Mevrouw Liesbeth Maaten 29 Terrapin Road LONDON SW17 8QN REINO UNIDO Datum: 23 mei 2002 Betreft: EUROPESE ONTWIKKELINGEN Kenmerk: JH/LM20020523 Torremolinos, donderdag 23 mei 2002 Geachte mevrouw Maaten, Ik schrijf u deze brief spontaan naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf van vandaag Prodi wil directe belasting innen van EU-burgers. Hierin lees ik VVD-Europarlementariër Jules Maaten noemde de voorstellen van Prodi gisteren 'te veel luchtfietserij'. "Dit gaat allemaal veel te ver. Ook de meeste burgers willen dit niet. Door dit soort voorstellen te lanceren, verzwakt de positie van de commissie eerder dan dat die versterkt. Dit wekt bij mij de indruk dat het uw echtgenoot betreft. Ik heb daarom uw brief van 28 april 1998 (correctie: 24 april) er nog eens op nageslagen.

Ik weet niet of ik u hiervoor al naar behoren heb bedankt. Mijn geheugen laat mij even in de steek. Het staat mij bij dat ik u in die tijd nog een briefje heb geschreven, maar ik vind hem niet meer terug in mijn archief. Ik vond het een heel merkwaardige brief, gericht aan "Mevrouw J.L. van der Heijden". Daar komt bij dat uw handschrift mij voortdurend doet denken aan het handschrift van mijn collega Liesbeth Halbertsma. De laatste keer dat zij mij heeft geschreven was op 14 maart 1997, mede namens onze collega Harry Starren van de Baak in Noordwijk.

De op die brief voorkomende handtekening lijkt mij echter niet van haar. Een beetje vreemd. Dat neemt niet weg dat zij altijd mijn vertrouwen heeft gehouden. Ook lees ik nog altijd onze horoscopen, zoals wij dat eveneens in Noordwijk deden. Uiteraard ben ik benieuwd wat er gaande is achter de schermen. Onlangs is mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales op de markt verschenen. Volgens opgave van Trafford Publishing in Canada zijn er slechts zes exemplaren verkocht, waarvan 3 in Seattle en 1 in TORONTO, waar Liesbeth op 13 september 1956 is geboren. Ik denk dat het een goede zaak is dat mijn boek in het Verenigd Koninkrijk in groten getale zal worden verkocht en verzoek u hiermee om uw medewerking terzake. Ook Liesbeth Halbertsma speelt in dit boek een belangrijke rol. Kort na het overlijden van Diana heb ik haar een volmacht verstrekt om in het kader van de ontwikkeling van ons bedrijf alle juridische handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn. Gisteren heb ik de heer Gerrit Zalm gesommeerd onmiddellijk aan zijn verplichtingen jegens de Stichting Cervantes Benelux te voldoen. Het spijt mij om te laten weten dat ik van mening ben dat de nieuwe fractievoorzitter van de VVD gedurende twee paarse kabinetten uitermate ongelukkig heeft geopereerd. Ik vraag in dit verband dan ook uw aandacht voor het artikel Toekomst Endemol ongewis bij zieke moeder Telefónica in de Telegraaf van vandaag: Tijdens de fusiebesprekingen tussen KPN en Telefónica twee jaar geleden had de heer Zalm de mogelijkheid om mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' in te zetten tijdens de onderhandelingen met zijn Spaanse collega Rodrigo Rato. Hij heeft dit echter verzuimd te doen. Gevolgen: Juan Villalonga kon naar huis. Paul Smits idem dito. Het megabedrijf Cervantes Communications is nadien dan ook niet meer van de grond gekomen. Dit ten detrimente van alle aandeelhouders van beide bedrijven, die hun geld in het luchtledige hebben zien verdwijnen. Ik hoop dat Liesbeth inmiddels geslaagd is in de bestuurssamenstelling van Instituto Cervantes Holding. De start van Cervantes Air is inmiddels mogelijk gemaakt, voor zover ik kan opmaken uit het artikel Belgische tycoon neemt wankel Air Holland over. Haar/Onze advocaat was daar in februari 2000 al mee bezig. Met belangstelling volg ik momenteel de formatiebesprekingen rond de vorming van de nieuwe Nederlandse Regering. In dat verband breng ik het artikel Werkgevers willen kabinet vastpinnen op prestaties onder uw aandacht. Opvallend is daarbij dat de door de heer Schraven van het VNO/NCW geformuleerde visie geheel en al met die van ons overeenkomt. Ook het artikel Kamerleden in de aanbieding is interessant. Ik denk dat er op deze wijze wel een redelijk groepje bewindslieden vrijkomt die plaats kunnen nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux of Instituto Cervantes Holding. Liesbeth heeft er voldoende zicht op om de juiste 'poppetjes' op de juiste plaats te zetten. Zij is vooral op haar sterkst in tijden van crises. Ik acht haar dan ook in staat voor de huidige problemen wederom een structurele oplossing te vinden waarbij mijn beleidsplan als uitgangspunt en juridisch kader kan worden gehanteerd. Zoals u in mijn briefhoofd kunt zien heb ik de verantwoordelijkheden van de 'verongelukte' Diana in het Verenigd Koninkrijk naar mij toe getrokken. Dit heb ik afgelopen dinsdag 14 mei op het Gouvernementspaleis van Gibraltar laten weten. Ik kan echter niet overal tegelijk zijn en hoop terzake op uw medewerking te kunnen rekenen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden Roquedal 17, C704 E 29620 TORREMOLINOS SPANJE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN