Aan de hoogwelgeboren heer Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Huize 't Suideras VIERAKKER.

Nijmegen, 26 februari 1995. Hooggeachte heer Van Nispen, In aansluiting op mijn brief van 8 februari dezer laat ik u hiermee graag weten dat ik gisteren de H. Mis in de kerk te Vierakker heb meegemaakt. De dienst betekende voor mij persoonlijk de afsluiting van mijn kruistocht tegen de georganiseerde criminaliteit. De Telegraaf van gisteren meldt dat de misdaadorganisatie Octopus in Spanje in het hart geraakt is. De door mij opgerichte Stichting Cervantes Benelux heeft onder meer ten doel opleidingen en trainingen voor het Nederlands-Spaanse bedrijfsleven te gaan organiseren. Dat bedrijfsleven was echter nogal 'niet van vreemde smetten vrij'. Vandaar dat het mij bijzonder veel deugd deed in stilte in de kerk van uw grootvader, Alexander Amandus Josephus Canisius baron van der Heijden, te kunnen verwijlen bij deze historische gebeurtenis, de wellicht beslissende slag tegen de Nederlands-Spaanse georganiseerde criminaliteit. Wellicht kunnen binnenkort de volgende jachten worden ingenomen: 'De Baron' en 'The City of Newport'. Het lijkt mij alleszins redelijk dat de schepen worden geschonken aan de Stichting Cervantes Benelux en worden omgedoopt tot onder meer De Baron van der Heijden. Met uw moeder (afgebeeld rechts naast Koningin Juliana) heb ik tijdens de dienst een vluchtige blik uitgewisseld. Ik heb mij uit piëteit voor haar moeilijke situatie op dit moment niet direct tot haar gewend. Wel heb ik na thuiskomst haar verhaal over De katholieke Jonker uit het zuiden erop nagelezen. Haar enorme vitaliteit heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik kan mij ook sterk in haar denkbeelden vinden. De studie over de Van der Heijdens zal ik trachten te plaatsen binnen het kader van een samenhangend geheel m.b.t. de historische relatie tussen Nederland en Spanje en de positie van het geslacht Van der Heijden, gerelateerd aan deze context. Wellicht loop ik enigszins op de ontwikkelingen vooruit, maar ik kon niet nalaten u van deze actuele gebeurtenis op de hoogte te brengen. Ik heb behoefte aan mensen aan wie ik mijn vertrouwen kan geven en gezien onze hoogstwaarschijnlijke bloedverwantschap en uw indrukwekkende staat van dienst, met name op juridisch gebied, had ik er behoefte aan om deze persoonlijke ervaring te delen. Ik neem mij voor vaker aan een dienst in de kerk van Vierakker deel te nemen. Het deed mij goed en ik voelde mij er thuis. Ik vertrouw erop dat dit verhaal uw goedkeuring heeft en uiteraard vertrouwelijk blijft (tot 21 augustus 2003, JH). Met gevoelens van de meeste hoogachting, Johannes L. van der Heijden.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

DISSERTATIE

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN