Aan de hoogwelgeboren heer Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Huize 't Suideras VIERAKKER.

Nijmegen, 29 april 1995. Hooggeachte Heer Van Nispen, Op mijn brief van 27 maart jl. heb ik helaas nog geen antwoord ontvangen. Ik ben overigens vastbesloten aan mijn vastgestelde koers vast te houden. Afgelopen week bezocht ik de Lions-conventie in Deventer. Mij is bij die gelegenheid nog veel meer duidelijk geworden van mijn voorgeslacht. De voorgenomen slotdag van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen wordt conform planning doorgezet. In dit kader ben ik nog in afwachting van uw reactie op mijn brief van 27 maart jl. M.b.t. mijn voorgenomen dissertatie heb ik inmiddels ook contact gehad met baronesse Quarles van Ufford van Lynden. Zij heeft mij haar medewerking ten behoeve van mijn dissertatie toegezegd. Uiteraard kunt u rekening houden met mijn persoonlijke gevoel voor discretie. De goede naam van de familie Van der Heijden is zowel aan mijn als aan Uw voorgeslacht verbonden. Ik hoop op korte termijn een datumvoorstel van uw zijde te mogen verwachten. Met hartelijke groet, Johannes L. van der Heijden.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

UW BRIEF VAN 25 MEI 1995

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN