8 juli 2000. Betreft: VER TROUWEN Kenmerk: JH/PO20000708. Nijmegen, zaterdag 8 juli 2000. Beste Peter, Ik kijk vandaag naar het huwelijk van Prins Bernhard jr. en zijn nieuwe echtgenote uit Oosterhout. Ik hoop dat de rol die ik in november 1994 heb gespeeld als Karel van Vught tot Oosterhout, "Carlos" voor zijn vrienden, een bijdrage aan de totstandkoming van dit huwelijk heeft geleverd. De creatie is toendertijd door de audiovisuele dienst van het Sint Radboudziekenhuis in Nijmegen opgenomen. Daar is op 25 december 1969 ook prins Bernhard Lucas Emmanuel van Oranje-Nassau van Vollenhoven ter wereld gekomen. Het deed mij derhalve buitengewoon veel deugd veel oude bekenden in de inmiddels vertrouwde Domkerk te Utrecht terug te zien. Op de eerste plaats de heer Remco de Graas als leider van de Utrechtse Kantorij. Maar vooral H.K.H. Prinses Irene en haar voormalige echtgenoot Carlos Hugo van Bourbon Parma en haar kinderen Carlos Javier Bernardo, Jaime Bernardo, Margarita María Beatriz en María Carolina Christina, die respectievelijk in 1970, 1972 (Jaime en Margarita zijn een tweeling) en in 1974 in hetzelfde Radboud het levenslicht aanschouwden. Ik heb die audiovisuele dienst nog eens ooit in Het Stadhouderlijk Hof een handje geholpen toen ik daar logeerde. De huwelijksinzegening onder de voortreffelijke en bezielende leiding van communicatiespecialist Ds. Anne van der Meiden bracht mij automatisch terug naar de tijd dat ik met Corthea Goeman Borghesius, Prinses Irene's kindermeisje, in 1980 een film heb gemaakt die mijns inziens in een later stadium model heeft gestaan voor Peter Slagters televisiecursus Por Favor. Prinses Irene woonde in die tijd in de Calle de Bailén in Madrid.

Koning Juan Carlos was daar ook regelmatig een zeer geziene gast. Zijn 'Palacio de Oriente' bevond zich immers op een steenworp afstand.

Deze situatie heeft ertoe geleid dat ik onder meer ons huidige staatshoofd op gezette tijden - ná mijn brief van 3 mei 1995 onder het motto 'de tirannie verdrijven' een berichtje heb doen toekomen. Het lijkt mij aardig bij deze gelegenheid deze brieven eens te citeren. Ik begin op 10 maart 1996: GELUKWENS. Vervolgens: KARLSPREIS. Als reactie ontving ik de aan de voet van deze brief ingevoegde brief van 30 mei 1996.

(22.30) Zojuist heb ik via de televisie-uitzending Huis van Oranje de levensgeschiedenis van Prinses Irene nog eens meebeleefd. Zij woont tegenwoordig in WIJK BIJ DUURSTEDE, niet ver van de voormalige praktijk van onze goede vriend Van Amstel. Hij zal inmiddels volledig op de hoogte zijn van mijn grenzen alsmede mijn bevoegdheden.

Als beëdigd vertaler Spaans zijn die onder meer dezelfde als van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene. Vanmiddag heb ik eveneens met bewondering geluisterd naar de zangkunst van H.K.H. Prinses Christina met het lied Amarilli. 'Amarillo' is het Spaanse woord voor 'geel' zoals je weet. Aangezien ik mij tot doel heb gesteld in het jaar 2000 'alle kleuren van de regenboog' bij elkaar te brengen, stel ik het zeer op prijs dat Prinses Annette Sekrève deze kleuren afgelopen vrijdag in haar hoed had verwerkt. Jonkheer Mr. Röell, onze ambassadeur in Brussel, heeft mij op 6 november 1996 nog geadviseerd Prinses Christina's voormalige echtgenoot Jorge Guillermo in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux op te nemen. Dit advies heb ik niet overgenomen in verband met de gevoeligheden die er dienaangaande binnen de Nederlandse Koninklijke Familie leefden. Wél blijf ik geïnteresseerd in het landgoed De Eikenhorst te Wassenaar als vestigingsplaats voor de Stichting Cervantes Benelux en hoop dit pand op korte termijn te kunnen betrekken. Vandaar dat ik Hare Majesteit nadien de volgende brieven heb doen toekomen: OVERWEGINGEN INZAKE STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN. Deze brief heb ik op 10 SEPTEMBER 1996 persoonlijk op Paleis Huis ten Bosch afgegeven, nadat ik dit tijdens de fietstocht twee weken daarvoor - zoals afgebeeld op de foto in mijn vorige brief - aan de paleiswachten had aangekondigd. Anderhalf jaar later had ik de eer Hare Majesteit in kennis te stellen van mijn EEN DROOM VAN ROOD EN GEEL TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN. En tenslotte: SCHITTERING VAN SPANJE TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vanmiddag las ik bijgaand artikel Britse vorstin blijkt zuinige huisvrouw. Hieruit maak ik op dat Koningin Elizabeth mijn idee om een handelsmerk te deponeren heeft overgenomen. Met die gedachte vertrok ik vanmiddag met de trein naar Arnhem. Op het Willemsplein bevond zich een sigarenwinkel met het opschrift 'Balmoral'. "Dat wordt dus betalen" was daarbij mijn eerste gedachte. Vooral nadat ik had kunnen vaststellen dat mijn vermoedelijke achternicht Prinses Marie Helène van Oranje Nassau van Vollenhoven van den Broek vandaag in het rood was gekleed conform de codes die ik in mijn brieven aan Diana heb gehanteerd, PJ/RD: Purple John/Red Diana. Kort daarna ben ik naar Nijmegen teruggekeerd om te zien hoe het is gesteld met de herbouw van de Valkhofburcht. In de Hertogstraat liep ik de voormalige drankwinkel van Van der Heijden binnen. De zaak heet thans 'Vini France'. Weinig reden tot juichen derhalve (vooralsnog). Bij het verlaten van de zaak stond ik echter wel plotseling oog in oog met twee 'gentlemen' uit Groot-Brittannië. Eén van hen droeg een groot aantal medailles en op zijn jacket het opschrift "1944, Normandy". Zijn naam was "Dutch" en hij kwam uit Londen. Goed bekend met de onlangs in Chelsea overleden broer van voormalige veldmaarschalk Montgomery (Brian), in wiens huis ik zou zijn gaan wonen in Royal Leamington Spa. Uiteraard een uitmuntende gelegenheid om mijn verhaal te kunnen vertellen. Ik zal weer een keer terugmoeten in verband met de vestiging van onze 'headquarters' in Stratford.

Daar heb ik uiteraard wel de nodige steun bij nodig. Ik denk hierbij uiteraard aan het sterfgeval op 31 augustus1997 in de Franse hoofdstad. Ingeval je mijn naam als domeinnaam hebt gedeponeerd sta je er waarschijnlijk financieel uitstekend bij. Met name vanwege het feit dat volgens het artikel Domeinmakelaar is namen kwijt de omstreden 'domeinmakelaardij' Name Space uit Arnhem zijn bestand van 45.000 internetnamen is kwijtgeraakt wegens wanbetaling. Ik weet niet of mijn naam daarbij ook aan de orde is geweest, maar de kust is in ieder geval vrij voor degene die hem wil gebruiken. En nogmaals: graag gekoppeld aan de uitvoering van mijn businessplan. Vandaag staat er weer een uitgebreid artikel over 'stalking' in de Telegraaf. Het begint mij nu min of meer duidelijk te worden wat men daar zoal onder verstaat. Als zij daar last van heeft, of heeft gehad, is het inderdaad een goede zaak om het huis goed te beveiligen. Als ik wist waar ze woont, zou ik haar daar met genoegen bij behulpzaam zijn, zoals dat goede collega's betaamt. De Eikenhorst is in ieder geval al goed met videocamera's afgeschermd. Ik ben weer aan ontspanning toe. Daarom ga ik morgen de gehele dag naar de sauna Wellecom in Ellecom bij Dieren. Dinsdag ga ik wél naar Utrecht. Op 31 augustus van dit jaar ontvangt Mark daar ook zijn doctoraaldiploma. Liefde is... ...ook die kleine dingen opmerken. Zoals de regenbooghoed van Annette, het rode toilet van MARILÈNE en het Nassaublauw van 'KP'. 'VDH' zaait weer onrust vermeldt de Telegraaf vandaag tenslotte onder een Oranje streep. Dat is geenzins mijn bedoeling. Als Ons Bedrijf maar van de grond komt. Dat is voor iedereen HET BESTE

10 JULI 2000 QUIXOTIC QUEST