Instituto Cervantes. Neude 30 C. 3512 AG UTRECHT. TELEFAX. Bestemd voor: Drs P.J. Slagter. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 27 augustus 1997. Tijdstip: 17.05. Betreft: AFSPRAAK Aantal pagina's: 2. Beste Peter, Zoëven ben ik even bij jouw secretariaat binnengelopen. Ik woon inmiddels in Utrecht zoals je ziet. Ook heb ik de definitieve rechten op de naam Instituto Cervantes verworven en 'aan de overkant' het eigendomsrecht van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Dus binnenkort kunnen er heel wat bedrijven onder dit label gaan werken in de vijf landen die ik aan mijn gezag heb onderworpen. De zaak is juridisch honderd procent waterdicht. De club op het Domplein is illegaal, maar ik ben bereid hen te gedogen. Daar staan Wij nu eenmaal om bekend nietwaar? Binnenkort moet ik wellicht wederom naar het Verenigd Koninkrijk (Balmoral). Ik behartig immers de belangen van de Nederlands- en Engelssprekende onderdanen met kennis van het Spaans. En die moeten wel aan het werk. Vooral nu We het voor elkaar hebben gekregen bij OCW om het Spaans volledig in het voortgezet onderwijs ingevoerd te krijgen. Daarom wil ik onder mijn label een soort wervings- en selectiebureau opzetten voor onze doelgroep. Daarvoor vraag ik om jouw medewerking. Ik kan immers niet overal tegelijk zijn. Ik heb behoefte aan een groepje mensen die die klus eens voor haar/zijn rekening wil nemen. Met name op coördinerend gebied, aangezien er achter de schermen al hard door verschillende mensen wordt gewerkt aan het plan. Er moet hiervoor wel een subsidiebron aan zijn te boren. Ik heb immers ook nog een stichting, zoals je weet en ook al een flink aantal supporters (zie bijlage). Graag wil ik hierover op korte termijn eens met jou van gedachten wisselen. Zou je zo vriendelijk willen zijn mij te laten weten wanneer jou dat uitkomt? Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet. INSTITUTO CERVANTES. Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. John Van der Heyden. Manager Benelux. Bijlage: Paars vol lof over Kok en Van Mierlo (nog steeds)

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

CERVANTES PROJECT