Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Hare Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden Noordeinde 69 2514 GD 's-Gravenhage Datum: 27 januari 1998 Betreft: EEN DROOM VAN ROOD EN GEEL Kenmerk: ICNBLEW/HMKB980127

MAJESTEIT

Gaarne wil ik U van harte Geluk wensen met het bereiken van uw zestigjarige leeftijd op 31 januari aanstaande. Aangezien Uw feest wordt opgesierd met gele en rode bloemen wil ik bij deze gelegenheid graag even stilstaan bij een gedicht dat ik ooit heb geschreven voor mijn Collega in Noordwijk met de titel Een droom van rood en geel. Die kleuren rood en geel hadden onder meer betrekking op de kleuren van de Spaanse vlag. Hieraan lag een basisgedachte ten grondslag om het gedachtengoed van Cervantes op een ethische en integere wijze in de Benelux onder de aandacht van de bevolking te brengen. Het heeft vele jaren gekost om hiervoor een breed maatschappelijk draagveld te vinden in de Benelux. Sterker nog: de tegenwerking was soms groter dan de medewerking. Ik heb vele weerstanden in dit land moeten overwinnen door steun te zoeken in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb de eer de enveloppe van deze brief te voorzien van mijn eigen postzegel die een afbeelding is van The Changing of the Guards voor BUCKINGHAM PALACE in Londen op 22 april 1997.

Dit was exact vijf jaar na de beëindiging van mijn eerste huwelijk. Op die dag heb ik - na een voorstel te hebben gedaan tot de oprichting van een Nederlands-Britse Family Company Van der Heyden/Spencer - mijn bevoegdheden als director van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales aan Prinses Diana overgedragen in de hoop de ontwikkelingen op 28 september daaropvolgend op Paleis Het Loo te kunnen afronden. Hierdoor was een nieuwe Droom van Rood en Geel ontstaan. Deze droom is echter op 6 september vorig jaar ten grave gedragen nadat My Lady 66 brieven van mij had ontvangen sinds ik op 1 augustus 1996 in Canterbury Cathedral mijn Candle in the Wind had opgestoken voor My Lady.

Het doet mij buitengewoon veel deugd te zien dat U op Uw feest verschillende Koninklijke supporters onder Uw gasten kunt rekenen. Ik denk hierbij aan Hunne Koninklijke Hoogheden Koning Juan Carlos en Koningin Sofia van Spanje, Prins Filip van België en Prins Henri van Luxemburg. Ik stel ook vast dat Prins Charles tot de gasten behoort. Ik breng Hem hiermede tevens mijn groeten over. Hoewel de merkwaardige gebeurtenissen in de afgelopen zomer een eventueel huwelijk tussen zijn voormalige echtgenote en mij in de weg hebben gestaan blijf ik nochtans bereid Hem bij de opvoeding van zijn kinderen terzijde te staan. Van Koningin Elizabeth en Prins Philip ontving ik een kerstkaart vanuit BUCKINGHAM PALACE, hetgeen ik buitengewoon heb gewaardeerd. Ook van Uw zoon Willem-Alexander ontving ik een leuke kerstkaart, waarvoor ik Hem hiermede ook buitengewoon hartelijk dank.

Het moment van verzending was zeer goed gekozen: Kerstavond. Op dat moment bevond ik mij in Westminster Abbey om My Lady te gedenken. Daags daarvoor had ik reeds mijn Letters to Diana, Princess of Wales bezorgd op BUCKINGHAM PALACE, KENSINGTON PALACE en 10 Downing Street. Op eerste kerstdag heb ik de kerstdienst in Kings College te Cambridge bijgewoond en nadien Althorp House en Warwick bezocht. Het thema Cervantes zal gedurende Uw verjaardag ongetwijfeld onderwerp van gesprek worden. Vandaar dat ik U gaarne deelgenoot maak van de plannen die ik dienaangaande heb gemaakt. De Stichting Cervantes Benelux wil ik ombouwen tot European Cervantes Foundation, zoals ik Prinses Diana tijdens Haar leven heb beloofd. Het Diana, Princess of Wales Memorial Fund heb ik uitgenodigd in het bestuur van deze stichting plaats te nemen. Ook de Vereniging Instituto Cervantes uit Madrid nodig ik hiertoe gaarne uit alsmede organisaties uit de Benelux die charitatieve ontwikkelingsprojecten voor Spaanstalige landen ondersteunen. De Limited Company hoop ik te kunnen omzetten in een holding met werkmaatschappijen teneinde Nederlands- en Engelstaligen met Spaans als tweede taal aan het werk te helpen. Persoonlijk heb ik thans sterk behoefte aan het stichten van een nieuw gezin en mij verder met mijn hobby Cervantes bezig te houden. Daartoe heb ik uiteraard behoefte aan een nieuwe partner. Wie dat zal worden ligt nog in de toekomst verscholen, maar ik hoop dat hierin spoedig duidelijkheid zal komen. Ik wens U en de gehele Koninklijke Familie De Dag van Uw Leven en verzoek U tevens Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet namens mij te laten weten dat ik hoop dat Zij en Haar gezin met een groot gevoel van liefde en blijheid in Uw vreugde moge delen. Met gevoelens van oprechte hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN Oprichter Stichting Cervantes Benelux, Eigenaar handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, Eigenaar Instituto Cervantes Limited England and Wales, Initiatiefnemer European Cervantes Foundation, Voormalig adviseur van The Princess of Wales.

12 NOVEMBER 1998 SCHITTERING VAN SPANJE TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA