1 mei 1998. Betreft: BLAUW LICHT. Kenmerk: JH/LH980501. Beste Liesbeth, Vrijdag 1 mei 1998. Vandaag is het de Dag van de Arbeid. Heel Europa heeft dus vrij vandaag. Alleen Nederland is aan het werk. Maar dat mag ook wel na het grote feest van gisteren. Mijn blauwe engel is blijkbaar al aan het werk, want bij het scheiden van de markt kreeg ik gistermiddag na een onderhoud met burgemeester Burgmans van Maarn nog een blauwe lampekap aangeboden als begin van een nieuw interieur. De lamp is exact in dezelfde kleur als de auto waarmee ik op EERSTE KERSTDAG naar CAMBRIDGE, ALTHORP en WARWICK ben gereden.

Het was een genoeglijke dag in Maarn. Het oranjegevoel heeft mij uiteraard ook niet onbewogen gelaten. Het was de Utrechtse burgerij namelijk niet ontgaan dat ik zelfs oranje sokken droeg. Die heb ik nog in OXFORD STREET gekocht, tezamen met een paar rode sokken. Ik lees in het NRC van gisteren een artikel van een gefrustreerde hoogleraar onder de naam H. van den Bergh met de titel 'De republiek komt toch'. Ik vind dit van weinig realiteitszin getuigen. In historische zin is het geslacht VAN DEN BERGH een afsplitsing van het geslacht VAN HEYDEN van den Olden Burg. Deze familie heeft gedurende de middeleeuwen en later vanuit hun kasteel te 's-HEERENBERGH eeuwenlang ons land geterroriseerd.

Dus het is maar goed dat er nog enkele vorstenhuizen zijn die in staat zijn om families als het GRAVENGESLACHT VAN DEN BERGH in toom te houden. Want veel plezier hebben we nooit gehad aan de republieken om ons heen. 150 jaar geleden heeft KONING WILLEM II dat gevaar al zien aankomen hetgeen heeft geleid tot de modernste grondwet die in Europa een historische voorbeeldfunctie vervult. Zelfs binnen de Europese Unie zie ik dat er naar dit model zal worden gehandeld in de toekomst. De GRONDWET VAN THORBECKE geeft de moderne monarchie alle mogelijkheden tot een vreedzaam samengaan van verschillende volkeren onder één grote paraplu. De heer Van den Berg (Hans) stelt onder meer "Die geheime machtsuitoefening brengt op haar beurt voor regeringsfunctionarissen de noodzaak met zich mee in het parlement onwaarheden te debiteren: de ministeriële verantwoordelijkheid betekent immers dat de minister moet volhouden zelf te hebben bedacht wat in feite het resultaat is van zijn/haar overleg ten paleize (nieuwe ambassade in Amman, teruggeroepen ambassadeur RÖELL uit Zuid-Afrika etc.)". Ik vraag mij echter af of hij weet waarom de heer RÖELL vanuit Zuid-Afrika naar BRUSSEL is overgeplaatst. Volgens de grondwet kan hij dat niet weten in verband met het daarin opgenomen briefgeheim. In dit licht verontrust het mij dat dit briefgeheim kennelijk is geschonden door ambtenaren van het MINISTERIE VAN JUSTITIE, waardoor zij hun minister in een moeilijke positie hebben gemanoevreerd. Het is uiteraard een goede zaak om over een soort 'goddelijke macht' te beschikken hetgeen onder meer blijkt uit het artikel Blair geeft bibberende Britten weer hoop. Samen hebben wij daar immers DE MONARCHIE OOK WEER IN ERE HERSTELD en TONY HEEFT DAAR NOG EEN HOOP WERK TE DOEN. Zo lijkt het mij zaak dat hij het probleem rond MY LADY'S TESTAMENT van DECEMBER 1996 tot een oplossing brengt. Hiertoe geef ik jou hiermede ontheffing van het briefgeheim zodra dit leidt tot een oplossing van dit probleem. Ik ben de laatste jaren nogal wat keren over CONSTITUTION HILL gereden in LONDEN, maar ik heb begrepen dat het VERENIGD KONINKRIJK nog niet eens over een 'Constitution' beschikt. Ook daar is werk aan de winkel voor onze goede vriend in DOWNING STREET. Met veel belangstelling volg ik ook de debatten tussen de heren KOK en BOLKESTEIN. Laatstgenoemde heeft gemeend onze MINISTER VAN JUSTITIE te bekritiseren. Dat gaat wat mij betreft iets te ver. Daar heeft hij zijn eigen partij ernstige schade mee berokkend. Dat zien we wel op 6 mei aanstaande. Daar komt hij nog wel achter!!! "De Minister loopt voor de troepen uit" heeft de heer BOLKESTEIN ooit eens gezegd, waarop ik WINNIE heb laten weten dat een goede leider altijd voorop loopt. Ik ben overigens benieuwd wat jij met dat leuke witte beertje hebt gedaan dat ik in het kader van mijn FIRST STATE OF THE UNION als 'knuffel' heb afgegeven bij de receptie van jouw bedrijf. Ik hoop dat hij een mooie plaats heeft gekregen naast mijn foto op de trappen van PALEIS TEN BOSCH.

In dat verband heb ik ook nog een blauw brilletje. Wellicht aardig voor 'Bolke de Beer' om door die bril naar die foto te kijken. Ik ben ook benieuwd wanneer de inschrijvingen voor de volgende 'Government Game Competitie' weer beginnen. Dit dient nu immers een Cervantes Game te worden volgens afspraak. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, zei Herman Gorter een tijd geleden. Laten We het daar maar op houden. Ik heb DIE BLAUWE LAMPEKAP dus niet voor niets gekregen.

Ik denk dat het goed is dat de heren BOLKESTEIN en Van den Bergh eerst maar eens de oorzaak van dat ONGELUK IN PARIJS onderzoeken voordat ze hun mond nog een keer opendoen. Ik heb hieromtrent gisteren namelijk ook nog een tijd openhartig van gedachten gewisseld met oude bekenden uit Maarn.

Gisteravond heb ik eveneens een gesprek gevoerd met 'Ed' bij Florin & Firkin en hem van mijn voorgenomen verhuizing naar SPANJE in kennis gesteld. Daar zit immers nog steeds IEMAND op ons te wachten. Het lijkt mij een goede zaak om dat te bespreken met moederdag. Ik denk hierbij aan het muziekinstrument DOEDELZAK.

Dat zullen ze leuk vinden op de ENGELENBURG en het past goed bij de pantalon die ik bij Willemars heb gekocht. Daarover had Ron St. John gistermorgen nog een opmerking toen ik naar Maarn onderweg was en hij mij een Guinnes-glas wilde slijten. Hoewel het niet gebruikelijk is dat Schotten van ondergoed gebruik maken merkte hij wel op "I am wondering what colour of underwear you are wearing". "Green" was mijn antwoord. "Ireland" was Ron's reactie. Daarom heb ik hem ook weer één van mijn postzegels beloofd.

Want hij is een verwoed verzamelaar. En hij heeft toch niet in de gaten waarom HARE MAJESTEIT gisteren een groene hoed droeg. Een andere leuke nieuwe hobby is het formeren van een NIEUW KABINET VOOR MIJN BEDRIJF. Dat laat ik graag aan mijn voormalige rechterhand over, aangezien ik vanuit de Burgemeester Strahmannlaan daartoe nog geen eigen inititieven ontplooid heb gezien. Maar nu naar de actualiteit.

1 mei 1998. Het lukt mij niet om geld opzij te leggen. Integendeel. Ik moet weer een stuk van mijn zeer geslonken reserves aanspreken om de komende twee weken door te komen. De vakantieplannen betreffen dus uitsluitend het bezoek aan Engeland vanaf eind juni. Daartoe is wel een positieve reactie op MIJN BRIEF VAN 28 APRIL JONGSTLEDEN een uitdrukkelijke voorwaarde. Ik lees in The Mirror dat TONY BLAIR thans de populairste Minister-President aller tijde wordt genoemd in het VERENIGD KONINKRIJK. Dan ben ik dus toch niet helemaal voor niets NAAR ENGELAND gegaan vorig jaar. Dat blijkt wel uit een brief die ik vanmiddag ontving van LIESBETH MAATEN uit Londen met de tekst:

'Mevrouw J.L. van der Heijden. Neude 30c. 3512 AG Utrecht. Netherlands. 24 APRIL, 1998. Geachte mevrouw van der Heyden, Vriendelijk dank voor het retour zenden van onze kaart aan Mariëlle Dijkhuizen. Inmiddels proberen wij via familie haar adres te achterhalen. Op de kaart vroeg u of wij u konden helpen aan Diana-zegels. Bij deze sluiten wij de serie bij.

Wij hopen dat ze aan uw verwachting voldoen. Met vriendelijke groeten, Liesbeth Maaten.' Het doet mij deugd weer eens een vertrouwde naam te zien en een vertrouwd handschrift. Het ziet er naar uit dat mijn Liesbeth een nieuw Maatje heeft. Net als mijn voormalige echtgenote. Daarom heb ik haar ogenblikkelijk de volgende reactie doen toekomen: DIANA-ZEGELS. Ik vind het overigens aardig dat mevrouw Maaten de kleur van haar postpapier en enveloppen aan MIJN HUISSTIJL heeft aangepast.

Dat had jij ook zo aardig voor elkaar tijdens een van die eerste Avonden aan Zee in SEPTEMBER 1996. Om nog even op de horoscoop terug te komen. Ik heb er geen behoefte aan om de bijeenkomst van vanavond te laten uitlopen. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in een Plan van Aanpak. Dan blijft er voor mij nog wat tijd over om te lezen. Ik kocht op de boekenmarkt gisteren namelijk nog drie boeken met de titels Ik lach me 'n kriek, Maurits, Lodewijk en Willem Adriaan van Nassau en I Met a Lady van Howard Spring. Ik dien immers op de eerste plaats de belangen te behartigen van De Familie. In dit verband kan ik je melden dat een Van der Heyden een aardig Maatje is, maar dat 'John' iets beter klinkt dan 'Jules'. Je bent dus ook van harte welkom 'in the family'. Net als MARILÈNE. Dus graag tot ziens op moederdag. Dan doen we ook een volksdansje ALS STRANDJUTTER. Met hartelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Bijlage: Kopie brief van Jules & Liesbeth Maaten uit Londen d.d. 24 APRIL1998

P.S. Ik ben nu echt wel aan een feestje toe in BRUMMEN. Dan kunnen We lekker eten en drinken. Maar wel met Maaten.

5 MEI 1998 BEVRIJDINGSDAG IN UTRECHT TER ATTENTIE VAN MY LADY ELIZABETH HALBERTSMA