Faxbericht Voor : De Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden Betreft : Dagboek Van : John L. Van der Heyden Geachte Heer Kok,

In verband met het tragisch overlijden van de heer Pim Fortuyn in Hilversum beschouw ik het als mijn plicht U hieronder fragment uit mijn dagboek van vandaag te doen toekomen.

"Maandag 6 mei 2002
Spider-Man enorm kassucces in VS Het idee dateert van
augustus1991 en is op de Camping Eldorado bij Mook geboren in "The Netherlands". Het verbaast mij dan ook niet dat de meeste boeken zijn verkocht in Seattle in de staat Washington. Het ziet ernaar uit dat Den Haag op dit moment helemaal is ingeslapen, zo kort voor de verkiezingen. Wellicht zijn de heren aan bewustzijnsvernauwing onderhevig of hebben zij geen kennis genomen van mijn boek Gran Hermano. Ik denk dat ik Herman de Koning maar weer eens een briefje moet schrijven.

Politiek verbijsterd na afkeuring VVD van EU-uitbreiding
Ik denk dat Dick Benschop nu aan een nascholingscursus toe is. Ook CDA-leider Balkenende snapt niet dat de VVD plotseling tegen de uitbreiding is. Jan Peter komt ook pas kijken. Ik denk dat ik alle lijsttrekkers maar eens een CD moet sturen met Gran Hermano en het dagboek dat ik nadien nog heb geschreven. D66-lijsttrekker De Graaf noemt het VVD-voorstel onbegrijpelijk en veel te ver gaan. Thom begrijpt klaarblijkelijk niet dat wij als Benelux onze centrale positie niet mogen opgeven in de Unie. Hij leunt op andere staten. Niet zo sterk van Thom. De VVD vindt uitbreiding met landen als Polen niet gewenst omdat dit zeer bedreigend zou zijn voor de positie van de euro en uiteindelijk ook voor de portemonnee van de Nederlanders. Eerst een Europees Onderwijssysteem. Daarna kunnen we verder praten.

Britse koningin erft volle pond    
Bovendien vraag ik mij nog steeds af wat er is gebeurd met het testament dat in december 1996 door Anthony Julius is opgemaakt.
Ik heb hierover van de heer Julius nog geen uitsluitsel gekregen. Gisteravond heb ik Eveline uit Leiden nog eens duidelijk uitgelegd wat de oorzaak van Diana's overlijden is geweest. De dader ligt op het graf. Dat neemt niet weg dat die zaak dient te worden recht gezet. In dit verband ben ik gelukkkig met de brief die ik van Companies House heb ontvangen.

Ik herhaal: Companies House for the record Please quote our reference and the registered number of the company when replying. Late Filing Penalties PO Box 710 Crown Way Cardiff CF14 3UZ Telephone 029 2038 0825 Fax 029 2038 0837 DX 33050 Cardiff www.companieshouse.gov.uk J L Van der Heyden Esq Instituto Cervantes Limited 80 Sidney Street FOLKSTONE Kent CT19 6HQ Your Ref Our Ref LFP/3300636/JL Date 01 March 2002 Dear Mr Van Der Heyden INSTITUTO CERVANTES LIMITED - 3300636 Thank you for your fax message of 13 February 2002 concerning the late filing penalty incurred by your company for the late receipt of the 2000 accounts. Your comments have been noted. Your fax message of 18 February 2002 regarding payment of the penalty has been passed to the Finance Section for their attention. Yours sincerely Mr J J Lewis Case Manager Late Filing Penalties AWARDED FOR EXCELLENCE CH8. Het betreft het volgende faxbericht: Fax message To: Companies House Date: 13/2/02 Time: 15:25 OM stoïcijns na nieuwe tegenslag Clickfondszaak  Na het overlijden van Diana is nu Liesbeth wederom The Number One, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het zou goed zijn als zij ook eens openheid van zaken zal geven. Een spreekbeurt is hiervoor een goede gelegenheid. Ik heb op dat punt goede ervaringen met haar in het Aristo Zalencentrum in Lunetten te Utrecht. Mitchel is ook niet meer teruggekomen. Ik denk dat ik het beste weer een paar CD's kan branden voor de fractieleiders van CDA, VVD en D66. Daar moet ik dan vandaag of morgen aan beginnen. Maar eerst is Companies House nog aan de beurt. Mijn organisatiemodel staat in mijn boek beschreven. Het is nu nog slechts een kwestie van de juiste 'poppetjes' op de juiste plaats. 14.10 Volgende faxbericht verzonden. Fax message To: Companies House Date: 6/5/2002 Time:14:10 14.28 Afschrift hiervan gefaxt d.m.v. Fax message

To: Haags Juristen College Cyprus Date: 6/5/2002 Time:14:28 . 19.00 Uur. Ik was bezig met de volgende brief: "Instituto Cervantes Holding Cervantes Management Centre Royal Cervantes Airlines Bank Cervantes Benelux Cervantes Online Postbus 689 3500 AR Utrecht tel. 06 5364 2916 email nblew@grn.es De fractievoorzitter van het CDA De heer Jan Peter Balkenende Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 6 mei 2002 Betreft: 'Paars III' Kenmerk: ICB/CDA20020506 Beste Jan Peter, Zojuist las ik mijn brief aan jou d.d. 8 oktober 2001 met als afsluitende zin: "Ik denk dat er voor de Christen Democratie nog wel een rol is weggelegd in de nabije toekomst. Met name inzake het belangrijkste gebod: GIJ ZULT NIET DODEN". Op hetzelfde moment komt hier het bericht door dat er een aanslag is gepleegd op een bekende van jou uit 't Elfde Gebod in Noordwijk. Verbijsterend. "De Puinhopen van Acht Jaar Paars" liggen op Manhattan. Meer hoef ik jou niet te laten weten, denk ik. Rik Felderhof weet er alles van. Ik heb mij voorgenomen de fractievoorzitters van de grote partijen op CD mijn dagboek te doen toekomen. Te beginnen met mijn 'Mission Statement' van 18 maart 1996 in Gran Hermano tot op vandaag. Tot op heden heeft mijn initiatief in Nederland nog geen enkele positieve ondersteuning mogen ondervinden. Ik hoop daarom ook dat alle positieve krachten in Nederland het tijdens de komende parlementsverkiezingen zullen winnen. Daartoe dienen er nog substantiële probleemoplossende antwoorden te worden gegeven op de volgende brieven. etc. Hoogachtend, J.L.VAN DER HEYDEN. Oprichter/eigenaar Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales; Oprichter Stichting Cervantes Benelux, Voormalig adviseur van THE PRINCESS OF WALES"

Deze brief heb ik niet meer verzonden. Pim Fortuyn is zojuist aan de gevolgen van een aanslag op het mediapark in Hilversum overleden. Uit de beelden herken ik de studio van Radio Nederland Wereldomroep waar ik in juni 1989 mijn interview heb afgegeven ten overstaan van CONSTANTINO DE MIGUEL met de titel 'Experiencias Holandesas'. Vanmiddag heb ik Carmen van Librería Gómez nog laten weten. "De lijsttrekker die mijn boek het beste zal verkopen wordt de nieuwe Minister-President". Dat is nu dus al bekend. Alleen Hans Dijkstal is nu nog maar in beeld. Mijn standpunt heeft hij al verwoord. 22.01 Paul van der Lugt kwam zojuist in beeld. Hij liet weten Fortuyn de studio te hebben zien verlaten. Paul is de voormalige partner van Petra Koek. De Spaanse televisie liet vanavond al beelden zien uit Hilversum. De Stichting Wereldkinderen heb ik nog geen brief geschreven. Fortuyn zou vanavond naar Leeuwarden zijn gegaan. De oranje stropdas met het rode streepje is wel heel bijzonder. 22.40 Deze keer is de heer Professor Alis Koekkoek weer in beeld. Samen met Tjerk Westerterp. Het is lang geleden dat ik met de heer Koekkoek heb gebeld in Tilburg. Dat was nog op De Wellenkamp in Nijmegen." Ik wens U veel wijsheid in de komende twee weken. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS Bijlage: Kopie faxbericht d.d. 19 september 1996, 8.45 uur.

17 MEI 2002 CONTINUÏTEIT VAN BELEID TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN