daartoe heb ik op 15 OKTOBER 2010 een strategisch zwaarwichtige zet gedaan. Ik heb mijn volledige dossier BELEIDSPLAN CERVANTES - dus al mijn ontwikkelingswerk van de afgelopen achttien jaar - op CD aangetekend verzonden naar onze nieuwe Minister-President Mark Rutte. Ook jij ontvangt dit hierbij vandaag. Dit biedt hem de mogelijkheid deze informatie op te nemen in zijn regeringsverklaring van 26 OKTOBER 2010 aanstaande. Hierbij heeft hij mijn correspondentie met zijn voorgangers KOK en BALKENENDE ontvangen en kopieën van mijn brieven aan de huidige nieuwe Ministers van Buitenlandse Zaken; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Financiën; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Veiligheid en Justitie. Naast de hierin vermelde correspondentie met hun voorgangers vanaf mijn merkdepot in 1992 heb ik aandacht gevraagd voor een juridisch vastgelegde regeling waarin de rechten van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES op het grondgebied van de BENELUX worden vastgelegd. Hierbij heb ik aansluiting gezocht bij de totstandkoming van het REGEERAKKOORD en het GEDOOGAKKOORD waardoor deze nieuwe regering totstand is gekomen. Hiertoe heb ik een kopie bijgevoegd van het Bewijs van Vernieuwing van het Benelux-Merkenbureau met vervaldatum 28.02.2015

en de brief van 22 mei 1996 van de Casa Real Española gericht aan SEÑOR J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux (aangehecht).

Ook heb ik een CD bijgevoegd met het interview dat ik in 1989 in het Spaans ten behoeve van NIEUW ELAN voor Radio Nederland Werelomroep heb afgegeven. De nieuwe Minister van Onderwijs heb ik verzocht op haar departement een vestiging te openen van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX met als doel en taken een inventarisatie te maken van alle opleidingen in Nederland waarin het Spaans wordt onderwezen, registratie van docenten en uitstromers teneinde een koppeling te maken met de arbeidsmarkt in samenwerking met haar collega's van het MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. UN ABRAZO John van der Heyden