FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maandag 6 mei 2002 Spider-Man enorm kassucces in VS LOS ANGELES - De film van stripboekheld Spider-Man is in de Verenigde Staten een enorm succes. In de eerste drie dagen bracht de film een recordbedrag van 114 miljoen dollar (125 miljoen euro) op, aldus de filmmaatschappij Colombia Pictures. Daarmee werd het oude record van Harry Potter gebroken. Die bracht vorig jaar november in de eerste drie dagen 90,3 miljoen dollar (99 miljoen euro) op.

Het idee dateert van augustus1991 en is op de Camping Eldorado bij Mook geboren in "The Netherlands". Het verbaast mij dan ook niet dat de meeste boeken zijn verkocht in Seattle in de staat Washington. Het ziet ernaar uit dat Den Haag op dit moment helemaal is ingeslapen, zo kort voor de verkiezingen. Wellicht zijn de heren aan bewustzijnsvernauwing onderhevig of hebben zij geen kennis genomen van mijn boek Gran Hermano. Ik denk dat ik Herman de Koning maar weer eens een briefje moet schrijven.

Britse koningin erft volle pond    
AMSTERDAM - De Britse koningin Elizabeth hoeft door een overeenkomst uit 1993 met de toenmalige premier John Major, geen successierechten te betalen over de erfenis van ongeveer 50 miljoen pond van haar 101-jarige moeder, de queen mum. In het testament laat de koningin-moeder haar dochter kunstwerken na, waaronder een een schilderij van Monet van naar schatting zeven miljoen pond, antiek en racepaarden. Na aflossing van haar schulden van ongeveer één miljoen pond is de resterende 50 miljoen pond, op enkele wel aan belasting onderhevige legaten na, voor haar dochter. Gewone burgers zouden over een dergelijke erfenis 20 miljoen pond aan successierechten moeten betalen. In ruil voor het betalen van inkomstenbelasting sinds 1993, is overeengekomen dat nalatenschappen van koningen en hun partners aan hun opvolgers vrij van successierechten zijn. Toen prinses Diana stierf, moesten haar zonen, de prinsen William en Harry, zeven miljoen pond aan successierechten betalen. Dat had op een legale manier vermeden kunnen worden, maar prins Charles en de familie van Diana wilden daarvan geen gebruik maken. Zij waren van mening dat de bevolking dat ernstig zou afkeuren.

Bovendien vraag ik mij nog steeds af wat er is gebeurd met het testament dat in december 1996 door Anthony Julius is opgemaakt. Ik heb hierover van de heer Julius nog geen uitsluitsel gekregen. Gisteravond heb ik Eveline uit Leiden nog eens duidelijk uitgelegd wat de oorzaak van Diana's overlijden is geweest. De dader ligt op het graf. Dat neemt niet weg dat die zaak dient te worden recht gezet. In dit verband ben ik gelukkkig met de brief die ik van Companies House heb ontvangen. Ik herhaal:

Companies House for the record Please quote our reference and the registered number of the company when replying. Late Filing Penalties PO Box 710 Crown Way Cardiff CF14 3UZ Telephone 029 2038 0825 Fax 029 2038 0837 DX 33050 Cardiff www.companieshouse.gov.uk J L Van der Heyden Esq Instituto Cervantes Limited 80 Sidney Street FOLKSTONE Kent CT19 6HQ Your Ref Our Ref LFP/3300636/JL Date 01 March 2002 Dear Mr Van Der Heyden INSTITUTO CERVANTES LIMITED - 3300636 Thank you for your fax message of 13 February 2002 concerning the late filing penalty incurred by your company for the late receipt of the 2000 accounts. Your comments have been noted. Your fax message of 18 February 2002 regarding payment of the penalty has been passed to the Finance Section for their attention. Yours sincerely Mr J J Lewis Case Manager Late Filing Penalties AWARDED FOR EXCELLENCE CH8.

Het betreft het volgende faxbericht: "Fax message To: Companies House Att.: Miss D.A. Penticost Faxnumber: 00 44 29 2038 0837 Concerns: REF PEN 2A/ 03300636 From: John L. Van der Heyden Tel.: 00 34 6 5964 2916 E-Mail: nblew@grn.es Date: 13/2/02 Time:15:25 Number of pages: 3 Dear Miss Penticost, Thank you for giving me a term of 30 days to write an appeal concerning above mentionned Final Notice Invoice. Of course I do not agree. In fact the Limited has not had any accounts at all since My Lady's death. As I already stated I consider the Publication of the False Last Will of The Princess of Wales as a criminal offense against my organization as well as Her Fatal Kidnapping in Paris. Herewith I send you the information about my book 'LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES'. I recommend this book to all members and employees of Companies House. Perhaps this wil solve our problem. I hope this will do for the time being and wish you a Happy Valentine! Yours sincerely, John L. Van der Heyden Spain. Added: News Release "LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind". More information at website www.trafford.com/robots/01-0341.html

Na het overlijden van Diana is nu Liesbeth wederom The Number One, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het zou goed zijn als zij ook eens openheid van zaken zal geven. Een spreekbeurt is hiervoor een goede gelegenheid. Ik heb op dat punt goede ervaringen met haar in het Aristo Zalencentrum in Lunetten te Utrecht. Ik zou graag met het boekje "Beginnen met zelf WWW-pagina's maken" beginnen. Het is inderdaad frustrerend dat de electronica het nu laat afweten. Dat heeft de astroloog weer eens goed gezien. Mitchel is ook niet meer teruggekomen. Ik denk dat ik het beste weer een paar CD's kan branden voor de fractieleiders van CDA, VVD en D66. daar moet ik dan vandaag of morgen aan beginnen. Maar eerst is Companies House nog aan de beurt. Mijn organisatiemodel staat in mijn boek beschreven. Het is nu nog slechts een kwestie van de juiste 'poppetjes' op de juiste plaats. 14.10 Volgende faxbericht verzonden. To: Companies House 6/5/2002 Time:14:10. 14.28 Afschrift hiervan gefaxt. To: Haags Juristen College Cyprus. 19.00 Uur. Ik was bezig met de volgende brief: ICB/CDA20020506. Deze brief heb ik niet meer verzonden. Pim Fortuyn is zojuist aan de gevolgen van een aanslag op het mediapark in Hilversum overleden. Uit de beelden herken ik de studio van Radio Nederland Wereldomroep waar ik in juni 1989 mijn interview heb afgegeven ten overstaan van CONSTANTINO DE MIGUEL met de titel 'Experiencias Holandesas'. Vanmiddag heb ik Carmen van Librería Gómez nog laten weten. "De lijsttrekker die mijn boek het beste zal verkopen wordt de nieuwe Minister-President". Dat is nu dus al bekend. Alleen Hans Dijkstal is nu nog maar in beeld. Mijn standpunt heeft hij al verwoord. 22.01 Paul van der Lugt kwam zojuist in beeld. Hij liet weten Fortuyn de studio te hebben zien verlaten. Paul is de voormalige partner van Petra Koek. De Spaanse televisie liet vanavond al beelden zien uit Hilversum. De Stichting Wereldkinderen heb ik nog geen brief geschreven. Fortuyn zou vanavond naar Leeuwarden zijn gegaan. De oranje stropdas met het rode streepje is wel heel bijzonder. 22.40 Deze keer is de heer Professor Alis Koekkoek weer in beeld. Samen met Tjerk Westerterp. Het is lang geleden dat ik met de heer Koekkoek heb gebeld in Tilburg. Dat was nog op De Wellenkamp in Nijmegen. Om 23.35 heb ik de heer Kok het volgende faxbericht doen toekomen: De Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden.

7 MEI 2002 PAARS III