Mevrouw Liesbeth Maaten. 29 Terrapin Road. LONDON SW 17 8QN. UNITED KINGDOM. Datum: 1 mei 1998. Betreft: DIANA-ZEGELS Kenmerk: JH/LH980501 (moet zijn: JH/LM980501, maar dat weet ik niet zeker). Geachte mevrouw Maaten, Graag wil ik u hartelijk danken voor uw brief van 24 april jongstleden

en de bijgevoegde Diana-zegels. Zij voldoen inderdaad honderd procent aan mijn verwachting. Met name de paarse omranding in de huiskleur van ONS GEPLANDE FAMILIEBEDRIJF. Uit uw brief maak ik op dat u in de veronderstelling verkeert dat ik een dame ben. Dat is echter geenszins het geval. Anders zou ik geen relatie zijn aangegaan met THE PRINCESS OF WALES. Ik ben met name gecharmeerd door het middelste exemplaar.

Het vertoont de beeltenis van de EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION, waaraan thans wordt gesleuteld als het goed is. Eind juni heb ik een reis naar ALTHORP en Birmingham gepland. Het zou bij die gelegenheid wel aardig zijn om elkaar eens te ontmoeten. Ik dien namelijk ook nog een contract op te maken in STRATFORD-UPON-AVON, voordat ik mij definitief in SPANJE vestig. Wellicht tot dan. MET VRIENDELIJKE GROET, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Esq. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. Vice President.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

EUROPESE ONTWIKKELINGEN

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN