Datum: 12 december 1997. Betreft: JOUW BRIEF VAN GISTEREN Kenmerk: JH/JR971212. High Jacomine, Graag wil ik je hartelijk danken voor je snelle reactie op mijn kerstkaart. Hartverwarmend om weer eens nieuws te vernemen van een goede collega. Ik ben inderdaad werkzaam voor de European Cervantes Foundation. Dat is begonnen met een sollicitatie aan het Britse Hof als Educational Officer of the Princess of Wales. Ja, je leest het goed: Prinses Diana. Zij bleek al vanaf april 1992 geïnteresseerd te zijn in mijn plannen. Ik heb de eer je bijgaand het Certificate of Incorporation of the Limited Company England and Wales te doen toekomen met enkele fragmenten uit mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Deze limited heb ik vorig jaar opgericht, nadat ik in het voorjaar de rechten op het gebuik van mijn handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux definitief had gevestigd en ik op 31 juli 1996 de kroonprinsen van Nederland, België, Luxemburg en Spanje had uitgenodigd in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting te nemen. Op 1 augustus daarop ben ik naar Engeland gegaan en heb daar voor My Lady een kaars opgestoken in Canterbury Cathedral. Daar heeft ELTON JOHN een liedje van gemaakt. Vanaf dat moment ben ik in contact met de familie Spencer, die evenals de familie Van der Heyden in de middeleeuwen zeer actief was in de wolhandel. De Van der Heydens in Vlaanderen (Brugge, Gent en Antwerpen) en de Spencers in Engeland. Ik bestudeer deze geschiedenis in het kader van een dissertatie-onderzoek. Wij hebben dus een historische binding met de Spencers. Daarom heb ik Diana in april van dit jaar al mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk overgedragen en Haar voorgesteld om er een familiebedrijf Van der Heyden/Spencer van te maken. Ten gevolge van de ongevraagde interventie van de heer Dodi Al Fayed is dat project helaas op 31 augustus op wrede wijze tot een eind gekomen in een tunnel in Parijs. Het heeft mij wel enkele maanden gekost om die klap te boven te komen. Ik heb echter besloten de Stichting Cervantes Benelux om te zetten in European Cervantes Foundation teneinde het een breder draagvlak te geven. Ik heb het Diana Princess of Wales Memorial Fund verzocht in deze stichting plaats te nemen om Diana's werk te kunnen voortzetten op het gebied van het ontwikkelen van liefdadigheidsprojecten voor Spaanstalige landen. Het is goed om te zien dat jij verantwoordelijk bent voor het uitgeven van 18 miljoen per jaar aan dit soort activiteiten. Ik beschik niet over dat soort budgetten. Integendeel. In de ontwikkeling van dit strategisch plan heb ik inmiddels persoonlijk zo'n kleine honderdduizend gulden geïnvesteerd en nog geen return on investment ontvangen. Ik zou het zeer op prijs stellen als jij mij - vanuit jouw organisatie - bij de ontwikkeling van de European Cervantes Foundation behulpzaam kunt zijn. Als potentiële partner van het Diana Fonds dien ik iets te bieden te hebben. Daartoe heb ik besloten tot de oprichting van een CERVANTES FONDS. Dat fonds dient te worden beheerd vanuit de stichting. Als die zaak rond is trek ik mij hieruit terug en zal ik mij verder wijden aan de ontwikkeling van het commerciële bedrijf Instituto Cervantes Holding Limited, dat volgens toezegging aan Diana in Stratford-upon-Avon wordt gevestigd. Juridisch is alles honderd procent waterdicht. Ik heb inmiddels verschillende geheime missies naar de Royal Palaces of the United Kingdom achter de rug en op 22 december ga ik weer. Onder meer naar KENSINGTON PALACE again. And Althorp of course. Ik hoop dat ik op je steun kan rekenen lieve Jacomine. Ik zie dat je inmiddels bent gepromoveerd. Mijn gelukwensen daarvoor. Ik heb nog geen doctorstitel voor mijn naam, maar dat komt nog in het Jaar 2000. Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlage: Certificate of Incorporation Instituto Cervantes Limited England and Wales met fragmenten uit Letters to Diana, Princess of Wales.

P.S. Ik ben de enige ter wereld die Haar naam op legale wijze mag gebruiken.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN