Aan de hoogwelgeboren heer Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Huize 't Suideras VIERAKKER.

Nijmegen, 8 februari 1995. Hooggeachte heer Van Nispen, Hartelijk dank voor uw snelle REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 4 FEBRUARI dezer als reactie op mijn schrijven van 25 januari. Ik heb er volledig begrip voor dat een onderlinge gedachtenwisseling onder uw omstandigheden nog even op zich moet laten wachten. Wellicht kunt u uw gedachten laten gaan over een bepaalde termijn. Op de dag van ontvangst van uw brief had ik een afspraak met het VVV te Vorden in verband met de organisatie van een slotdag voor mijn Maarnse Lions-vrienden. Bij die gelegenheid heb ik de kerk te Vierakker bezocht en naar aanleiding van uw brief ook het kerkhof. Ik heb vastgesteld dat uw vader op een zeer respectabele leeftijd is overleden. Desondanks is het altijd een zware slag als een geliefd familielid uit het leven wordt weggenomen. Ik breng u hiermee mijn gevoelens van diepe deelneming over. Mevrouw Thijssen heeft mij de kerk getoond en mij haar ervaringen verteld over 'Het spel van Witmond' dat vorig jaar op uw landgoed is uitgevoerd. Zij heeft mij de tekst verstrekt. Het gegeven boeit mij. Mij boeit ook het wapenschild van de Van der Heijdens.

Ik zag een sterke overeenkomst met een deel van het wapen van Keizer Trajanus, de stichter van onze stad. Ik zal mijn gedachten laten gaan over enkele saillante punten t.a.v. mijn onderzoek naar de Van der Heijdens en u deze op termijn doen toekomen ter voorbereiding van een ontmoeting. Met gevoelens van de meeste hoogachting, Johannes L. van der Heijden.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

KRUISTOCHT

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN